Самопознанието - път към просветлението

060. Гуните на благостта, страстта и невежеството (Сатва, Раджас и Тамас)

Печат

Гуните на благостта, страстта и невежеството (Сатва, Раджас и Тамас)

 

 

Информацията е взета от ведическите лекции, от различни лектори, а също и от собствени наблюдения.

И така, проявеният свят се състои от три гуни (качества или свойства на материалната природа) – благост, страст и невежество. Всяка от тези три гуни може да се прояви в чист вид, или да се преплита с другите гуни в каквото и да е съчетание или съотношение, което във всеки случай обуславя човека.

Определяйки в каква гуна се намира един или друг аспект от вашия живот, вие можете  да го промените и да направите живота си по-добър. И сега ние ще разгледаме проявлението на гуните в различните сфери на живота.

 

Общи характеристики на гуните

Гуната на благостта (Сатва) се характеризира със спокойствие, щастие, разбиране, любов, трезво мислене, духовност, разумност, положителни емоции, здраве. В гуната на благостта няма страх и други негативни емоции, състояния и преживявания.

Гуната на страстта (Раджас) се характеризира с безпокойство (поради много материални желания и жажда за удоволствия), егоизъм, прекомерни усилия, спадове в настроението и много проблеми.

Гуната на невежеството (Тамас) се характеризира с глупост (неразумност), негативни емоции и състояния, разрушителна дейност по отношение на себе си и другите, депресии, апатия.

Ще разгледаме детайлно отделните аспекти от гледна точка на гуните.

 

Хранене при трите гуни – благост, страст и невежество

 

Хранене при гуната на благостта – употребяват се качествени пресни или прясно приготвени продукти като плодове и зеленчуци, зърнени храни и млечни продукти. Тези продукти  трябва да се употребяват в съответното време. (виж Таблицата за правилното хранене). Храната се приготвя в чисто помещение, в чисти дрехи, със светли мисли, красиво се сервира, предлага се с любов и се консумира в спокойно състояние на ума и с внимание към храната.

Продуктите със сладък вкус съдържат в себе си благост, но могат да имат примеси и от другите гуни. Продуктите на благостта, като правило, имат сочен, приятен, маслен вкус, и приятен аромат. Такова хранене носи здраве, добро настроение и способства за духовното израстване. Ето кои са продуктите на благостта.

Хранене при гуната на страстта – храна, приготвена или употребена набързо. Продуктите от тази гуна имат прекалено изразен вкус или мирис, прекалено люти, горчиви или солени блюда, храната е прекалено суха или гореща, прекалено разнообразна. Това хранене може да принесе повече вреда на здравето и духовното развитие, отколкото полза.

Хранене при гуната на невежеството – храната е безвкусна или с неприятен  мирис, вид и вкус, блюдата не са пресни (приготвени са преди повече от 3 часа от храненето), отпадъци, развалени продукти, месо, риба, яйца, гъби, лук, чесън, спиртни напитки. Към невежеството се отнасят и продукти, презрели или приготвени в нечисти условия. Храненето в невежество е вредно за здравето и духовното израстване.

 

Дневен режим

Гуните се проявяват и в дневния режим. Благостният дневен режим е описан в статията Правилен дневен режим.  Колкото сте по-далеч от такъв порядък, толкова сте по-близо до страстта и невежеството, което води след себе си проблеми за здравето и препятства духовното развитие.

Сутринта е на гуната на благостта, денят е на гуната на страстта, а нощта е на гуната на невежеството.

Дейност

Дейност в благост  – това е целенасочена подредена дейност, носеща благо на всички. Действия с ентусиазъм или силен интерес, без привързаност към резултатите, без очаквания и безпокойство. Вниманието е съсредоточено на това, което става сега, а не на това, какво би могло да стане в бъдеще, или „към какво могат да доведат тези действия”. В такава дейност няма егоизъм, гордост, конкуренция, негативни емоции и състояния. Присъства чувство за отговорност за себе си и другите.

Дейност в страстта– диктува се от егоистични материални желания и жажда за лични удоволствия. Има привързаност към резултатите и явно изразена конкуренция, борба, желание да се „вземе по-голямо парче от баницата“, да се получи признание за заслуги и т.н. Дейността обикновено се съпровожда от алчност, злост, неразумен егоизъм, нечисти мисли и хитруване. Отговорността е само за себе си и пред себе си. Такава дейност води до постоянна смяна на полюсите на дуалността „удоволствие – страдание”, което предизвиква разочарование, води човека към депресия, предизвиква болести, и окончателно потапя човека в гуната на невежеството.

Дейност в невежество– това са действия, носещи безпокойство и вреда на себе си и на другите, насилие, разрушения – във всякакви проявления. Отсъствие на отговорност. В невежеството човек като правило не осъзнава последствията от своите действия, а ако осъзнава, то вече не може самостоятелно да промени нещата.

В дейността, както и в другите аспекти на живота, гуните могат да се смесват в различни съчетания и съотношения. Преобладаващата гуна е тази, която се проявява по-често и по-ярко от другите.

Разбиране

За благостта е характерно разбирането „какви действия до какво водят”, „какво си струва да се прави и какво не си струва”. Има разбиране за Единството на проявения свят и взаимовръзките на проявените аспекти на битието. Разбиране за това, кое дава освобождение и кое привързва по-силно. Отсъства обвиняването на другите, няма обвинения и към себе си, но има работа над себе си и помагане на другите.

Разбирането в страсттае изкривено и объркано, „трябва да се живее само за себе си”, отсъствие на точно виждане на причинно-следствените връзки, няма виждане за Единството.  Неспособност да се отличи кое е по-истинно и кое не. Отсъствие на ясно разбиране какви действия са разумни, и какви не. Обвинения към другите и към себе си.

Разбирането в невежествотое невъзможно да се нарече разбиране, защото то е обърнато с главата надолу.  В невежеството истината се вижда лъжа, а лъжата – истина. Отсъства разбиране за причинно-следствените връзки, неспособност да се осъзнаят своите действия като причина за възникващите проблеми. Тотално  обвинение на другите, „животът е несправедлив” и „всички са врагове”.

Общуване, емоции и интереси

Общуването в благостта винаги е приятно и позитивно. Човек в благост с удоволствие общува на духовни теми (дори ако не се отнася към една или друга религия), него го интересуват на първо място въпросите за саморазвитието и самопознанието, той с радост помага на другите да се оправят в своите сложни въпроси  и ситуации. Неговата реч е проста, разбираема, и общуването с такъв човек обикновено е приятно и полезно. Човекът в благост изпитва позитивни емоции, които зареждат и събеседника. Такъв човек няма да започне да унижава, оскърбява, осъжда, преднамерено да постави в неловко положение, и няма да се опита да се покаже по-добър, по-висш, по-издигнат от другите.

Общуването в страсттасе води само по теми, които са интересни на човека предвид неговия егоизъм. И ако той ви позволи да разкажете за своите проблеми и интереси, то е само за да може  веднага след това да превключи на „своята вълна”. Характерни са споровете, опитите да се докаже, убеди, промени другия човек – и всичко това с натиск, досаждане, хитрост и задни мисли. Емоциите при общуването могат да са най-различни, но преди всичко се проявява антагонизъм, злост, има място раздразнителността и недоволството. Интересите остават само своите, интересите на събеседника се разглеждат на последно място.

Общуването в невежество се характеризира с груба реч, психологическо насилие, потискане. Преобладава общуване за разрушение или разрушено, например „как всичко е лошо”, „всички хора са зверове”, „какво ми направиха”, „дай да ограбим банка”, „трябва да отровим кучето на съседа” и т.н. Съответните емоции – гняв, ненавист, мъка, апатия.

Места с концентрация на различните гуни

Гуната на благосттае проявена повече в недокоснати от човека места (реки, планини, гори, поля), а също в храмове, църкви, манастири, места за поклонения.

Гуната на страсттае съсредоточена в градовете, в многолюдни места – пазари, гари, аерогари, развлекателни заведения, места за съревноваване, кинотеатри и т.н.

Гуната на невежеството  е проявена в места, свързани със смъртта (месокомбинати, гробища, скотобойни, морги) и в подземни съоръжения от типа на метро, шахти, мазета и т.н.

Цветове, изображения

Оказва се, че гуните се проявяват и в цветовете.

Гуната на благостта се проявява в жълтия и златистия цвят.

Гуната на страстта – в червения, аления цвят.

Гуната на невежеството – в синия и черния.

Рисунки, картини, фотографии, плакати, тапети и т.н. може да се оценят от гледна точка на гуните по съчетанието на цветовете, формите, преходите, а също и по смисъла.

Благостните изображения нямат много цветове, не са много ярки, с меки тонове, не са контрастни, с плавни преходи, не напрягат окото при дълго гледане. Тук се отнасят пейзажите, картините на религиозни теми, изображения на светци.

Страстта е пъстра, с прекалено ярки цветове, с много цветове,  резки преходи, отчетливи форми – хвърля се в очи и напряга при дълго гледане.

Изображенията в невежество са обикновено в тъмни тонове, предизвикват мрачни асоциации, неприятни мисли, създават  угнетяваща обстановка. При дълго наблюдаване развалят настроението.

Звуци, музика

Музиката в благосте спокойна, мелодична, отпускаща, приятна. Преходите са плавни, няма резки звуци. Тук се отнасят църковните песнопения, възпяване имената на Бога, мантри, звуците от природата и медитативната музика (не всяка). Благостната музика не трябва да се бърка с бавната поп музика, където текстът може да бъде от гуната на страстта или дори невежеството.

Музиката в страстта е ритмична,водеща, пробуждаща или усилваща различни материални желания. При песните музиката може да е благостна, а текстът да е страстен, или обратното – текстът да е благостен, а музиката да е страстна (както сега много мантри в трансова или танцова обработка.

Музиката в невежество тежка, давеща, резка, напрягаща психиката, хаотични ритми, хриплив вокал, липса на мелодичност, текстовете са за смърт, насилие, негативни. Много рок и метал композиции  се спасяват с мелодичност и ритъм, иначе поклонниците им биха било доста по-малко.

Работа над себе си

Работата над себе си в благост винаги е интересна и познавателна. Проявен е стремеж да се познае себе си и Бога, да се достигне истината, да се избави от лоши черти на характера, от егото, или да се придобият благостни черти. Желание да се развие в себе си това, което би направило живота по-спокоен и радостен за всички. Ако това е молитва, то е молитва за всички, например „Отче наш”,  а не „Господи, дай ми това и това”. Тук се отнасят Формулата на щастието  и „Техниката на благодарността, също упражнения и медитации, чиято цел е постигане на своята истинска природа, например „Упражнението Аз съм”, самоизследване  „Кой съм аз” и други техники, предложени на сайта. Техниките от първо ниво, както и някои други техники от другите нива, могат да съчетаят в себе си елементи на благост и страст, в зависимост от обработвания материал и целта на работата.

Работата над себе си в страсттавинаги е насочена към постигане на някакви резултати в материалния свят, а не в самоусъвършенстването и самопознанието. Желанието и развитието на свръхспособности се отнася към гуната на страстта.  Човек в страстта се интересува от астрални пътешествия, необичайни състояния на съзнанието, и всякакъв друг опит, с който може човек да се похвали, да използва за егоистични цели, или да се покаже по-издигнат от другите. Няма особено силно желание за промяна на себе си, но има силно желание за промяна на другите и  да може светът да ми даде това, което искам. Човек в страстта няма интерес да работи над себе си, практиките не стоят на първо място, отстъпвайки на телевизора, развлеченията и материалните удоволствия. Техниките и упражнения в страстта: визуализации, афирмации, формули за привличане на събития и всякакви други методи, чиято цел е получаване на материални блага. При това човек не знае или не отчита с какво ще му се наложи да се разплати, тъй като всички материални удоволствия имат и обратна страна – страдания от един или друг вид.

Работата над себе си в невежество – т.е. работа над другите – може да включва в себе си използване на елементи от черната магия (заговори, преврати, уроки и т.н.) и такава дейност в края на краищата се връща като бумеранг и разрушава човека (виж Нищо не е случайно. С други думи в невежеството „работата над себе си” не води до духовно израстване, а до деградация.

На когото е интересна темата за гуните, тяхното проявление и последствия, а също и работата с тях, може да прослуша ведически лекции. Също може да прочетете „За душата и гуните” на сайта на Александър Хакимов.   

Скоро ще има още публикации на тази тема.

 

Анекдот

Жена казва на мъжа си:

- Водка, сок и месо[1] сложи в тенджерата да се вари.

- Заще искаш да вариш водка?

- Ти съвсем се побърка с тая водка! Аз ти казах: ето къс месо, сложи го в тенджерата да се вари!

 

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/guna_blagosti_strasti_nevezhestva/0-79

Превод Таня Т.[1]Игра на думи: „вот кусок мяса” (ето къс месо), може да се чуе „водку, сок, мяса”  (водка, сок, месо)

Saturday the 28th. Spiralata.net 2002-2019