Самопознанието - път към просветлението

055. Концепция за Единството (Единния Бог)

Печат

Концепция за Единството (Единния Бог)

 

 

За Единството вече говорихме (виж също Игрите на Съзнанието), и хайде сега да го разгледаме по-подробно и в пълнота, доколкото се получи.

И така, има Съзнание. Съзнанието – това е всичко, което е било, което е и което ще бъде. Съзнанието – това е съвкупност на всичко, затова него можем да го наречем Единно Съзнание. Вие можете да го наречете и с друга дума, например Живот, Бог или Единство.

Единното Съзнание се разделя на проявено (всичко, което се възприема) и на непроявено (от което възниква проявеното).

Всичко изначално е Едно и, може да се каже, се състои от един и същ „материал“. Този материал някои физици и мистици наричат пустота. Не е важно с каква дума ще го наречем. Важен аспект на Съзнанието се явява някаква Висша сила (или сили), управляваща природата, хората и събитията, и често тази Висша Сила делят на Бог и Дявол. И двете страни имат своя йерархия (по-нататъшно разделение). За практически цели може да опростим този модел и да не разделяме Висшата сила на множество различни сили. Така ще бъдем по-близо до концепцията за Единството.

По стара привичка хайде Висшата сила да наричаме с думата Бог. Да си припомним статията „Волята на Бога е над всичко”.

Бог управлява всичко без изключение – хора, природа, събития, явления – изцяло и напълно. И така, у нас сякаш има двойнственост: Бог и това, което той управлява. За да отстраним илюзията за двойнственост и да се върнем към Единството, е необходимо да разберем, че Бог е ВСИЧКО, но един его-аспект управлява другите аспекти в проявеното съществувание.

Чрез какво става управлението? Посредством същите тези хора, събития, явления. Проявените аспекти на Единния Бог си влияят помежду си. Всички аспекти на Единството така или иначе си влияят един на друг и този механизъм е толкова сложен, че затова Нищо не е случайно.

Бог действа чрез всеки проявен аспект на самия себе си, с което влияе на другите си проявени аспекти, и това е двустранен процес. Да вземем едно обикновено общуване. Вие говорите с някого. Бог чрез вас говори с другия човек и от другата страна е същото. Бог ви влияе чрез другия човек и Бог чрез вас влияе на другия. Такова взаимно влияние понякога наричат с думата контрол или управление.

Действащата сила е само една - Бог. Но в проявения свят са видими множество действащи сили, което се вижда от приведения пример с общуването. Защо е така? Всички отговори  на този въпрос са само концепции. В примера, такава концепция е „Бог (Единство) решил да познае себе си в проявеното съществувание чрез множество аспекти на самия себе си”.

Множествеността в основата си е Единство, от което тя възниква.

По този начин, Единният Бог се проявява в множество форми.

Следващата концепция: Бог е направил така, че хората да са затънали в Илюзиите на живота. Това не е по-сложно, отколкото да се създадат множество форми, така че няма нищо удивително в това. От друга страна, това е невероятен и потресаващ трик, който може да направи само Всемогъщия Бог. Това е шедьовър, в сравнение с който цялата книга на рекордите на Гинес смирено притихва (впрочем, за смирението.

Защо Бог е създал илюзиите?Като отговор отлично подхожда такава концепция: за да може животът да е такъв, какъвто е сега. Без всичките тези илюзии спектакълът наречен Живот не би могъл да се състои.

Напомням концепцията за Единството: Бог е всичко, което е. Всеки от нас е част от Бога. Всичко, което виждаме, чуваме, чувстваме и въобще възприемаме като някакъв образ, е част от Единния Бог. Няма нищо, което да не е част от Бога.

Когато е проявена илюзията на множеството, Единството не се чувства, тъй като него го „накъсва” чувството за множество. Това е нормално, както е нормално и това, че с духовното израстване илюзията за множество губи своята сила, както и останалите илюзии на живота, но какво да се прави – това също е Волята на Бога.

Волята на Бога е да имате Илюзия за лична причинност, Илюзия за свобода на избора и Илюзия за личната отговорност. Тези илюзии правят живота реалистичен и интересен. Бихте ли сам играли карти за шест ръце? Не е така интересно както с истински съперници, нали?

Волята на Бога е у вас да възникнат определени мисли, желания, чувства, емоции, реакции, които водят до едни или други решения, изводи и действия, а също и последствия. И за да ви се струва, че вие сте причината за тези мисли, емоции, решения и действия.

Всичко в живота става изключително и само по Волята на Бога – и във вашия и в живота на другите хора.

В повечето случаи Волята на Бога е идеите за Единството и за Волята на Бога да не се приемат масово, защото това би изпортило спектакъла наречен Живот.

Приемането на концепцията „над всичко е Волята на Бога” може да произлезе само по Волята на Бог.И по Волята на Бога може да изчезне тази (възможно последната) концепция в духовното развитие.

У някого може да възникне въпросът: тогава необходимо ли е да правим нещо, да изучаваме, да практикуваме, да се опитваме? Ако има желание и импулс, значи трябва, това е Волята на Бог. Ако има разбиране, че не е необходимо да се практикува нищо, значи не трябва. Ако в даден момент има съмнение, значи и това е Волята на Бога.

Пълното приемане на концепцията „над всичко е Волята на Бога” избавя от егоизма, въвлечеността в илюзии и като последствие –от лични страдания. В повечето случаи духовното развитие все пак иска практики. Избавянето от илюзии и страдания става в зависимост от работата над себе си.

Приемането на Волята на Бог крайно рядко се случва без целенасочена работа. Затова на вашето внимание на сайта са предложени техники, ефективни и достатъчно прости. Можете да започнете работа с техниките от първо ниво. Или например, с формулата на щастието. Можете да поработите с техниката на благодарността  или да опитате упражнението Аз съм. Който е готов да продължи работата над себе си, го каня на второ ниво   и следващите.

Добре ще е, ако винаги помните за концепцията за Единството и Волята на Бога над всичко, това ще ускори духовното ви израстване и ще ви приближи до избавянето от илюзиите. Който сериозно се интересува и занимава със самопознание, да прочете статията самоизследване и разтъждествяване.

Който има въпроси или е срещнал трудности, пишете – за всички психологическите консултации са безплатни.

Успех!

 

Анекдот

- Дъще, мила, не искаш ли да изпееш нещо на гостите?

- Благодаря, не трябва, ние вече ще си ходим.

- Ама нещо бавно си тръгвате…

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/koncepcija_edinstva_edinogo_boga/0-73

Превод Таня Т.

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019