Самопознанието - път към просветлението

051. Развитие на свръхспособности

Печат

Развитие на свръхспособности

 

 

Навярно, ще се намерят много малко хора, които ще се откажат да имат свръхспособности, а тези индивиди, които искат това много, често са лесна плячка на някои мошенически групи и организации. Обещават им, че след курс на обучение или тренировки (като правило разчетени на няколко години  упорита работа над себе си), те ще станат едва ли не богове. И ето вие продавате колата, апартамента или нещо друго (курсовете не са от евтините), дълго и упорито работите над себе си, получавате някакви резултати и животът, като правило става по-добър… Но факта си е факт: обещаните свръхспособности достигат единици от хиляди, и дори в тези случаи способностите не са стабилни и не са под пълния контрол на човека.

Може ли всеки човек да развие свръхспособности? Не. Дори когато у вас понякога се появяват някои необичайни способности, това съвсем не е гаранция, че ще ви се удаде да ги развиете, укрепите и докарате до съвършенство. Има такъв подходящ термин „съдба“ – ако ви съдено, способностите ще дойдат, но тези, на които е съдено са много по-малко от тези, на които им се иска. Затова може да се каже, че повечето хора (около 99%) опитващи се да развият свръхспособности, напразно губят време и усилия и в крайна сметка остават разочаровани.

Защо възниква желанието за свръхспособности? Отговорът във всеки конкретен случай може да е различен, но същността е една – желанието възниква от егото, защото иска да има по-голяма увереност, контрол и стабилност в живота, да бъде по-добро, по-висше, по-силно от другите и за да има признание от още някой. Желанието да се развият едни или други свръхспособности произлиза от неразбиране на своята истинска природа, с други думи – поради отъждествяването с тялото, ума, жизнените игрови роли, неуспехи в миналото и т.н.  А развитието на способности като правило, не води до Разбиране.

Понякога човек казва: „Ако аз имах свръхспособности, бих направил живота на всички хора по-добър!“, но защо смятате, че Животът се нуждае от такава промяна на нещата? Ако в живота трябва да се направи нещо чрез вас, той ще ви даде всичко, което ви е необходимо.

Може ли да се развият свръхспособности по дадения път към просветление? Трябва да се разбере, че това не е изключено, но е малко вероятно, както и по всеки друг път. Специални техники за развитие на свръхспособности тук няма (с изключение на няколко техники за получаване на опитност извън тялото). Обаче, съвършено вярно е, че някои способности могат да бъдат възстановени с помощта на техниките предложени на нивата. По-често това са обикновени човешки способности, загубени или отслабени в процеса на живота поради някакъв неприятен или болезнен жизнен опит. Способности, които са били потъпкани или блокирани от един или друг минал опит, могат да бъдат възстановени в зависимост от работата над себе си, защото потискането или блокирането се отстраняват с помощта на предложените техники  (вижте Първо ниво и другите материали на сайта).

Има нещо много по-важно отколкото развитието на способности и свръхспособности и това е самопознанието – познание на своята истинска природа, което се нарича просветление.

Свръхспособности и просветление Под просветление не се разбира обладаването на някакви свръхспособности, а пътят към просветлението не подразбира тяхното обезателно развитие или възникване. С просветлението идва ясното разбиране, че го няма това „аз“, което има или няма способности, така че всички проявявани способности са част от единния жизнен процес. Причината за тези способности или тяхното отсъствие е множество взаимосвързани фактори, сред които няма никакво лично „аз“, което по-рано си е присвоявало авторството на способностите, в това число и свръхспособности,  но няма го това „аз“, което ги владее, защото тях ги владее самият Живот.

Същото е и в останалите сфери на живота – с просветлението си отива чувството за лично авторство (причинност) и възниква разбирането, че чувството за лична причинност е било илюзия. Останалите илюзии на живота също се виждат като илюзии, а не като реалност. Когато се губят илюзиите и техните негативни последствия, остава Единството – висшата реалност, така че не губите нищо ценно.

По повод чувството за лично авторство четете следващата статия, тъй като е ключов момент в самоизследването и постигането на свобода - Илюзия за лична причинност.

 

Анекдот

Обява във вестника: „Търси се ясновидец за постоянна работа с висока заплата.  Сами знаете къде да позвъните“

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/razvitie_sverkhsposobnostej/0-69

Превод Таня Т.