Самопознанието - път към просветлението

046. Повторение (възпяване) Имената на Бога

Печат

Повторение (възпяване) Имената на Бога

 

 

Има такава непроста практика в различните религии.

Силата на повторението на името на Бога се потвърждава в много Свещени Писания:

Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.(Псалми, 123.8)

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име! (Псалми, 79.9)

И всеки, който призове името Господно, ще се спаси. (Деяния, 2.21)

Този, който повтаря Моето трансцендентно име, постоянно общува с Мен. И Аз мога честно да ти призная, че такъв предан с лекота достига до Мен. (Ади-пурана).

Възпявайте Святото Име, възпявайте Святото Име, възпявайте Святото Име. Няма друг път, няма друг път, няма друг път към осъзнаването на Бога в този век на конфликти, хаос и объркване. (Брихан-нарадия-пурана, 38.126)

Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, Ти си твърде велик. С блясък и величие си облечен. Псалми, 104.1)

Призовавайте Аллах или Милосърдния, както и да се нарича. Той има най-хубавите имена (С.17.110).

Всички, които искрено възхваляват Моето име, достигат до Мен след смъртта си и Аз ги вземам в рая (Заветите на Амида Буда).

Христос, учейки учениците си как да се молят, прославял свещеното име на Бога: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето Име“ (Матей, 6:0)

А св. Павел в своето „Послание до Римляните“ пише: „Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни, 10:13).

И така, индуизмът, християнството, ислямът и будизмът говорят за едно и също нещо – че трябва да се повтарят имената на Бога. Служейки Богу със слово, мисли и дела, и по такъв начин свързвайки се с Него и помнейки за Него постоянно, може бързо да се достигне до освобождение от капаните на материалния свят.

Цитати от Ади-пурана за повторението на свещените Имена

Възпяването на святото Име – това е обет, който няма равен на себе си.

Няма знание, по-висше от това.

Няма медитация, която по съвършенство да се приближава до възпяването на святото Име.

Няма нищо друго, което дава такива високи резултати както възпяването на святото Име.

Няма аскетизъм, равен на това възпяване, и няма сила, по-голяма от могъществото на свещеното Име.

Възпяването на свещените Имена на Бога е толкова велико, че това е висше благочестиво действие, висш акт на благотворителност и висше убежище.

Дори словата на Ведите нямат достатъчна сила, за да опишат могъществото на свещеното Име.

Възпяването е висш път за освобождение, то дарява мир и вечен живот (освобождаване от колелото на самсара и връщане в духовния свят).

Какво се случва при възпяване на Имената на Бога

Името на Бога е надарено с безгранична енергия, която очиства съзнанието. Практически всички религии утвърждават, че няма по-силно средство.

Когато се повтаря мантра или молитва с името на Бога, тръгва процес на физическа и психическа трансформация. По-добре е да се повтаря името на Бога осъзнато и с чувство. Неосъзнатото и механично повторение не предизвиква непосредствена психическа промяна, но предизвиква биологични промени чрез нервната система, върху която вибрациите на мантрата или молитвата оказват непосредствено влияние. А биологичните изменения предизвикват психологични, тъй като в човека тези две природи са тясно взаимосвързани. Дори физическите неразположения могат да бъдат победени с възпяването на Името на Бога.

Учените твърдят, че звуковата вибрация има толкова голяма сила, че може да се използва в копринените фабрики за почистване на прах много по-щателно, отколкото го правят там чистачките. Но на учените им предстои да осъзнаят, че вибрациите, предизвикани от възпяването на Името на Бога, чистят и техните сърца, техните души, отстраняват всички невидими утайки, натрупани в тях преди раждането им.

Енергията, родена от произнасянето Името на Бога, натрупва по цялата нервна система на човека вибрация, която носи ритъм, хармония и равновесие. Когато нервната система се намира в такова хармонично състояние, дишането също става ритмично, а умът пребивава в спокойно състояние. Именно в това умиротворено състояние умът може да улови отблясъка на божественото съзнание, да преживее Единството и висшата радост на Вечното. Божественото име не е просто звук, това е велика сила, способна да преодолее всички разрушителни сили в човешкия организъм, да го направи чист и готов за възприятие на истината.

Въпреки привидната простота, повторението на името на Бог с любов и искреност, и едновременно визуализиране на неговите форми (както се препоръчва в някои практики), само по себе си може да доведе до освобождение и просветление.

Силата и могъществото на свещените Имена на Бога, цитати

Практиката на повтаряне на Свещеното Име на Господ отмива от човека толкова грехове, колкото той дори не е способен физически да извърши. Свещените Имена не само освобождават душата от бремето на греховете, но и й дават любов към Бога – дар, който не може да се намери чрез аскетизъм, поклонничество или благочестиви дейности. Подборката от цитати от вайшнавските свещени писания потвърждават това:

„Нищо не може да се сравни с благото, което допринася повторението на святото Име“ Шримад Бхагавата 6.2.9-12

„Ако човек произнася святото Име на Господ – нека дори да е в безпомощно състояние, нека дори да е без всякакво желание – всички негови грехове се разбягват като дребни животинки, наплашени от лъвски рев“ (цитат от Гаруда пурана).

Ако човек споменава Бога или произнася Неговото свято Име на глас, всички негови телесни и умствени недъзи си отиват завинаги“ (от Сканда пурана).

„Сърцето на човека, който ден и нощ възпява святото име на Господ, е чисто, дори ако той е успял да извърши много и тежки грехове. Още повече, той очиства от мръсотия целия си род“ (цитат от Брахманда пурана).

„Възпявайки светите имена на Господа Вишну, човек достига такова благо, което не се дарява дори при многобройни посещения по светите места за поклоничество“ (от Вамана пурана).

„Възпяването на светите имена на Господа Вишну отстранява нещастия в материалния живот, отдалечава враговете и е неизчерпаем източник на духовно знание“ (цитат от Сканда пурана“.

„Дори най-материалистичните, загубили разсъдък, неблагочестиви, лишени от знания, целомъдрие и други добродетели хора с лекота достигат висшето си духовно предназначение, предавайки се на Господ Вишну и призовавайки с любов Неговото свято име“ (от Падма пурана).

„Хора, извършили в миналото много грехове, но сега възпяващи святото Име на Господ, се отправят към предвечната обител на Господ Вишну“ (цитат от Нанди пурана).

„Страхувайки се от настигащата го смърт, човек без сили се отпуска в леглото си. Гласът му трепери, той едва ли осъзнава какво говори, но ако намери в себе си сили макар и един път да произнесе святото име на Върховния Господ, той ще бъде освободен от последните си грешни постъпки и ще достигне висшето си предназначение. Но дори знаейки за това, хората от Кали-юга (сегашната епоха) пренебрегват поклонението пред Върховния Господ“. (Шримад Бхагавата 12.3.44)

„Възпяването на святото име на Господ Харе лекува всички телесни болести, отстранява препятствията по пътя на човека и го спасява от всички беди“ (цитат от Брихад Вишну пурана)

Резултатите от духовна практика, които в Сатя-юга се постигали с медитация на Господ Вишну, в Трета-юга – чрез пищни жертвоприношения, и в Двапара-юга – чрез служене на лотосовите стъпала на Господа, в Кали-юга (сегашната епоха) се постигат чрез припяване на мантрата Харе Кришна.

Макар Кали-юга да е пълна с всевъзможни пророци, тя има едно достойнство: просто повтаряйки Харе Кришна маха мантрата, душата може да се избави от оковите на материалното битие и да се възнесе в духовното царство. (Шри Шукадева Госвами, Шримад Бхагавата 12.3.51)

Само Светите имена на Бога, само Светите имена на Бога, само Светите имена на Бога са способни да спасят хората в този век на вражда и лицемерие (Векът на Кали юга). Няма друг път, няма друг път, няма друг път. (Брихад нарадия пурана 3.8.126)

 

Какво Име на Бога да изберем за повторение?

Сай Баба казва:

Бог е вездесъщ. Той обитава сърцето на всеки и всички имена са Негови имена. Затова вие можете да Го назовавате с всяко име, което ви носи радост. Не трябва да търсите недостатъци в другите имена и форми на Бога, а също и не трябва фанатично и сляпо да се покланяте на избраното от вас име. Сай Баба казва: „Изберете име и форма на Бога, което ви е най-близко“.

За християните най-добрата молитва за повторение е: „Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния!“ Също и във всяка друга религия – повтаряйте свещеното име на Бога и използвайте Неговия образ за визуализация. Сай Баба казва, че когато умът създава вътре в себе си формата на Бога, то той (ума) сам става тази форма.

Правете всичко в името на Бога, за прослава на Бог, за Бога. Правете всичко за Бога и Го прославяйте с възпяване на божественото име. Не губете време. Не отлагайте повече. Започнете още от днес. Името на Бога е всесилно.

Възпяването на имената на Бога пробужда в човека всички негови скрити сили. Възпяването на имената на Бога е панацея. Очиства се околната среда, привеждат се в движение божествените енергии, които се разпространяват и изпълват света. Но първата крачка трябва да бъде очистване на собственото сърце.

Преди да започнете каквато и да е работа, обърнете се към Бога с думите: „Господи, посвещавам тази работа на Теб“. След това с най-голямо внимание се заемете с работата си. Работата в името на Бога е равностойна на повторението на Името Му. Когато работата свърши, отново се заемете с повторението на свещеното име, тъй като в света няма нищо по-страшно от празния ум. Затова всеки път повтаряйте името на Бог.

Преди да започнете да променяте другите, се заемете да промените себе си. Не изпускайте тази уникална възможност. Знайте, че такава възможност няма да ви се предостави втори път. Това е велик шанс, за който много са молили ришите (мъдреците) и девите (богове)  - да видите, да усетите въплъщението на Бога и да получите Неговия освещаващ благослов, вие сте заслужили в резултат на натрупаните заслуги в течение на много минали животи. Тези заслуги са ви довели до тук, когато Аз слязох на земята (навярно това е цитат от свещени писания).

Този шанс ви дава възможност да използвате кармичните си заслуги, не губете нито една секунда, към постигането на блаженството на Единството и вкусете сладостта му. Ако не можете да го направите сега, ако не пресечете Океана от страдания, използвайки този шанс, то кога ли ще ви се появи пак?

 

Молитви и мантри

Най-силната молитва в християнството се смята „Отче наш“:

Отче наш, който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

Да дойде Твоето царство,

Да бъде Твоята воля.

Както на небето, тъй и на земята.

Насъщния ни хляб дай ни днес,

И прости нам дълговете ни,

Както и ние прощаваме на нашите длъжници.

И не въведи нас в изкушение,

Но избави ни от лукавия,

Защото Твое е царството,

И силата, и славата вовеки.

Амин

 

За съжаление в тази молитва не се упоменават Имената на Бог, но въпреки всичко тя има голяма сила – просто защото вие се обръщате към Бог с разум.

На когото се нравят мантри с музика (киртан – съвместно възпяване на Бога с музика), предлагам да послушат предложената по-долу мантра, много красива и мелодична мантра. В нея има само три думи, повтарящи се 16 пъти и всички три думи са имена на Бога (добре известни в индуизма и не само), т.е. дадената мантра съдържа изключително имена на Бога, и по ефективност превъзхожда всички останали мантри и молитви.

Дори простото прослушване на мантрата с имената на Бог оказва силно влияние на човека. Отпуснете се, затворете очи и просто слушайте. Ако това е за вас, в youtube.comможете да намерите много красиви мантри и киртани.

По-подробно за тази мантра е написано в Бхагавад-гита. Можете да видите видеото по-долу:

Мантра за очистване на съзнанието

 

 

Трябва да се спомене важен момент от духовната практика с повторението имената на Бога. Може да ви се понрави ефекта на някоя молитва или мантра, или самия процес на възпяване, но ако при това не започнете по-надълбоко да изучавате дадения предмет, то чувството или ефектът може постепенно да угаснат. Животът не стои на едно място, а това важи и за духовните практики. Вие или прогресирате, или стоите на едно място, или деградирате. За да прогресирате, трябва да изучавате темата по-дълбоко, преминавайки на все нови и нови нива на осъзнаване. Повече внимание по тази тема е отделено на сайта Беседа с Бога в книгата „Гласът на любящата съвест“, която можете да прочетете онлайн или да свалите от главната страница. Много интересна книга, препоръчвам я. (книгата в момента е само на руски език – бел. пр.)

По темата е също и статията „Силата на благодарността. Техника на благодарността“, тъй като благодарността към Бога дава много силен ефект. Благодарността към Бог, по думите на Ошо, е най-силната молитва за очистване на съзнанието.

Ако не вярвате в Бог, можете да използвате формулата на щастието  – тя също дава отличен резултат. Разбира се и техниките от Първо ниво  – за решение на проблемите в живота.

Желая ви бързо самопознание и близко просветление!

 

Анекдот

Мъж се върти в леглото, не може да заспи и постоянно превърта в ума си има ли Бог или няма…

Изведнъж се чува глас: „Няма ме Мен, няма ме. Заспивай най-после!“

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/povtorenie_vospevanie_imen_boga/0-63

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019