Самопознанието - път към просветлението

037. Волята на Бога е над всичко

Печат

Волята на Бога е над всичко

(продължение на темата „Има ли свобода на избора?“)

 

 

Човек трудно може да приеме тази идея, защото има его. А какво казва то сега?

Егото (ума, личността) е набор от отъждествявания, идеи и убеждения за себе си (в това число и комплекси), натрупан опит и желания. Егото е усещане за себе си като отделна, независима (автономна) единица на Живота, усещане за себе си като автор, творец, деятел, изпълнител, което често се изразява с думите „аз помислих“, „аз реших“, „аз направих“ и т.н. В действителност мисълта просто възниква, решенията ги взима ума, и действията извършва тялото (виж Игрите на Съзнанието)

В ума възниква мисъл и миг по-късно, егото казва: „това аз го измислих“. Умът решава задачи, а егото казва: „какво удивително решение намерих!“. На основание на решенията на ума тялото действа, а егото казва: „това аз го направих“ (виж Описание на просветлението)

Така трябва да бъде, това е Волята на Бога. Волята на Бога е да има отъждествявания и също така тези отъждествявания да изчезват при работа над себе си. Волята на Бога е да попаднете на този сайт или да не попаднете. Волята на Бога е да започнете работа със себе си или да не започнете. Волята на Бога е да възникне разбиране у вас сега или да не възникне. Волята на Бога е да достигнете ли просветление в този живот или да не достигнете.

Някаква сила ви заставя да започнете да се занимавате с въпросите на самоизследването и тази сила ще доведе до край делото си – до самопознанието (просветление), рано или късно.

Под думата Бог се подразбира Единното Съзнание, което се разделя на проявено и непроявено. Проявеното Съзнание, на свой ред, се дели на Светли Сили и Тъмни Сили (една от най-големите дуалности в нашия свят), но всъщност всичко е единно. Всички процеси, протичащи в Единното Съзнание, са тясно взаимосвързани и построени върху причинно-следствени връзки, затова Нищо не е случайно.  За да избегна бъркотията, още един път ще кажа: Бог е всичко, което е, и по-нататък – под думата Бог се подразбира Единното Съзнание. Разделянето на Единното на части и дуалности е илюзия, необходима за съществуването на нашия свят.

Колкото до Единството, то може да се добави също, че Волята на Бог – това е всичко, което е и нищо друго няма освен Волята на Бог. Това е високо ниво на разбиране. Това разбиране лежи извън пределите на ума и умът това не може да го разбере. Обаче затова са и създадени всевъзможни техники – за постигане на Висшата Истина.

Докато човек е силно отъждествен с тялото, ума и много други неща, познаването на истината е  невъзможно: илюзията пречи да се види и осъзнае. Ето защо разтъждествяването дава такъв силен ефект (например, работа с дуалностите „аз съм тяло – аз не съм тяло“, „аз съм ум – аз не съм ум“ и т.н.) Когато отъждествяванията си отидат, се разкрива истината (Единното Съзнание, Бог, Волята на Бога), но за това е необходимо да се поработи над себе си.

Замислете се сега над това: „Над Всичко е Волята на Бог“, и ще почувствате колко силно протестира егото. То не може да приеме Божията Воля (но това също е Божия Воля). Продължавайте да задържате мисълта „Над Всичко е Волята на Бог“ и ще намерите убеждения, с които трябва да поработите. Съставете списък с тези убеждения, несъгласия и ги обработете с подходящи техники (виж Първо ниво).

Ако човек можеше просто да приеме Божията Воля, то това би било техника за мигновено просветление, защото това е тотално приемане на каквото е. Да приемеш Божията Воля означава да приемеш всичко каквото е и в това приемане изчезва самият приемащ, тъй като той вече не е нужен. Остава чисто присъстващо съзнание (свидетелство, наблюдател, истинското Аз), което е съпровожда с чувство за безкрайна свобода и щастие, няма за какво повече да се тревожите, да правите, да мислите – всичко става само – по Божията Воля.

Егото не може да се довери на Живота (Божията Воля), защото се страхува, че изведнъж нещо няма да стане „както трябва“, има убеждения как всичко трябва да става, какъв трябва да бъде светът, какъв да съм аз – и от тези убеждения трябва да се избавяме, както и от отъждествяванията, защото те не ни дават възможност да стигнем до просветлението.

Погледнете живота от гледната точка: „Волята на Бог е над всичко“. Става някакво, макар и неприятно събитие – а вие разбирате, че това е Волята на Бога. У вас възниква реакция на това събитие, вие крещите, ругаете, обвинявате други – но това е Волята на Бог. Нещо ви се струва неприемливо – но това е Волята на Бога. Вие приемате своите неприятни ситуации и се успокоявате – и това е Волята на Бога – и вие се „отлепвате“ от ставащото, преставате да се смятате за участник и се превръщате в наблюдател (безличностен свидетел) на Божията Воля.

Това се съпровожда с изчезване на илюзията „аз“, изчезва въвлечеността и илюзията за лично волеизявление. Изчезва илюзорното усещане на себе си като автономна (независима) същност, автор (източник, творец, изпълнител) на ставащото. Изчезва също илюзията за свобода на избора. Остава само освидетелстване на Волята на Бога, илюзията на живота се разнася и идва просветлението. Това е пълната свобода.

„Волята на Бога е над всичко“ – това не е просто интересна теория, това е полезен практически инструмент, който ускорява пътя към просветлението. Съдете сами. Когато изхождате от това, че над всичко е Волята на Бог и че вие нямате никаква свобода на избор, вие се отпускате. Във всеки момент става само това, което трябва да стане в дадения момент, така че за какво ни са излишни безпокойства? Ако нищо не трябва да променяме в ставащото, то най-доброто състояние, което е възможно, е състоянието на присъствие и наблюдение на тези Игри на Съзнанието.

Това е като полупрозрачен утринен сън: вие сте се събудили, но остатъците от съня все още плуват пред очите ви. Вие вече не сте въвлечени в него, няма отъждествяване със сънувания персонаж, няма претенции за причинност (авторство, волеизявление) в този сън, няма безпокойство по повод бъдещите събития в този сън. Вие разбирате, че това е сън – не повече от игра на ума, и му позволявате да се случва, не се опитвате нещо да промените и приемате всичко каквото е. По същия начин както и в „реалния“ живот , в бодърстващо състояние, което малко се отличава от нощните съновидения.

Може просто да се наблюдават игрите на Съзнанието (сън, илюзия, лила, майа, матрица и т.н.), без въвлеченост, отъждествяване и всички останали последствия на това, без (извън) кармата.

Истината не може да се изрази с думи точно и това, което е написано тук е само указатели. Ако това е Волята на Бог, вие ще разберете за какво става дума и животът ви ще се промени. Използвайте всякакви подходящи техники за разтъждествяване и избавяне от останалите илюзии. Можете да започнете с техниките от първо ниво. Също така практикувайте техниката на благодарността, използвайки например фразата (а най-добре фразата на глас + чувство): „Благодаря Господи (Живот, Съзнание и т.н.), за всичко, което е било, е и ще бъде“. Това ще ви приближи към тоталното приемане на каквото е, ще ви избави от егоизма и неговите негативни последствия.

Всичко най-добро!

Прочетете също Притча за Бог.

 

Хумор:

Ако искаш да разсмееш Бог, разкажи му за плановете си. smiley

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/na_vsjo_volja_boga/0-53

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019