Самопознанието - път към просветлението

034. Конфликти в отношенията

Печат

Конфликти в отношенията

(как да подобрим отношенията си)

 

 

Статията е посветена на уреждане на конфликти между хората и уреждане на хармонични отношения в семейството, на работа и въобще в живота.

Да започнем с това – какво е конфликт.

Конфликтът е разминаване на очакванията със ставащото, с всички неприятни последствия от това. Ще използваме това определение, тъй като то позволява да стигне до корена на конфликта и той да се уреди.

И така, имаме набор от очаквания в отношенията си с другия човек (мъж, жена, приятел, дете, началник и т.н.): как трябва да говори, да действа, да реагира и т.н. И когато той се проявява не по този начин, става разрив между очакванията и действителността. Често това е неприятно, затова и възниква конфликтът. Тъй като поради егото си ние се смятаме за прави (при всеки удобен случай), то другият не е прав и първата ни реакция е да го обвиним в неподобаващо поведение (възгледи, думи, действия, наказания – по подходящ начин).

И какво става, когато обвиняваме някой друг? И в него често се включва егото с неговата правота и започва взаимно натрупване на негативи, което само задълбочава конфликта. Ако негативите са свръхмярка, отношенията, като правило, се прекратяват.

Задайте си въпрос: защо другият човек е длъжен да отговаря на очакванията ми? Или от друга страна: защо аз трябва да отговарям на очакванията му?

Сега ще разгледаме отношенията „началник-подчинен“, семейните отношения и отношенията от типа, когато ролите (задължения, функции) са уговорени и приети от двете страни.  Ще разгледаме и ситуации, когато взаимните договорености не са ясно очертани за „правилно“ поведение. Навярно можете да си спомните случаи, когато думите или поведението на другия човек не са съответствали на вашето очакване, което е предизвикало у вас негативни емоции. Спомнихте ли си? Сега, когато си спомняте и разглеждате (подробно и щателно) конфликти от миналото, има ли ги още тези емоции?

Като правило, негативният опит се съхранява, както и позитивния, той се натрупва. След това човек гледа на ставащото частично през този опит. Това добре се вижда при взаимоотношенията. Колкото повече спорове и кавги е имало с партньора, толкова по-малко хармония остава в съвместния живот. И ако не се уредят тези конфликти, може да настъпи разрив в отношенията.

И така, как да уредим конфликт и да подобрим отношенията с любимия човек, приятеля, познатия  или колегата? За начало трябва да разберем, че другият човек – това е друг човек, той има друг опит, други представи, на него му влияят други фактори. Затова, дори ако той е искал да отговори на вашите очаквания – това далеч не е в неговата власт (по-скоро много рядко). Съответно, вашите очаквания за другия – не е негов проблем, а ваш.  Само от такава позиция може качествено да се уреди конфликта и да се подобрят отношенията.

Следва да се разбере, че желанията и очакванията израстват от егоизма и без това разбиране ще ви бъде много трудно да уредите отношенията си.

 

Когато възниква конфликт – това е жизнен урок. Животът ви говори: „Друже, гледай, към какво водят твоите очаквания, твоето его“.

Ако покопаем по-надълбоко в очакванията, то може да изкопаем убеждения, представи и отъждествявания, на които се и базират очакванията. Това също е работа с егото. А от там до просветлението не е далеко. smiley

Преди да изпълним следващата техника, препоръчвам ви да изучите статиите „Нищо не е случайно“  и „Божията Воля е над всичко

 

Техника за уреждане на конфликти и подобряване на отношения

1. Спомнете си конфликта.

2. Открийте очакванията си и с какво те се различават от станалото.

3. Открийте последствията от конфликта (ако е възможно).

4. Открийте причините за конфликта: убеждения, представи, отъждествявания (ако е възможно).

Това се прави в кръг: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и т.н., докато не прочистите конфликтите с човека, с когото „работите“.

Най-добре е да чистите отделно с конкретните хора. Т.е. започвате с един човек и изчиствате всички конфликти, свързани с него – големи и малки, всички, които изплуват. Колкото повече конфликти и негативи са се натрупали, толкова повече време ще ви трябва за обработка, и толкова повече ще трябва да работите, за да уредите отношенията. Когато сте свършили с конкретен човек и нямате повече негативи към него, вие ще го почувствате. Вие ще излезете от негативната игрова роля, ще почувствате облекчение, вътрешна радост и спокойствие. В много случаи това е достатъчно, за да върнете хармонията в отношенията.

Това е един от начините за отстраняване на конфликтите и да се уредят нормални отношения. Друг начин е с помощта на формулата на щастието или техниката за подобряване на отношения.

Има различни обяснения  и методи за уреждане на подобни проблеми. Прочетете също статията „Как да върнем любовта в отношенията“. Изберете това, от което ще получите най-добър ефект.

Бъдете щастливи и нека да са ви хармонични отношенията.

 

Анекдот

При психиатъра идва семейна двойка.

- Разбирате ли, докторе – казва мъжът, - нямаме финансовата възможност да се лекуваме при вас и двамата. Кажете кое ще е по-евтино – да излекувате чувството за превъзходство на жена ми или моя комплекс за малоценност?

 

 

http://pro-svet.at.ua/index/konflikty_v_otnoshenijakh/0-48

Превод Таня Т.

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019