Самопознанието - път към просветлението

032. Има ли свобода на избора

Печат

Има ли свобода на избора

 

 

Този въпрос е подобен на следните:

- Зависи ли нещо от мен?

- Мога ли аз нещо да променя?

- Явявам ли се причина в живота?

- Или има съдба и абсолютно всичко е предопределено?

Въпросът не е от простите, но да го разгледаме. И ще започнем, разбира се, с въпроса „КОЙ СЪМ АЗ?“, защото от отговора на този въпрос ще зависи отговора на въпроса „Имам ли право на избор?“. И така с какво се отъждествявате?

ТЯЛО

Ако вие смятате, че сте изключително тяло, то имате ли свобода на избора? Има ли в тялото свобода на избора? Може ли, например, сърцето да престане да бие просто защото така е решило (без значение че няма причини за това)? Може ли който и да е друг орган да прояви свобода на волята и да започне да изпълнява несвойствени за него функции? Може ли тялото като цяло (като единен съгласуван механизъм, състоящ се от взаимосвързани и взаимозависими органи и части) да прояви свобода на избора и да направи нещо, извън рамките на това, което трябва да прави (или е способно) в дадена ситуация? Очевидно е, че не. Тялото изпълнява само тези функции, които са вложени в него от природата; реагира на ставащото само така, както е длъжно да реагира – в съответствие с устройството си и биологичните програми.

УМ

Смятате ли, че вие сте ума – мислеща машина, която обработва информацията, запомня, взема решения? Има ли умът свобода на избора? Може ли умът да взема решения, без да отчита миналия опит? Може ли умът да изпълнява изчислителни операции, на които не е научен? Може ли умът да прави нещо, за което не е програмиран, нещо което му е несвойствено?

Ще кажете, че умът може да избира от различните варианти. Да, НО той винаги избира най-предпочитания вариант (изхождайки от миналия си опит и ситуацията в момента), т.е. на базата на набор от съществуващи данни. Умът не може да издаде решение, което не е основано на всички му достъпни в дадения му момент данни. Така че има ли свобода на избора?

ДУХ, ДУША и т.н.

Смятате ли се дух, душа? Ако да, то може би у вас има усещане за свобода на избора? Например, можете да кажете: „Вчера вечерта реших (направих избор) да почета книга, макар че обикновено вечер гледам телевизор; и умът ми казваше, че трябва да гледам новините, но АЗ реших друго; значи аз имам свобода на избора, без да се съобразявам с ума!“ Но какво ви накара да четете книга, вместо да гледате телевизия?

Можете ли да вземете съвсем несвойствено решение и да го въплътите в живота, просто така, без да имате никакво основание? Правили ли сте това, без да имате целта да доказвате свободата на избора си?

Правите ли по нещо съвършено безпричинно и безцелно? Преди да отговорите с „да“, погледнете внимателно, действително ли не е имало никакви причини, поводи, цели, предпоставки или предразположености.

Очевидно е, че просто така нищо не става, и нищо не е случайно. Всичко си има своята причина. Всяко събитие, явление или случай има ред свои причини, които може да бъдат безброй много по веригата причинно-следствени връзки. Но, те не всички ще бъдат осъзнати.

ИСТИНСКОТО АЗ

Когато човек говори „Аз“, практически винаги има някакво отъждествяване с тялото, ума, пола, ролята, професията, духа, душата и т.н.

Дайте да разгледаме ситуацията, когато човек казва „Аз помислих“, „Аз реших“, „Аз направих“ и т.н. Какво той има предвид под „Аз“?

„Аз помислих“. Кой, ако не ума, може да помисли?

„Аз реших“ – същото, тъй като решението е работа на ума.

„Аз направих“ – може би това е тялото (под ръководството на ума)?

Налице е отъждествяване. Отъждествяването – това е част от егото (макар то да се състои не само от отъждествявания).

Забелязали ли сте, че веднага след възникването на мисъл (само след миг), вече я заклеймяваме „Това Аз ли го мислих“? В ума възниква решение, и егото веднага: „Аз реших!“. Възниква емоция и егото казва „Аз чувствам“. А след някакво действие възниква мисъл „Аз го направих“.

Всички тези отъждествявания скриват Истинското Аз, което е чисто неотъждествено Съзнание, присъствие, осъзнатост.

И ВСЕ ПАК, ИМА ЛИ СВОБОДА НА ИЗБОРА?

За да кажем “Аз имам свобода на избора“ са необходими две условия:

1. Наличие на дуално възприятие: „Аз“ и „не аз“ (т.е. отъждественост с едно нещо, което не е нещо друго). Вие не можете да кажете „аз имам…“, без да подразбирате под „аз“ нещо отделно от това, което е.

2. Не-виждането на невероятното количество причинно-следствени връзки.

Когато видите (осъзнаете) причинно-следствените връзки на ставащото и при това с нищо не се отъждествявате, тогава можете да заявите „Да, аз имам свобода на избора“?

***

Уверен съм, че за много от вас тази статия бе малко неприятна: неприятно е дори да допуснеш мисълта „От мен нищо не е зависело, не зависи и няма да зависи“. За да избегне тези неприятни мисли, егото предпочита все пак да има илюзията на отъждествяванията, да вярва в тях като в истина и разбира се, да има илюзията за свобода на избора – дотогава, докато тези илюзии не се изчерпат.

Егото иска да оживее, а без отъждествяване това е невъзможно, затова то се съпротивлява и крещи: „Всичко това са глупости! Това не може да бъде!“ И за егото това е действително така! То няма да оцелее, ако не се отъждествява с нещо. Идеята, че няма свобода на избора е удар под кръста за егоизма.

Няма нищо страшно, позволете му да се съпротивлява. Няма нищо лошо в това да има илюзии за отъждествяване и свобода на избора. Просто наблюдавайте „своите“ мисли ( в действителност триковете на егото) по този повод. Илюзиите ще се разсеят, Истината ще остане.

Добрата новина е, че вие, вашето истинско Аз не е егото и не може да изчезне заедно с отъждествяванията. Когато изчезне егото, ще остане истинското Аз – чисто, неотъждествено, необусловено Съзнание, Висшата реалност.

Силни техники за разтъждествяване са дадени на второ и по-високите нива.

P.S. За другарите, които предпочитат да вярват на твърдението, че мога и да греша – изследвайте сами! Пътят към истината минава през самопознанието.

Прочетете също статията „Всичко е Божия воля“  като продължение на темата за свободата на избора.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/est_li_svoboda_vybora/0-46

Превод Таня Т.

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019