Самопознанието - път към просветлението

026. Как да станем щастливи

Печат

Как да станем щастливи

 

 

Статията е разделена на две чати, всяка от които предлага начин да станете щастливи. Тези начини може да се комбинират. Ако първият начин се окаже много сложен, използвайте втория.

Въведение: има голяма разлика между външните (преходни) удоволствия, които неизбежно водят до страдания, и истинското щастие, което не зависи от външни причини. Фактически, на този въпрос е посветен целия сайт. Ако вие гоните външни удоволствия, наричайки ги щастие, то нищо чудно, че истинското щастие остава неоткрито, макар че то е истинската ви природа. Вие не намирате щастието, защото не търсите където трябва. Надявам се, информацията по-долу да ви помогне да се ориентирате и да насочите търсенето си в правилната посока. Няма да чакате дълго за резултата.

Информация за размисъл: гледайте клипа и се замислете как човек в такива обстоятелства може да бъде щастлив. Може, все пак, щастието не зависи от външните обстоятелства.

 

 

Как да станем щастливи. Част 1

Известно е, че всеки човек влага свой смисъл във всяко понятие. И тъй като всичко се познава чрез сравнение, то едно нещо може да има смисъл само на фона на нещо друго, противоположно, и така получаваме дуалност, например „щастие – нещастие“.

Навярно, вие поне един път в живота си сте се замисляли над въпроса, как да бъдете щастливи. Хайде сега да погледнем въпроса от следната гледна точка: Стремежът да стане човек щастлив създава дуалност от типа „аз не съм щастлив – аз съм щастлив“ и движение от единия полюс към другия. За да възникне желание да стане щастлив, веднага трябва да се съгласи с идеята (и да почувства), че не е щастлив и че щастието е възможно.

Идеята или убеждението „аз не съм щастлив“ възниква поради неприемане на ситуацията такава каквато е. И всичко, което не е прието каквото е, продължава да влияе на човека, дори ако това той не го осъзнава.  За да избегне влиянието на неприятната ситуация, човек създава дуалност и започва да се движи към противоположния полюс: „да стане щастлив“ Фактически, човек търсещ как да стане щастлив, иска да избяга от това, което е сега. Постоянно бягайки от нещо неприятно (неприемане на каквото е), човек натрупва тези неприятности в своя ум, и те продължават да влияят на целия негов живот, явно или неявно. Когато такива неприятности са се събрали много, той дори не осъзнава, какво му влияе и се чувства все по-зле и по-зле.

За да се избавим от влиянието на нещо неприятно, има по-надежден начин от бягството: да разгледаме (приемем) това което е, внимателно, осъзнато и цялостно. Това може да се направи с помощта на техниките предложени на сайта. Тогава това нещо губи своята власт над човека, дуалността от типа „аз не съм щастлив – аз съм щастлив“ не се създава, защото няма смисъл – въпросът „как да стана щастлив“ просто не възниква.

Може да се каже, че човек, вместо да приеме каквото е, се опитва или а избяга от неприятното, или да задържи приятното, или и едното и другото. И в двата случая се създават дуалности и движение вътре в тях, което способства за продължаването на най-различни игри, но в резултат имаме състоянието, което се намираме, защото всичко, което не е прието се натрупва.

Всички лични неприятности са последствия на егоизма (неприемане), виж също Его – единствената причина за проблеми, страдания и депресии.

Не може да се каже, че просветлението е щастливо състояние. Но също не може да се каже, че просветлението е нещастливо състояние. Защото при просветлението дуалността „щастие-нещастие“ изчезва, изчезва и егоистичното „аз“, създаващо тази дуалност, и движението от единия полюс към другия се прекратява.

Работейки с дуалността от типа „аз съм  щастлив – аз не съм щастлив“, вие разчиствате миналото си – ситуации, които не са били приети, които са ви влияли негативно, заради които сте създавали подобни дуалности, за да избягате от неприятностите. При обработка на дуалностите, тези минали ситуации ще изплуват, отчетливо или смътно, попадайки в областта на съзнанието, ще се разсеят и ще загубят своята власт.

Стремежът да станем щастливи ще съществува дотогава, докато не са разчистени миналите ситуации, от които ви и до сега подсъзнателно се опитвате да избягате, или които искате да задържите (да върнете).

Обобщавайки можем да кажем, че нещастният човек складира миналото във вид на записи в ума. Разчиствайки ги, човек се освобождава от нещастието, което предизвиква състояние, което често се нарича щастие – но това състояние е на друго ниво – това е свобода от дуалността „аз не съм щастлив – аз съм щастлив“. Затова, простичкият и добър отговор на въпроса :как да стана щастлив“ е „Отстранете влиянието на миналото и на неправилните представи за щастие“. Миналото се обработва както и всичко останало, например с помощта на техниките от първо ниво, макар първо ниво да не може да изчерпа темата изцяло – това ще стане по-късно.

Да приемете всичко каквото е ще ви помогне знанието, че Нищо не е случайно, разбирането, че Над всичко е Воля на Бог, и че Няма свобода на избора. Ако за вас това е много сложно или неправдоподобно, преминете  към част 2.

 

Как да станем щастливи. Част 2

Можем ли да бъдем щастливи, ако нашите отношения с околните и с живота не са хармонични? Колкото и да имате пари, удобства, възможности и власт, нехармоничните отношения развалят цялата картина, не позволявайки ви да се почувствате щастлив човек.

Затова е необходимо да се съсредоточите върху хармонизация на отношенията. Това може да стане по различни начин, някои от които са изложени на сайта. Например има Формула на щастието, позволяваща да се уредят конфликтите с конкретен човек, или да се преразгледа отношението към хората въобще. Това е един от най-силните начини да станете щастливи. Ако вие разбирате защо има неприятности,ще можете да работите над себе си по-леко и по-бързо. Възможно е, да ви послужи Как да се подобрят отношенията.

Също трябва да разберете, че Щастието и егоизма, са несъвместими, затова тук въпросът е или-или.

Може да ви послужи Работа с убежденията, именно с тези, заради които възникват всякакви неприятности. С убежденията може и да се започне, защото тяхната обработка дава много добър резултат.

В много случаи има смисъл да се поработи с Техника на благодарността, за да се въздаде дължимото на Живота за всичко хубаво, което се имали някога и имате сега. Да се уравновеси егоизма с благодарност е много полезно.

За тези, които сериозно работят над себе си, препоръчвам да прочетат статията Как да се избавим от егото.

Не маловажна роля играе Правилния дневен режим и Правилното хранене, тъй като тези фактори влияят на самочувствието и могат да способстват или препятстват постигането на щастие.

Ето още едно средство, което е помогнало на много хора в продължение на векове. Възпяване името на Бога. В някои практики се смята, че това е единственото средство за достигане до Бога, и съответно, щастие.

За много от вас ще бъде полезно щателно да резюмират статията Илюзията на живота, която способства за приемането на всичко каквото е, което непременно ще ви приближи до щастието, намиращо се извън пределите на дуалния ум.

Засега толкова. Надявам се, че сте получили отговор на извечния въпрос „Как да стана щастлив“ и сте готови да направите първите крачки в търсенето на истинското щастие.

Най-накрая да ви напомня, че психологическите консултации са безплатни.

 

Анекдот

„Колко малко му трябва на човек, за да бъде щастлив“ – си помисли той, едва успял да стигне до тоалетната. След 20 минути, излизайки от тоалетната, той промени мнението си.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/0-38

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019