Самопознанието - път към просветлението

023. Работа с убеждения

Печат

Работа с убеждения

Промяна на убеждения

 

 

Човек възприема света от позицията на своите убеждения. В основата на убежденията стоят оценките за други хора, ситуации и т.н. В своята дейност човек се ръководи от убежденията си, което води до определени последствия, които не винаги са приятни.

Всеки човек има свой набор от идеи и представи, и е склонен да смята своята система от убеждения за най-вярната, тъй като усеща тези убеждения като част от себе си (отъждествяване, его).

Когато човекът има система от убеждения, в него се появява очакването, че всичко ще съответства на тази система. Той очаква, че другият човек ще се държи по определен начин, че ситуацията (защото е длъжна) ще се развие именно така, а не иначе… Обаче този свят е нестабилен, той постоянно се променя, и рано или късно настъпва провал – ставащото престава да съответства на системата убеждения. Това е доста неприятно, предизвиква конфликт в отношенията и маса други проблеми.

В такъв случай има два разпространени варианта на развитие на събитията. Или човек работи над убежденията си и ги променя в съответствие със новата обстановка, или отстоява убежденията си, опитвайки да промени света (ситуацията, другия човек), за да съответства на тази система.

Има и трети вариант. Да се избавим от системата убеждения. Постепенно, стъпка по стъпка. Веднага след промяната на убеждението и неговото отстранение, изчезва фиксацията. Това е и работата с убежденията. За това напълно подхождат техниките от първо ниво, а и другите.

Какво дава работата с убежденията? Свобода. Отстраняването на убежденията позволява да се живее в момента сега, без очакване и съответно, без претенции към света (когато очакванията не се оправдаят). Това позволява „освободи“ живота, да му се позволи да протича свободно, чувствайки се свободен. Не е необходимо да се напрягате, постоянно да пристроявате системата си от убеждения или ситуациите към нея.

Когато у вас няма твърда система от убеждения, е невъзможно да ви контролират. Манипулацията е използването на това, с което човек е отъждествен (към което е привързан), с цел лична изгода. Това е използване на „бутон“, който като го натиснете, можете да постигнете своето. Когато няма бутон, е невъзможно да се управлява човека – той е свободен.

Затова още на първо ниво аз препоръчвам да се започне работа с убежденията.

С какво може да се поработи? Работете с тези убеждения, които са актуални за вас.

Работата с убежденията може да включва следните моменти: кой или какъв трябва да бъдете, какво трябва да правите, как да се държите, как да действате за да преживявате, какво трябва да имате, кой или какъв трябва да бъде другия и другите, какво и как трябва да правят, какво трябва да имат, какъв трябва да бъде света, Бог, законите, практиките, религиите, политиката и т.н. – всичко, което е актуално за вас. Работата по промяната и отстраняването на убежденията не винаги е лека и приятна, тъй като всичките тези убеждения са част от егото, което не иска промяна, а още повече изчезване. Но ако вие искате да живеете по-спокойно и приятно, ще трябва да поработите с убежденията. Това и така си става в живота, но по-бавно, докато техниките ускоряват този процес.

Пътят към просветлението фактически е работа по промяна и (в крайна сметка) отстраняване на убежденията, защото убежденията – това са ограничения, а просветлението – това е пълна свобода, Висша реалност.

Работата с убежденията става по обща схема:

1. намиране на убеждението

2. намиране на неговата противоположност (противоположния полюс)

3. работа с тази дуалност. Помнете, че всяко убеждение по своята същност е ограничение, имащо своята противоположност. Работата с убеждението съществено повишава гъвкавостта на мисленето, намалява значимостта на убеждението до неговото изчезване, което води до по-голяма свобода.

Полезно е да се работи с убежденията заради достигане на просветление.

Убежденията успешно може да се обработя с коя да е техника за обработка на дуалности, най-бърза и ефективна в това отношение е техниката от Второ ниво.

 

Анекдот

Говорят си двама психотерапевта:

- Как е твоят пациент, дето имаше мания за преследване?

- Представяш ли си, тъкмо го излекувах, и го простреляха…

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/0-34

Превод Таня Т.

Saturday the 28th. Spiralata.net 2002-2019