Самопознанието - път към просветлението

021. Важност и значимост

Печат

Важност и значимост

 

 

Значимост – това е значението на нещо, смисъл, определение.

Важност – доколко на вас ви се струва, че е важно това нещо (значително, съществено, влиятелно).

Важността и значимостта не съществуват сами за себе си, те се създават от конкретен индивид (его) в процеса на играта, наречена Живот.

Нищо няма значение (значимост), освен това, което вие сами влагате в него. Нищо не е важно дотогава, докато вие самите не сте му придали важност.

Още на съвсем малките децата възрастните „пълнят главите“ с най-различни „важни неща“, наблягайки ту на едно, ту на друго. Доколкото детето се съгласява с тези значимости и важности (приема ги за истина), те се натрупват в неговия мироглед. Ако с някои не е съгласно, то неговия мироглед се създава от други значимости и важности.

Различните индивиди могат да имат различия в отношението си към едно и също явление – да му придават различна значимост и различна важност. От това зависи тяхната степен на съгласие по повод на това явление (какво и да е то).

Няма еталони, всички убеждения по повод значимостта и важността на нещо са само убеждения, които могат да са много или малко верни само относително други убеждения.  

Когато човек придава излишна значимост или важност на нещо, то предизвиква дисбаланс, и самият живот ще му снижава тази завишена важност по най-различни начини. Например, ако някой е религиозен фанатик, то винаги ще се намират хора около него, които така или иначе ще се опитват да охладят неговата разпаленост или въобще да му доказват, че няма Бог.

Ако имате цел и вие я гоните като луд (прекалено придаване на важност на целта), самият живот ще препятства постигането й. Има смисъл да се снижава прекалената важност – тогава животът е и по-приятен, и по-спокоен, и по-интересен.

Пълното отсъствие на важност би било просветлението, защото когато изчезне важността, изчезва и самото его (което по-рано е считало нещо за важно). Значимостта остава, т.е. къщите си остават къщи, дърветата – дървета, храната – храна, но сега без някаква излишна важност.

Възможно ли е да снижи важността и как да се направи това? Важността може да се снижи с помощта на техниките от първо ниво, да не говорим за второ и другите. Целият път към просветлението представлява постепенно снижение на важността до пълното й изчезване.

Опитайте. Успех!

 

Анекдот

Лекар към медицинската сестра:

- Не можете ли да си пишете рецептите на други листи, а не върху моите рецепти? На пациента ми в аптеката отново са приготвили вашия дяволски гулаш.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/0-32

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019