Самопознанието - път към просветлението

012. Четвърто и Пето ниво – кратко описание

Печат

Четвърто и Пето ниво – кратко описание

 

 

Четвъртото и пето ниво работят с основните механизми на ума (егото), които задържат човека в  безизходното положение „его-сапиенс“.

Когато дуалностите повече не ни отвличат (объркването е разчистено), механизмите на ума са „оголени“  и могат лесно да бъдат обработени и изтрити. Именно за това са създадени и четвърто и пето нива.

Опитите за работа с тези механизми на ума без предварително изчистване на дуалностите са обречени на провал: или нищо не се случва (механизмите са недостъпни за обработка), или човекът е облян с такова количество ментален боклук, че той не успява да разгледа всичко каквото е и му е осигурена тежка депресия за няколко дни или седмици. А това не е нужно на никого – нито на вас, още по-малко на мен. Затова и в началните нива се чистят дуалностите и се повишава способността за приемане – това е залог за успех на по-висшите нива.

В четвъртото и петото ниво са най-силните техники и най-бързия резултат. Колкото и да е било бързо духовното ви израстване в периода на обработка на дуалностите, при четвърто и пето ниво е много пъти по-бързо. Те могат да ви отнемат няколко дни или седмица.

Техники за просветление на четвърто ниво:

- обработва проблемите в общуването, след което общуването с хората става по-лесно, приятно, интересно и полезно

- повишава се способността да се понася прекалено много общуване, а също и прекалено малко или въобще отсъствие на общуване

- отстраняват се ненужните шаблони и „проблеми“ в общуването, правейки този процес по-осъзнат и комфортен

- обира негативите от предишни общувания

- разчиства привързаността към различни игрови роли, в които човек е бил въвлечен в една или друг степен

- откъсва ви от тези игрови роли и цели области на ума, които човек е бил принуден да поддържа (като правило неосъзнато) във връзка с фиксацията в игровите роли

- дават голяма свобода на избор и свободата да бъдеш (състояние Аз Съм), обирайки раздразнително-ответните механизми.

- отстранява привързаности, неконтролируеми желания и мисловни процеси, пречещи да бъдем тук и сега и да се радваме на живота.

- изчиства огромно количество напрежение (последствие от егоизма), натрупвано през целия живот.

- позволява в по-голяма степен да приемате каквото е (включвайки и себе си) и да бъдете щастливи

- изцяло отстранява влиянието на миналото.

След четвърто ниво до просветлението остава вече съвсем малко.

На пето ниво по този път става окончателно освобождаване на ума (егото) и неговите механизми, а също и от натрапливата необходимост да го имаме. Петото ниво, разбира се, е най-силното, при условие на добросъвестно преминаване на предходните нива. Трябва да ви предупредя, че след това ниво вече няма връщане назад.

Техники за просветление на пето ниво:

- водят до тотално откъсване от миналото и бъдещето

- отстраняват влиянието на неизвестни фактори

- извеждат от основните (базови, първоначални) дуалности, илюзии в живота и заблуждения

- дават пълно разтъждествяване и приемане на всичко каквото е

- връщат пълната свобода (просветление, висша реалност)

Добре дошли в новия свят!

Ще се срещнем от другата страна на ума.

 

Анекдот

Бизнесмен се обръща към психотерапевт:

- Помните ли, че миналото лято ме посъветвахте да се развличам с момичета, за да мога да се откъсна от работата?

- Да.

- Ами сега ме посъветвайте как да се откъсна от момичетата, че да се върна на работа!

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/0-18

Превод Таня Т.

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019