Самопознанието - път към просветлението

009. ПЪРВО НИВО

Печат

ПЪРВО НИВО

Преработка на дуалностите, техники.

Решение на проблемите и излизане извън пределите на дуалния ум

 

 

Цели на първо ниво

1. Да се дадат прости и ефективни техники за самостоятелна работа.

2. Да се научим да ги ползваме за решение на психологически проблеми.

3. Да се достигне някакво разбиране за дуалния (двойнствен) строеж на човешкия ум.

4. Да се получи добър резултат от приложението на техниките, намалявайки в крайна сметка остротата на основните ни проблеми.

5. Да се увеличи способността „приемане на каквото е“

Всички техники от първо ниво, указани на тази страница, са за преработка на дуалностите. Други общодостъпни техники вижте в обзора Духовна практика  – тях може да практикувате на което и да е ниво.

За резултатите на практикуващите може да прочетете във форума, а също може да споделите своите успехи.

 

Теория: Дуалност

Дуалността (двойнственост, дихотомия)– е двойка противоположности (полярности, полюси) в ума на човека. Например добро и зло, любов и ненавист, хубаво и лошо. Дуалностите са много и всеки има свой набор. Има и по-общи и абстрактни, като тези, които изброих (те са актуални за повечето хора), и по-индивдуални и конкретни, които за някои хора са много актуални, а за други нямат значение.

Всички дуалности съществуват изключително в ума на човека. Единият полюс на дуалността (полярността) е противоположен на другия (допълва го, уравновесява го), но само в ума на човека.

Целият ум (включително подсъзнанието) е построен на базата на дуалностиите. Всяко понятие в ума на човека има своята противоположност. Често това се изразява с помощта на отрицанието. Например „да си купя вестник – да не си купя вестник“, „да се омъжа – да не се омъжа“, „горещо – не горещо“. Последната дуалност демонстрира, че конкретното понятие може да има няколко противоположни полюси “ не горещо“ и „студено“. Някой ще се съгласи с това, а някой – не – защото всеки има свой набор дуалности, с които се съгласява през живота си.

Следва да се разбере, че ако някаква дуалност е реална и актуална за вас, то това е защото когато сте я създавали сте се съгласили с нея (съгласили сте се, че тя има място). Да се съгласиш с дуалността, това означава да я създадеш за себе си. Това е също ваше творение, дори ако са ви принудили  или убедили да я създадете. Затова никога не забравяйте, че творец на дуалностите сте вие самите. Това ще ускори работата. Когато обработвате дуалностите, вие излизате извън пределите на дуалния ум.

Всичко, което съществува в ума (и подсъзнанието), се държи там изключително за сметка на съществуването на дуалностите. Дуалностите са основата, върху която се трупа опитът. Така е устроен ума (по нататък под думата ум ще разбирам и подсъзнанието, тъй като то също е построено върху дуалности).

Работейки с крайните точки на дуалностите (с полярностите), вие докосвате целия материал, който стои между тях!Това е най-ефективно. По-малко ефективно е (но оправдано в някои случаи) – да се работи с единични епизоди от живота.

 

Актуални дуалности

Актуална дуалност – това е дуалност, която ви безпокои или интересува. Хората, като правило, не виждат това като дуалност, защото човекът се интересува обикновено само от единия полюс на дуалността. Например човек иска да стане свободен (от нещо) и съответно за него е актуална полярността „свободен“. Той това го разбира. Но той не вижда обратната страна на дуалността (която се създава несъзнавано) – „несвободен“. Защото, за да се придвижвате към свободата, е нужен полюс, от който всъщност да тръгнете. Той се създава автоматично (подсъзнателно) и колкото по-силно човек иска свободата, толкова повече се прави несвободен (подсъзнателно). Иначе не може да се движи към противоположния полюс. Зарядът (напрежението, силата) между полюсите нараства и влиянието на дуалността на съзнанието се усилва, потиска се здравия смисъл, от което и впоследствие човек страда (от това, впрочем се възползват различните религии, организации, секти и др.). По този начин в дадения пример, за човека е актуална дуалността „да бъда свободен – да бъда не-свободен“.

Трябва да се обработват и двата полюса. По-малко ефективно е да се работи само с единия полюс, защото вие не обхващате двете крайни точки, върху които се държи всичко. Необработеният полюс удържа своята противоположност.

Вие няма да успеете да обработите само единия полюс, оставяйки другия, защото те се държат един друг. Затова обработвайки едната полярност, обработете и противоположната. Това е и принципа за обработка на дуалностите.

В приведените техники работата с полюсите, като правило, се прави по ред: 1, 2; 1, 2 и т.н. Такава работа с полюсите дава най-силен ефект, отколкото обработката на полюсите поотделно. Това е защото вие постоянно сменяте точката на обработка (своята позиция), и не затъвате в едно от двете. Това дава по-голямо пространство за виждане на ситуацията и изходът извън пределите на ума става по-бързо.

Когато материалът, намиращ се между полюсите е изтрит (разреден), дуалността изчезва. Тя престава да е значима за вас. На ниво разбиране двата полюса, разбира се,  остават, и аналитично вие можете да различите едното от другото, но сега го няма материалът, който е бил преди между полюсите и ви е вляел негативно. Това е и очакваният краен резултат от обработката на полярностите (по-долу е описан подробно).

Трудността е в това, че дуалностите са взаимосвързани (асоциирани) една с друга. Това забавя обработката на конкретната дуалност, защото ще се активизират „близкостоящите“ дуалности. Но, в края на краищата, това не е страшно, тъй като тези близкостоящи също освобождават малко заряд (негатив, напрежение) и в бъдеще ще бъдат по-лесно обработени.

Така че началото на работата с дуалностите може да се окаже не много приятно и дълго – ще се изсипва много и различен материал, не винаги отнасящ се до обработваната дуалност. Това може да бъдат неприятни емоции, мисли, картини, цели епизоди от живота и други. Това може да се очаква, и никой не казва, че ще е лесно. И трябва да се премине през всичко това, за да се излезе окончателно извън предела на дуалния ум.

Повтарям. Работейки с дуалностите следва да се очаква появяване на неприятен материал от всякакъв вид – той ще изплува на повърхността. Попадайки в областта на вашето съзнание, той ще се обезвреди (изтрие, изчезне) и ще престане да ви влияе, явно или неявно. Ефектът на освобождение от всичко това ще се натрупва и колкото по нататък вървите, толкова ще ви става по-леко. Началният етап е най-труден от всичките. Много хора остават на първо ниво – мързеливите или тези, които са се изплашили от трудностите. Те ще намерят по-простички практики, но и по-малко ефективни. Но, така и трябва да бъде. Този път не е за всеки.

Прозяване, сънливост, замъглено съзнание – това са признаци на изплуване на негативен материал на съзнателно ниво. Самият материал не винаги се разпознава като конкретен случай от миналото, но това не е необходимо. Може да бъдат просто усещания, например тежест или дискомфорт в тялото, могат да бъдат неприятни емоции, мисли и т.н.

Ще има също неприятни усещания, възникващи, като правило, в края на обработката на конкретната дуалност. Те могат да се съхранят и по-дълго време, но не е задължително. Това зависи от много и различни фактори.

Очакван резултат

Очакван резултат от обработката на дуалностите: не чувствате повече никакво напрежение, когато разглеждате дуалност от който и да е неин полюс. Има спокойствие, лекота и отпускане. В идеалния случай – можете да следите и двата полюса едновременно, без дискомфорт или предпочитание в даден момент към някой от тях (обаче в началото това не се случва винаги). Често, но не винаги, в края на обработката на дуалностите възниква смях (като един от показателите за обезвреждане на негатива). Може да има различни други приятни усещания и емоции, например, радост, прилив на сили, чувство на освобождение, пустота (там, където по-рано се е чувствал проблем), комфортно неутрално състояние, състояние „нулева точка“ и т.н. Може да възникне ново разбиране на ситуацията или решение на проблем. След достигане на очаквания резултат следва да се завърши работата по обработка на дуалностите.

 

Правило: Винаги работете с актуални дуалности

 

Как да намерим своите актуални дуалности. За това е достатъчно да отговорите на ред въпроси от типа:

- какво е важно за мен?

- какво искам?

- от какво се страхувам?

- какво ме безпокои?

- какво искам да променя в живота си?

- какво мисля за себе си?

- какво мисля за другите? (за някой човек, група, организация и т.н.)

- какво мисля за собствения си живот? (за живота на другите, ако е важно за вас)

- какво мисля за миналото?

И т.н.

В тези въпроси думата „мисля“ може да се замени с „чувствам“ или „отнасям се“.

Отговаряйки на конкретен въпрос, вие ще намерите единия полюс. Другият, противоположният трябва да се подбере, за да се получи цялата дуалност. Двата полюса на дуалността трябва да бъдат актуални, трябва да са „вкопчени“, да предизвикват реакция! Реакция може да се нарече всяка разновидност на НЕ-приемането каквото е.

Пример за намиране на дуалност. Да допуснем, че на въпроса „какво искам?“ намирам отговор „искам да имам собствен бизнес“. По този начин, „искам да имам собствен бизнес“ е половината от моята актуална дуалност. Сега трябва да намеря втората половинка, противоположната. Често тя се образува за сметка на отрицанието, с помощта на частичката „не“.

В резултат получавам готовата дуалност „искам да имам свой бизнес – не искам да имам свой бизнес“. Преди да я пуснем в работа, трябва да се убедим, че дуалността е формулирана максимално правилно. Възможно е по-правилно да бъде така: „аз възнамерявам да имам свой бизнес – аз не възнамерявам да имам свой бизнес“ или така: „аз трябва да почна свой бизнес – аз не трябва да започвам свой бизнес“. Смисловите оттенъци са различни, затова трябва да се избере най-съответстващото. Следете за това вторият полюс да бъде абсолютно противоположен на първия. „Аз искам да имам свой бизнес – аз особено не искам да имам свой бизнес“ е неправилна формулировка, тъй като втория полюс не е напълно противоположен (той е някъде между крайните точки). Неправилно формулираната дуалност дава по-лоши резултати или въобще не дава такива.

Всичко, което е за вас актуално, може да бъде формулирано във вид на две полярности и да бъде обработено.

Отговаряйки на горните въпроси, вие ще намерите много свои убеждения. Всяко убеждение или съждение има своята противоположност, образувайки дуалност, и се обработва както всяка друга дуалност. Вие не можете напълно да се разделите с убежденията си, без да докоснете тяхната противоположност.

 

Подготва за използването на техниките: Списък с дуалности

И така, отговаряйки на въпросите и писмено съставяйки списък с вашите дуалности (горещо препоръчвам), изберете тази, която е най-актуална (безпокои ви или ви интересува) и започнете работа с нея. С времето списъкът ще се попълва с нови дуалности, а старите, обработените, ще зачерквате. Всеки път избирайте най-актуалната дуалност и работете с нея.

Самото съставяне и попълване на списъка има терапевтичен ефект, тъй като позволява да видите положението като набор от дуалности, а не като отделни полюси. Веднага ще почувствате разликата и това е полезно. Освен това, този списък остава в ума ви, и в живота, когато имате работа с някой полюс от списъка, ще виждате също и протиположния полюс, което ще ви удържи от затъване в една от полярностите.

За намиране на своите актуални дуалности, можете да използвате готови списъци на дуалности, които има в различни практики. Понякога това е полезно. Обаче помнете, че трябва да работите само с тези, които са за вас актуални и не както са подредени. Няма смисъл да обработвате безкраен списък от дуалности, и особено последователността, както се твърди че трябва. Всичко хора са различни и няма единствено правилни списъци. Подробности прочетете в статията Актуални дуалности.

 

Практика: техника за обработка на дуалности

Преди да започнете да използвате техниката за обработка на дуалности, прочетете материалите на сайта, особено Предупреждения  и Приемане на каквото е.

А тук аз ще дам няколко ефективни техники (упражнения, процеси), пробвани с успех от мен и други. Те са достатъчни за целите на първо ниво. Тези техники напълно са адаптирани за самостоятелно приложение, и сравнително бързо извеждат съзнанието извън пределите на дуалния ум -  най-малкото по отношение на решаване на проблеми.

За обработка на всяка дуалност е необходимо да изберете най-подходящата техника. Ако ви се струва, че конкретната дуалност може да бъде обработена с коя да я техника, избирайте която и да е. Всяка техника има своите плюсове и минуси. Ще разберете.

 

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ

Същността на техниката се заключава в създаването подред на всеки един полюс и задържане на вниманието върху него.

1. Създай идеята, че ________ (полюс 1) и задръж.

2. Създай идеята, че ________ (полюс 2) и задръж.

„Създай идея“ означава да се направи тази идея съществуваща или да се помисли тази мисъл. Желателно е да се задържа тя поне няколко секунди, което в началото може да се окаже доста трудно занятие – доколкото ще се излее материал от миналото, свързан с някакъв образ със задържания полюс. В края на обработването на дуалността задържането на полюса ще стане по-лесно, без неприятни усещания – нищо обезпокоително вече няма да се излива.

Задържайки идеята, се старайте да почувствате максимално!

Правим подред 1, 2, 1, 2, 1, 2, и т.н., приемайки такъв какъвто е всеки излизащ от ума боклук, и продължаваме до край.

Това е много проста техника за обработка на полярностите, но същевременно много мощна.  Често съм я използвал в моята практика и винаги с добър резултат. Подходяща е за повечето дуалности.

Примери за дуалности:

1. Създай идея, че ти си причината за всичко в живота си.

2. Създай идея, че ти си следствие на живота си.

Или:

1. Създай идея, че си особен.

2. Създай идея, че ти си като всички.

Или:

1. Създай идея, че има съдба.

2. Създай идея, че няма съдба.

И т.н.

Забележка. Старайте се при създаването на идея да бъдете колкото се може по-уверени – техниката ще бъде по-ефективна. Т.е., към примера, ако създадете мисъл, „че има съдба“, то нека тази мисъл звучи уверено, без всякакви съмнения. След това по същия начин уверено да звучи и мисълта „съдба няма“.

Ще обработите първия полюс, след това втория, отново първия, отново втория и така до крайния резултат.

 

УПРОСТЕНО МОДЕЛИРИНЕ НА ПОЛЮСИТЕ

(За тези, за които е много трудно да направят горния вариант на техниката)

1. Създай идеята, че ________ (полюс 1).

2. Създай идеята, че ________ (полюс 2).

Просто правете подред 1, 2, 1, 2, 1, 2 и т.н. Не е необходимо да задържате идеята, не е необходимо да се стараете да я почувствате. Създавате една мисъл, след това веднага другата и така продължавате докато това не стане много по-лесно.

След това е необходимо да се върнете на първоначалния вариант и да обработите дуалностите както се полага.

 

ОПИСАНИЕ НА ПОЛЮСИТЕ

За изпълнение на дадената техника вземаме лист хартия, разделяме на две с вертикална линия. Отгоре на първата колонка записваме единия полюс, на втората колонка – другия. Чертаем под тях хоризонтална черта.

Под всеки полюс му правим описание – максимално подробно. Както например се опитвате да обясните на дете какво означава всяка полярност, какво значение има тя за вас. Доколко това е важно, очарователно, грандиозно, отвратително или нежелателно и т.н.

Правим още една хоризонтална черта под описанието на полюсите.

По-нататък под всеки полюс напишете абсолютно всичко, което е свързано с него у вас: емоции, мисли, планове, решения, очакване, изненади, цели, неуспехи, преживявания, хора, осъзнаване и т.н. Като правило, поначало материалът се излива сам, само вземи и пиши. Не е необходимо нищо да се филтрира, това няма кой друг да го чете. Задачата е в това да изчерпите ВСИЧКО, свързано с всеки полюс.

Старайте се при възможност да запълвате и двете колонки равномерно. Правете това до крайния резултат. Изчерпвайки материала, може да унищожите листите.

 

*****

Забележка: Не всичи дуалности ще бъдат изчистени на 100% с тези техники, но от негативизъм чистят добре. За някои от дуалностите ще се наложи да се използват техниките от по-високите нива. Вижте също другите техники на сайта като Формула на щастието, Техника на благодарността, Премахване на границите и достигане Единство, Упражнение Аз съм и други. Тези техники може да се изпълняват не само на първо ниво, но и на всички останали – при необходимост или при желание.

За завършване на първо ниво са задължителни техниките за обработка на дуалностите, които са дадени на тази страница. Техниките, които ще намерите на други страници на сайта са допълнителни, т.е. незадължителни. Обаче ви съветвам редовно да използвате Формулата на щастието, защото съдейки по отзивите на практикуващите, а също и от своя опит, може да се направи извода, че за повечето хора „формулата на щастието“ е много добра – както като допълнение на обработка на дуалностите, така и като самостоятелна техника.

За повече информация вижте във форума въпроси и отговори по техниките от първо ниво.

 

*****

 

Когато сте изпробвали техниките от първо ниво и сте получили задоволителен резултат, намалявайки (като минимум) остротата на проблемите си, може да продължите с второ ниво. Пишете ми чрез формата за обратна връзка, за да ви изпратя тест.

Ако вече на първо ниво сте получили това, заради което сте дошли, и желаете да изразите благодарността си, опишете успехите си във форума, или направете и нещо друго, за да помогнете на сайта и на читателите му. Благодаря на всички, които помагат за развитието на сайта!

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/0-6

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019