Самопознанието - път към просветлението

001. Описание на просветлението

Печат

Под рубриката "Самопознанието - път към просветлението" са преведени всички статии от сайта http://pro-svet.at.ua/ - Самопознание - путь к просветлению.

Ето няколко думи от автора на сайта към българския читател:

Дорогие друзья и читатели из солнечной Болгарии!
Жизнь устроила так, что теперь материалы сайта http://pro-svet.at.ua/ переведены на ваш родной язык, за что я очень благодарен Тане. Надеюсь, вы найдете что-то интересное и полезное для себя в этих статьях и техниках.

Всех Вам благ, материальных и духовных!

 

Описание на просветлението

 

 

“Просветлениетo (пробуждането) е прекрасно състояние, но е много сложно да му се даде точно описание, защото то е извън думите и понятията. Думите могат само да го осакатят. Затова, без да прилепвате към самите думи, погледнете в посоката, накъдето те сочат.

Помнете, че думите, които описват явлението, са само етикети. Етикетът и явлението не са едно и също нещо. Затова думите не могат да предадат точния смисъл на явлението, но могат да покажат посоката, накъдето трябва да се гледа. Това е като пътен знак, който ви показва, че сте излезли от града, но градът и знакът съвсем не са едно и също. Отчитайте този момент, за да избегнете излишни проблеми.

Просветлението – това е изначалното състояние на съзнанието - състояние на чисто неограничено съзнание – то е било такова, преди да си измислите за себе си всякакви неща. „Неограничено” означава „без никакви граници, размери, ограничения”. Думи, мисли, понятия, представи, убеждения, мироглед – всички тези неща са ограничения.

Просветлението – това е истинската природа на духовното същество, т.е. на вас. Тя е неизменна, вечна и безкрайна. Всичко се променя, освен вашата изначална природа, която човек просто е забравил. ЕТО ЗАЩО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Но действителност „постигане на просветление” не е съвсем правилен израз. Как може да се постигне нещо, което вече съществува? По-правилно би било да се каже, че е нужно да се освободим от илюзиите, които ни пречат да видим Истината.

Повечето техники, водещи до просветление, изчистват стерeотипите на мисленето и поведението, умствените ограничения и лъжливите представи за живота (илюзиите), страха и безпокойството, които не ни позволяват да живеем „тук и сега”, да присъстваме (просто да бъдем) и възприемаме.

Не бива да се казва, че просветлението е състояние на радост или блаженство, защото това би било ограничаващо твърдение: това би означавало, че всички останали емоции и усещания изчезват.

Просветлението не ни избавя от емоции и усещания на тялото. Човек не се превръща в робот или растение. Просветлението ни избавя от егото, което, отъждествявайки се с тялото, ума и още куп неща, смята, че тези емоции и усещания ги изпитва то (егото), създавайки по този начин страдания. Когато егото изчезва, емоциите и усещанията остават, съзнанието ги възприема, но не казва „това са мои усещания”, „аз чувствам това” и т.н. - отсъства отъждествяване с тялото. Но наистина, количеството и интензивността на неприятните емоции рязко намаляват. Най-малкото, това е вярно за дадения път. Мислите, емоциите и усещанията възникват и изчезват, без да оставят следа. Те не „засядат”, не са така продължителни, както преди. Всеки нов миг носи ново възприятие, избавяйки ни от това, което е било преди миг. В някакъв момент може да възникне усещане за тъга, но само след няколко секунди осъзнавате, че на лицето ви сияе усмивка, а тъгата е изчезнала безследно.

Няма също и отъждествяване с ума: вие повече не можете да кажете „аз помислих”, „аз реших”, „аз направих извод” – това няма да съответства на истината. Вие преди всичко ще кажете така: „дойде мисъл”, „възникна решение”, „изводът е такъв”. Поне ще има усещане, че това сега е така. Вие не се възприемате като ум, вие сте по-скоро присъстващо съзнание, наблюдаващо ума, макар че много просветлени продължават да използват обичайните за хората думи от рода на „аз”, „на мен”, „мисля” и т.н.

За просветлението е характерно разбирането за същността на ума и живота като цяло.

Относно ума. Остава ли умът след просветлението? Да, функционалният ум остава, защото умът и тялото са своего рода един механизъм. Функционалният ум – това е просто механизъм, обезпечаващ преживяването на тялото. Той не осъзнава себе си, той просто работи, изпълнявайки конкретни функции. Това е умът на тялото, както при животните.

Другият ум, който е „его”, изчезва. Егото – това е „мислещият ум”, вечно бъбрещата същност, предлагаща съждения, оценки, сравнения, постоянно безпокояща се за нещо и спореща сама със себе си. Егото се усеща като „аз” и смята себе си за нещо като център на съзнанието. Задайте си въпроса „кой съм аз?” и егото ще ви даде отговори. Всички отговори на този въпрос представляват отъждествявания.

Когато изчезне егото, остава чисто възприемащо съзнание и тялото с неговия функционален ум. Отъждествяването с ума и тялото изчезва. Вие продължавате да бъдете с тяло и ум, но разбирате, че не сте нито едното, нито другото. Откликвайки на името си, вие разбирате, че името е просто етикет, прикрепен към това тяло-ум, което вие възприемате. Отъждествяването с името също изчезва.

Пълната духовна свобода, към която толкова се стремим посредством различните практики – това е синоним на просветлението.Това е пробуждане от илюзиите, в които човек е бил въвлечен. Това е чисто присъствие, свидетелстване, наблюдение на илюзиите на живота и невъвлеченост в тях. Това е като истинско пробуждане от нощните сънища: в съня вие сте били въвлечени и неосъзнати, сънят ви се е струвал толкова реален, че изобщо не е възниквал въпросът за неговата реалност. Но ето вие сте се събудили и сте разбрали, че това е било нереално, това просто е било илюзия.

Просветлението е състояние извън дуалностите, вие не се намирате в техните капани. Това е важна чат от описанието на просветлението.

За съжаление, с думи е трудно да се опише просветлението – получава се значително изкривяване. Затова съществуват толкова много заблуждения относно просветлението. Но нищо не може да се направи. Не мислете, че някъде има едно-единствено точно описание на просветлението – не, няма. Има просто указатели, които указват посоката, но за да се разбере напълно какво е просветлението, трябва да бъдеш просветлен…

Просветлението, постигнато с помощта на техниките от 1-5 ниво (дадени в сайта http://pro-svet.at.ua ), не е пълно, или Абсолютно (и това е добра новина!)

Първо, защото не си струва такава цел, тъй като абсолютното просветление означава абсолютно разтъждествяване абсолютно с всичко, което би довело до абсолютна загуба на осъзнаването – това би било връщане към изначалното състояние на съзнанието, не осъзнаващо само себе си. Това е превръщане напълно в нищо (дори и такова определение не е вярно).

Второ, никаква техника няма да даде просветление, а още повече абсолютно. Просветлението може да се случи, но НЕ в този момент, когато ще правите нещо за неговото постигане. Защото всяко правене – това е движение вътре в дуалността, от единия полюс към другия. Докато се движете вътре в дуалността, вие се движите вътре в дуалността, даже ако при това изчиствате  ума (от същите тези дуалности), което само по себе си е полезно и целесъобразно! Просветлението е извън дуалността. Затова на някакъв етап цялата двойнственост и движение в нея ще бъдат изоставени – това само ще се случи – и ще остане просветлението. Абсолютното просветление се намира извън абсолютно цялата дуалност и теоретично може да настъпи след смъртта на тялото.

Затова хайде да оставим абсолютното на мира и да бъдем по-практични.

Просветлението, постигнато с помощта на предложените техники е състояние, което най-общо може да се опише така:

- Осъзнато присъствие тук и сега;

- Отсъствие на отъждествяване с каквото и да било – тяло, разум, дух, роля и други – това е привично състояние;

- Безметежност, нирвана, блаженство;

- Приемане напълно нещата, такива каквито са и всичко случващо се (отсъствие на отъждествяване с „аз“, което е неприемащото);

- Разбиране на устройството на ума и живота;

- Лекота в общуването с другите хора;

- Отсъствие на „бутони“, с помощта на които другите могат да ви манипулират;

- Способност да се вижда ясно и ефективно да използвате „бутоните“ на другите хора (не самият факт, че ще ги използвате);

- Пълно отсъствие на „аз“, чувство за лично авторство;

- ЕДИНСТВО. Постигане на Висшата Реалност (Истината).

По нататък в сайта под думата „просветление“ ще се подразбира именно това описание на състоянието, а не някакъв теоретичен абсолют. По-дълбоко разбиране на просветлението възниква в зависимост от приближаването към него. За първите няколко нива това описание служи просто като ориентир, макар по нататък сами ще разберете доколко е неточно то. На пето ниво описанието е по-пълно и по-точно.

В уикипедия се дава следното определение за просветление: състояние на пълна осъзнатост на нечовешката същност (изход отвъд пределите на дуалния ум), при което става разтваряне на егото и изчезва усещането на себето като изпълнител, т.е. изчезва илюзията за волеизявление. Това води до постоянно единение с всичко обкръжаващо. Така също в уикипедия се казва, че просветление се достига за сметка на разбирането за неправилността на волеизявлението, благодарение на което възниква спонтанна умствена дейност (по-точно тя се приема) и в резултат на това става разтъждествяването с тялото и ума. По този начин съзнанието се освобождава от илюзиите и отъждествяванията и става чист свидетел.

Ако това сега не ви е ясно, оставете го за по нататък – на пето ниво ще бъде далеч по-ясно.

Е, разбира се, най-добре е теорията да се уравновесява с практика, за което е и създаден този сайт. В него постоянно се добавят статии, така че следете. Започнете с техниките от първо ниво, работейки с дуалностите и получете своя първи опит в просветлението (изход извън дуалното възприятие), макар и кратковременно и в отделена сфера на живота.

Желая ви успех!

Валери

 

Анекдот за просветлението

Към седящия в поза лотос и медитиращ гуру се приближава ученик и казва:

- Учителю, вече 10 години прилежно се уча при теб. Ти ме учиш правилно да дишам, медитирам, да гледам вътре в себе си, да виждам това, което не е видно за другите хора, учиш ме на мъдростта на Вселената, да общувам с Астрала…

Но, Учителю, за тези 10 години нито един път не ме е посетило Откровението. Така и не постигнах Просветление!

Учителят прекъснал общуването си с Астрала и му отговаря:

- 10 години? Странно – за такъв период всеки при мен усвоява Пресветлото Космично Учение. Странно!!!... А ти от кого  си купуваш тревата?

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/opisanie_prosvetlenija/0-5

превод: Таня Т.

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019