Сал Ракели и Основателите

Трите паралелни Земи

Печат

 

 

 

 

Трите паралелни Земи

 

Сал Ракели, Седона

 

 

 

Поздрави на всички!

 

Благодаря ви, че ме поканихте отново във вашето предаване. Много вълнуващи неща се случват сега по света и днес ще разгледаме някои от тях.

 

Нека започнем с много кратка медитация. Дишайте дълбоко, можете да си затворите очите. Влезте навътре, в това все още малко място, но с огромни творчески способности – вашето Висше Аз, вашата Божествена Същност, както искате я наричайте. Отпуснете се, бъдете центрирани в себе си и се чувствайте удобно, докато изследваме през следващия един час някои от нещата, случващи се на възлюбената ни Земя. Това е уникално време.

 

Аз и моите водачи ще разясним някои от въпросите „как“ и „защо“. Ще разгледаме защо нещата, изглежда, едновременно се подобряват и влошават. Това ще е една от основните точки, върху която ще се фокусираме днес. Също така ще разгледаме какво можем да очакваме с наближаването на 2012 г. и след това. Защото животът продължава след 2012 г., след 21 и 22 декември 2012 г. Животът на Земята продължава. Той няма да спре през тези три дни.

 

Всъщност, повечето хора ще останат на Земята след това събитие. Това няма да бъде катаклизъм. Поне няма да бъде нещо по-различно от това, което виждаме всекидневно. 2012 г. в действителност е катализатор, активатор, усилвател на енергията. Сякаш целият свят е влязъл в гигантски кристал, а кристалите са усилватели. Така че каквото мислим, чувстваме, каквото е в нашето съзнание с наближаването на този портал - 21.12.2012 г., ще бъде усилено, може би сто или хиляда пъти.

 

Затова е жизненоважно да знаем какво има в нашето съзнание, за да можем съзнателно да творим нашето бъдеще, защото през тези три дни ще бъде отворена много мощна врата. И това, върху което се фокусираме, ще се прояви много по-бързо. Дори сега може би забелязвате, че мислите и чувствата ви изглежда се проявяват много по-бързо. И това ще продължи.

 

Някои от вас също забелязват, че времето изглежда се забързва. И това ще продължи да бъде т.нар. „частичен разпад“ или „частично сгъстяване на времето“. Не е точно линейно. Малко е сложно да се обясни в рамките на този един час. Но ще поговорим малко и за това, като очакваме вашите въпроси.

 

Нека да започнем с възприятието за едновременното подобряване и влошаване на нещата, понеже това вълнува много от вас сега, наблюдавайки случващото се по света. Аз работя с няколко групи духове-водачи. Ще призова една група, наречена „Основателите“.

 

Това ще е съзнателен ченълинг, няма да влизам в дълбок транс. Аз осъзнавам всичко, което казват. По-точно казано, това е „телепатична трансмисия“. И това не е само телепатична трансмисия, а преди всичко моята Висша Същност и около 2-3% - духовете-водачи.

 

Причината за това е, че тяхната енергия е толкова мощна, с толкова висока честота, че моето тяло буквално ще изгори, ако има позволя да навлязат в мен повече от 2-3%. Това е съвместно усилие на Висшата ми Същност, Божественото Присъствие в мен, и група същества, които наричам „Основателите“.  Основателите са блестящи, синьо-бели същества от Светлина. Те съществуват отвъд човешката форма. Изглеждат като синьо-бели звезди във вътрешния ми поглед. Те са участвали в първоначалното „посяване“ на ДНК на Земята преди много милиони години. Има подробно описание за развитието на ранната история на Земята и човечеството, което е в книгата ми „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“. Някои може би вече имате книгата ми или ако не, ще има информация за нея в края на това видео.

 

Нека сега да включим Основателите, за да опишат за вас трите Земи, които едновременно се проявяват в т. нар. нелинейно време. Може би сте запознати с концепцията за линейно и нелинейно време. Моите водачи ще обяснят всичко това.

 

Ще вървим бавно, за да може онези от вас, които не познават тази терминология, да могат да схванат тези концепции. Най-трудната част от канализирането и обучаването е точното предаване на идеите и концепциите. Това е предизвикателството при този и други формати. Сега малко ще променя изражението и гласа си и ще поканим Основателите.

 

Поздрави. Ние сме Основателите.

 

За нас е удоволствие да споделим това време с вас днес. Ще се опитаме да поддържаме очите на канала отворени и насочени към камерата, за да можете да го гледате, докато говорим.

 

Можем да правим това в известна степен, стига той да остане в състояние на алфа и тета вълни на мозъка. Също леко поклащаме неговото тяло. Така че ако лицето му леко се поклаща пред камерата, не се притеснявайте. Ние просто внасяме енергия през коронната чакра.

 

И така, ние сме Основателите. Ние сме това, което някои от вас наричат „Богове Творци“. Вие също сте Богове Творци. Единствената разлика е, че вие не сте активирали пълния си творчески потенциал като Богове Творци.

 

Вие сте хора от трето и четвърто измерение, както е възприето да се казва във вашия свят. Хората от трето измерение, според модела на този канал, това е обикновеният свят, който виждате около себе си. Светът на бизнеса и финансите, светът на съревнованието, борбата, бедността, мизерията, глада, както и на радостта, забавленията и т. н.

 

Светът на четвъртото измерение е светът на просветления човек. Това е човекът, който знае кое е той, който осъзнава себе си като съзнателно, творящо същество, живеещо на Земята. Но човекът на четвърта плътност все още е човек. Той има човешко тяло, което все още остарява, податливо е на болести, в зависимост от това колко е еволюирал този човек.

 

Човешкото същество от пето измерение е формата на възнесеното кристално светлинно тяло на човека. При това ниво вероятно не е подходящо да ви наричаме човек. Бихме ви нарекли „възнесено същество на Светлината, живеещо в Земята на пета плътност“.

 

Нека да поговорим за трите едновременни Земи.

 

Земята от трета плътност, светът на старите порядки.

 

Земята от четвърта плътност, която е светът на съзнателния и просветлен човек. Тя също е Новата Златна Епоха, която е на път да се прояви. Можете да я наречете „Средната Земя“, въпреки че това няма да е съвсем точно, тъй като има и много други измерения.

 

След това идва Земята от пета плътност. Това е светът на етерната Земя, на етерната вибрация. Това е също светът на природните духове, феи, деви и т. н. Когато достигнете Земята от пета плътност в своето кристално тяло от Светлина, ще можете да общувате със същества от шеста плътност, сред които извънземни, които са еволюирали отвъд човешката форма и вероятно са във форма на лъчезарно тяло от Светлина, която излъчва Светлина далеч по-мащабно от вашето светлинно тяло от пета плътност.

 

След това, като се издигате през шесто, седмо, осмо, девето ниво и т.н. влизате в света на ангелите, архангелите, възнесените учители. И когато достигнете 10-то, 11-то и 12-ниво, вие сте в света на т. нар. Светове на Боговете. Необятни същества, които изглеждат като звезди или централни слънца, или дори цели галактики и вселени, ако използваме тази аналогия. Това, разбира се, е начинът, по който вашият мозък ни възприема в по-високите измерения. А не това, което в действителност сме. Няма подходящ начин да ви опишем нашата реалност, освен чрез тази малка част от нас, която се предава през този канал.

 

В рамките на 1 час е трудно да се навлезе в детайлите на случващото се на Земята, но ще се спрем на основните точки.

 

Първата се състои в следното.

 

Вие на Земята, като човешки същества, се изправяте пред точка на разделение. Това е точка, в която трите доминиращи времеви линии започват да се затвърждават като доминиращи времеви линии. Досега имахте една доминираща времева линия в продължение на дълго време. Сега по същество ще има три Земи, съществуващи едновременно.

 

21 декември 2012 г. е нещо като разделителна точка, пресечна или критична точка, както искате я наричайте. Земята на трета плътност ще продължи да съществува след тази дата, но тя сякаш ще потъва в забрава. Хаосът и негативизмът ще се засилват. Вероятно около 3/4 от сегашното население ще напуснат Земята и ще се пренесе в други светове и звездни системи, специално подготвени да посрещнат идващите от Земята души.

 

Това са душите, които не са способни да поддържат бързо нарастващите честоти на самата Земя. Не е толкова просто да се опишат тези събития, понеже имаме и линейно, и нелинейно време. Линейното време казва, че вие еволюирате от трето измерение в четвърто, пето и т. н.

 

Това е, което наричаме „спиралата на възнесението“. Нелинейната реалност предполага, че всичко това се случва едновременно. Земята от трето измерение, която се разпада и става по-негативна – повече болести, катаклизми и други подобни, както и същества, които умират, напускат физическите си тела.

 

Това ще бъде вероятно около 3/4 от човечеството, според последните изчисления, в период между 20 и 30 години. Те няма вкупом да напуснат на 21 декември 2012 г. Това е погрешна информация, която, за съжаление, някои канали разпространяват. Ще отнеме време - 20, 30, 40 г., преди всички души да напуснат. И слава богу, защото иначе би настъпил истински хаос, ако трима на всеки четирима изведнъж решат да напуснат.

 

Ще има няколко начина, по които тези хора ще напуснат. Един, който считаме за най-значимия и който ще бъде избран от най-много души, ще бъде срив на имунната система. Това може да се прояви като екзотични болести, вируси, бактерии, зарази от замърсявания, вкл. от неотдавнашния нефтен разлив в Мексиканския залив, а също и т. нар. свръх микроби и свръх вируси... Има много форми, чрез които това напускане да се осъществи, погледнато строго от перспективата на трета плътност.

 

В действителност това е просто избор, който душата прави, ако тя реши, че не може да издържи на темпото на възнесението на Земята в четвърто измерение и след това в пето.

 

И така, това е избор на душата. Това не е Божие наказание, нито е негативно явление, освен погледнато от трета плътност. Погледнато от по-високите плътности, всичко е част от съвършеното разгръщане на Божествения план за тази Земя.

 

Съвкупното ниво на вибрация на планетата Земя е четвърта плътност.

 

На 21 декември 2012 г. тази планета ще стане планета от четвърта плътност. Това е основната или доминиращата времева линия за Земята. Все още ще има Земя от трета плътност, както и Земя от пета плътност, но мнозинството души, които продължат да живеят на Земята, ще я усещат вече като просветлени хора от четвърта плътност. И това ще бъде мнозинството.

 

Малка група от вас ще се възнесе по-нататък в кристалното светлинно тяло от пета плътност.

 

Вие ще видите една Земя, несравнима с нищо, което сте виждали досега. Може би сте имали видения на Земята в своята медитация. Може да сте виждали картини на художници-визионери с концепции за това как би изглеждала тя – цялата в блясък и светлина; способността да се виждат феи, природни духове, деви, някои ангелски същества, които могат да се понижат до шесто ниво.

 

Причината да не можете да видите онези над шесто ниво е, че има около 1 измерение видим диапазон между измеренията. Така, ако вибрирате в четвърта плътност, ще можете да взаимодействате с хората от трето и пето ниво. Ако сте от пето ниво, ще можете да взаимодействате с четвърто и шесто. Така че има около 1 ниво визуален спектър от двете страни.

 

Виждаме, че има много въпроси, които се въртят в умовете ви по отношение на възнесението, как ще изглежда и какво ще е усещането. Дали ще бъдете видими за онези, които не са на това ниво. Онези от вас, които преминат в пето ниво, в крайна сметка ще станат невидими за хората от трето ниво.

 

Ще бъдете видими за хората от четвърто ниво и ще работите пряко с тях за възстановяването на Земята след промените. Говорейки за промените на Земята...

 

Минаваме бързо по темата заради ограниченото време. Опитваме се да вложим колкото се може повече информация за колкото се може по-малко време.

 

Един момент, моля. Трябва да освежим канала с малко вода.

 

И така, очакваме, че ще искате повече подробности за някои от основните събития, случващи се във вашия свят.

 

Например, за нефтения разлив в Мексиканскив залив, каква е целта му, как може да се погледне на него от положителна страна, как може да е част от съвършеното разгръщане на Божествения план.

 

Вашият свят и душите на него преминават през грандиозни промени. Без значение какъв избор ще направите, тези промени ще се случат заради Галактическия преход, за който говорим в съвместната ни книга  „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“. Там разглеждаме подробно какво всъщност се случва в космоса и какво конкретно се случва на вашата Земя.

 

Първо е прецесионното изравняване през 2012 г. и след това Галактическия преход, който започна около 1950 г. и ще приключи около 2100 г.

 

Това е промяна, която вашите учени започват да забелязват във вашето Слънце, защото електромагнитната нулева зона, както понякога се нарича, поражда отслабване на електромагнитното поле на Слънцето и планетите.

 

Учените ви започват да забелязват отслабване на електромагнитното поле както на Слънцето и на Земята, така и на външните гигантски газови планети - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Със задълбочаването на Галактическия преход и понижаването на електромагнитното поле, вие навлизате в това, което вашите учени наричат „поле на нулева точка“, „резонансно поле“, „свръхпроводимо резонансно поле“. Това всъщност са различни явления, но са достатъчно близко свързани.

 

Извиняваме се, ако сред вас има квантови физици, които потрепвате, когато чуете всички тези думи в едно изречение. Това, което се случва, е, когато се понижава полярността на електромагнитно поле, се отваря портал в т. нар. етерни сфери, следващото ниво нагоре. В този случай говорим за възходящ портал, преминаващ от трето в четвърто ниво и от четвърто в пето ниво, в зависимост къде се намирате в портала.

 

Има и низходящи портали, чрез които можете да се движите в обратната посока. Но това е тема за друго време.

 

В еволюцията на човечеството говорим за възходящи портали. Така че можете да кажете, че се „дипломирате“. Преминавате от трети в четвърти клас в гигантско космическо училище. Някои от вас вече са били в четвърто ниво и те ще се дипломират в пето ниво.

 

Нека дадем някои числа.

 

Това е приблизителният брой души, които, виждаме, че ще заемат трите различни Земи.

 

Земята от трета плътност - около 5 - 5,5 млрд. души. Повечето от тези души ще напуснат Земята поради различни причини - земетресения, наводнения, глад, срив на имунната система, война.

 

Процентът на хората, които ще си отидат вследствие на война, няма да е толкова голям - вероятно около 100 млн. души.

 

Всичко това, разбира се, е въпрос на свободна воля и ако достатъчно много от вас решат да се „събудят“, които сега са в трета плътност и преминават в четвърта, то числата ще се променят, както и тежестта на промените.

 

Приблизително 1 - 1,5 млрд. души до възможно 2 млрд. души ще преминат на Земята от четвърта плътност, за да израснат с аспекта на Земята, който преминава от трета в четвърта плътност. Може би изглежда малко объркващо и някой ще си каже:  „Ако тя вече се е „дипломирала“, значи вече няма Земя от трета плътност.“

 

Това не е вярно. Все още има вибрационен спектър от трета плътност. Това е така, защото с повишаването на вибрациите, вибрационните нива стават все по-всеобхватни.

 

Така Земята от четвърта плътност буквално съдържа Земята от трета плътност. А Земята от пета плътност съдържа Земята от трета и четвърта плътност. Това е като Земя във Земя, вътре в друга Земя. Така е малко по-точно казано.

 

Но защото се занимаваме със семантиката на вашия език, който е доста ограничен, ще използваме израза „едновременни Земи“ или „три паралелни Земи“, въпреки че в действително става дума за една Земя в три различни измерения.

 

Онези от вас, които остават със Земята и преминават в четвърта и плътност, ще наследят Земята, „кротките ще наследят Земята“, както са казали вашите пророци.

 

Златната Епоха на мир и благоденствие ще изгрее за онези, които останат със Земята от четвърта плътност. Онези, които останат на Земята от трета плътност, ще напуснат Земята. Земята от трета плътност ще стане негостоприемна за известен период от време. Ще има много малко места, подходящи за живот в трета плътност. Земята от четвърта плътност ще бъде Земята, в която ще имате неограничена свободна енергия, искрящо, чисто, синьо небе, чиста и прясна вода, богата земя, върху която да отглеждате органични плодове и зеленчуци, енергия от вятъра, водата и слънцето, а по-късно и електромагнитна енергия, която директно излиза от полето на нулевата точка.

 

Има няколко такива устройства в производство в някои части на света. Те няма да стигнат пълен обем на производство, докато съзнанието на Земята не се повдигне повдигне достатъчно, за да ги приеме. Защото този нов свят е свят на мир и благоденствие, на изобилие. Той е обещан открай време и сега вече се осъществява. Ще започнете да го виждате през следващите 5-10 години.

 

Ще има мащабно осъзнаване не само на това, което е възможно, но и на това, което е вероятно и неизбежно. Това е новата Златна Епоха на човечеството.

 

И около 1,5 - 2 млрд. души ще наследят тази нова Земя от четвърта плътност. Това е около 25% от вашето население понастоящем. Населението сега наброява около 7 млрд., така че около 1,5 млрд. души ще останат със Земята и ще се издигнат в четвъртата плътност на Земята.

 

Около 15 - 30 млн. души ще преминат в Земята от пета плътност чрез процес, който този канал нарича „физическо възнесение“. При него вие взимате тялото със себе си в по-висшите измерения. Не го оставяте тук, както много ваши йоги са правили в миналото в момента на просветлението, когато си казвате:  „Вече нямам нужда от физическо тяло. Приключих си земните уроци. Сега ще се възнеса в небесата и ще захвърля тялото си.“

 

Това се нарича „духовно възнесение“, когато оставяте тялото си. При „физическото възнесение“ трансформирате клетките на физическото си тяло и превръщате физическото си тяло от смъртно тяло на въглеродна основа в безсмъртно тяло на силициева основа.

 

Накрая, като продължавате да развивате това кристално тяло от Светлина, то ще започне да излъчва светлина. Ще можете да виждате златно сияние около светлинното тяло от пета плътност, докато то се възнася във вибрация.

 

След това то ще се превърне в чиста Светлина в определен момент от вашата еволюция. Сега няма да се задълбочаваме в това. Ще се фокусираме върху това, което можете да очаквате през идните години.

 

Много от вас се интересуват какво ще стане с икономическите и политическите системи. Тези системи се основават на принципи на третата плътност - липса, оскъдица, контрол, потисничество, манипулации, „имащи“ и „нямащи“. Всички тези схващания са почти диаметрално противоположни на духовните принципи на по-висшите измерения. За да се възнесе Земята във вибрациите на четвърто и пето ниво, тези системи трябва да се преустановят. Те ще се преустановят или грациозно, или не толкова грациозно, в зависимост от това колко хора са привързани към тези системи и не желаят да се променят и изоставят тези системи, и да приемат по-висшите истини.

 

Всичко, което е фалшиво и не хармонира с по-висшите духовни принципи, трябва да бъде изведено в Светлината на истината, интегрирано, изцелено и освободено. Затова виждате толкова много случаи на разобличаване на корупция, негативност.

 

Защото онези от вас, които преминавате в Земята на четвърта и пета плътност, трябва да изцелите в себе си всичката негативност, всичките неразрешени емоционални проблеми, всичките основни негативни вярвания, всичката карма от минали животи, всичките прикрепени същности, отпечатъци и импланти - всички неща, които са ви програмирали идеята, че сте човек от трета плътност, крехко, безпомощно, безсилно същество, опитващо да се бори с непреодолими трудности, обречено завинаги в свят на ентропия, т. е. на загниване и разпадане, както гласи вторият ви закон на термодинамиката.

 

За щастие, когато достигнете пето ниво, законите на термодинамиката и законът за кармата вече няма да важат. Вие буквално ще преодолеете закона за кармата и законите на ентропията. И така, в краткосрочен план, вие ще сте в четвърта плътност и ще се научите как да създадете рая на Земята. Чували сте този израз многократно. Този израз ще стане реалност в този ваш живот.

 

Тези, които слушат това предаване, вече са в четвърта плътност. Някои от вас се придвижват към пета плътност. Като преминавате през тези портали, не само през 2012 г., но и през 2017 г. и 2030 г., ще забележите силно ускоряване на процеса ви на еволюция. Това е прекрасно бъдеще, което трябва да прегърнете.

 

Това е прекрасно бъдеще за всички души, дори и за тези от трета плътност, които ще напуснат Земята. Защото те ще отидат на планети, специално подготвени за тях. Можете да ги наречете „поправителни стаи“. Те са специално пригодени, за да могат душите да се учат в по-благоприятна обстановка, така че да не се налага да учат старите уроци отново и отново.

 

За онези от вас, които остават на Земята, които, чувстваме, сте всички вие, които ни слушат, ще бъдете способни да изявите желанията на сърцето си, вашите мечти, вашите визии. И те ще излизат наяве много по-лесно. Няма да има онова усещане за борба, за да проявявате.

 

Всички вие сте могъщи, могъщи творци и проявители. И ще видите плодовете на своя труд, като преминавате в четвърта и пета плътност. В природата на тази промяна е да изявявате на външен план онова, което е в съзнанието ви. Най-важното нещо, което всеки от вас може да направи в това време, е да вдигнете нивото и качеството на вашето съзнание. Да достигнете до физическото, емоционалното, менталното, астралното, етерното и каузалното ниво на съществуване, които са нивата, които могат да излязат от равновесие, и които трябва да хармонизирате и интегрирате.

 

Питате се: „Как да направим това?“

 

Има няколко средства и техники, които този и други канали могат да предложат, за да помогнат на различните нива на същността ви за хармонизиране и интегриране. Ние заедно, Основателите и този канал, ще разгледаме накратко някои от техниките, които чувстваме, че са от първостепенно значение в този момент. Можете да използвате тези средства и техники сами или да отидете при терапевт или лечител. Това зависи от вас.

 

В някои случаи не е необходимо да отдавате време и средства да търсите някого. Можете и сами да се справите. В други случаи може би е подходящо да се свържете лечител или терапевт.

 

Една техника, която вярваме, че вече познавате, се нарича „опрощение на себе си и другите“.

 

По-конкретно, трябва да намерите всеки, към когото не изпитвате безусловна любов.

 

Ако мислите за някого, който е бил или е част от живота ви, и във вашите мисли има нещо друго освен безусловна любов и приемане, това е човек, към когото можете да приложите техниката на опрощението. И това особено включва вас, ежедневно да прощавате на себе си.

 

Едновременно като човешки и Божествени същества, едновременно в линейни и нелинейни, вие ще изпитвате човешките си слабости и те ще бъдат точно пред лицето ви. Защото това е времето, в което живеете. Всяко малко петънце, всеки малък остатък от старото, неинтегрирано съзнание ще излезе на преден план, за да бъде изцелено. Приветствайте го, празнувайте с него. Кажете си: „Благодаря, че човешката ми същност е тук, за да бъде обичана и приета такава, каквато е, в този момент.“.

 

Само когато обичате, приемате и прощавате на себе си в този момент, можете да продължите напред към по-висшите светове.

 

Това упражнение е за емоционалното тяло, понеже то най-вече излиза от равновесие при хората, които вървят по духовен път. Обичайте емоциите си! Това не означава да ги изразявате по неприличен или груб начин. Не означава да им се наслаждавате, да ги поощрявате и да заседнете в тях. А с любов да ги изразявате по най-добрия възможен начин, на някое безопасно място, където с любов да изразите емоциите си.

 

Това конкретно упражнение, което ние с този канал разработихме за тази цел, е просто да си представите, че онези, на които не сте простили, стоят или седят пред вас и вие изливате своето сърце и душа към тези същества. Кажете им нещата, които обикновено не бихте им казали или които би ви било страх да кажете, но които, за целите на това упражнение, можете да кажете в пълна безопасност. И човека или хората, на които прощавате, ви приемат изцяло.

 

С други думи, визуализирайте хората, на които прощавате, как седят или стоят срещу вас, които ви отдават цялото си внимание, без да се разсейват или гледат настрани, без да реагират или отговарят, а просто приемайки ви, на 100%, с цялото си внимание. А вие изливате навън всичко, което сте задържали и не сте казвали на тези души. И като изливате всичко това от сърцето си и слънчевия сплит - двете чакри, където повечето емоционална енергия се загнездва в човешкото тялото, изливате всичко това и тогава обвивате слънчевата душата пред вас в красива златна светлина, идваща директно от сърцето на Божественото Съзнание, изпълвайки тяхното същество със златна светлина, както и себе си. Сега вие и душите пред вас сте изпълнени с тази красива, безусловно любяща светлината.

 

След това ги повдигате в колона от златна светлина и ги освобождавате в небесата, като балон, пълен с горещ въздух, летящ в небесата към сърцето на Бог. Това е много проста техника за опрощение. Като ги пускате, им казвате поотделно: „Прощавам и те освобождавам изцяло сега, свободен си да отидеш в Светлината. Прощавам ти и те освобождавам изцяло сега, свободен си да отидеш в Светлината.“

 

Повторете това няколко пъти, докато дишате дълбоко и чувствате златната светлина как минава през клетките на тялото ви, наблюдавайки човека или хората как се издигат в тази колона от златна светлина. Много просто упражнение. Някой от вас може да са правили някаква подобна версия на това упражнение. Препоръчваме ви да го правите всяка сутрин и вечер, докато няма повече хора в живота ви, към които да изпитвате гняв, съжаление, печал, тъга, разочарование, ярост, ужас, страх, притеснение. И така, това е един метод за емоционалното тяло.

 

За менталното тяло, трябва да изцелите основните отрицателни вярвания. Тези коренни негативни вярвания бяха идентифицирани от този канал в първата му книга - „Живот на предела“. И те представляват всичките разнообразни форми на идентификация с егото или вярата в отделената същност. И те са:

 

„Аз не съм достатъчно добър или не съм годен.“.  

 

„Не съм достоен или заслужавам наказание.“

 

Така че това включва вина.

 

„Нещо не е наред с мен.“

 

Това е възможно най-разрушителното вярване, което човек може да има за себе си.

 

И това е източникът зад всякаква форма на патологично поведение - насилие, убийство, изнасилване, хулиганство.

 

Ако погледнете най-дълбоката причина, това е някаква форма на вярването  „Нещо не е наред с мен“.

 

Душата поема това вярване и след това вярва, че това е вярно и действа според това вярване. Привлича и други, които вярват, че нещо не им е наред. И така, скоро ще имате расови предразсъдъци, всякакви форми на насилие, потисничество и контрол.

 

Друго основно негативно вярване е:

 

„Не съм в безопасност на този свят.“

 

„Светът не е сигурно място.“

 

„Бог е враждебно същество“ или „сърдещо се и отмъстително същество“.

 

„Няма достатъчно“, „Животът е борба“, „Животът е разочарование“.

 

Това са форми на основните негативни вярвания, свързани с разделението от Източника.

 

Затова вие трябва да ги изкорените, да ги изведете до повърхността на съзнанието си, да наблюдавате как тези вярвания работят в собствения ви живот.

 

Дали се занимавате дълги часове от изгрев до залез слънце с работа, която не харесвате, защото си мислите, че това е единствения начин да изкарате достатъчно пари, за да посрещнете ежедневните си разходи. Това е форма на вярването, че животът е борба.

 

И то идва от разбираемо място, понеже има много случаи в миналото на тази планета, когато животът наистина е изглеждал борба във физически план.

 

Било то защото не сте имали технологии, или ако градушка е унищожила посевите ви, може да умрете от глад. Не сте имали програми за социално подпомагане. В много случаи не сте имали технологиите, които да ви помогнат в тежката физическа работа.

 

Оттам идва това вярване. Много вярвания са ви донесени от близките ви извънземни. Така наречените алфа-драконианци, орионци, сирианци с т. нар. тъмни убеждения. Това са тези, които „служат на себе си“ вместо „служат на другите“,  „негативно поляризирани“ вместо „позитивно“.

 

Има различни изрази за това. Има и вярвания, които идват от религиозните институции, като вярването, че бедността е добродетел. Например, че е добродетел да се борите и бъхтате и че Бог ще ви възнагради, ако работите достатъчно здраво, което ние наричаме „работна етика“.

 

Тя е негативно вярване, защото тя няма нищо общо с изразяването на вашия талант и способности, освен ако не правите това, което обичате да правите.

 

Ако работите просто защото си мислите, че тежката работа е добродетел, тогава вие се присъединявате към „работната етика“, която е част от основното негативно вярване „животът е борба“. Сега, когато имате необходимите технологии, за да произвеждат в изобилие, не е необходимо дори едно човешко същество на света на страда. Имате достатъчно, за да изхраните десет пъти повече хора. Имате технологиите, за да изчистите въздуха, океаните и почвата. Имате на разположение, стига да сте израснали в съзнание, свободна, възобновяема енергия, която мигновено ще трансформира вашия свят. И повече няма да замърсявате света си.

 

Можем да продължаваме с още примери, но онези от вас, които остават със Земята, ще станат свидетели на това в големи мащаби през идните години.

 

И така, това са само някои от въпросите, засягащи емоционалното и менталното тяло.

 

Пропуснахме физическото тяло, но нека да прегледаме какво се случва с него.

 

Вашите клетки мутират. Вие или сте в четвърта плътност, или преминавате в пета плътност.

 

Ако преминавате от трета в четвърта плътност, вашата цел е да се погрижите възможно най-добре за физическото си тяло, като се храните с правилната храна, правите физически упражнения, живеете на място, където има малко стрес, разхождате се сред природата, премахвате отвличащите фактори живота ви - неща, които ви тласкат извън пътя. Като например, телевизия, забавления. Не че гледането на някое предаване от време на време е лошо, но когато стане пристрастеност, средство за избягване да погледнете себе си, тогава това става отвличащ фактор.

 

Сексът също може да бъде разсейващ фактор, парите и всичко, в което сте се вманиачили. Не само наркотици и алкохол, но и други неща мога да ви отвличат от пътя.

 

И така, на физически план е важно да се отнасяте към тялото си като към свещен храм, както казват някои важи йоги и учители. Слушайте, настройте съм към вашето тяло. Вижте какво иска да яде, колко иска да спи. Вижте около какви хора иска да бъде.

 

Ако не харесвате как се чувства тялото ви в компанията на някой човек, тогава излезте от тази ситуация или разрешете какъвто проблем имате с този човек. Тялото ви е добър барометър за това, което се случва на другите нива на съществуване. То ще ви каже дали този човек ви се отразява добре или не. То ще ви каже дали да изоставите връзка или не. Или дали смените работата си или кариерата си. Така че тялото ви е много добър барометър.

 

Интуицията ви е функция на много нива на съществуване, всички действащи едновременно. Като развиете висшия си ум, медиумните и интуитивни способности, кой е най-добрия избор за вас и няма да имате нужда да посещавате медиуми и лечители. Дотогава можете да разчитате на помощ. Можете да разчитате на нас, Основателите. Можете да се обръщате и към другите водачи на този канал - Лиа, арктурианците, Сананда. Можете да се обръщате към архангелите - Архангели Михаил, Гавраил, Рафаел и т. н. Можете да се обърнете към възнесените учители, съветите на Андромеда, съветите на Алцион, съветите на Алдебаран, просветлените плеядианци, т. нар. Галактическата Конфедерация или Галактическа Федерация.

 

Тя се състои от над 1000 звездни системи, които в момента работят с вашата планета. И още много други, към които можете да се обърнете. Има много групи, милиони души, които помагат на възлюбената ви Земя. Можете да се обръщате към тях, за да вземете мъдри решения.

 

Има три други нива, които може да са извън равновесие. Астрално ниво, подобно на мрежа от енергия около тялото ви, което е връзката ви с други жизнени форми във вселената. Имате възможност да изберете дали да се свържете, или откъснете от други форми. Затова трябва да потърсите и да видите дали имате негативни същности, енергии или мислеформи, прикрепени към психическото ви пространство. И ако има, можете да използвате различни техники за освобождаването от тях, за които можете да разберете от този или други канали.

 

Имате и етерно тяло, което включва вашата аура и чакрите. Това е вашето електромагнитно тяло. Това е тялото, което вибрира на по-високи честоти от физическото тяло. Това е нивото, към което се издигате чрез процеса на възнесение към пето ниво.

 

На това ниво също може да имате дисбаланси, отпечатъци и импланти от травматични преживявания, които сте имали от минали животи и други времеви линии и измерения.

 

И накрая, каузалното тяло е най-високото ниво от всичките ви шест по-нисши тела. Най-високото ниво на душата ви може да излезе от равновесие. Това включва кармични споразумения, споразумения и договори на душата, преживявания от минали животи, които душата ви иска да интегрира в този живот.

 

Има техники за изцеление на тези проблеми. Този канал има такава техника, наречена „изцеление на времевата линия“.

 

Има много различни средства и техники за всяко от тези нива на съществуване. Сега нямаме време да ги разгледаме. Изцелението на вашите шест по-нисши тела е от основно значение.

 

И когато успеете да изцелите тези тела в разумна степен, тогава става много лесно да преминете във възнесеното, кристално тяло от Светлина. Много от вас правят това сега.

 

Много от вас са на пътя на възнесението към формата кристалното тяло от Светлина.

 

Може да чувствате прилив на електричество, минаващо през тялото ви. Можете да откриете, че не се нуждаете от толкова сън или храна. Може все по-ясно да чувствате и усещате присъствието на висши същества.

 

Всичко това са т. нар. „симптоми на възнесението“. Понякога те изглеждат негативни. Но т. нар. негативни симптоми на възнесението са просто съпротивлението на тялото ви към по-висшите вибрации.

 

Енергиите на възнесението не се усещат по начина, по който чувствате главоболие, болки в рамената, изтръпване на крайниците или нещо подобно. Чувствате съпротивление към увеличената енергия, която приижда. Изтръпването, електричеството, прималяването, горещите и студените вълни и т.н. почти винаги са резултат от естественото съпротивление на тялото ви към промяна.

 

Физическите ви тела не обичат промяната. А вие сте в период на бързи промени. И сега те не са особено „въодушевени“ от това. Физическите ви тела ще се съпротивляват.

 

Степента, до която тялото ви се съпротивлява, е степента, до която чувствате дискомфорт - болки, страдания, трески, симптоми на грип и т. н. Решението е да оставите промените да се случват, да вървите с тях, просто да приемете, че това е времето на промените, да се отворите за тях, да им позволите да се случат във вас и да се доверите, че вашата по-висша природа - нивата на съществуване от седмо до 12-то, за което не сме говорили, са наистина тези, които държат нещата под контрол и знаят колко можете да поемете.

 

Вашата душа знае и организира живота ви по най-добрия възможен за нея начин, така че да получите точно това, от което и когато се нуждаете, стига да не се отдадете на разсейващите фактори и да не се съпротивлявате. Това е уловката.

 

Вашата способност да оставите промените да се случват и да приемете изцяло себе си, точно каквито сте, ви отваря вратата да направите истински промени по пътя си.

 

И така, в този един час разгледахме доста теми. Знаем, че имате много въпроси.

 

Форматът, който използваме тук, не е съвсем подходящ за диалог. Така че се настроихме на някои ваши конкретни въпроси, за да им отговорим.

 

Последното нещо, за което ще говорим, са вашите икономически и политически структури.

 

Твърде вероятно е в страната - САЩ, откъдето е този канал, да има повишаваща се нестабилност през идните години. Валутата на тази страна, американският долар, вероятно ще понижи значително стойността си поради астрономическите дългове. Ще бъдат създадени нови валути през следващите пет години.

 

Ако достатъчно просветлени души, работещи по изграждането на Новата Земя, успеят да се обединят, тогава новата валута ще се основава на по-висшите духовни принципи. Ако не успеят, тогава новата валута ще има за цел да увеличи контрола от негативни извънземни и елита на властта, тези, които наричате „Илюминати“, които контролират или се опитват да контролират ресурсите на планетата.

 

Те, разбира се, няма да запазят контрола си, защото след няколко години тяхната имунна система вероятно ще започна да се срива.

 

И съзнанието на хората ще е такова, че повече няма да търпят този контрол и потисничество.

 

Той ще си отиде, но няма да си отиде без битка. Някои души си мислят: „Ще има някаква вълшебна програма, която просто ще ни извади от всичките ни проблеми.“ Тези души не осъзнават цялостната картина на това, което се случва. Това ще бъде постепенна смяна на властта от т. нар. елит на властта, контролиран основно от орионци, драконианци и сирианци, към плеядианското население сред човечеството.

 

Ние сме основно плеядианци, които ще наследим бъркотията, оставена от властовия елит.

 

Осъзнаваме, че времето ни привършва. По целия свят ще има много икономически и политически сътресения. Земетресенията, гладът и наводненията ще се увеличават. Тази [2010 ] година ще бъде по-активна за ураганите в Атлантическия океан. Нефтеният разлив в Мексиканския залив ще се увеличи, преди да бъде овладян. Природата в този регион ще бъде в тежко състояние за известно време. Ще се появят случаи на заболявания сред хората, които живеят по крайбрежието, вследствие на повишените нива на метан, бензин и други газове. Ще има продължителни загуби за растителния и животинския свят. Урокът от този залив е, че е време човечеството да се раздели с изкопаемите горива. Това е сериозен, отрезвяващ удар, за да се даде мощен тласък на чистите, възобновяеми източници на енергия. Това е урокът, макар и болезнен. Но без болезнен урок, много души, които ще останат на Земята, може да не се събудят навреме, за да останат със Земята и биха „потънали с кораба“.

 

Ние, Основателите, и много други групи, работещи със Земята, изпращаме молитвите и благословиите си на Земята, за смекчаването на вредите. Ние не ви позволяваме да се взривите с оръжия за масово поразяване. И ако има нещо, което заплашва цялата планета, ние ще се намесим и ще осигурим безопасни места за душите. Независимо, че областта около залива не е безопасна, има други места, които са относително безопасни.

 

Поради тази причина позволяваме разливът да продължи. Той не е сред нещата, за които ни е разрешено да се намесваме. Но изпращаме любящи вибрации към душите в този регион. И ще насърчаваме тези души да бъдат отворени за нашата любяща вибрация и да приемат лечебното въздействие, което даваме свободно. Изпращаме нашите вибрации и на растенията и животните от региона, които са засегнати.

 

Ще има повече земетресения по света. Предвиждаме земетресение от около 7.5 в Япония в недалечно бъдеще. В Индонезия – няколко над 7.0. Не очакваме земетресения над 9.0 на този етап, защото има много души, които работят за предотвратяването им. Не очакваме земетресения над 8.0 в населените места.

 

Вулканичната активност ще се засилва, но няма да се стигне до ядрена зима – избухване на вулканите и покриването на Земята в три дена мрак. Пророчеството, според което ще има три дена мрак, е неточно. Това не е вярно. Това е погрешно разбиране за трите дена на нулевата зона, която е област на отслабено електромагнитно поле.

 

Първоначалното пророчество, откъдето е взето, казва: „Нито ден, нито нощ“. Всъщност има се предвид нито позитивна, нито негативна електромагнитна полярност, а неутралност за около три дни.

 

И това, разбира се, е извадено от контекст от много добронамерени канали, загатвайки, че Земята ще спре да се върти за три дена или че някакво бедствие ще сполети слънцето за три дена. Ние не виждаме това да се случи.

 

Земята частично ще обърне оста си, но това е електромагнитно явление, не геофизично. Слънцето и наклонът на оста ще останат такива, каквито са. Обаче електромагнитните полюси вече се променят рязко и си променят положението и интензитета с всеки изминал ден. Именно в това се състои промяната на Земята.

 

Това отваря съвсем нова тема, за която нямаме време. Както виждате, разгледахме накратко много различни теми. Засегнахме възнесението и прецесионното изравняване.

 

В общи линии, прецесионното изравняване на 21 декември 2012 г. означава, че оста на Земята се подрежда под една линия с квазарите близо до Великото Централно Слънце на галактиката, излъчващи в атмосферата на Земята гама и рентгенови лъчи с висока честота.

 

Тези лъчи водят до мутации в клетките на човешкото тяло, което силно ускорява духовното еволюция на онези, които планират да останат на Земята, и ускорява изхода за онези, които не са готови да бъдат част от Новата Земя.

 

Галактическият преход е друго явление, което продължава 150 години. То засята Земята, слънцето и цялата слънчева система, които преминават през област на отслабена електромагнитна сила, наричана „електромагнитна нулева зона“ или „фотонен пояс“.

 

Това се случва веднъж на 108 млн. години, докато прецесионното изравняване се случва на всеки 25 920 години. Това са основните промени.

 

Също ще има преминаване на комета през 2017 г., както и на Нибиру през 2030 г. Това е планетата на анунаките, познати на някои от вас. Те ще увеличават контактите си с човечеството през следващите няколко години. Вече има няколко астрономи, които са забелязали планетоида Нибиру. На него изглежда няма живот, два пъти по-малък е от Земята и се приближава на 25 млн. мили от Земята, затова е бил забелязан от някои астрономи. Но те не се притесняват особено, защото няма изгледи за непосредствена опасност за Земята.

 

Обаче той ще има драстично влияние върху Земята към 2030 г.

 

Преминаването на кометата също ще има силно въздействие през 2017 г.

 

Ние наричаме тези явления „първа“, „втора“ и „трета“ вълна на възнесението. 2012 г. е първата, 2017 г. - втората, 2030 г. - трета вълна на възнесението.

 

Отново, преди да се разделим, най-важното нещо е нивото и състоянието на съзнанието ви.

 

Колкото повече изцелите и повдигнете съзнанието си, толкова повече ще изчистите негативността в живота си, толкова повече ще живеете в безусловна любов и състрадание, толкова по-радостни ще бъдат тези промени и те ще бъдат много радостни за онези от вас, които са готови да извършат духовната работа, която е необходима, за да бъдете част от тази красива Златна Епоха на Земята.

 

За нас, Основателите, е върховна радост да помагаме на отворените за нашите послания в този процес на планетата Земя.

 

С това сега ще оставим този канал.

 

Ние сме Основателите, приятен ден.

 

Бихме искали да благодарим на всички, които бяхте с нас през този час.

 

Моят уеб сайт е www.salrachele.com.

 

Имам две книги: „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“ и „Живот на предела“, които можете да поръчате от уебсайта.

 

Ако желаете, можете да ми изпратите имейл, който е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Можете да ми задавате въпроси и ще се радвам да ви отговоря на един или два въпроса според времето, без заплащане. Ако искате да се запишете за лична консултация с мен, чувствайте се свободно да свържете се с мен. Гледанията са на различни нива. Използвам най-различни средства в индивидуалните срещи.

 

Още веднъж, благодаря ви много.

 

 

 

Сал Ракели, Седона Трите паралелни Земи

 

 

 

Записано на 25 юни 2010 г. на сайта www.livestream.com/2012truth

С любезното съдействие на http://www.ascension.bg/bg/

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019