Сал Ракели и Основателите

Извънземното присъствие на Земята

Печат

 

 

 

 

Извънземното присъствие на Земята

 

ascension26.pngВ цялата ваша вселена и конкретно във вашата галактика съществуват милиони хуманоидни и нехуманоидни същества, сътворени от първоначалния Божествен план. Във вашия локален сектор има повече от сто вида, развили се от първичния хуманоиден модел. Едни видове са изследвали много плътни светове и били „сграбчени“ от тях. Те са развили системи на мислене, поведение и философия, които изглеждат противоположни на принципите на Творението. Други са се освободили от сферите на двойствеността и разпространяват любов и състрадание по цялата вселена. Приблизително 80% от съществата, които населяват галактиката Млечен път, са мили, състрадателни и дружелюбни, а 20% вярват в тъмнината. Във вашия свят числата са до голяма степен на обратно, макар че това се променя, понеже все повече същества на светлината прииждат на помощ на Земята.

 

Причини за извънземната намеса в делата на Земята

 

На хода на човешките събития на Земята повлияли много групи същества от различни звездни системи. В тази глава ще ви запознаем по-отблизо с някои от актьорите в космическата драма. Ще отговорим на въпроси, като: Съществуват ли извънземни, които играят положителна роля за реализирането на Божествената Намеса? Съществуват ли извънземни, посещаващи Земята, които се опитват да изчистят минала карма – опитват се да изкупят вината си за минали грешки? Съществуват ли негативни извънземни, които все още се опитват да превземат Земята за егоистични цели? Как може да ги различи развиващият се човек?

 

Сега ще предоставим основна информация за извънземните, които отдавна съществуват в Слънчевата система на различни нива и плътности.

 

Ще започнем с обсъждането на приблизителния брой извънземни, които сега живеят на Земята в хуманоидни тела.

 

Първичната коренна раса на планетата Земя са плеядианците от седма плътност. В своята същност всички вие сте извънземни, тъй като сте живели и в други светове освен на Земята. Обаче техническото определение за извънземни е следното: извънземни са тези, които живеят на Земята, но не са дошли във въплъщение чрез процеса на раждане. Следователно това включва същества, които са успели да се материали­зират от други плътности и светове, както и такива, които са пристигнали с космически кораби, слезли са от тях и се движат между вас. Те са много малко на брой (между 15000 и 20000 към настоящия момент).

 

Някои извънземни са се развили до такава степен, че могат да пътуват до Земята директно, като използват телепортация (чисто съзнание без космически кораби).

 

Животът на другите планети в Слънчевата система

 

Нито една тримерна или четиримерна жизнена форма, сега живееща на Земята или пристигнала на планетата в миналото, не може да съществува в плътните атмосфери на външните гигантски планети на Слънчевата система. Затова единствените измерения, до които имало достъп на тези гигантски планети, са тези, на които гравитацията и съставът на атмосферата не играят важна роля за развитието на живота. Това означава плътности от седма нагоре. Много от вас са чували термина „Съветите на Сатурн“. Този израз се отнася до духовните същества от небесните сфери на Сатурн, които са членове на Галактическата Конфедерация. Наставниците на този канал са членове на тази организация. Те имат съвети в атмосферите на Сатурн и Юпитер. Те са групи същества от седма плътност.

 

На Юпитер и Сатурн живот, какъвто вие познавате, е невъзможен в плътности, по-ниски от седма. Същото е вярно и за другите газообразни планети. В периферията съществуват галактически стражеви постове на Уран и Нептун, които също вибрират в седма плътност. Това не са общества с голямо население, а по-скоро – съвети на светлината от седма плътност. Така, на планетите във вашата слънчева система има много общности на светлината.

 

Проценти на различните извънземни в човешката ДНК

 

В матрицата на ДНК на съвременния човек има приблизително 20% плеядианска конфигурация. Орионската конфигурация съставлява 75%. А останалите 5% са смес на конфигурациите на Сириус, Дракон, Андромеда, Арктур, Венера, съвременна Лира/Вега, Алфа Кентавър и много други.

 

Третата най-голяма група са сирианците. Те съставляват около 4%, а всички останали раси, взети заедно, са около 1%. Алфа драконианците (или драконианците) са по-малко от 1%.

 

Из Глава 4 на книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019