Събития

Тайните на Крия йога

Печат

Тайните на Крия йога – как да наблюдаваме Кутаща при Джоти мудра?

 

Нека този, който търси, не се спре в своето търсене

докато не намери. Когато намери, той ще се смути,

И когато се смути, Той ще се изуми от възхита,

и ще царства над Всичко.“

                                                                       (Ев. Тома 2)

Крия йога е науката за опознаване и овладяване на прана – жизнената сила, която тече в човешкото тяло, както и във всички други живи същества. За разлика от животните, на човека са му дадени интелектуални и физически възможности да преоткрие извора на живота вътре в себе си и да опознае пряко божествената си същност[1].

В ядрото на всяка клетка на човешкото тяло макромолекулата на ДНК осцилира и емитира непрекъснато био-фотони. При своята дейност мозъкът излъчва електромагнитни вълни. Съвременната невробиология едва в двадесети век преоткрива истината, описана в древните писания, че в човека има светлина и светлината е животът в човеците. (Вж. ев. Йоан 1: 4-5)

Посредством техниките на Крия йога практикуващият йогин постепенно придобива пряко познание (от свой собствен опит) за свойствата и прана и за природата на своя електромагнитен образ (TheSelf). Когато опознаеш истинския си безсмъртен Аз, ти вече нямаш страх от нищо.

„...тогава ще видите Сина на Живия, и не ще имате страх.“

(Ев. Тома, 37)

Представителите на конвенционалната религия твърдят, че Бог не може да бъде опознат, докато гностиците настояват, че Бог се намира във всеки от нас и че светлината в човека (която е вечната божествена светлина в нас) може да бъде пряко възприета. Светлината в човека е едно от проявленията на прана. Крия йога ни дава специфична техника – Jyotimudra, за наблюдение на SealofCreation, SealofLight– или така нареченото SolInvictus– непобедимото вътрешно слънце, сияещо във всеки човек. По време на Jyotimudraпрактикуващият наблюдава със собствените си очи електромагнитния поток, излъчван от церебрално-спиналния флуид. Обикновено се вижда ярък златист диск с тъмна сърцевина, която се съкращава и разширява в зависимост от интензитета на дишането. След известно време този ярък диск се преобразува в правилна окръжност с малка блестяща „перла“ в средата. Древните мистични общества са наричали тази пулсираща точица “GateofHeaven”.С напредване на Крия йога практиката, перлата в средата на кръга се преобразува в ясна искрящобяла петолъчна звезда.

 

 

Фиг. 1.  Кутаща – центърът на SealofLight; Изображение на Дуат (небесното царство) в пирамидата на Унас, Египет; Изображение на златния диск – детайл от масонска графика

Първата среща с Кутаща е незабравим момент в практиката на Крия-йогина. Тогава той/тя разбира сакралното значение на древните знаци, изобразяващи кръг с точка или петолъчна звезда в средата.

Обикновено адептът възприема и описва локализацията на Кутаща „пред двете си очи, в центъра между веждите“, защото усещането е че именно там „се вижда“ този блестящ диск. Това е така, тъй като човек до този момент познава само и единствено виждането напред, но всъщност този електромагнитен вортекс от био-фотони се образува в центъра на мозъка – в областта, в която optichiasmсе пресича с mammilarybodiesи всъщност йогинът със собствените си очи вижда назад, вътре в себе си. Ето защо в йогическата традиция обикновеният път, по който непосветените хора възприемат света се нарича Da-ra, а пътят, който трябва да поеме посветеният в тайнствата е обратен  и изисква дълбоко поптапяне в себе си и се нарича Ra-da. В това отношение Крия йога съвпада с доктрините на даоизма, суфизма и исихазма, които проповядват така нареченото външно пилеене на жизнена енергия (outwardgoing)да бъде заменено с вътрешна концентрация на тази енергия (inwardway).

Техника на Jyotimudra (Yonimudra)

Техниката на Jyotimudraе описана в Упанишадите, като „запечатването на шестте отвора“. Тя се състои в притискане на основните шест лицеви нерва (виж. фиг. 1). С палец притискаме най-голямото разклонение на фациалния нерв, с показалец – инфраорбиталния нерв, със среден и безименен пръст – нервните разклонения около горната и долната устна, а посредством Кечари мудра се прегъват двете разклонения на лингвалния нерв. По този начин електромагнитният поток, протичащ по тези нерви, се блокира. Така йогинът може да наблюдава вътрешната си светлина - BhagavanJyoti.

Фиг. 2. Основни разклонения на лицевите нерви

С показалците на двете ръце нежно се притискат нагоре и навътре очните ябълки (фиг.2), така че йогинът може да наблюдава слабите елктромагнитни вибрации, протичащи по очния нерв. Непосветените индивиди и конвенционалните офталмолози познават и изследват единствено „нормалния“ път на виждане: светлината от външния свят преминава през ириса, достига нервните клетки в ретината, които по химически път превръщат светлината в импулс, който се предава по очния нерв, оптичния хиазъм, оптичния тракт, достигайки до визуалния кортекс на мозъка. Обикновените хора не предполагат, че благодарение на уникалната си структура човешките очи могат да възприемат светлина (фотони) и по обратния път, а именно – електромагнитните вълни от мозъка се събират в единен поток в opticradiation, протичат към оптичния тракт, оптичния хиазъм и по оптичния нерв слабото електромагнитно излъчване достига до ретината. Там пръчиците (вид нервни клетки в ретината, отговорни за виждането на тъмно) улавят слабата светлина, предават импулса по химически път на биполярните клетки, а те от своя страна го предават на аксоните на ганглийните глетки обратно по оптичния нерв за да бъде анализиран от съответните дялове в мозъка. По този начин мозъкът има възможност да възприема своята собствена електромагнитна функция, което е уникален феномен. Оказва се, че Съзнанието може да опознава Себе си. В това се състои мистерията на древния израз Gnothiseauton!

Фиг. 3.  А – нормално разстояние между оптичния нерв и ретината; В – при Jyotimudraнежно притискаме очната ябълка към главата на оптичния нерв, скъсявайки разстояниетомежду тях.

Фиг. 4. SwamiNityanandaGiriдемонстрира Jyotimudra

 

В древните текстове познанието на вътрешната светлина се приема за познание на светлината на Брахман (Brahmavidya). Тъй като Брахман е един и същ във всеки човек, когато един учител обучава своите ученици да видят вътрешната светлина в себе си, всъщност Брахман обучава Брахман как да види Брахман.

Тази светлина (био-фотонен поток) е в основата на живота. Само около 3% от секвенциите на ДНК са предназначени за кодиране на протеини. Около 97% от макромолекулата на ДНК, които генетиците преди години наричаха Junk-DNA, са ангажирани с излъчването на био-фонони и био-фотони. При своите осцилации молекулата на ДНК създава едновременно акустични и електромагнитни вълни. Затова можем да кажем, че излъчването на звук и светлина е основната функция на ДНК, а кодирането на протеини – вторична. В този смисъл древните риши (мъдреци) са напълно прави да твърдят, че звукът (сакралното слово) и светлината са самата същност на живота.

Посредством различните вариации на Jyotimudra, които се практикуват във високите степени на Крия йога, йогинът чува различни вътрешни звуци, а именно вибрациите на чакрите. Йогананда пише, че при тази мудра вибрациите на АУМ се възприемат едновременно като звук и като светлина.Jyotimudra(Yonimudra)се изпълнява само един път на ден, обикновено след комплекс от пранаяма техники.

В древността Jyotimudra(печат на светлината) е била тайна техника, която се eпреподавала пряко от учител на ученик едва след като учителят се е уверил в потенциала на ученика и в това, че новопосветеният е искрен търсач на Истината. Усъвършенстването във вариациите на тази техника трудно може да бъде постигнато само чрез самообучение.

Методът на крия йога

Още от древността са познати различни психо-физиологически методи за опознаване на вътрешния огън и за раждането на бога в нас – египетски мистерии, тракийски орфизъм, митраизъм, исихазъм, суфизъм и др., но те са с различна ефективност. Както Йогананда пише в своята книга „Автобиография на едни йогин“ ако христианският метод за съзерцание може да се сравни с волската каруца за достигане на Бога, то крия-техниките са бързия влак за единение с божественото в нас.

В Йога-сутра на Патанджали са описани най-важните принципи на крия йога. Методът на Крия йога се предава директно от Майстор на ученик, като се смята че в по-ново време Бабаджи е обучил Лахири Махасая, а след това Шри Юктешвар – Йогананда, който запознава западния свят с мистичната техника.

Swami Nityananda Giri е наследник на дълга и непрекъсната традиция, наречена Giri(गिरिна санскрит означава „идващ от планината“, или „издигащ се от планината“). Понастоящем той живее в Ришикеш, Хималаите, като веднъж в годината пътува в различни краища на света за да преподава техниките на крия йога.

Swami Nityananda Giri е роден през 1961г. в Ориса, Индия. През 1990година защитава докторска дисертация в областта на цитогенетиката на тема „Генна токсикология“(Genotoxynity), след което е дългогодишен университетски преподавател по генетика и участва в различни програми по здравеопазване. Той е иницииран в тайните на крия-йога медитацията през януари 1994 и принадлежи към традицията на Шри Юктешвар. Swami Nityananda Giri се отказва от всички семейни и социални задължения и става монах през юни 2002. Става Майстор по Крия йога и от 2005 започва да обучава искрено търсещи по целия свят. За периода 2005 до 2016 е посетил Австралия, Канада, Русия, Румъния, Италия и други страни. Той е автор на книгата “Kriya-Yoga: TheScienceofLife-ForceKriya-yoga; TheScienceofLifeForce, в която в най-големи подробности са описани философията и практиката на крия йога.

Kriya-Yoga: The Science of Life-Force

Фиг. 5. Заглавна страница на “Kriya-Yoga: The Science of Life-ForceKriya-yoga; The Science of Life Force”- Swami Nityananda Giri

През месец юни 2016 година за пръв път българските крия-йоги ще имат възможността да се срещнат лично със Свами Нитиананда Гири на трансмисия във Варна. Семинарът ще се проведе в Македонския дом от 24 до 27 юни 2016. През първия ден ще се проведе индивидуално посвещаване (даршан) в Първа степен на крия, ще се разяснят основните положения (мудри), медитативни и дихателни техники, а през последния трети ден ще се проведе огнена церемония. За повече подробности:

 https://www.facebook.com/VarnaKriyaYoga/?sk=timeline&app_data

Или на имейл адрес:

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Khechari Mudra

 

 

Jyoti Mudra

 

 

 

 

 

 


[1]Именно в това се състои смисълът на древния израз „Опознай себе си“ – Gnothiseauton(Knowthyself).