Събития

Никола Стоянчев - духовният лечител

Печат

Духовният лечител Никола Стоянчев

 

За всеки, който е за първи път при мен да кажа за какво става дума: вижте колко много хорасте тука в залата, всеки си е много специфичен, всеки има своя различен проблем. Вижте колко хора сте събрани, но центърът за лечение е един. Сякаш един знае всичко за всеки и може да помогне, извършвайки една безкрайно сложна, необозримо сложна работа вътре, комплицирана в нашето вътрешно материално и духовно пространство и всичко това да доведе до изцеление, до оздравяване. Очевидно става въпрос за нещо друго: духовното лечение, духовната дарба за изцеление всъщност е проява на Създателя в човека. На този, който в един и същи миг е същност на човека и човешката проблематика и явявайки се такъв – същност на  човека и човешката проблематика, въобще на всичко, което е, може да последва мигновено изцеление. Мигновено. Но вашето съзнание това трябва да го допусне.

Вие имахте болка (говори с жена, която не можеше да си   вдига ръката по-високо от нивото на гърдите), усетихте как тя веднага си отиде, после почувствахте Силата на вдига ръката. Аз поисках ръката да се вдигне и тя се вдигна. Това, което всъщност чрез мен е поискано е изцеление за всеки един от вас – да оздравявате. А кой ще извърши работата отвътре, кой ще пренапише вашата история? Защото фактически, за да оздравее човек, трябва да бъде променен неговия генетичен запис. Затова чрез академичната медицина може да се помогне влияейки върху симптомите и симптоматиката на болестите, да се почувства човека по-добре (може би за сметка на нещо друго).

Но фактически с ръка на сърцето, който и да е медик трябва да отговори положително на въпроса: Може ли човек да оздравее изцяло чрез прилагане само на химически способи за лечение? Това няма как да стане, защото ние все още не можем, не знаем  как да пренапишем нашата генетична история, това което е вътре в нас като ДНК запис. Там пише кога и как да се появи една болест, колко да трае,  кога да си отиде – всичко е записано.

 

Лечението по духовен  път е благоволение на Създателя, който е същност на човека и човешката проблематика да промени, това което Той Е.

 

Лечението по духовен път е лечение от този, който е същност на човека. Той се явява ръката, която е написала какви да сме и какво да се случи и тя си е там и във всеки момент мигновено може да промени, това, което самият творец е създал. Истината е проста и аз друго не мога да ви дам освен самата истина. Когато истината заживее в вас, когато много ясно разбереш, че ти и Творецът сте едно и също нещо, т.е. ти, който и да си, независимо колко си учен и колко много знаеш, имаш за същност цялата сила на света. В тебе са възможностите да си здрав, успешен човек. Всякакъв човек да си. А  (поради това) от там си и болнав – ето такъв какъвто си. Каква е причината? Причината е, че е нарушен естествения диалог между твореца и сътвореното. Защото колкото  и много да знаем, има хора, които са атеисти, които не вярват в Бога – няма значение. Вярата е дарба.

 

Заповядайте на среща с Никола Стоянчев https://www.facebook.com/events/1394401834180572/

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019