Наука и религия

Две библейски тълкувания на Роджър Либи

Печат

Тълкувания на Роджър Либи

 

1. Съдбата на Европейския съюз, какво предрича Библията

 

Книгата на Данаил, Откровението на Йоан

 

Затова колко е важен Стария Завет на Библията и че има връзка с новия Завет, един пример, как преди горе долу 2.600 години ще открием пророчество за Европейския Съюз, за мигрантската вълна и каква е предречена съдбата му.

Книга Данаил, съня на цар Навуходоносор от Вавилония за статуята на човек (изтукан).

Данаил, глава 2, точка 31.

Златната глава: царството на Навуходоносор, Вавилония

Гърдите и ръцете от сребро: царството на Персите и Медите

Корема и бедрата от мед: царството на Александър Македонски

Пищялите железни: Римската империя, разделена на две:

Западна и Източна (Византия)

Нозете част железни, част глинени: Европа, обединена в Европейски съюз (ЕU)

 

Има изказвания на видни западни политици, които още преди да се образува ЕU са говорили за създаване на Нова Римска Империя, имайки предвид съюз от Европейски държави. В сегашния Европейски съюз има силни държави като Германия...от желязо има и слаби като България...от глина. Та даже може да се каже, че е много точно сравнението, силните работят повече с желязо отколкото слабите.

 

Но желязо и глина не могат да се слепят, и затова се казва в това пророчество:

Даниел, Глава 2, точки 42 и 43:

 

42. „И както пръстите на нозете бяха част от желязо, а част от глина, тъй и царството ще бъде отчасти яко, отчасти крехко.

 

43. „А дето си видял желязо, смесено с гръбчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез човешкото семе, но не ще се слеят едно с друго, както желязо не се смесва с глина.”

 

Много ясно са описани силните и слабите държави на Европейския Съюз, и че с човешкото семе ще се опитат да се слепи желязото и глината. А това са сегашните Мигранти, които наводниха Европа, най-вече ЕU. А политиците на силните държави смятат да направят слепване като ни вземат по този начин националната ни идентичност, обичаи, традиции, да сме само граждани на ЕU, европейци. Библията обаче ясно казва, че това няма да стане.

 

И в Окровението на Йоан, Глава 17, точка 8 намираме потвърждение за ЕU:

„Звярът, който ти видя, беше и го няма; той ще излезе от бездната, и ще загине; и ония земни жители, чийто имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува”.

Римската империя я имаше, след това я нямаше и сега пак я има, но вече се казва ЕU.

 

В Стария Завет се споменава на някои места името Ijim за далечни земи, при пророк Исая наречени от Господ, островите. Става въпрос за Европа, името Ijim според извeстния лингуист Делич (19 век) е определение за островите и крайбрежните земи на Средиземно Море от европейската част на Мала Азия до Испания, а това е Европа.

Упреците и заканите към тези земи са доста силни, казани от Господ чрез пророците. А това е и в синхрон с Учението на Петър Дънов, той не веднъж е говорил за европейските народи и какво им предстои. Европейския Съюз няма бъдеще и ще се разпадне, българските политици са заложили на погрешната карта. На други места от Библията се разбира, че ЕU ще стане силна диктаура, преди да се разпадне.

 

Даниел, глава 2, точка 44

Според пророчеството на Данаил за тези царства, ще падне камък от планината и ще събори и строши цялата човешка статуя (изтукана), всички царства. А този камък е „Крайъгълния камък, който зидарите отхвърлиха”, това е Исус Христос. Ще дойде ново Царство, Божието Царство, за което проповядва нашия Учител Беинса Дуно.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. За 24 Старци, за които е споменато в Библията, Откровението на Йоан.

 

Йоан е видял небесния Храм, а Соломоновия храм е Арчетип на Небесния Храм.

1.000 свещеници левити са обслужвали Ерусалимския Храм, разделени на 24 отдела, като всеки от тях е бил назован със съответно число и над всеки е стоял един Висш Свещеник (Жрец) или наречен Старец. Всички тези 24 отдела са имали по една седмица в годината служба в Храма, само на двата най-голями празника са били задължени да бъдат всичките в храма, защото са идвали към 2 милиона хора от 12 -те колена, а и някои езичници. А след депуртацията на 10 те колена са идвали в Храма само Юдеите (Юда и Вениаминово Колена), Левитите, някои от Самаряните и от т.н. езичниците.

 

Значи, ето за кои Старци става въпрос, за Старците на 24 –те свещенически отдела, обслужвали Соломоновоя храм, които Йоан е видял в Небесния Храм.

 

А ако Учителя е казал, че Исус Христос ще бъде 25- тия Старец, (както беше казано в едно видео в интърнет), аз мисля, че това също не противоречи на казаното в Библията, защото там се казва, че при Второто Пришествие Исус Христос ще бъде Месията, в които ще бъдат обединени Царя и висшия Свещеник (Жрец) в едно. Макар преди 2.000 години той да беше страдащият Месия, а при Второто Идване ще бъде Господствщия Месия, той беше и е същият Господ Йехова в Стария Завет и Исус Христос в Новия Завет, той е YHWH (Юд, Хей, Вав, Хеи).

Новия Завет е скрит в Стария Завет, а Стария Завет се откри в Новия Завет.

 

(На много места по духовните канали в Интърнет се говори за тези 24 Старци, но неистини. Някои даже ги поставят едва ли не по високо от Исус Христос.

Мойсей е казал нещо подобно: „Пророк, който веднъж каже една неистина, е фалшив пророк.” Ние може да си представим колко вече са фалшивите пророци на днешните времена. А Господ чрез истинските си пророци не веднъж ни предупредждава за тях.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Тези тълкувания са от лекциите за Стария и Новия Завет в ютуб на др. теолог RogerLiebi, евреин, живеещ в Швейцария, християнин (докторат за втория Храм в Ерусалим, археолог, лингуист, знаещ и стария иврид, арамейски, аккадиш, дава лекции по цял свят).

Не всичко, което той проповядва го смятам за истина, като за мярка и ветропоказател вземам винаги учението на Учителя Петър Дънов. Въпреки това, мога да кажа, че лекциите му са интересни и изключително много помагат да се разбере Библията, особено Стария Завет.  Който знае немски и се интересува от Библията, мога само да ги препоръчам.

 

Предадено от Емилия Екерман