Наука и религия

Фантомът на ДНК

Печат

Фантомът на ДНК

 

Изводите, които се натрапваха след поредицата експерименти над апарата на наследствеността, тоест ДНК, потресоха даже самите учени-биохимици. Оказа се, че след насилствена смърт гените не се разрушават напълно, а оставят фантом, който носи някаква информация.

И този фантом съществува като съсирек от изхвърляна от клетките ни информация около 40 дни! След това изчезва. Но не съвсем. Информацията, заложена в генетическия апарат на човека, никога не изчезва безследно...

Това беше сензация. Защото на никого от учените-биохимици и генетици не се е отдавало така дълбоко да надникне в светая светих на природата на човека.

 

Тайната на живота

Още в средата на осемдесетте години, докато работи в Института за физико-технически проблеми АН СССР над изучаването на свойствата на ДНК, старши научният сътрудник Пьотр Гаряев и неговите колеги получават удивителни резултати, в които отначало никой не повярвал. Дотолкова невероятни неща ставали по време на опитите, които наглед били съвсем прости. Учените вземали ДНК от  щитовидната жлеза на теленце – цяла, не разрушена, поставяли я в кюветата на спектрометър “Малверн” и я облъчвали с лъч ... червена лазерна светлина. При това фотоните на лазера, взаимодействайки с ДНК сякаш изобразявали свойствата на препарата. Например, ако молекулата на ДНК притежавала определена способност за движение, то това движение оказвало влияние на поведението на фотоните. След това учените правели графики, от които по формули получавали различните параметри на молекулите. Опитвали се да разгадаят тайната на програмирането на живота: как два микроскопични набора хромозоми от мъжки и женски полови клетки “ръководят” издигането на грамадното “здание” на биологичната система, което се строи от тухличките на живота – белтъците.

Може да се каже, че работели  до пълно изтощение. И веднъж, след безкрайна поредица изследвания, измъчени, случайно измерили спектъра на празното място, на което преди няколко минути се намирал препарат от ДНК, а сега стояла чиста кювета. Не е трудно да си представим тяхното удивление, когато лъчът на лазера се разсеял, както и в предишния опит, сякаш на пътя му имало невидима преграда. Получил се такъв спектър, сякаш  в празното пространство както и преди, се намирала ДНК!

“Това не може да бъде! – в един глас заговорили учените. – Навярно приборът се е счупил!” И едва след десетилетие, като продължил експериментите с клетъчните ядра вече в друг академичен институт, Гаряев разбрал какво именно е открил лазера в “празното”. Това била научна сензация!

- Тогава аз с колегите разтопих в кюветата клетъчни ядра и записах на спектрометъра какво става с тях – разказва докторът на биологическите науки, академик на Руската академия на медико-техническите науки, ръководител на група експериментатори Пьотр Петрович Гаряев. – След това махнах кюветата, но лазерният лъч отново се натъкна на нещо. Както успяхме да установим по-късно, това беше фантомът на умрялата ДНК.

По време на топенето на ядрата бил направен някакъв "запис" на информация от разтопените ядрени клетки на ДНК. Най-вероятно фотоните, разсеяни от молекулите на ДНК, се локализират (задържат) в металните стени на кюветното отделение на прибора и образуват своеобразен фантом, в който е фиксирана определена информация. След нашия опит спектрометърът “Малверн”, който мислехме за неизправен, регистрира фантома около 40 дни. Не е изключено след този срок да остава някакъв “вълнов скелет" от свръхлеки частици, но за неговата регистрация се изискваха още по-чувствителни прибори, с каквито ние не разполагахме ...

Принципното устройство на генетичния апарат на всички живи същества е приблизително еднакво, твърди Гаряев. Затова процесите, които стават при разрушаване на наследствените програми слабо се отличават от тези при теленцето, пиленцето или човека. Не е изключено такъв фантом да остава и след смъртта на всеки от нас. Възможно е той да остава години, десетилетия, но в по-фина форма. За нейното определяне се изисква много сложна  и точна апаратура, която засега няма нито в Русия, нито зад граница.

Не е тайна, че в някои закрити лаборатории на света се извършват чудовищни експерименти и над генетичния апарат на човека: смесват неговите хромозоми, да речем, с хромозоми на свиня, и получават нещо. Разбира се, това е нарушаване на всякакви научни етични норми. Но опитай се да хванеш за ръка такива “учени” и да ги спреш. ... Болшинството генетици знаят до какво могат да доведат подобни опити, затова не рискуват да ги правят даже на животни. Страшно е да си представиш какви чудовища биха се получили при смесване на хромозомите. ... Макар, че фактически трансгенното инженерство от началото на 90те години прави това. ...

Какво да кажем, изкушението е много голямо. Доброволци да пострадат за науката у нас и в Русия винаги е имало. Било то генетици, биолози или биохимици. Не жалят себе си. Особено ако става дума за генетичния апарат на човека. Едно такова “камикадзе” се оказа колегата Гаряев. Той изследва с лазерен лъч хромозоми от собствената си сперма. След това върна лъча в резонатора на лазера, разшири лъча на лазерното излъчване и сам попадна в пространството на неговото действие. Фотоните, превърнали се в радиовълни (това е най-новият научен факт, открит от групата на Гаряев неотдавна),  считали информацията от хромозомите на учения в съда и мигновено се стоварили на експериментатора. Той веднага почувствал страшна слабост и едва не загинал. Даже оказалият се редом с Гаряев усетил на себе си пагубното въздействие на радиовълните. Самочувствието му се влошило. Но към края на вечерта болката и прилошаването му се прекратили. Колегата на Гаряев, дал за експеримента своите хромозоми, умирал в течение на още 10 дни. Температурата му се покачила до 41 градуса. Нямал сила даже пръста си да помръдне – толкова отслабнал. Не можел нито да яде нито да пие. Сам не знае как се измъкнал. ... Да обясни този феномен също никой не може – в нашата наука има твърде много непознати неща. Защо например биоинформацията на даже собствения наследствен материал оказва на човека такова влияние? Но Гаряев има някои съображение в това отношение. Наистина, само хипотетични.

- Когато започнах да анализирам случилото се предположих, че нашият приятел от вълните на своето ДНК в кюветата е получил някаква непонятна команда с която на организма му е било трудно да се справи. Слава Богу, всичко се размина. Наистина, след известно време повторихме този експеримент. Но толкова тежки последици вече нямаше. Нима бяхме придобили вълнов имунитет?

 

СПИН и грип

Представяте ли си – вълнов имунитет! Какво широко поле за нови идеи и открития! Как например днес се опитват да предотвратят едно от най-страшните вирусни заболявания – грипът? Със серуми. А вирусът на грипа, както и вирусът на СПИНа, притежава способността да се видоизменя. И организмът не познава "новите" вируси. Обикновено болестта поразява човека ако вирусът е попаднал на строго определени места в клетките и хромозомите – така наречените "места за кацане". Според Гаряев, вирусите имат система за “радарна насочване", същите тези вълнови излъчвания и радиовълни, благодарение на които те лесно разпознават района на внедряване в хромозомите.

Но ако изкривим сканиращото поле на вируса, то и неговата хромозома няма да узнае своето място за кацане и ще се “приземи” на друго, безопасно за човека място. Никакво заразяване няма да възникне. С помощта на вълновата генетика могат да се създадат лъжливи места за кацане, с което Гаряев и неговите колеги се занимават сега.

- Вместо да се вкарват стотици милиони долари в създаването на ваксини, които не работят и анти-СПИН-програми, хайде да се заемем с вълновите свойства на генетичния апарат на вируса. Изкуствено ще въведем в него, знаейки спектралните му характеристики, "замъгляване" и така ще развалим неговата система за насочване. А можем и да изменим в организма на човека  местата за кацане или да създадем лъжливи такива и вирусът ще греши. И всичко това ще правим с полетата, които сега изучаваме с помощта на лазерната апаратура, която използваме сега. Дайте ми вируса на грипа. Аз ще снема от него спектъра, ще узная какви вълни излъчва, а след това ще създам изкуствено излъчване, което го обърква. И в самия разгар на грипа скоро ще можем да сложим в джоба си компактен включен излъчвател и готово: вирусът няма да ви въздейства – нито вирусът на СПИН, нито на грип, нито на херпес ...

 

Фантомни болки

Едва ли има някой, който да не знае за тези явления. Да речем, човекът няма ръка, а тя го боли, сякаш си е на мястото както преди. На друг извадили зъб, а болката – особено при промяна на времето – просто продължава. По аналогия с фантомните болки, а и фантомът на смъртта, нещо подобно може да се случи и след изземане на зародиша от майката (при аборт). Известни са случаи, когато такива жени, когато настъпвало времето за раждане на вече несъществуващото дете, чувствали контракции. Може да се предполага, че това било не друго, а проявяване на действието на фантома на плода – аналогично на фантомите на ДНК, получени при опитите на групата на Гаряев. Та нали след разпадането на “вълновия скелет" на  фантома, да напомним, остават неговите фини обвивки. А на какво са способни те науката все още не знае.

Оттук се налага изводът: мисълта на Твореца, заключена в ДНК, е неунищожима. И именно фантомите потвърждават, че човек не умира до край. Нищо не изчезва безследно. Остава нещо под формата на информация и може би то е безсмъртно.

 

“Виковете” на ДНК

В един от обичайните дни Гаряев работел с препарати получени от еритроцити на пиленца. Разрушавайки ядрата, той извличал от тях носителите на наследствеността – молекулите на ДНК. Известно време екранът оставал празен. И изведнъж на него, против очакванията, се показали съвършено различни от класическите графики – по-сложни, с безкрайни бурни "пикове". След определени промеждутъци от време фрагментите се повтаряли, макар и в леко видоизменен вид. “Какво би означавало това?” – чудел се Гаряев – Нищо не разбирам.”

След дълго и подробно изучаване на феномена се оказало, че графиката изобразява звукови, или акустични процеси ставащи в молекулите на ДНК! Те умеят да издават глас! Акустичните колебания на ДНК притежават честота до 100 Хц, което е сравнимо с честотата на човешкия глас.

- Но най-интересното е какво представляват тези звукови вълни, които се чуват. Газообразният вид на листа балсамин и фантома на отрязания му край от фотоните, за разлика от обикновени вълни притежавали много малко заглъхване, - разказва Пьотр Петрович. - Разтворът, в който слагахме ДНК, е много лепкав, а колебанията не затихват! Откъде се взема в тях тази енергия? Този процес бил теоретично предсказан от нашите чуждестранни колеги, но никой не го е потвърждавал експериментално. А при нас се получи. Нещо повече, ние разгадахме и периодичността на поява на вълните на спектрометъра. Обяснихме своето откритие така: генетичният апарат, обучавайки ни и задавайки вектора на нашето развитие, постоянно дава възможност на организма да се връща в определени периоди от живота и да "прочита" текста на програмата на генома. За да се запомнят по-добре...

Но да се върнем към “вика” на ДНК-молекулите. Естествено, той не може да се чуе с ухото, но само се фиксира на осцилографа или компютъра като всевъзможни повишения на графика. При което те зависят изключително от “самочувствието” на молекулите на дезоксирибонуклеиновата киселина: акустичните колебания на ДНК рязко се сменят при нагряване.

Когато групата учени под ръководството на Пьотр Гаряев се опитвала да узнае какво става с физическите полета на клетъчните ядра по време на тяхното разрушаване и нагрявала ДНК до 43 градуса по Целзий, на осцилографа се появили високи пикове в кривите на графиката, сякаш това били сигнали "SOS". молекулите ги “боляло” и те сякаш се оплаквали от своята болка. Но най-страшното започнало при понататъшното повишаване на температурата. Топили се течните кристали на които се записва наследствената информация на ДНК, изтривали се високите генетични програми за развитие на организма и се “чувал” такъв хаос от “звуци”! Осцилографът едва ли не се повредил. Течните кристали на ДНК-молекулите умирали... И тази смърт потвърждавали “виковете”.

Между другото, “пеенето” на ДНК или “виковете” от скоро могат да се чуят. В лабораторията на един от московските институти РАН групата на Гаряев успяла да запише радиовълновите гласове на молекулите на ДНК. Трудно ви е да повярвате? И все пак, това е възпроизводим факт. Освен това, в лабораторията на П.Петрович може да се чуе и радиовълново пеене на различни минерали. При което изкуственият брилянт издава един звук, а истинският – “пее” със съвсем друг глас...

 

Те умеят да отмъщават

Веднъж П. Петрович за пореден път "топил" ДНК. Трябва ли да казваме, че на акустичното поле на осцилографа било мъчително да се гледа, тъй като ДНК страдала, “умирайки”. След като били направени всички необходими измервания, ученият поставил във вече охладеното и очистено кюветно отделение на прибора нормална, не нагрята ДНК. И представете си, тя се държала точно така, както предишната, която била  разтопена! Същите “викове”, същите пикове на графиката, макар, че не правели така, че да я “боли”. Оттук се появили предположенията, че фантомът на убития човек има висока биологична активност и може да влияе на редица намиращи се редом хора по най-различни начини.

 

Това е словото на Твореца

- Винаги съм казвал: ето нашата реч – това е акустика, биологично поле. ДНК на своето молекулярно ниво също излъчва акустично и електромагнитно поле. Има косвени потвърждения и за това, че на ДНК е записана речта, условно казано, на Твореца. Нашите резултати: научихме се да обработваме радиовълновите спектри на ДНК и радиовълновите спектри на човешката реч. И се оказа, че те имат много общи характеристики. Тоест, акустиката на ДНК действително прилича на реч. Но не бива да се отъждествява с човешката. Тя е построена по същите закони. Затова казваме: това е речта на Твореца, но не на човека.

След поредната серия опити Гаряев и колегите му се убедили: “звукът”, който излъчва ДНК, зависи от нейния произход. ДНК на скакалеца, или на дървото, или на човека ще излъчват различни звуци, “думи” и “фрази”. Грубо казано, на всички е записан интелектът на Твореца, който някога е заложил първична информация под формата на думи, а “организмът” прочитал тази информация и се развил в съответствие с нея като с генетична програма.

Пита се:  кой е “включил” тези програми за развитие? Защо върви формообразуващ процес? От една група клетки израстват мускули, от други – кожа, от трети – стомах и т.н. Нарушава се програмата – раждат се уроди. Пьотр Петрович помни трагичния случай от 60-те години. Всички жени, приемали сънотворното талидамид, което притежавало мутагенно действие, се раждали деца с пръсти вместо с ръце и крака. Пита се, къде се е дянала информацията за цялата ръка или крак?

 

Холограма

Минаха много години преди групата на нашите биолози и генетици да се утвърди в мнението: наборът от всички хромозоми е не нещо друго, а динамична съвкупност от холограми. В процеса на развитие на плода в утробата на майката и в неговото крехко телце се образуват множество вълнови обемни “картинки”. те обезпечават вълновите схеми за “строителство” на органите на бъдещия човек. Тоест задават се малки послойни планове за построяване на организма. Ние говорим за човек, животно или растение, тоест за многоклетъчна структура, в която информацията се пази в пространствено и временно измерение. За едноклетъчните организми такъв тип генетична памет не е свойствен.

- Най-простият пример за холографска памет – същите фантомни болки, продължава Пьотр Гаряев. Да не говорим за главния мозък. Вземете например нашата памет. Асоциативната. Ето вие видяхте фрагмент от местността и след това си я спомняте цялата. Или случайна миризма или глас ви връщат в миналото, където е живял човека, образът на когото навява аромат на парфюм и глас. Това е възстановяване на цялото от част – най-голямата способност на генетичните структури да помни цялото. Вземате яйцеклетка, поставяте я в матката и ето – ражда се човек. Или вземате клонка от растение, посаждате я и от нея израства дърво. Можете да вземете даже клетка от морков и ето ви целия зеленчук Накрая, вземате клетъчното ядро от същия този морков, слагате го в друга клетка, където ядрото е отделено и се получава същия този плод.

 

Листов ефект

Две години изгубил Гаряев за известния фантомен листов ефект. Късал листата на дървета, частично ги изрязвал и ги поставял в определено електромагнитно поле. Искренето започвало както и при задграничните му предшественици, а фантом не се получавал... Много вода изтекла преди ученият да подбере нужния режим на високочестотни и високоволтови магнитни полета. В тях напълно се очертавали изрязаните преди това на няколко места листа от всякакви растения.

- Изобщо това е крайно рядко явление. Ето при индийските учени всеки втори лист дава фантом. Може там растенията да са особени. Аз изразходвах хиляди листа и процентът на фантомите при мен дълго време беше невисок....

Същото правел Гаряев с листата на стайното растение герани. Лицевата страна на листа поставя нагоре и фантом има – обръща листа – фантомът изчезва. Сякаш листът си “спомня” изгубените фрагменти само при определена пространствена ориентация. Пак загадка ... Макар че това потвърждава начина за запазване на информацията по типа холограма, което е много важно за науката.

- Всички тези мои опити предизвикаха голям спор между представителите на официалната генетика и биология, който продължава и досега. Но моите опоненти отхвърлят възможността за такова възстановяване на фрагментите! Затова трябва да се преразглеждат основите на механизма на функциониране на хромозомите...

 

На два стола

Изобщо групата на учените-биохимици и генетици, която оглавява Пьотр Гаряев може да се нарече уникална. Колко още открития биха направили ако имаха финансиране. Немалко направления се канели да разработят. Говорили за това на ръководството на Института по физико-технически проблеми в който започнали. В отговор – както обикновено: няма средства. А с такива мозъци успехът стопроцентово би бил гарантиран. Рано или късно. През 1988 година финансирането на учените било спряно съвсем и всички те като група отишли в друг институт. В това време от техните разработки се заинтересували канадците. Организирали лаборатория в Торонто и им дали пълен карт-бланш. Но учените от Русия се смятат за заминават. Така и работят сега – на две места – в московския институт РАН и в канадската фирма, която се състои изключително от руски специалисти.

Неотдавна пристъпихме към нова тема на изследване – идентификация на болестите по анализа на кръвта с помощта на уникална лазерна установка, която дава най-широк спектър от най-редки радиоизлъчвания на “подопитни” генетични структури. Различни специални състави “разказват” за тези болести, които “седят” в пациентите и могат с времето да се проявят. Също така болестите могат да се определят с помощта на снемането на спектъра на електромагнитните излъчвания от човешкия глас.

Отначало цифровизираме записа на гласа, а след това обработваме по нашия фонов принцип и отделяме определени честоти, които са характерни, да речем, да предгрип или предрак. В гласа всичкото това го има, трябва само да се направи диференциране... Пита се къде? В последно време част от нашите експерименти провеждаме на базата на една канадска фирма, която ни предостави необходимата апаратура. Но все едно - даже там ние работим за Русия. Както и да се отнасят към нашите изказвания тук...

 

Р.S. Не си струва да оперираме с представи за нещо, което интуитивно не е понятно или не е проверено посредством опити. По-скоро ние днес с нашия герой нарушихме този принцип, провъзгласен от английския философ от XIII - XIV век сър Уилиам Окам. Но науката не стои на място, и това, което е било сложно и непонятно вчера, ще стане обикновено и привично утре.

Ирина Мастикина

“Съвършено секретно”,.

Източник:   http://dreamland-bg.com

 

 

 

Живият интернет в нас

Човешката ДНК е биологичен интернет превъзхождащ в много аспекти изкуствения такъв. Изследвания на руски учени обясняват феномени (директно и индиректно) като ясновидство, интуиция, случаи на внезапно изцеление и на такова от разстояние, самоизцеление, техники за утвърждаване, необичайни светлинни аури около хора, влияние над времето чрез ума и много повече.

В допълнение има свидетелства за съвършено нов вид медицина при която ДНК може да бъде повлияна и репрограмирана с думи БЕЗ да се режат и подменят гени.

Само 10% от нашата ДНК се използва за изграждане на протеини. Точна тази подгрупа на ДНК е от интерес за западните изследователи и е тази която се изследва и категоризира. Другите 90% се считат за „отпадъчна ДНК”. Руските изследователи обаче били убедени че „природата” не е толкова глупава и си позволили да обединят усилията на лингвисти и генетици, които да изследват тези 90% от „отпадъчна ДНК”. Техните резултати, открития и заключения са революционни!

Според тях нашата ДНК не само е отговорна за конструкцията на нашето тяло, но също така служи за складиране на данни и комуникация. Руските лингвисти открили, че генетичния код, особено в изглеждащите безполезни 90% следва същите правила точно както при нашите човешки езици. За тази цел те сравнили правилата за синтаксис (начина по който думите се поставят заедно за да образуват фрази и изречения), семантика (учението за значението на езиковите форми) и основните правила на граматиката.

Те открили, че алкалите в нашата ДНК следват обичайната граматика и имат набор от правила точно както нашите езици. Така че човешките езици не са се появили случайно, а са отражение на нашата вродена ДНК.

 

Руският биофизик Пьотр Гаряев и неговите колеги изследвали също и вибрационното поведение на ДНК.

 

Основното заключение било:

„Живите хромозоми функционират точно като солитонно-холографски компютри използвайки ендогенното ДНК лазерно излъчване”.

Това означава, че те успели да модулират определени честотни шаблони на лазерен лъч и с него да повлияят честотата на ДНК, като по този начин се повлиява самата генетична информация. Тъй като основната структура на ДНК двойките и на езика са с еднаква структура не се изисква никакво декодиране на ДНК. Могат да се използват просто думи и изречения от човешки език!

 

Това също било експериментално доказано! Живата ДНК субстанция (в живата тъкан, а не ин витро) винаги ще реагира на езиково модулирани лазерни лъчи и дори на радиовълни ако се използват правилните честоти. Това окончателно и научно обяснява защо утвърдителните техники/утвържденията, автогенните тренировки, хипнозата и други подобни могат да имат толкова силен ефект над хората и техните тела. Напълно нормално и естествено е нашата ДНК да реагира на езика.

Докато западните изследователи режат определени гени от ДНК нишки и ги вмъкват на друго място, руснаците с ентусиазъм работили над устройства, които могат да влияят на клетъчния метаболизъм чрез подходящо модулирани радио и светлинни честоти и по този начин да поправят генетични дефекти.

Изследователската група на Гаряев успяла да докаже, че с този метод хромозомите увредени от х-лъчи например могат да бъдат поправени. Те дори прихванали енергийни модели на една определена ДНК и ги препратили в друга, като по този начин репрограмирали клетките в друг геном. Така например те успешно трансформирали жабешки ембрион в ембрион на саламандър просто като изпратили информационния шаблон на ДНК!

 

По този начин цялата информация била прехвърлена без нито един от страничните ефекти, които се срещат когато се режат и прехвърлят гени от ДНК. Това представлява „невероятна сензация” която може да преобрази света. Всичко това само чрез простото прилагане на вибрация и език вместо на архаични режещи процедури! Тези експерименти показват невероятната сила на вълновата генетика, която има по-голямо влияние над формирането на организмите отколкото биохимичните процеси на алкалните вериги.

Езотеричните и духовни учители знаят от хилядолетия, че нашето тяло може да се препрограмира чрез език, думи или мисъл. Това сега е научно доказано и обяснено. Разбира се честотата трябва да бъде точна. И точно затова не всеки е еднакво успешен и може да го прави винаги със същия успех. Всеки човек трябва да работи над вътрешните процеси и зрялост за да създаде съзнателна комуникация с ДНК.

Руски изследователи работят над метод, който не е зависим от тези фактори, но ВИНАГИ ще работи ако се използва правилната честота. Но колкото по-развито е съзнанието на човека, толкова по-малко е нужно каквото и да е устройство! Тези резултати могат да се постигнат и самостоятелно и науката най-накрая ще спре да се присмива на подобни идеи и ще потвърди и обясни резултатите (предвид това, че статията е от 2002 г. по-скоро се работи в посока покриване на глобално ниво – бел. Alien).

Руските учени открили също, че нашата ДНК може да произвежда смущаващи модели във вакуума, като по този начин произвежда магнетизирани „червееви дупки”. Тези дупки (тунели) са микроскопични еквиваленти на така наречените мостове на Айнщайн-Розен в околностите на черните дупки. Това са тунелни връзки между напълно различни части на вселената, през които може да бъде пратена информация отвъд времето и пространството.

ДНК-то привлича тези битове от информация и ги предава на нашето съзнание. Този процес на хипер-комуникация е най-ефективен в състояние на релаксация. Стресът, притесненията или хиперактивният интелект или предотвратяват успешната хипер-комуникация, или информацията ще бъде напълно изкривена и безполезна. В природата хипер-комуникацията съществено се осъществява от милиони години. Организираният начин на живот при насекомите доказва това драматично.

Модерният човек го познава на много по-фино ниво като „интуиция”.

Един пример от природата: когато кралицата на мравките е отделена от нейната колония, строежите продължават според плана. Ако кралицата е убита обаче цялата работа в колонията престава. Нито една мравка не знае какво да прави. Очевидно кралицата изпраща „строителните планове” отдалече до груповото съзнание на нейните поданици. Тя може да бъде толкова далече колко иска, стига да е жива. При хората хипер-комуникацията обикновено се среща най-често когато някой внезапно придобие достъп до информация, която е извън неговата база от знания. Подобна хипер-комуникация следователно се усеща като вдъхновение или интуиция.

Италианският композитор Джузепе Тартини например сънувал една нощ, че дяволът е седнал до него в леглото свирейки на цигулка. Следващата сутрин Тартини успял да запише мелодията точно както я е чул в паметта си и я нарекъл „Соната – Дяволски Трилери”.

В продължение на години, 42 годишен медицински работник сънувал ситуация, при която той е свързан с нещо подобно на CD-ROM. Информация от множество полета на познанието била прехвърлена към него и той можел да си я спомни на сутринта. Наводняването с информация било толкова голямо, че изглеждало че цяла енциклопедия била прехвърлена за една нощ. Повечето от фактите били извън неговите лични познания и били свързани с технически детайли, за които той не знаел абсолютно нищо.

Връщайки се към експеримента, руските учени облъчили проби от ДНК с лазерна светлина.

На екрана бил формиран типичен вълнов модел. Когато те махнали ДНК пробата вълновият модел не изчезнал, а останал. Много контролни експерименти показали, че моделът идва от вече махнатата ДНК проба, чието енергийно поле оставало да действа. Този ефект сега се нарича ефект на фантомната ДНК. Предполага се, че енергия извън времето и пространството продължава да тече през активираните червееви дупки след като ДНК-то е махнато.

Техниката на Гаряев очевидно може да бъде „рафинирана” така, че да възстановява гени на големи разстояния. Ако тази технология бъде приспособена към „нормалния живот на хората” огромна част от здравната индустрия за милиарди долари ще бъде съсипана.

Техниката на Гаряев може да се намеси в генетичния процес така, че плодовете и зеленчуците да издържат по-дълго и да имат отново характерния си силен вкус.

Днес дори органичните зеленчуци имат блудкав вкус и само на празници в страните от третия свят, които не могат да си позволят торове може да се усети истинския вкус на свеж плод.

 

Със съкращения от Барбел Мор – http://www.crawford2000.co.uk

Превод: Alien

Източник - http://www.parallelreality-bg.com/

 

Руско изследване показва, че афирмациите могат да променят нашето ДНК

Руски разкрития за ДНК

Всичката предоставено тук информация е от книгата „Замрежената интелигентност” на Грацина Фосар и Франц Блудорф, ISBN 3930243237.

Тази статия е преведена на английски език от немски като са включени обобщения и коментари от Бербел. Оригиналната книга за съжаление засега е налична само на немски език.

Можете да се свържете с авторите тук – Форум за гранична наука http://www.fosar-bludorf.com.

Езотеричните и духовни учители знаят от векове, че нашето тяло е може да се програмира чрез речта, думите и мислите. Това вече е доказано и обяснено научно.

Човешката ДНК е биологичен Интернет и превъзхожда в много аспекти изкуствено създадения. Последните руски научни изследвания директно и индиректно обясняват феномени като ясновидството, интуицията, спонтанните и отдалечени на разстояние случаи на излекуване, самоизлекуване, техники на утвърждения, необичайни светлини/ аури около хора (и именно при духовни водачи), въздействие върху уча от промени в климата и много повече.

В допълнение, съществуват доказателства за едни цял нов тип медицина, в която ДНК може да бъде повлияна от и програмирана чрез думи и честоти БЕЗ отстраняването на или замяната на дори един ген. Само 10% от ДНК се използва за изграждане на протеини. Този обем ДНК е от интерес за западните учени с цел изследване и категоризиране. Останалите 90% се разглеждат като „ ДНК боклук.”

Руските изследователи обаче, изхождайки от убеждението си, че природата не е глупава, влизат в сътрудничество с лингвистиците и генетиците с цел да изучават тези други 90% „ДНК боклук”. Техните резултати, находки и заключения са просто революционни!

Според данните от изследванията, нашата ДНК отговаря не само за изграждането на нашето тяло, но също така служи и за съхранение на данни и общуване. Руските лингвисти отриват, че генетичният код особено в частта на тези „безполезни” 90% следва логиката на човешките езици.

За тази цел те сравняват правилата на синтаксиса (начинът, по който думите са разположение една спрямо друга за образуването на фрази и изречения), семантиката (науката за значението на речевите форми) и базовите правила на граматиката. В резултата откриват, че  They found that the алкалите в нашата ДНК следват логиката на граматиката и се подчиняват на конкретни правила точно като нашите езици. По тази причина човешките езици са възникнали съвсем не случайно, а отразяват нашата собствена наследена ДНК

Руският биофизик и молекулярен биолог Пьотр Гаряев и неговите колеги изследват също така и вибрационното поведение на ДНК. На кратко изводът е, че „Живите хромозоми функционират точно като холографен компютър като използват ендогенна лазерна радиация на ДНК.” Това означава, че например учените успяват да модулират определени честотни модели (звук) под форма подобна на лазер, които повлияват честотата на ДНК и о този начин самата генетична информация.

Тъй като базовата структура на ДНК- алкалните двойки и тази на речта (както беше обяснено по-горе) имат еднотипна структура, не е необходимо декодиране на ДНК. Могат просто да бъдат ползвани думи и изречения от човешката реч! Това също е доказано по експериментален път!

Живата ДНК материя (в жива тъкан, а не ин витро) винаги ще реагира на речево-модулирани лазерни лъчи и дори на радио вълни, ако се използват правилните честоти (звук). Това най-сетне обяснява научно защо утвържденията, хипнозата, и подобни могат да имат толкова силни ефекти върху човешките същества и техните тела. Напълно нормално  и естествено е нашата ДНК да реагира на речта.

Докато западните учени отделят индивидуални гени от ДНК веригите и ги влагат в обект, за да бъдат изследвани, руснаците ентусиазирано създават уреди, които въздействат върху клетъчния метаболизъм посредством модулирани радио и светлинни честоти, като по този начин поправят генетични дефекти.

Те дори прихващат информационни модели на отделни ДНК елементи и ги прехвърлят върху други като по този начин препрограмират клетки към друг геном. Посредством този метод например успешно трансформират жабешки ембриони в такива на саламандри единствено като прехвърлят ДНК информационни модели! По този начин целия обем информация е прехвърлен без странични ефекти или нарушавания на хармонията, които настъпват при отрязване и въвеждане на отделни гени от ДНК.

Горното представлява невероятна променяща света трансформация и сензация: просто чрез прилагане на вибрация (звукови честоти) и реч вместо чрез архаичната процедура по отрязване!!

Експериментът насочва към изключителната мощ на вълновата генетика, която очевидно има по-силно въздействие върху формирането на организма от биохимичните процеси на алкалните вериги.

Езотеричните и духовни учители знаят от векове, че нашето тяло е може да се програмира чрез речта, думите и мислите. Това вече е доказано и обяснено научно.

Разбира се, честотата трябва да бъда правилна. И по тази причина не всеки човек е еднакво успешен или може да постига неща във всеки момент с една и съща сила. Отделният индивид е необходимо да работи върху вътрешните си процеси и развитие, за да изгради съзнателна комуникация със своята ДНК.

Руските учени работят по метод, който не зависи от тези фактори, но ВИНАГИ работи, при условие че човек използва вярната честота. Но колкото по-високоразвито е съзнанието на човека, толкова по-малка е необходимостта от всякакъв уред: човек може да постигне тези резултати сам. Науката най-сетне ще спре да се присмива на подобни идеи и ще потвърди и обясни резултатите. И откритието далеч не свършва тук.

Руските учени откриват още, че нашата ДНК може да създаде нарушаващи модели във вакуум, като по този начин произведе магнитни тунели! Тези тунели са микроскопични еквиваленти на тъй наречените мостове на Айнщайн-Розен в близост до черните дупки, които биват оставяни от изгорелите звезди.

Горното представляват тунело-подобни връзки между цели отделни зони на вселената, през които информацията може да бъде предавана отвъд времето и пространството. ДНК привлича тези частици информация и ги предава на нашето съзнание. Този процес на хиперкомуникация (телепатия, ченълинг) е най-ефективен в състояние на релаксация.

Стресът, тревожността и хиперактивният интелект пречат на успешната хипер-комуникация или с други думи – информацията ще бъде напълно разбъркана и безполезна. В природата хипер-комуникацията се прилага успешно от милиони години. Организираният поток на живота на насекомите доказва това по драматичен начин. Съвременният човек го познава единствено на по-фино ниво под формата на интуиция. Ние обаче също сме способни да си възстановим тези умения в пълната им форма.

Пример от природата – когато царицата мравка бъде отделена от своята колония, оставащите мравки-работници ще продължат пламенно да строят по плана. Ако обаче царицата бъде убита, работата в колонията спира. Никой мравка не знае како да прави. Очевидно царицата предава „строителните планове” дори и от голямо разстояние посредством груповото съзнание с нейните субекти. Способна е да прави това, колкото и далеч да се намира, докато е жива.

При човешките същества хипер-комуникацията най-често се среща, когато някой изведнъж се сдобие с информация, която е извън неговата база знания. Такава хипер-комуникация бива преживяна под формата на вдъхновение или интуиция (също и под формата на ченълинг при транс). Италианският композитор Джузепе Тартини например една нощ сънувал, че дяволът седнал на края на леглото му като свирел на цигулка. На следващата сутрин Тартини бил в състояние да запише произведението по памет. Нарекъл сонатата „Дяволските трели“ (1713 г.).

С години 42-годишният мъж медицинска сестра сънувал за ситуация, в която е прикачен към нещо като диск на знанието. Разнородно знание от всякакви възможни сфери било прехвърлено към него като на сутринта бил способен да го възпроизведе. Това бил такъв прилив от информация, че изглеждало сякаш цяла енциклопедия била прехвърлена към него през нощта. Болшинството факти били извън сферата на личното му знание и достигало до технически детайли, за които той нищо не знаел. В случаите на настъпване на хипер-комуникация в ДНК, както и в самия човек, могат да се наблюдават свръхприродни феномени.

Руските учени облъчили ДНК проби с лазерна светлина. На екрана се оформил типичен модел на вълна. Когато отстранили ДНК пробата, моделът на вълната не изчезнал, а напротив – останал. Много контролирани експерименти показват, че моделът продължава да се предава от отстранената проба, чието енергийно поле очевидно само по себе си се запазва. Този ефект днес се нарича ефект на ДНК-фантом. Предполага се, че енергията извън времето и пространството продължава да протича през активираните тунели и след отстраняването на ДНК. Страничните ефекти, които най-често се срещат в случаите на хипер-комуникация при човешките същества, са необясними електромагнитни полета в близост до въпросното лице.

Функционирането на електронни уреди като CD плеъри и подобни може да бъде разстроено и дори те да спрат да работят за часове. Когато електромагнитното поле бавно се разсее, функционирането на уреда се възстановява до нормалното. Много лечители и психотерапевти познават ефекта от тяхната практика: колкото по-положителна е атмосферата и енергията, толкова по-разстройваща би могла да бъде тя към записващи устройства като те дори спират да работят точно в конкретния момент. Често пъти до следващото утро всичко отново се връща към нормалното.

Вероятно за много хора е успокояващо да прочетат това, тъй като обяснява, че вместо те да бъдат разгледани като технически неспособни, правилното е да бъдат наречени добри хипер-комуникатори.

В своят книга „Замрежената интелигентност”, Грацина Фосар и Франц Блудорф обясняват тез връзки точно и ясно. Авторите цитират и източници, изхождайки от това, че в стари времена човечеството е било подобно на представителите на животинския свят: много силна връзка с груповото съзнание и по тази причина е функционирало като група. С цел да развием и изживеем индивидуалността обаче, ние сме били принудени почти да забравим тази хипер-комуникация.

В днешно време, когато сме относително стабилни в индивидуалното съзнание, сме в състояние да създадем нова форма на групово съзнание, а именно такава, при която придобиваме достъп до цялата информация посредством ДНК без да бъдем принуждавани или дистанционно контролирани спрямо това, което да направим с тази информация. Понастоящем знаем това, както ползваме Интернет – нашата ДНК може да захрани правилната информация в мрежата, да извлече от мрежата и може да осъществи контакт с други участници в мрежата. Дистанционното лечение, телепатията или дистанционното усещане за състояние на друг човек може да бъде обяснено по този начин. Някои животни отдалече знаят кога техните собственици планират да се върнат вкъщи. Това може да бъде тълкувано и обяснено чрез концепцията за груповото съзнание и хипер-комуникацията.

Никое съвкупно съзнание не може да бъде използвано смислено за период от време без ясно изразена индивидуалност; в противен случай бихме се върнали към примитивно стадо, което лесно може да бъде манипулирано. Хипер-комуникацията в новата ера означава нещо съвсем различно.

Изследователите смятат, че ако човешките същества с пълна индивидуалност възвърнат своето групово съзнание, те ще притежават божествена способност да създават, променят и оформят неща на Земята! И човечеството съвкупно се движи към такова групово съзнание от нов тип.

Петдесет процента от децата ще станат проблем с достигането на училищна възраст, тъй като системата смесва всички и очаква приспособяване. Но индивидуалността на днешните деца е толкова силна, че те отказват това приспособяване и се противопоставят на отказа от своята идиосинкразия (б.пр. специфична индивидуалност) по най-различни начини.

В същото време се раждат все повече деца с ясновидски способности. Нещо в тези деца се стреми към групово съзнание от нов тип и това вече не може да бъде потиснато.

По правило, времето (климатът) е относително трудно да се повлияе от отделен индивид. Но то може да бъде повлияно от групово съзнание. В това няма нищо ново за някои племена. Времето силно се влияе от резонантната честта на Земята (Шуманови честоти). Това са същите тези честоти, които се произвеждат в нашия мозък, и когато много хора синхронизират своето мислене или когато индивиди (например духовни водачи) концентрират мислите си във вид на лазерен лъч, не е изненадващо, че могат да повлияят на времето.

Модерна цивилизация, която развие групово съзнание, няма да страда нито от екологични проблеми, нито от оскъдност на енергия, тъй като ако използва такава сила на съзнанието като единна цивилизация, тя ще има контрол енергиите на родната си планета като естествен резултат.

Когато голям брой хора се обединят с висше намерение, както това става при медитация за мир, потенциалните възможности за насилие също изчезват.

Очевидно ДНК е органичен свръхпроводник, който може да работи при нормална температура на тялото, за разлика от изкуствените свръхпроводници, които изискват крайно ниски температури между -200 и -140C, за да функционират. В допълнение, всички свръхпроводници са в състояние са съхраняват светлина и по тази причина – информация. Това допълнително обяснява как ДНК съхранява информация.

Съществува и друг феномен, свързан с ДНК и тунелите. При нормални обстоятелства тези свръх-малки тунели са високонестабилни и биват поддържани само за минимални сегменти от секундата. При определени условия стабилни тунели могат да се самоорганизират, като след това оформят разграничими вакуумни пространства, в които например материята може да се превърне в електричество. Вакуумните пространства са самостоятелно излъчващи топки от йонизиран газ, които съдържат значително количество енергия. Съществуват райони в Русия, където много често се появяват такива топки.

В резултат от последвалото объркване руснаците започнали масови изследователски програми, които накрая довели до някои от откритията, споменати по-горе. Много хора познават вакуумните пространства като светещи топки в небето. Очевидците се взират в тях и се чудат какво ли могат да представляват.

Веднъж си мислех: “Здрасти там горе. Ако сте НЛО, полетете в триъгълник.” И изведнъж светлите точки се придвижиха в триъгълник. Или по-скоро се плъзнаха по небето като шайби за хокей: ускориха движението си от нула до луда скорост, докато тихо се пързаляха по небето. Човек си тъпее и аз също като много други си помислих, че са НЛО. Във всеки случай очевидно добронамерени, тъй като полетяха в триъгълник, просто за да ми доставят удоволствие.

Сега, руснаците открили, че в районите, където често се появяват вакуумни пространства, понякога летят топки от светлина в посока нагоре от земята към небето и тези топки могат да бъдат насочване от мисълта. Оттогава е установено, че вакуумните пространства излъчват нискочестотни вълни, които съвпадат с тези в нашия мозък по подобие на вълните и които могат да реагират на нашите мисли. Да се втурнем ентусиазирано към някоя такава топка, която се намира на нивото на земята, може да не е най-добрата идея, тъй като те могат да съдържат огромна енергия и да са в състояние да доведат до мутация на нашите гени.

Много духовни учители също създават такива видими топки или колони от светлина в състояние на дълбока медитация или по време на енергийна работа, които от своя страна водят до силни приятни усещания и не причиняват вреда. Очевидно това зависи и от вътрешния ред, качество и произход на вакуумното пространство. Съществуват някои духовни учители като младия англичанин Ананда например, при които отначало не се вижда нищо, но когато човек направи снимка, докато той седи и говори или медитира в хипер-комуникация, на снимката на стола се вижда само бял облак.

В някои проекти за лекуване на Земята на снимките също се виждат такива светлинни ефекти. Просто казано този феномен е свързан със силите на материя и антиматерия, които са по-стабилни форми на тунели и обекти на хипер-комуникация с енергия извън нашата времева и пространствена структура. Предходните поколения при сблъскването си с подобна хипер-комуникация и видими вакуумни пространства били убедени, че пред тях се е появил ангел. Ние самите не можем да бъдем прекалено сигулни в какви форми можем да добием достъп до използването на хипер-комуникацията.

Дори и да нямат научно доказателство за тяхното реално съществуване, НЕ всички хора, които имат подобни преживявания, страдат от халюцинации. Просто сме направили още една гигантска крачка към разбирането на реалността около нас. Официалната наука също познава аномалиите в материята на Земята, които спомагат за образуването на вакуумните пространства. Наскоро аномалии в материята са открити в Рока ди Папа южно от град Рим.

Източник: www.aeonia.com/russian-dna-discoveries-mind-blow

http://dreamland-bg.com/

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019