Психология

Хипнозата като средство за комуникация

Печат

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИПНОЗАТА като СРЕДСТВО за КОМУНИКАЦИЯ

 

Въпреки че, хипнозата е известна от дълбока древност, съвременният човек малко знае за нея, няма представа за възможностите и постиженията в тази област. Това което се знае в голямата си част, е изопачена представа получена от филми или художествена литература. В общи линии представата за хипнотизатора е като злодей, който манипулира пациента - жертва с цел да го превърне в същество, безропотно изпълняващо волята на хипнотизатора – господар.

Това е напълно погрешна и изопачена представа. С няколко изречения ще проследя развитието на съвременната хипнотерапия.

Терминът „хипноза” е използван за първи път от английския лекар Джеймс Брайд в труда си Неврохипнология – 1853 г. Д-р Брайд използва термина „hypnos” от гръцки което значи “сън”. По късно д-р Брайд разбрал грешката си, а именно че хипнотичното състояние и съня не са равнозначни. Той се опитал да въведе термина „моноидеизъм” като терминхарактеризиращ  състоянието на хипноза и транс. Но думата „хипноза” вече била приета от учените и се разпространила сред обществото. Така тя се използва до днес.

Състоянието на транс и екстаз са известни на хората от древността. Шаманите, египетските жреци и всички представители на религиозните общности са го използвали. За това свидетелстват източниците от античността: египетските посвещения в жречески сан, Оракулите в древна Елада, мистериите на Орфей, и т.н. Ако обърнем поглед към най-разпространените религии: християнство, мохамеданство, юдаизъм, будизъм ще видим, че те широко използват трансовото състояние. Техниките за въвеждане в транс са различни и разнообразни, сред тях са: продължителен пост, бдение, молитва, медитация, съзерцание, ритуален танц, специална техника на дишане – йога, поглъщане на халюциогенни растения и др. До края на 18-ти век официалните християнски църкви преследват и заклеймяват всяка проява напомняща древните езически култове.

За западния човек хипнозата е преоткрита от виенския лекар Франц Месмер през 18 век. Той развива теорията за космически флуид, който хипнотизатора предава на пациента си и по този начин го въвежда в лечебно трансово състояние. Сеансите на Ф. Месмер били пропити с мистика и били много зрелищни. На тях той събирал над 30 души с общи заболявания, които били навързани един за друг с въже. Месмер минавал и докосвал последователно пациентите си със стъклена пръчка. Независимо от грешките в теорията си Ф. Месмер допринесъл за разпространението на психотерапевтичните техники. Привлякъл вниманието на западните учени и лекари и по този начин хипнотерапията се развила, за да достигне до съвременното състояние на призната лечебна техника.

Сред дългия списък на учени и лекари има и български имена, които са допринесли за развитието на хипнотерапията. Това са д-р Чолаков и д-р Лозанов – разработил програми за обучение на чужди езици под хипноза. За съжаление в практиката на българските лекари, хипнозата е все още малко познат и екзотичен метод. А достиженията на д-р Лозанов не се приеха и доразвиха от следващите поколения български психолози и психиатри.

Няма да крия, че моите познания в тази област бяха на нулево ниво до 28.04.2003 г. До тази дата не бях чел, нито бях присъствал на хипнотичен сеанс. На 28 април 2003 година за първи път в живота си станах свидетел на хипнотичен сеанс.

Сеансът водеше д–р Иво Величков от Асеновград.

„Пациентът” беше Ценко Симеонов също от Асеновград.

Сеансът засне с видеокамера Емил Доцов, ТВ режисьор.

На сеанса присъстваха Зорница Богданова и аз, Валентин Хаджимитов.

Причината да се осъществи този  хипнотичен сеанс бяха два странни черепа намерени в Родопите. По-точно вторият череп, намерен на хълм край Асеновград от Ценко Симеонов. По стечение на обстоятелствата, аз участвах в изследванията, които имаха за цел да изяснят произхода и принадлежността на тези два черепа. Тъй като в Емил Доцов и мен се породиха съмнения в достоверността на историята за намиране на втория череп край Асеновград, се роди идеята за хипнотичния сеанс. Двамата с Емил Доцов предложихме на Ц. Симеонов да разкаже под хипноза къде и при какви обстоятелства е намерил черепа. Възможните варианти бяха два:

- разказът под хипноза да съвпадне с „будния” разказ на Ц. Симеонов

- хипнозата да опровергае и отрече историята разказана в „будно” състояние от Ц. Симеонов

Бързам  да кажа, че Ценко прие идеята за хипнотичен сеанс веднага, без никакви колебания или уговорки. Сведенията,които той даде под хипноза, изцяло съвпаднаха с „будния” разказ. Дори се появиха подробности, които той просто бе пропуснал или бе забравил.

Самият сеанс се проведе от д-р Величков в „движение” без никаква първоначална подготовка от която и да е страна. Целта на сеанса бе, потвърждаване или отричане историята на Ц. Симеонов. Повтарям отново, че сеансът изцяло потвърди „будния” разказ на Ценко. За провеждане на сеанса д-р Величков не бе подготвил предварително никакви въпроси. Ние само му дадохме насоката, а имено да изясни обстоятелствата при които бе намерен Асеновградския череп. През целия сеанс д-р Величков се придържаше към тези указания.

Това което изненада мен, както и всички присъстващи на сеанса бе появата на „нови действащи лица”. Целта на настоящето изложение е да дам повече информация за тези „неканени” участници в хипнотичния сеанс. Пълният текст на сеанса е отпечатан в книгата „Извънземни в Родопите”. Но в книгата няма подробности и коментари, без които външен наблюдател като читател или зрител трудно би разбрал същността на явлението.

Ценко бързо изпадна в транс. Опитният д-р Величков успя за 6-7 минути да въведе пациента си в хипнотично състояние. В началото Ценко говореше от първо лице единствено число. След няколко отговора той без видима външна причина започна да говори от първо лице множествено число. Тази промяна той извърши на няколко пъти по време на сеанса.

Лицето или по точно разумното същество, с което влязохме във връзка се представи с името Ел Хор. Без съмнение то бе високоинтелигентно същество, а изразите които използваше, чувствително се отличаваха от стила и речника на Ценко.Или казано по друг начин, ако Ценко отговаряше на тези въпроси, то той нямаше да използва тези думи и изрази. По време на сеанса на няколко пъти ролите се размениха, Ел Хор задаваше въпроси, а д-р Величков трябваше да отговаря. От разговора между двамата стана ясно, че сме влезли във връзка с представители на високоразвита извънземна цивилизация. Тя следи развитието на хората от стотици хиляди години (не бе уточнено колко). Те смятат, че нашето земно развитие върви много бавно, а етапът на който се намира земната цивилизация е за тях ниско еволюционно ниво. За сега те не планират официален контакт с нас Земляните, нито се стремят към физически контакт. Причината е в страховата бариера и ниската възприемчивост у хората. Контакти се осъществяват с отделни индивиди т. н. контактьори или „възприемащите” (термин използван от Ел Хор). Те се подготвят за бъдещата „Нова Земя” този израз бе използван от Ел Хор.

Свръхцивилизацията строго контролира информацията на контактьорите, тя не позволява изтичане на „излишна” информация, като прибягва дори до изтриване на човешка памет в случай на необходимост. Ел Хор каза, че са добронамерени към хората, но няма да ни позволят да разрушим  Еко системата на планетата Земя с неразумната си дейност. Тази цивилизация е оставила  „хиляди знаци” за съществуването си и присъствието си на Земята, но ние хората не улавяме тези знаци. На въпроса на д-р Величков „Кои са тези знаци?”, буквалният отговор бе „Няма време да разясняваме в този сеанс.  Използвайте  рационално времето на сеанса”. Като цяло контактът премина в разговор по общи теми. Не можеше да бъде друго, тъй като никой от нас не бе очаквал и не бе подготвен за подобен контакт.

Сеансът продължи общо 30 минути, тук се включва времето за въвеждане и извеждане от транс. Той бе прекъснат от Ел Хор с думите „Свърши ви времето!” След сеанса „пациентът” бе чувствително изтощен и отпаднал. Ръцете му бяха студени и обезкървени. Температурата в стаята бе около 24° С, а вън бе почти лятно време. Предполагам, че Ел Хор прекъсна сеанса по причина физическото състояние на Ценко Симеонов. Той изгуби много физическа и психическа енергия по време на този сеанс.

Естествено, че този сеанс ми направи силно впечатление. Той отговори донякъде на въпроса за Асеновградския череп, но породи множество нови въпроси. Предполагам, че подобни въпроси ще възникнат у всеки, който се запознае с текста или с филмовия материал на сеанса. Кой стои зад отговорите от името на Ел Хор? Дали това беше подсъзнанието наЦенко Симеонов, който искрено вярва в присъствието на извънземни цивилизации тук на Земята или това бе действително контакт с представители на извънземна цивилизация? За да се даде еднозначен и категоричен отговор, според мен е необходимо да се проведат серия сеанси с Ц. Симеонов и с други изявени контактьори като им се задават многократно едни и същи въпроси. Въпреки, че и аз вярвам в съществуването на свръхцивилизации и в присъствието им  на Земята, не мога да твърдя че този сеанс е неоспоримо доказателство за съществуването на извънземни същества тук на Земята..

Скоро след този сеанс, аз заминах за няколко години на работа в чужбина. Житейските ни пътища с Ценко се разделиха. След сеанса с д-р Величков, той не се е подлагал на друг.

Аз поддържам връзка с него, главно по телефона. Историята с Асеновградския череп няма развитие, Ценко не е намирал след това други предмети със странен произход.

По-късно във времето имах няколко срещи с д-р Величков в София, като желанието ми бе да проведем няколко нови сеанса с Ценко и с мен. Докторът декларира съгласие, но по разни причини те не се осъществиха. Тук ще вметна, че д-р Величков ме свърза с д-р Венцислав Стоев, който също използва хипноза като лечебен метод. Д-р Стоев проведе един сеанс с мен. Сеансът е заснет с видеокамера.

С това се изчерпва моя опит в хипнотичните сеанси. Въпреки скромния ми опит, аз смятам  че хипнозата е един прост и ефикасен начин за осъществяване контакт с извънземни цивилизации. За да се постигне обаче положителен резултат е необходим екип включващ няколко души а именно:

- опитен хипнотизатор

- един или няколко изявени контактьора

- записваща аудио или видео техника

- подходяща обстановка, кабинет студио или енергийно място

Всичко това предполага организирана, системна работа, а не спорадични еднократни действия.

Лично аз ще се радвам, ако сред читателите има хора готови да подкрепят тази идея и заедно да работим в тази насока. Хипнозата е прост, но ефективен метод за разлика от скъпите програми с радио телескопи, поглъщащи стотици милиони долари, големи материални, финансови и човешки ресурси. Според мен няма нужда да търсим следи от разумен живот в дълбините на необхватния Космос. По добре да съсредоточим усилията си тук, на Земята. Или както казваше един мой приятел – художник „Най-трудно намирам предметите, които търся, когато се намират в собствения ми джоб.”

Аз съм дълбоко убеден в съществуването на Висш Космически Разум. Убеден съм, че представители на този Разум – Извънземни Свръхцивилизации са посещавали и посещават Земята. Сигурен съм, че те са изградили свои бази, където са монтирани апаратура и устройства за наблюдаване и контрол на Екосистемата Земя. Разбира се, всичко това за сега е невидимо и недостъпно за човека Homo Sapiens, от петата раса. Това не са само мои голословни твърдения. Като човек притежаващ свръхсетивни способности, аз мога отговорно да заявя че информацията, която получавам по свръхсетивен път потвърждава тези твърдения. Информацията на други сензитиви, с които съм във връзка от други градове на България говори, че Висшия Космически Разум подготвя прехода на човешкия вид към следващия по-висш еволюционен етап на развитие. Подготвя се появата на шестата раса, която ще замени съществуващата сега пета – арийска раса. Космическия Разум работи активно върху промяната на човешката ДНК. По този начин се подготвя човека от шестата раса, който ще бъде приспособен да живее в условията на предстоящите климатични и геологични промени на Земята. Климатичните промени, на които сме свидетели, са в резултат на намесата на Космичексия Разум. Действията на човека, парниковия ефект, замърсяването и т.н. са фактори играещи несравнимо по малка роля от процесите протичащи в Земните недра.Тези процеси се контролират и управляват от този Висш Разум.

За съжаление хората са само пасивни наблюдатели на тези процеси. Поради ниското ниво на съзнание, ограничените познания за материята и непредвидимостта на човешките реакции Висшият Космически Разум не допуска намесата на човека в тези процеси. Само отделни човешки представители получават оскъдна информация в тази област. Тук е място да кажа, че усилията за връзка с извънземни цивилизации не са самоцел. Те не са за развлечение на ексцентрични маниаци.

Всяко усилие в тази посока е оправдано и има смисъл, когато цели обогатяване знанията на човечеството, преодоляване на научни или технически проблеми от общочовешко значение.

Ако контактите с извънземния разум имат користни, егоистични цели, едностранно решаване на расови, икономически политически и т.н. проблеми за облагодетелстване едни групи хора за сметка на други, тези контакти са обречени на провал. Те няма да донесат добро и на „контактьорите”.

Изхождайки от скромния си опит, два хипнотични сеанса, както и от своята свръхсетивност, смятам че има смисъл работата в тази посока. Смятам, че могат да се сформират екипи за контакт със свръхцивилизациите. Те трябва да работят целево в научната, техническа, историческа и др. области. Ако в екипите има учени от дадена конкретна област, това само ще подобри резултатите. Не трябва да се очакват чудеса и бързи сензационни резултати. Висшите цивилизации добре преценяват нивото на съзнание на съвременния човек. Те бавно, но методично подготвят човечеството към следващия по-висок етап на развитие. Тук действа законът за постепенното еволюционно развитие.

До колко ще успеем да се включим в някоя от земните програми на Висшия Разум, зависи само от самите нас. От нашите усилия и постоянство. Представителите на Висшите Свръхцивилизации като правило са добронамерени към хората. Но разликата в законите, по които се развива земната цивилизация и Космичните закони е толкова голяма, че хората възприемат действията на Космическия Разум като агресия, когато не могат или не желаят да се развиват по космичните закони. Висшият Космически Разум няма да допусне унищожаване на Земната цивилизация. Каквото и да е бъдещето на Човечеството, рано или късно то ще осъзнае връзката си с Висшия Космически Разум и тя ще се осъществи.Но до осъществяването на тази връзка има много, много дълъг път.

А ние, уважаеми читатели  можем да бъдем доволни, ако поне с няколко крачки скъсим дългия звезден път на човечеството.

 

инж. Валентин Хаджимитов

август 2008 г. Банкя – София 

http://www.balkanmysteries.com/bg/?lang=bg   

 


 

Списък на използваната литература :

1. Иво Величков - ”Хипнозата”, издателство ”Лик”,София 2001 г. 

2. Уилям Хюит – ”Хипноза”, издателство ”Аратрон”, София 1996 г.

3.  Валентин Хаджимитов – ”Извънземни в Родопите”, издателска къща ”Синергия”, София 2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday the 3rd. Spiralata.net 2002-2019