Психология

Дълбоката сексуалност на жената - Р.Тончева

Печат

Дълбоката сексуалност на жената

 

                                                         „Истинският мъж е склонен партньор, затова никога не може да бъде съблазнен. Той познава предназначението си и затова осигурява водачество, указва посоката и предписва метода. Поемайки пълна отговорност за акта на сътворението той е този, който започва акта на интелигентно съдействие с жената и ще я накара да роди само онези форми, които ще извисят предназначението му и така ще извисят и целия живот.“

                                                                            Теун Марес

                                                             „Акта на грижовност е способността на жената да придобие такова отношение към желаната от мъжа цел, така щото подкрепата за нея да стане възможна. И това е изкуството на сънуването при жената.“

                                                                            Теун Марес

     Дълбоката сексуалност в жената е портал за трансформация на мъжа. Този портал е в жената, така както и матката е в жената. И те са дадени на жената, защото зачеващата енергия е в жената. Дадени са на жената, но служат на предназначението на мъжа. В дълбоките сексуални преживявания този портал се отваря и мъжът може да премине през него. Така може да почувства какво е да си потока. Според мен тантристките практики, в които се описва как мъжът да достигне просветление чрез секс имат предвид това. Но ако мъжът не мине през този портал, а остане само в състояние на наслаждение на формите, през които се проявява дълбоката женска сексуалност той заприличва на аргонавтите, които спират на о. Лемнос и толкова се отдават на насладите, които им предлагат жените, че забравят мисията си – спасяването на Златното руно. Мъжът трябва да има съзнание, че неговата най-важна цел в живота е да изпълни предназначението си. А дълбоката женска сексуалност му отваря вратата и му постила пътя към изпълнение на неговото предназначение. Мъжът може да върви с потока и леко и елегантно да наставя своята форма за да осигурява русло. Така през жената и заедно с нея може да почувства високата благодат. Иначе той е информиран, той знае, но чрез жената може и да почувства. Потокът върви нагоре за да захрани съзнанието. Потокът от тялото се движи към главата нагоре. Нашето съзнание е Бога за нашето тяло. Женският емоционален поток излиза от жената за да захрани мъжа. Мъжът е над жената и за нея той е Бога в посоката нагоре. Отваряйки се за жената мъжът отваря съзнанието си и пуска потока в посока нагоре към Всевишния Бог. За да изпълни мисията си на русло той трябва също да се движи с потока нагоре. Така жената става пътя на мъжа към Бога. Затова жената предоставя състоянията си на мъжа, защото очаква от него да измисли формата. Ако мъжът не се е научил да приема собствените си състояния той ще отхвърли и женските състояния – няма да познава пътя на връзката. Но и, ако жената не се е научила да приема собствените си състояния и не ги води нагоре към собственото си съзнание, тя също няма да може да ги предостави на мъжа. Така че, само ако жената се е научила да се отдава, само тогава и мъжът може да се научи да се отдава. Първо на нея, а чрез нея и на Бог.Защото мъжът трябва да може да получи за да може и да даде.

     И когато жените ми се оплакват, че мъжете не ги познават и не ги разбират, аз питам – „Ама, вие предоставяте ли му я на мъжа тази вашата вътрешната жена, че да може той да я опознае и разбере?“ Нали първо трябва да я види, а за да я види вие трябва да я извадите и да я покажете. Но много жени представят пред света само една женска форма, тунингована според модната тенденция и с поведенческа изява на общоприетото клише.

     Аз не вярвам, че съвременните жени искат да са жени. Ако вие искате да сте истинска жена вие трябва да сте бременна. Бременна с мъжа. И само, ако можете да забременеете с мъжа, можете да забременеете и с творенията му. Обаче колко жени искат да са бременни?!Постоянно бременни с мъжа?!Получава се един конфликт. Жените всъщност не искат да са бременни. Те не искат да са истински жени. Те искат само да изглеждат като жени, защото това обслужва целите на ловуването. Истинската жена е готова да забременява и ражда, готова във всеки момент.

     Затова в етера вече отвсякъде летят форми, но съдържанията взеха да не достигат. Защото в комуникацията всеки влиза с личните си цели и намерения, които са форма. И всеки очаква от другия да му предостави съдържание, което да запълни формите му. Но носителят на живота е потока. И когато потокът тече по руслото на формата той я оживява. Така че в комуникацията трябва да се срещнат русло с поток. И да влизаш в комуникация с готови форми е признак на смърт. Ако потокът не може да се вмести в готовите ти форми той ще те подмине. Потокът търси русло. Но индивидът, който е готов да осигури русло е отворен за движението на потока и внимава в потока. Той не е снабден с набор от готови форми и не очаква потокът да запълва мисловните му шаблончета. Той е готов и на пост да структурира русло, съобразено с потока. Тогава потокът му дава енергията си и му се доверява. Ако носителят на потока иска да запълни готовите ви форми той трябва да започне да мисли за вашите форми. Мислейки за формите ви самият поток става форма и престава да бъде поток. Ако съзнанието е в тялото то е поток. Ако съзнанието е в главата то е форма. Затова връзките между хората днес са грабителски. Всеки иска да заплени другия с формата си като очаква той да му стане поток. Но другият прави и очаква същото. И двамата не са наясно, че потокът тече само по русло и не иска да е затворник в ограничена форма, защото не иска да е блато.

     Затова истинският мъж е мъжът, който може да заведе жената при Бог. Страхът на мъжа е, че когато жената изживее Бог тя ще престане да го вижда и ще започне да живее само с присъствието на Бог в себе си. Ако мъжът иска да изживее Бог заедно с жената той трябва да се раздели с егото си. И забележете, че казвам да се раздели, не казвам да се бори с него, да го преодолява или да го надвива. Защото мъжът се превръща само в канал, по който тече женския поток в посока към Бога. И той трябва да се съгласи с тази чиновническа функция само на русло на потока. Но бидейки русло на потока той може да преживее Бога. Тогава мъжът е Бог за жената наравно с Бога, всъщност стават едно и също. Много мъже не го разбират, защото не могат да служат. Те искат да са единствения Бог за жената. Ако мъжът не схване тази динамика той ще опита да затапи потока отгоре и да се възцари. Така ще се превърне във форма и няма вече да е русло. От много векове това е нещото, което мъжете правят. Но в мига, в който жената бъде възбудена за отклик тя се превръща в поток и този поток трябва да тече. Когато този поток не може да тече нагоре той започва да си търси други пътища в тялото. Прокарвайки пътища в други посоки в тялото потокът създава болестите – емоционални, психически, физически. Сега мъжът вече може да живее с илюзията за предвидимост, защото това, което плаши най-много е непредвидимостта на потока.  Друг е въпросът, че в момента много жени функционират като мъже и изобщо не могат да извадят поток от себе си, както и да се опитва мъжа. Затова България е пълна с женски практики, на които жени си търсят жената. Че коя жена си търси жената, моля ви?! Жената иска мъжа, защото той ще я заведе при Бог. Ако вие търсите жената в себе си, ако сте търсачи на женски ресурс, то вие вече сте мъж. Затова истинският мъж е „склонен партньор“. Той е строител на русло, който стои на пост с внимание в потока. Бидейки русло на потока и участвайки в живота чрез потока той самият става носител на живот.

 

                                                                     Росица Тончева

Статията е изпратена от авторката

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019