Психология

За различаването на качествата на личността

Печат

За различаването на качествата на личността

 

Автор: Лю Шао

Началото на III в. н. е.

 

Човек, който се движи по пътя на усъвършенстването на силата на духа от ден на ден, като мярка използва уравновесеността и постоянството, за да сдържа излишествата и подбутва недостатъчността в хората, които му служат. А и просто показва на хората недостатъците им.  С това поправя грешките им, проявени в действията подобно на това как хората в древността в царствата Цзин и Чу се подигравали един на друг, защото според обичаите си носели мечовете си от различни страни.

1. И така, човекът със силна воля и мощен характер се отличава с това, че е неукротим в своята твърдост и неспособен на мирен и хармоничен контакт. Той не умее да контролира силата си, да се справя с нея и затова неговата линия на поведение е конфликтна и решава противоречията със сила. Мекостта в другите счита за слабост и за недостатък. Неговото излишество от проявени реакции на силата само ще се увеличава във времето.

С такъв човек може да се построи система от закони и правила, но ще е трудно да се действа във фини дела, изискващи задълбочен подход.

2. Човек мек и послушен по своя характер има спокоен и плавен ум, широк мироглед, което не му позволява да взема точните решения. Такъв човек не умее да преодолява недостатъците си и да достигне цялостност, за да въведе ред в делата си, взимайки решителни мерки, той си мисли, че силните действия са проява на жестокост по отношение на другите и могат да нанесат вреда. Той продължава да пребивава в релаксираното състояние на плавното течение на събитията.

С такъв човек може да се контролира обикновеното течение на събитията, но не трябва да се облягаме на него, когато трябва да се решават конфликтни въпроси, които изискват предприемането на решителни действия и мерки.

3. Човек войнствен с решителен, героичен характер, лесно се разгорещява, въодушевява, приема смели решения, изискващи незабавни действия. Той не управлява с доблестта и храбростта си дори ако някой страда и се подлага на унищожение в хода на изпълнението на приетите решения.

Такъв човек счита податливостта и гъвкавостта на поведението за страхливост и малодушие. И ако не сдържа характера си, ще се проявява жестоко и силно. С такъв човек може да се действа успешно в решението на трудни въпроси, изискващи решителни мерки, но с него не трябва да се намирате в ситуация, изискваща проявата на търпение и очакване на проявление на ресурсите.

***

Обикновеният и открит човек, чувствайки съмнения и подозрения за нещо, действа винаги направо, просто и грубо.

Трудно е да се ограничи прямотата и грубостта на характера му, но когато той се сблъсква с увещания и призиви да действа по-обмислено и умело, то той счита това за объркване и глупост, за неспособност да се въведе ред. В резултат на тези призиви той става още по-открит и честен там, където е съвършено неуместно.

Такъв човек е добър за взаимодействие в ситуации, изискващи доверие и искреност, но едва ли заедно с него може да се решават сложни дела, в които постоянно се случват промени и които изискват различни реакции, но винаги преки и еднозначни.

Човек внимателен и спокоен по характер, много размишлява и постоянно се връща в мислите си към предмета на размишленията си. Ако не се ограничава склонността му към покой и забавяне в действията, то той призивите за динамичност разглежда като лекомисленост и отсъствие на здрав разум.  А със своята нерешителност и слабост  започва още повече да се гордее, без да предприема действия.

С такъв човек е правилно да се взаимодейства в ситуации, изискващи щателно обмисляне и бавно придвижване. Обаче не следва да се очакват от него бързи реакции и точни решения в конкретните обстоятелства.

 

 Превод: Таня Темелкова