Психология

Седемте принципа на успеха

Печат

Седемте принципа на успеха

Анди Андрюс

 

Първи принцип на успеха - Поемам пълна отговорност!

 

Пъвият принцип формулиран от автора, изразен от Хари Труман - 33 президент на САЩ към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи:

 

"От този момент нататък поемам пълна отговорност за всичко, което се е случило в миналото ми. Разбирам, че първата стъпка към мъдростта е способността да призная, че съм отговорен за собствените си проблеми; като поема отговорност за миналите си действия, аз ще бъда свободен да продължа към едно по-добро бъдеще, което сам ще избера.   

Никога повече няма да обвинявам родителите си, съпругата си, началника или колегите си за настоящото положение. Няма да позволя нито образованието или липсата на такова, нито родословието или случайните възходи и падения от ежедневието да влияят отрицателно на бъдещото ми развитие. Ако обвинявам за неуспехите си тези неконтролируеми сили, ще остана завинаги пленен в мрежата на миналото. Погледът ми е устремен напред. Няма да допусна миналите събития да предопределят съдбата ми.

Поемам пълна отговорност за миналите си действия.

Настоящото ми състояние - умствено, физическо, духовно, емоционално и финансово - е следствие от решенията, които съм вземал досега. А решенията ми са били предопределени от моето мислене. Следователно настоящото ми състояние - умствено, физическо,духовно,  емоционално и финансово - е следствие от начина, по който мисля.

От днес ще започна ще започна да променям състоянието си - умствено, физическо, духовно, емоционално и финансово - като променя начина си на мислене.   

Ще мисля съзидателно, а не пораженчески. Умът ми ще живее с решенията, които изграждат бъдещето ми, и няма да се крие в проблемите на миналото. Няма да търся утеха при онези, които са решили да се задоволят с постигнатото.

Когато се изправя пред възможност да взема решение ще се възползвам от нея. Разбирам, че Бог не ме е създал така, че вземам единствено правилни решения, но ми е дал способността да поправям грешните. Емоционалните ми колебания няма да ме отклонят от крайната цел. Когато взема решение, ще го отстоявам. Животът ми няма да бъде извинение, а отстояване на собственият ми избор.

Поемам пълна отговорност. Аз съм господар на мислите си. Господар съм на емоциите си.

Ако в бъдеще се изкуша да се запитам "Защо точно аз?", веднага ще си отговоря : "А, защо не?" Предизвикателствата са дар, те са възможности за трупане на опит. Проблемите са неизменна част от живота на всички ни. Във времена на трудности и беди ще мисля не за проблемите, пред които съм изправен, а за това, че ми е дадена възможност за избор.

Съзнанието ми ще бъде ясно. Ще правя винаги верният избор. Бедите са подготовка за по-добри времена. приемам да премина през тази подготовка. Защо точно аз ли ? А защо не !

Поемам отговорност за своето минало. Господар съм на мислите си, господар съм на емоциите си и ще постигам бъдещите си успехи.

Поемам пълна отговорност ! "

 

Втори принцип на успеха - Аз съм човек на действието !

 

Вторият принцип формулиран от автора, изразен от Джошуа Чембърлейн - бивш колежански преподавател, доброволец в Американската гражданска война и 4 пъти избиран за губернатор на щата Мейн към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър,  гласи :

"Още днес ще започна да градя ново бъдеще, като си изградя едно ново "Аз". Повече няма да живея в капана на отчаянието и да тъгувам по прахосаното време и изгубените възможности. Бъдещето започва от днес. Ще го хвана здраво в ръце и ще го нося тичешком. Когато съм изправен пред избора да стоя безучастно, или да направя нещо, винаги ще избирам да действам. Ще използвам момента. Ще правя избора си веднага.

Аз съм човек на действието. Изпълнен съм с енергия. Действам бързо.

Осъзнавам че леността е порок, затова ще вървя с бодрост и узмивка. Жизнеността на кръвта във вените ми ме подтиква да вървя напред и нагоре. Богатството и благоденствието странят от ленивците, а възнаграждават щедро онзи, който действа бързо.

Аз съм човек на действието. Ще вдъхновявам другите с активността си. Аз съм водач.

Да ръководиш означава да вървиш пред останалите. Много хора ще се отместят, за да дадат път на бързащия, други ще бъдат увлечени от бодростта му. Моята активност ще подори вълна от успехи на онези, които ме следват. Ще бъда верен на принципите си. Така ще затвърдя доверието на другите в мен. Като водач аз имам способността да насърчавам и вдъхновявам околните. Стара истина истина е, че армията от овце, предвождана от лъв, ще победи армията от лъвове, предвождана от овца.

Аз съм човек на действието. Мога да вземам решения. Мога да го направя сега.

Човек, който стои на едно място, е обречен на посредственост. Когато трябва да вземат решения, мнозина предпочитат да се оставят в ръцете на Господ. Разбрах, че в повечето случаи Господ оставя нещата на мен. Той ме е дарил със здрав разум, за да събирам и отсявам познанието, и със смелост, за да взимам решения. Аз не съм треперещ и нерешителен страхливец. Увереността ми е силна, а пътят пред мен - ясен. Преуспелите вземат решения бързо и променят мнениетос и бавно. Неудачниците вземат решения бавно и променят мнението си бързо. Аз вземам решения бързо, те ме водят към победа.

Аз съм човек на действието. Аз съм дързък и смел.

Страхът вече няма място в живота ми. Твърде дълго той надделяваше над желанието ми да подобря живота на семейството си. Няма да допусна това никога вече. Разбрах, че страхът е химера - измама, която поначало няма власт над мен. Няма да се страхувам от чуждите мнения, нито от злорадите клюки на малодушните, защото са ми напълно безразлични. Няма да се страхувам от провала, защото ако съм смел и знам какво правя, няма да се проваля. Провалите са само за хората, които се предават. Никога няма да се предам.

Аз съм смел. Аз съм водач. Улавям момента. Правя избора си на мига.

 

Аз съм човек на действието !!! "

 

Трети принцип на успеха - Сърцето ми е изпълнено с решителност !

Третият принцип формулиран от автора, изразен от Христофор Колумб - мореплавател и откривател на "Новата земя" към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи :

 

"Някога един мъдрец е казал: "Всяко дълго пътуване започва с първата крачка." Знам, че е истина, и правя първата крачка днес. Твърде дълго краката ми присъстваха колебливо и се движех по-скоро назад, отколкото напред, тъй като се бях оставил да ме носи вятърът. Критиката, осъждането и оплакването са деца на вятъра. Те идват и завладяват изтощения дъх на низшите същества - но вече нямат власт над мен. От днес аз ще определям посоката. Курсът ми е предначертан. Сърцето ми  е изпълнено с решителност. Ще отстоявам възгледите си за света.

Всяка сутрин ще посрещам с радостно вълнение новият ден и възможностите за промяна и развитие. Мислите и действията ми ще бъдат насочени към напредъка и няма да се плъзгат в тъмните дебри на съмнението, нито в калното тресавище на самосъжалението. Няма да се колебая да споделям възгледите си. акогато останалите видят вярата в очите ми, ще ме последват.

Вечер ще слагам главата на възглавницата с щастливо изтощение и със съзнанието, че съм направил всичко по силите си, за да следвам своя път неотклонно. Когато заспя, мечтата, озарявала деня ми, ще бъде с мен и в мрака.

 

Имам мечта. Велика мечта. Никога няма да съжалявам за нея. Няма да позволя да си отиде, защото ако това се случи, животът ми ще свърши. Надеждите, страстите и идеите ми за бъдещето определят моето съществуване. Който не мечтае, никога няма да има сбъдната мечта.

Сърцето ми е изпълнено с решителност. Няма да чакам.

Знам, че целта на размишленията е да се стигне до решение. Погледнах от всички ъгли. Прецених всички възможности. Сърцето ми реши. Не се боя. Ще направя своя ход сега, без да се обръщам назад. Ако отложа за утре, после може да го отложа и за вдругиден. Няма да протаквам. Проблемите не изглеждат толкова сериозни, когато се изправя срещу тях. Ако пипам тръните предпазливо, те ще ме убодат, но ако ги сграбча дръзко, бодлите им ще се счупят и няма да ме наранят.

Няма да чакам. Упорито ще отстоявам възгледите си за бъдещето. Курсът ми е предначертан.

Сърцето ми е изпълнено с решителност !!!

 

Четвърти принцип на успеха - Днес ще избера да бъда щастлив !

Четвърти принцип формулиран от автора, изразен от Ане Франк - еврейско момиче, което ще се превърне в легенда,  към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи :

"От този момент нататък аз ще бъда щастлив, защото вече знам къде се корени щастието. И други преди мен са успявали да открият как се стигна до него. Сега знам, че нещастието не е емоционален фантом, който ту се появява, ту изчезва от живота ми. Щастието е избор. То е крайният резултат от моите мисли и действия, които допринасят за извършването на определена химическа реакция в мозъка.

Тази реакция предизвиква щастие и аз знам как да го постигна.

Ще посрещам всеки ден с усмивка. Дори тя да стои на лицето ми съвсем закратко, в тялото ми ще се разлее радостно вълнение. С нетърпение очаквам възможностите, които денят ще ми предостави.

Смехът е външна проява на ентусиазма, а аз знам, че той е двигателят на света. Ще се смея винаги когато имам възможност. Ще привличам хората със своето усмихнато сърце. Светът принадлежи на ентусиастите, а останалите ги следват навсякъде.

Днес ще избера да бъда щастлив. Ще се усмихвам на всеки срещнат. 

Усмивката ще бъде визитната ми картичка. Тя е най-мощното оръжие, с което разполагам. Усмивката има силата да разкъсва окови, да топи ледове, да укротява бури. Ще я използвам постоянно. Хората, с които работя всеки ден, ще подкрепят идеите ми, защото съм усмихнат. Винаги ще се усмихвам пръв. Демонстрирането на добро настроение, ще покаже на другите какво очаквам в отговор. Днес ще избера да бъда щастлив.

Благодарен съм за това което имам !!!

Доскоро се обезсърчавах, когато изпадах в тежки ситуации, защото никога не сравнявах живота си с този на по-злочестите. Също както свежият бриз разчиства мъглите, от днес чувството ми за благодарност ще пропъжда облаците на отчаянието.

Господ ме е дарил с много качества и трябва да съм Му благодарен за това. Твърде често се молех като просяк, непрекъснато исках повече и все забравях да благодаря. Не искам да приличам на алчно дете, което не цени и не уважава онова, което има! Благодарен съм, че мога да виждам, чувам и дишам. Ако някога получа повече, ще съм благодарен  за изобилието.

Ще посрещам деня с усмивка. Ще се усмихвам на всеки срещнат. Благодарен съм за това, което имам .

Днес ще избера да бъда щастлив. "

 

 

Пети принцип на успеха - Ще посрещна деня с опрощение !

 

Пети принцип формулиран от автора, изразен от Ейбрахам Линкълн - шестнадесетия президент на САЩ към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи :

 

Твърде дълго прошката стоеше заключена в сърцето ми в очакване да оповестя наличието й при появата на някой, който я заслужава. Уви, смятахповечето хора за недостойни да получат моята прошка - и тъй като никой не ме молеше за нея, аз я пазех за себе си. Сега скътаната прошка покълна в сърцето ми и като развалено зърно даде горчив плод.

Време е да сложа край на това. В този момент животът ми поема към нова надежда и увереност. Аз съ един от малцината в целия свят, посветени в тайната. Знам как да превъзмогна гнева и възмущението и разбирам, че прошката има само стойност когато е подарена. Чрез опрощението аз се освобождавам от демоните на миналото, които така или иначе не са ми необходими, и поставям ново начало.

Ще посрещна деня с опрощение. Ще простя и на тези, които не са ме молили за това.

Колко пъти съм кипвал от гняв заради думите или действията на някой, който не съзнава или не се интересува какво ми причинява! Губил съм безценни часове да си представям как му отмащавам или споря с него! Сега разбирам каква е истината за този психически тормоз. Яростта, с която съм го подхранвал, честто е била едностранна, защото хулителят почти никога не се замисля за обидата, която е нанесъл.

Отсега нататък тихомълком ще прощавам дори на онези, които не разбират, че се нуждаят от това. Дарявайки прошка, аз повече няма да се оставям на безполезните мисли. Отказвам се от горчевината. Ще посрещна деня с опрощение. Ще простя на онези, които ме критикуват и обиждат несправедливо.

Всеки, който подчинява живота си на мнението на другите, е роб. Аз не съм роб. Вече разбрах съветниците си. Мога да правя разлика между добро и зло. Знам кое е най-доброто за бъдещето на семейството ми - и нито заблуждаващите мнения, нито несправедливите критики ще ме отклонят от целта ми.

Критиците на стремежите и мечтите ми не разбират визоката цел, която съм си поставил. Няма да допусна тяхното презрение да се отрази на поведението и целите ми. Прощавам им за това, че са лишени от прозорливост, и продължавам напред. Вече знам, че чуждите критики са цената, която трябва да заплатя, за да надскоча посредствеността.

Ще посрещна деня с опрощение. ЩЕ ПРОСТЯ И НА СЕБЕ СИ !

В продължение на много години аз бях най-големият си враг. Премислях отново и отново всяка грешка, всяка невярна преценка, всеки провал. Всяко неспазено обещание, всеки пропилян ден, всяка непостигната цел увеличаваше неудовлетворението ми от живота. Тревогата ме сковаваше в парализиращата си хватка. Изпитвах разочарование от себе си и допълнително го засилвах, като реагирах с бездействие.

Днес разбрах, че е невъзможно да се боря с врага в свое лице. Ще изтрия съмненията и страховете, които възкресяват миналото. Отсега нататък миналото ще престане да предопределя съдбата ми.

Простих си. Животът ми започва отначало.

Ще простя дори на онези, които не са ме молили за това. Ще простя на всички, които не са ме молили за това. Ще простя на всички, които ме критикуват несправедливо и ме обиждат. ЩЕ ПРОСТЯ НА СЕБЕ СИ !

Ще посрещна деня с опрощение.

 

 

Шести принцип на успеха - Ще търся мъдростта !

Пети принцип формулиран от автора, изразен от древният Цар Соломон към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи :

"Съзнавам, мъдростта само чака да бъде открита, и съм решен да я търся. Съзнавам, че нямам влияние над своето минало, но мога да променя бъдещето с днешните си действия.

 

Ще променя действията си! Ще тренирам зрението и мисълта си да виждат и разбират посланията, които ще ми помогнат да осъществя положителни промени в живота си и да разбирам по-добре своето обкръжение.

Повече няма да измъчвам съзнанието си с мисли, които подхранват съмненията и страховете ми. Ще чета и ще се вслушвам само в посланията, които ми вдъхват увереност в бъдещия ми успех.

Ще търся мъдростта.

Ще подбирам грижливо приятелите си, защото аз съм като тях, обличам се като тях, споделям техните мнения и навици. Вече ще общувам с хора, чиито желания са като моите.

Ако клеча при пилетата, ще се науча единствено да ровя в пръстта и да се бия за трохите. Ако летя с орлите, ще се науча да се рея във висините. Аз съм орел. Писано ми е да летя.

Ще търся мъдростта. Ще се вслушвам в съветите на мъдреците. Думите на мъдреците са като дъждовни капки за сухата земя. Те са безценни и могат да бъдат от полза само на онзи, който ги разбира.

Стръкчето трева, което попива дъждовната вода, расте и избуява. Човекът, който пренебрегва съветите на мъдреците, е като цвете без дъжд - започва да вехне и бързо умира. Ако се съветвам единствено със себе си, решенията ми ще бъдат основани на онова, което ми е известно. А ако се съветвам с мъдреците, ще прибавя знанието и опита им към своите и така значително ще повиша шансовете си за успех."

Ще търся мъдростта !

 

 

Седми принцип на успеха - Ще преследвам целта си докрай !

Пети принцип формулиран от автора, изразен от Архангел Гавраил към лирическият герой на Андрюс - Дайвид Пондър гласи :

 

Със съзнанието, че вече съм извършил трайни промени в живота си, днес ще добавя последното парченце от мозайката. Притежавам най-великата сила, дарявана някога на човечеството - СИЛАТА ДА ИЗБИРАМ!

Днес избирам да преследвам целите си докрай. Вече няма да пилея усилия, няма да се нося като есенен лист на вятъра. Знам какво искам. Отстоявам мечтите си. Вървя напред и няма да се откажа.

Ще преследвам целта си докрай. Ще продължавам въпреки изтощението.

Повечето хора се отказват, когато ги завладее умора. Аз не съм като "повечето хора". Аз съм по-силен от тях. Обикновените хора приемат умората като част от естественият ход на нещата. Обикновените хора се сравняват с другите, затова и са обикновени. А аз се сравнявам със собствения си потенция си потенциал. Аз не съм обикновен. Умората не е нищо повече от предвестник на ПОБЕДАТА.

Колко дълго се учи да ходи детето? Нима силата ми не е по-голямаот тази на едно дете? Нима не съм по-прозорлив? Нима желанието ми не е по-силно? Колко дълго трябва да работя, за да постигна успех? Детето никога не си задава подобен въпрос, защото отговорът няма значение. Щом преследвам целите си докрай, със сигурност ще ги постигна.

Ще преследвам целите си докрай. Ще се съсредоточа върху резултата.

За да постигна онова, което искам дори не е необходимо да изпитвам удоволствие от процеса. Важно е само да продължавам напред с поглед, устремен в резултата, който желая.

Спортистът не обръща внимание на болката по време на тренировка. Той изпитва удоволствие от резултата. Соколите изхвърлят малкото си от гнездото уплашено и треперещо - докато се учи да лети, то се измъчва от болка, но бързо забравя терзанията, когато започне да се рее в небето. Морякът които гледа със страх как бурното море люлее кораба, ще избере грешен курс. Мъдрият и опитен капитан ще запази вярната посока. Той знае, че ако поеме директно към желаната цел, ще съкрати времето, прекарано в неудобства. А щом следва верният курс, няма място за колебания.

Фарът на бъдещето е пред очите ми. Ще преследвам целите си докрай. Вярата ми е силна.

В книгата "Йеремия" нашият Създател казва: "Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас..., намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда." От днес нататък ще изразявам вярата си в бъдещето. Пропилях твърде много време от живота си съмнявайки се във вярата си и вярвайки на съмненията. Ще сложа край на това.

Вярвам в бъдещето. Няма да гледам встрани. Ще гледам само напред и ще бъда упорит.

Вярата е по-надежден водач от здравия разум. Разумът може да стигне далеч, но пред вярата няма граници. Ще вярвам в бъдещето, което все още не виждам. Това е вярата. Наградата, която ще получа, е да видя онова, в което съм вярвал.

Ще продължавам въпреки изтощението, ще се съсредоточа бърху резултата, защото вярата ми е силна. Ще преследвам целта си докрай!

 

Из книгата на Анди Андрюс - "Съкровищата на пътешественика"

Подбра за вас Калоян Божанов