Просветление за половин час

004. От концепции към Реалността

Печат

4. От концепции към Реалността

 

Никой никога не е изрекъл Истината.

(подпис) Истината smiley

Налага се да използваме думи. Но какво могат думите? Думите не са Истината, те са само концепции – опити за описание. Невъзможно е с помощта на концепции да се предаде Истината. Концепциите могат да служат само като указатели към Истината, Висшата Реалност.

По пътя към просветлението концепциите се използват по два начина:

1. Като указатели на Реалността.

2. Като средство за премахване на други концепции.

И двата начина се използват в свещените писания (особено в учението адвайда), при общуване, на сатсанги, когато търсещият се опитва да разбере, а знаещият се опитва да му помогне, стъпка по стъпка да се избави от лъжливите си разбирания.

Това е постепенен процес: вие отивате при Гуру със своите концепции и той ги отхвърля като не-истина. Вашият ум, губещ опорната си точка, настойчиво и неумолимо изисква замяна на старите идеи и представи. Тогава Гуруто ви дава друга концепция, която, като правило, опростява всичко, като с това ви приближава към Реалността. Вашият ум анализира новата концепция, излследва я, преживява я и, разбира се, намира разминавания с другите концепции, което ви заставя да задавате нови въпроси. Така, постепенно, от сложното към простото става замяната на старите концепции с нови – дотогава докато всичко не стане толкова просто и ясно, че вече няма нужда от нови концепции.

Думите и концепциите се намират на нивото на ума, а това ниво е на относителността, на дуалността, нивото на илюзиите, на неизбежните противоречия. Реалността се намира извън границите на ума, затова умът не може да Я обхване и правилно да Я предаде.  Когато вие осъзнаете Истината, ще сте поразени колко огромен е разривът между концепциите, описващи Реалността и самата Реалност. Това са като две съвсем различни измерения. На лист хартия няма как точно да предадете триизмерно изображение. То ще прилича, но виждайки триизмерния обект в действителност, ще разберете колко бедно и оскъдно е било неговото изображение в двумерното измерение.

Затова, моля, не приемайте това, което ви пиша тук, за Реалност, тъй като това са само начини за описание, опити за указване на Истината. Вашата задача, ако вие искате да постигнете Истината, - е да гледате в нея посока и да изследвате самостоятелно. Просветлението не може да се предаде чрез думи, вие трябва сами да тръгнете и да го откриете. Такъв е залогът. Думите са само указатели. Когато откриете Реалността, всички концепции ще отпаднат като непотребни. Когато с помощта на пътните указатели сте намерили  търсеното населено място, вас вече не ви интересуват указателите, нали? Търсенето приключва, указателите губят смисъла си, макар че за други търсещи те все така имат голямо значение и играят важна роля по пътя им.

С това завършваме встъпителните глави и най-накрая се захващаме с работа.

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/ot_koncepcij_k_realnosti/0-139

Превод Таня Темелкова

 

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019