Просветление за половин час

003. Не вярвай на никого за нищо

Печат

3. Не вярвай на никого за нищо

 

Светът съществува с вашето съгласие.

Спрете да вярвате в неговата реалност

и той ще се разсее като сън.

Нисаргадатта Махарадж

 

Има два пътя към просветлението. Първият е пътят на вярата, а втория – пътят на изследването.

Първият от тях – пътят на вярата, подразбира, че вие внимателно слушате Гуру и с вяра следвате наставленията му, изпълнявайки една или друга практика на поклонение (служение) на Бога, Истинското Аз. В индуизма този метод се нарича бхакти – път на култивираната любов към Бога посредством служение Нему, на основата на вярата в словата на Гуру и свещените писания. Към тази практика са по-склонни по-емоционалните хора, които могат да приемат на доверие, без да  се безпокоят, че съществуването на обекта на тяхната вяра още не е доказано самостоятелно от тях. В крайна сметка, с практикуването, всички ваши интереси дотолкова се съсредоточават изключително върху Бог, върху Висшето Аз, че умът става едностранчив (няма други интереси), „лъжливото аз“ се разтваря във Висшото Аз, Истинското Аз, в Единството, в Бога.

Вторият път – това е пътят на самостоятелното изследване, където сляпата вяра не е добре дошла и където всичко, абсолютно всичко се подлага на съмнение. Всичко трябва да се изследва самостоятелно, не се приемат на доверие никакви авторитети, в това число и авторитета на собствения ум, което, навярно, а най-трудно от всичко. Да не вярваш и на собствения си ум е един от принципите на този път. Това е пътя на джняна – пътят на знанието, придобито по пътя на изследването и анализа. Разбира се, тук също има Гурута, които дават знания (като указатели към Истината), но от вас не се изисква вяра, от вас се изисква собствени изследвания и анализ. Към този вид практики са по-склонни интелектуалците, за които сляпата вяра е неприемлива, във връзка с което и поклонението на Бога не ги привлича. Такива хора са склонни към задълбочен анализ, медитация, те изискват факти и доказателства и могат да бъдат удовлетворени само от собствената си реализация, а не от нечии красиви думи и обещания.

И двата пътя водят към една и съща цел.

Нормално е и да има смесване на двата пътя, тъй като в действителност бхакти допълва джняна, а джняна допълва бхакти – това са двете страни на един и същи медал. И едното и другото е поклонение (служение) на Висшето Аз: все едно дали култивирате любов към Бога или изследвате Неговите енергии (на всичко проявено) в опит да откриете Източника, Висшата Реалност. И едното, и другото водят към Истината. Така че е добре да се съвместяват двата пътя във всякакво съотношение.

Аз съм пробвал и едното, и другото. По моему, практиката на изследване е на по-високо ниво, отколкото практиката на поклонение въз основа на вярата, но заедно с това аз прекрасно разбирам, че за повечето хора практиката на поклонение е по-близка, по-проста и по-разбираема. Адвайта-веданта (учението за адвайта, недуалността) се смята за висше знание, като в същото време поклонението пред божествата не дава знанията на адвайда, фиксирайки човека в илюзорната дуалност за целия период на практиката докато не се случи самопроизволно постижение на Единството. От друга страна, по пътя на джняна, сухото интелектуално разбиране на адвайда (без постигането й) може да направи човека „закоравял дървен философ“ с раздуто его от получените знания, което ще му попречи да постигне Истината. И двата пътя си имат своите предимства и недостатъци. Но това не е толкова важно, тъй като вашият успех по пътя към просветлението зависи само от искреността на намеренията ви.Ако вие искрено желаете Истината и не ви удовлетворява нищо по-малко, то Тя ще бъде Ваша, независмо от пътя, който следвате и независимо от всякакви обстоятелства. Това е гарантирано. J

Тук по-голяма част от пътя е пътя на самоизследването, затова вие не трябва сляпо да вярвате на това, което ви говоря. Не вярвайте никому за нищо, всичко проверявайте сами. Бъдете честни със себе си, отделяйки лично доказаните от вас факти от обикновените вярвания, дори те да са много убедителни и „авторитетни“. От друга страна, не се притеснявайте, ако в някои моменти приемете нещо на вяра, без проверка. Защото с времето всички ваши вярвания и убеждения,  без изключение, ще минат проверка през „огън и меч“. Всяко нещо с времето си. Илюзиите ще се разтворят, Истината ще възтържествува. Това е неизбежно. Което може само да ни радва, нали?

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/ne_ver_nikomu_i_nichemu/0-138

Превод Таня Темелкова

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019