Представяне на книга

Лотос бял е твоята душа - Багрина Кларк

Печат

 

 

 

 

ЧУЙ МЕ! АЗ СЪМ ТВОЯТА ДУША

 

Откъс от новата книга на Багрина Кларк "Лотос бял е твоята душа"


Чуй ме! Аз съм твоята Душа. Аз съм твоята истинна същност! Аз съм Ти. Осъзнай това и светът ще стане много по-разбираем за теб. Докато не осъзнаеш тази истина, винаги ще бъдеш в неяснота; винаги ще бъдеш слуга на физическото си тяло; винаги ще се стремиш към материята, която изпълва третото измерение, в което се намираш сега.

 

Там, където си, всичко има дълбок смисъл, но той произтича от Духовната същност на света – смисълът произтича от един Висш Духовен План, по който ти и твоят свят се развивате, за да достигнете до истинския Божествен смисъл на Всемира.

 

Ти и Аз сме едно цяло, което трябва да се извиси. Ние, Ти и Аз, сме творение на Великия Създател на Същността, на Истинността и на Съкровението. За теб това засега е като далечно ухание, което идва от невидим и непознат източник. Не го виждаш, не го осезаваш, но уханието му ти казва, че съществуват невидими и неосезаеми неща. Обикновено те са носителите на истинността.

 

Аз, твоята Душа, ходя с теб по всички твои човешки пътища в безброй животи. Радвам се и тъгувам, въздигам се и се сгромолясвам с твоята човешка личност. Макар да е една малка част от нашата обща стойност, тя засега има силно влияние над твоите чувства, мисли и действия.

 

Човешката личност включва тялото, характера, навиците, желанията, интересите, опитностите, познанията, вкусовете, интелигентността, възпитанието, разбиранията за света (правилни или не), вярванията и всичко, чрез което отделният човек се изразява в този свят.

 

Човешката личност не се изгубва след физическата смърт. Разрушението на физическото тяло не се отразява на знанията, опита, чувствата, разбиранията и всякакви други характеристики на личността. Тя пребъдва през различните животи, съхранява се в една трайна и неразрушима същност, която е създадена да помни и да възпроизвежда. Когато отново идваш на Земята, Аз Душата и тази паметлива същност отново се включваме в твоя живот и продължаваме изпълнението на Великия Божествен План.

 

Животът е цялостен и неразрушим. Той тече като река през различните ти въплъщения и Аз, твоята Душа, винаги присъствам в тях. Иначе ти не би могъл да съществуваш. Аз те съживявам, изпълвам те с живот и ти давам възможност отново да се учиш. Ти, който си Божествено творение, не би могъл да се проявиш като човешка личност без моето участие.

 

Аз те разбирам, знам всичко за личността ти във всеки момент от живота ти и постоянно ти помагам. Отначало ти много рядко осъзнаваш това. След време тези осъзнати моменти се увеличават. От това ти става по-леко да си на Земята. В тези моменти, когато личността ти осъзнато е в досег с мен, аз се изпълвам с радост, дори с възторг. Осъзнаването, че не си само физически човек е повратна точка в твоя живот. Тя променя житейските ти приоритети – вече не те интересува така силно материята. Тя остава важна, защото си в материално измерение, но вече не стои на първо място по важност.

 

Започваш да се съсредоточаваш над чувствата си и на връзката им с мислите ти. Разбираш, че чувствата и мислите са причина за твоите действия. Контролът над мислите и над чувствата става основна задача за теб. Чрез този контрол ставаш господар на действията си. В един момент с почуда и радост разбираш, че желанията ти се променят – вече не са така подвластни на материята. Все повече са свързани с духовната ти същност. Те започват да произтичат от моите нужди, от нуждите на твоята Душа. Когато започнеш да усещаш моите нужди и да ги удовлетворяваш, ти се свързваш с духовната страна на живота и на Мирозданието.

 

Идва моментът, когато личността ти безпрепятствено започва да общува с Душата ти. Тогава ставаме единно цяло и това ни свързва с Божествеността. Това донася на твоята човешка личност спокойствие и упование. Преди това ти липсваше Божествената опора. Просто ти, човекът, не беше осъзнал, че тя съществува. А тя винаги е съществувала, съществува и ще съществува. Когато усетиш Божествената подкрепа в човешкия си земен път, в теб идват Вярата, Надеждата и Любовта. А когато те се настанят в твоите мисли и чувства и започнат да ръководят действията ти, ти трайно се съединяваш с мен и с Бога. Тогава започва твоето завръщане към Бога, от Когото си произлязъл. Това е смисълът на човешките прераждания. Сега с всеки изминал ден все повече осъзнаваш съвършенството на Творението, започваш да разбираш Божествения план и да се синхронизираш с него, не хабиш усилията си да вървиш срещу течението на Божествения поток. Все по-често си изумен, че във всичко има красота и разумност. Грозотата и неразумността ги създават хората, които още не са се свързали съзнателно с душите си.

 

Но ти вече си се свързал с мен, твоята Душа. Красотата и разумността реално съществуват в земния ти живот и всеки миг ти създават свързаност с Божественото. Сега Аз, твоята Душа, мога наистина да присъствам в живота ти и да направлявам развитието ти в Божествения път. Аз те напътствам да забелязваш красивите и разумните детайли в живота. Те са толкова много! И са непрестанно около теб – помагат ти по-дълбоко да се свързваш с Мен. Когато си трайно свързан с Мен, не правиш груби човешки грешки и това те радва и обнадеждава. Свързването ти с мен е Просветлението. То е яснотата за смисъла на Творението.

 

Да, ти вече ясно ме чуваш, отчетливо разбираш моите желания и животът ти добива смисъл. Толкова много те обичам, мой любими земен човеко!

 

 

Книгата на Багрина Кларк „Лотос бял е твоята душа” може да изтеглите от библиотеката на сайта.

 

 

 

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019