Представяне на книга

Мястото на душата - Гари Зукав

Печат

 

 

 

 

Мисли от “Мястото на Душата” на Гари Зукав

zukav.jpg

 

От гледна точка на човека с пет сетива, ние сме сами във вселената, която е физическа. От гледна точка на човека с много сетива, ние никога не сме сами, а Вселената е жива, съзнателна, интелигентна и състрадателна.

 

От гледна точка на човека с пет сетива, физическият свят е необясним и ние необяснимо сме се оказали в него и се опитваме да го контролираме, за да оцелеем. От гледна точка на човека с много сетива, физическият свят е среда за обучение, създадена съвместно от душите и всичко, което се случва в нея, подпомага процеса тяхното обучение.

 

Вие създавате своята реалност посредством своите намерения.

 

Мисълта е енергия или Светлина формирана от съзнанието.

 

Във всеки момент вие избирате намеренията, които ще оформят вашите преживявания и нещата, върху които фокусирате своето внимание. Ако избирате несъзнателно, вие се развивате несъзнателно. Ако избирате съзнателно – се развивате съзнателно.

 

Двигател на нашата еволюция е изборът.

 

Да пътувате към автентичната сила означава да осъзнавате всичко, което чувствате.

 

Всяко решение, което вземате, е отговор на въпроса: „Как избирате да изучите Любовта – посредством съмнения и страх, или посредством мъдрост?

Гласът на нефизическия свят е интуицията.

 

 

 

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019