Представяне на книга

Първо Божественото - Багрина Кларк

Печат

ПЪРВО – БОЖЕСТВЕНОТО

 НОВА КНИГА ОТ БАГРИНА КЛАРК

 (  ИЗВАДКА )

 

ПРИЯТЕЛИ, ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!

      ДА БЪДЕ БОЖЕСТВЕНОТО!

  В тази книга Иисус с много Любов ни на-пътства как да преминем през прехода и кой да бъде главният ни приоритет в живота в тези съдбовни времена за планетата и за човечеството. Даванова молитва, която е актуална за настоящето време, без тя да отменя другите молитви.

                         Нова молитва

    Създателю наш,

Ти Който си ни пратил  на  Земята  да  Ти служим  с  ум,  сърце, воля, Душа и Дух, ние сме готови да изпълним Твоя  План  за планетата Земя, тъй щото тя да не загине, но да се присъедини към Семейството на Светлината.

     Ние ще служим с цялата си Любов и Мъдрост за изпълнението на Твоята Воля. Благослови нашите мисли, чувства и дела, за да могат те да пречистят и възобновят Земята. Да бъде Волята Ти и ние да сме в служене неотклонно, за да настъпи онзи светъл живот, който Си задал в програмата  на нашата планета Земя!

Да бъде!               Иисус

                       

            КЪМ  МОИТЕ  ЗЕМНИ

БРАТЯ

  Иисус съм. Аз Идвам да възвестя Новото време, което настъпва на планетата Земя. Идвам в името на Истината, която трябва да замени всички заблуди и измислици. Те бяха насаждани с векове в умовете и сърцата на земните хора – мои братя по произход Божествен. Иде Светлината. Планетата вече въстана срещу негативните енергии, с които от векове я пълнят мислите, чувствата и действията на заблудените хора. Тя въстана срещу човешката агресия и безкрайните войни, които я напоиха  с кръв и  мъка. Раниха  я  с атомни взривове и  унищожиха  плодородието ѝ. Земята е съзнателно, живо същество с огромна енергия и велик, свят разум. Тя отглежда хората и природата. Многократно е била  унищожавана благодатта, която тя е създавала. Цивилизации са изчезвали от своята неразумност.  

   Нашият велик Създател, нашият Отец, този път няма да позволи това да се случи. Заедно с планетата, която се чисти чрез огън и вода, Той освобождава Земята от хората, които пълнят пространството с агресия и нямат желание за развитие. 

  На Новата Земя ще останат само хората, които полагат усилия да отворят духовните си заложби. Те са заложени във всеки земен човек. Отец ни е изпълнил Душите ви с Любов и радост, с братски чувства и грижа за ближния. Душите, които избраха да се въплътят, за да работят за повдигането на планетата, дойдоха с Любов и Светлина; дойдоха да изпълнят плана на Отец ни Земята да  влезе в  Семей-ството на Светлината. В  него няма агресия, насилие. Там Любовта създава светли и радостни светове. …

      Мили мои, не се страхувайте!

Ако у вас има Любов към Създателя  и  ближния,  вие сте  в  безопасност.  Ще  преминете  в Новата Земя. Тя ще е сияйна и обичта ще е завладяла хората.

                  

    В тези бурни и съдбовни времена   Аз, Иисус, съм  с  всички вас, които  излъчвате Любов и Светлина и имате грижа за Цялото. Не се иска нищо друго освен Любов. Обливайте планетата със Светлина и Любов, особено местата, където има войни. Обичайте вашата добра Майка, Земята, и  тя  ще  се излекува  бързо от раните  си. Не  оставяйте земи да пустеят. Сейте и се грижете за природата. Вашата планета е  чувствително  същество. Ще усети грижата ви, ЩЕ БЪДЕ БЛАГОДАРНА И РАДОСТНА!  …                                   

        

КЪМ СТАРИТЕ И

НОВИТЕ  ПРИЯТЕЛИ

 

                  ЗДРАВЕЙТЕ!

 Ето новата книга – „Първо – Божественото“. Спряхме се на това заглавие, защото времето, в което сега живеем, повелява да преосмислим приоритетите си. За да спасим цивилизацията и планетата си, на първи план трябва да поставим духовното си развитие, а всичко останало – след него. От това зависи да повишим собствената си вибрация и да повдигнем Земята в по-високите светли зони. Нашият свят в момента се разделя със старата тъмна  енергия.  Навлиза  в  нова енергия, която е с по-ярка Светлина. И, за да  се  случи  това  наистина, е наложително земното човечество вече да се пренастрои към новите енергии и завинаги  да  отключи Духовността, която е закодирана у  нас от  Създателя – да отключи Любовта и да заживее действително по братски. …

   В третата част на книгата – „Великият момент“ – Иисус ни посвещава в специалното време, в което живеем; в нашите отговорности към това време и възможностите, които се разкриват пред човечеството на Новата Земя.

 Пътят е отворен!

Светлината е пред нас!

Изборът е наш!

                                 Багрина

 

 Ето какво ни казва Учителят:  Ние преминаваме в едно преходно състояние – отричане на стария живот и възприемане на новия живот. Всичко туй трябва да се извърши в съзнанието. Да вярваме, че новият живот носи своите форми в себе си, че той няма нужда от друго. Той има нужда само от материал и трябва да оставим живота да съгради сам своето жилище, защото животът е произлязъл от Любовта, Любовта – от Духа, а Духът – от Бога. Следователно самият живот трябва да носи всичките условия, защото туй, Божественото, което е заложено в материята, в живота, то ще израсте.

                                    

                

                                                                                          

              СЕГА  Е  ВРЕМЕТО

( Извадка от първа част – „Преобразяването“)

 

Идете на  планината  сред чистата природа и там се помолете. Тя, Майката Природа, ще ви потопи в своята прелест и ще започне да ви лекува, да ви успокоява, да ви пълни с надежда. Сега  е времето, когато ви трябва кураж и много силна надежда.                                

Земята се изцелява чрез огън и вода и ви призовава за промяна във вашата истинна същност. Вие сте на раздела, когато (както е казано в Библията) ще се отделя зърното от плявата. Силният вятър ще отвее плявата, а зърното ще се засели здраво в новата почва.

Любими мои, Земята се е разбунтувала, за да бъде спасено Доброто и  да бъде  унищожено злото. Планът  на  нашия  Създател е  да излязат от  недрата на  планетата тайните знания, които предишните цивилизации успяха да запазят. Те  ще се обединят с нови знания, които   предстои  да  бъдат  свалени  на  Земята. Тя ще разцъфти чрез една чиста енергия и чрез светлите мисли и чувства на хората, които ще преминат заедно с планетата в шестото измерение. 

  Ще узнаете какво е запазено за вас и какво ново ще дойде чрез поколението, което сега се ражда на Земята. Пазете Любов в сърцата си и Светлина в умовете си и не бойте се. Тогава и косъм няма да падне от главите ви – вашата Любов и вашата Светлина ще ви опазят от най-страшните  бедствия. Те  са  факт и ще продължат. Земи ще се скрият и други ще  излязат. Ето формулата, която Учителят е дал да се употребява при бедствия: 

       Всичко, което е добро, мога даприема. Всичко, което е добро, мога  да  приложа. Когато  искам  да направя нещо добро няма сила, която да ми противодейства. Всичко мога да направя с живия Господ на Любовта, Който е създал всичко в света.

ВРЕМЕ  ЗА СВЕТЛИНА

Скъпи мои, дошло е  време да отхвърлите тъмната  мантия  и да  се облечете в Светлина. Какво е тъмната мантия? Това са страховете ви и тревогите, както и вашата завист. Вие сте Едно с Бога и всеки ваш брат е Едно с Него. Цялото е неделимо. Не е възможно да се отделите и да  се занимавате само с собственото си его и собствените си грижи.    

   Всички сте в тялото на нашия Създател. Извън Него не съществува нищо. Няма как да бъдете в нищото. Всичко Което Е, съществува  в  Създателя. Проумейте  това и  се освободете от разбирането, че сте нещо отделно, различно от ближните си. Телата и Душите ви са част от Цялото. Иначе те няма как и не биха могли да съществуват.

Човешката идея за „мое“ и „твое“ е смехотворна. Всичко в  този  свят и във всеки друг е притежание на Създателя. В  този свят и в това тяло сте наематели. И защо ли се надявате те  винаги  да  ви  принадле жат?! Като наематели е добре да се грижите за това, което ви е дадено за временно ползване и да знаете, че то не е само ваше.

    Светът е единен. Творецът държи цялостното Творение, в  своите обятия, благославя го и пази чадата си да останат в Светлина. Ако смятате, че сте в тъмнина и безизходица, това е плод само на вашите мисли и чувства,  не  е в  Божествената действителност, в която всъщност съществувате. Вие снижавате вибрациите на Светлината и произвеждате тъмнината. Сами създавате гъстата материя, в която се затваряте.

 Скъпи мои, времената са усилни; времената  са решаващи за съдбата на планетата и за вашите съдби. Вие сте на границата между тъмнината  и Светлината. Още една  крачка напред и ще влезете в Светлината; една крачка назад и ще сте в безкрайността на тъмнината. Каква да бъде тази крачка напред, в какво да се  изразява? Тази крачка се нарича Добродетел! Ти, човеко,  носиш  всичките  добродетели в Душата си.

         В основата на Творението стои Любовта. Тя е вашето спасение. Светът не би просъществувал, ако в него няма Любов!

 Всичко е Любов!

Обичам ви!

                           Иисус

 

       АЗ ПРИСЪСТВАМ В  ДУШИТЕ ВИ

Скъпи  мои, аз  съм с  вас постоянно. Упътвам ви чрез вашата интуиция. Всеки ден бъдете малко време в самота и тишина. Вслушвайте се в себе си. Аз присъствам в Душите ви. Бдя над вас, внимавам за стъпките и за пътищата ви. Знам намеренията и желанията ви. Ненатрапчиво ви упътвам.

   Времето сега е важно и усилно за спасението на планетата и на човечеството. Важен е дори  всеки миг. Не бива да излъчвате лоши мисли и чувства. Така ще подкрепите  Земята  в  нейните  усилия да се пречисти и да пока-

чи вибрацията си. Отговорни сте в това тъй важно време съзнателно да ѝизпращате Любов и да я обливате в Светлина.

  Необходима е да  я изчистите  напълно от физическия боклук и повече да не я замърсявате.       

  Знам, че вече много пъти ви говоря за това, но Светлото семейство е в очакване Земята да премине в по-висока фаза и да не се върне  никога повече назад. Това зависи от вас, хората, които в момента сте на планетата. Аз съм в постоянна връзка с представителите на миналите цивилизации, които са  в  съприкосновение със Земята. Те избраха да останат, за да подпомогнат оцеляването на планетата. Важно е да знаете, че настоящият човешки род трябва да оцелее, за да се продължи развитието на човечеството. В противен случай Земята отново трябва да бъде заселена със следваща човешка раса. За това ще е необходимо огромно време и  развитието на планетата ще е в застой. Вашите Души са избрали да бъдат в плът в това тъй важно време, за да  участват в придвижването на Земята към по-висока вибрация.  

 Надявам се, че  вече имате  яснота колко е важно вашето съзнателно участие в процесите, както и  вашето   духовно  напредване. На  първи  план сега е  духовното развитие, Бо- жественото!

                              

 И  КАЗА  ОТЕЦ  НИ

  И каза Отец ни: „Вие сте моите възлюблени чада. И Аз ще сторя всичко, за да бъдете в Светлина и Любов, но и вие трябва да сторите всичко, щото Светлината и Любовта да извират от вас. Без Светлина и Любов не можете да разберете нито собствената си велика същност, нито великата същност на ближните си, нито великата същност на света, в който в момента съществувате.“

  Нашият Създател беше излъчил Любовта преди еони и я беше изпълнил със Светлина. Те бяха строителният материал, чрез който Духът започна да създава световете. Тяхната история е много, много стара. Те безброй пъти се преобразуваха – ту светеха, ту тънеха в мрак. И това  зависеше от същностите, които ги населяваха. В тях бяха вложени Любовта  и  Светлината, но те невинаги ги използваха. Когато задълго потъваха в мрака, цивилизациите се саморазрушаваха. И когато  вашата цивилизация е в момент на оцеляване или на загиване, е  наложително да събудите и вашата Светлина и Любов.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

 (Извадка от втора част – „Гея открехва завесата“)

   Приятели, които четете таз книга, налага  се да  ви дам предварителни обяснения към втората  част – „Гея открехва завесата“. Петнадесет книги съм получила по един и същи начин – ясна, отчетлива мисъл в ума, чиято енергия се пренасяше в ръката ми и записвах тези мисли. Със „Златна книга“ беше различно. Имах филм в съзнанието. Бях отведена на Острова на Светлината, където ми бе показана старинна книга с непозната азбука. След като погледът ми премина през всяка буква, текстът потече на български.

   С новата книга „Първо – Божественото“ нещата отново се случиха по различен начин. Започнах да получавам книгата чрез филми в съзнанието. Това можеше да става само кога-

то съм във ваната – водата е проводник. Бяха ми прожектирани филми за обиталищата на представители на минали цивилизации, кои-

то са  останали  да  съществуват  в различни зони  на  планетата Земя. Общо  ми прожектираха 18  филма. Всеки филм започваше от една и съща стартова площадка – Езерният връх на Рила.    

 

ГОВОРИ  ГЕЯ

 

    Аз съм Гея, съзнанието на планетата Земя. Съществувам от 4,5 милиарда години. През това време бях приготвяна за вас, моите земни деца. Повярвайте, че съм живо интелигентно същество, което има Душа, Съзнание и Сърце. Моята енергия излъчва Любов и Светлина. Без нея не бих могла да ви отглеждам и да премина през цялата си сложна история. Вие участвате в нея от 200 милиона години. Не сте плод на еволюция. Вие сте част от Божествената същност на Вселената. И аз, като част от тази Вселена, съм  рожба на вездесъщия Създател.

Ние сме свързани по много дълбок и сложен начин. Аз познавам всеки един човек; познавам го чрез неговата Душа и съзнанието му. Вие, хората, не ме познавате достатъчно. Бавно навлизате в моето устройство и в законите, които управляват моето и  вашето съществуване.  Аз ви отглеждам с  Любов и  с  много внимание. Винаги знам какви са вашите нужди и вашите желания. Удовлетворявам ги, когато те са разумни.

Бидейки в мен, вие сте във вашия временен дом. Докато сте тук, той ви принадлежи. Да, естествено е да се грижите за него, да го пъддържате чист и спретнат. Няма да ви укорявам за времето, когато бяхте неуки малки деца; но от времето, когато във вашите гени беше внедрена Божествеността, нашата симбиоза доби друг статут. Вашата съзнателност се повиши. Радвах се, като виждах как у вас разцъфтява Божествената ви същност.

Преди да ви бъде посята Божествената  искра,  интуитивно знаехте, че ви е дадена свободна воля. Творецът ме създаде да бъда единствената планета на избора в тази Галактика. Това беше, и  още е, експеримент. Създателят искаше да узнае как би се развила цивилизация, която има свободен избор.

   Първите мои  деца съществуваха в мир, в радост, хармония и Любов. Това  не трая дълго. Не трябваше да се случва така, но в част от хората се зароди егоизмът. Той стана техен господар. Хармонията се разруши и Любовта беше заключена. Преживяхме тежки, тъмни времена. Душите ви се въплъщаваха хиляди пъти, за да изведат поредното човечеството от ада.

Днес ви говоря чрез този човешки канал, защото опасността не е отминала напълно. Главната грижа на управниците е да се въоръжат с новите оръжия, които още продължавате да създавате. Вашите братя от Семейството на Светлината полагат големи усилия, за да ви опазят от атомна война. Миналите цивилизации се самоунищожиха точно с такава война. Моята плът беше дълбоко засегната. Много дълго лекувах раните си, преди да мога отново да стана дом за следващо човечество.

   От 2012 година Светлината се усилва и до планетата достигат нови енергии. И  Аз, и вие се  пренастройваме, за  да успеем  да влезем в по-висока вибрация и в Нов светъл свят, в  който  тъмната  енергия ще бъде спомен. Сега ни се дава възможност да оцелеем и Аз да бъда Нова Земя.

    Любими мои деца, аз съществувам заради вас. Към всеки човек Любовта ми е безмерна. Всеки миг ви прегръщам чрез Светлината и чрез цялата Природа, която е създадена заради вас. Тъй много искам да живеете в чистота и красота! Знаете какво е състоянието ми заради човешката алчност и неразумност. Изливам вода и бълвам огън, за да прочистя цялата мръсотия и смрад. Чистя и отрицателните енергии, които част от хората излъчват чрез мислите, чувствата и действията си и създават негативна среда.

    След великото ми дълготърпение и огромни усилия да опазя вашия дом, сега Аз, Гея, съм принудена да отсея зърното от плявата. Не искам отново да се възраждам от нулата и пак да очаквам Душите да се въплътят и да ме заселят. Сега е времето  да  преминем в  друга, по-висша зона  на Галактиката. Така  най-накрая да станем част от Семейството

на Светлината. …

 Мили мои, макар и с много рани, аз не преставам да ви обичам и  да се  грижа  за  вас. Съществува  възможност за прекрасна промяна и за създаване на добър свят в една преобразена Нова Земя. Моля ви от цялата си Душа и от цялото си сърце (аз ги притежавам), излъчвайте Любов. Обливайте ме със Светлина. Садете гори и цветя. Не оставяйте пустеещи земи. Затворете мините и не източвайте повече петрола. Потопени сме в океан от чиста енергия. Тя ще ви бъде дадена, когато сте готови да я употребите свободно и безкористно, без нови собственици, които да я продават. Тя основно ще преобрази планетата.

   Ще усетите благодатта на чистия въздух, на чистата вода и почва. Аз отново ще мога да отглеждам прекрасни плодове и зеленчуци. Ще израснат нови гори и ще цъфтят много (и непознати сега) красиви и ухаещи цветя.

    Едно по-силно чувство за отговорност от всеки човек ще допринесе за чудодейното преобразяване на планетата и на човешките тела. Моля ви, приемете сериозно моите думи!

 

     С безкрайна Любов, Гея!

 

 (Следват филмите за обиталищата на  миналите цивилизации.)

                                    

    (Извадка от Трета част –

      „ Великият  момент“)                                                 

                    

        Време е хората да се преобразят – възгледите и принципите, върху които е изграден животът им, трябва коренно да се изменят. Не е въпрос да събаряме и да рушим, но да съградим нещо по-хубаво.

  Старата къща нека си остане, а ние да съградим нова; ако новата къща е по-хубава от старата, тогава имаме право да я съборим. И Природата постъпва така: едновременно руши и съгражда – държи старите форми, докато съгради новите.                                       ( Учителя)

 

НЕ КОРЕТЕ ЖИВОТА

 

  Светът е велико училище. Не корете живота. Той е благодатна школа. Това, през което преминете в живота, остава във вашия сейф от знания и опитности. Идеите, които въз- приемате в живота,  определят вашите мисли и действия. Важно е да приемете Божествените идеи, а не човешките. Кои са Божествените идеи? Мисля, че сте наясно с тях. Те са Любов, Мъдрост, Истина, Състрадание,  Безкористност, Прошка, Доброта, Милосърдие, Съпричастност.

  Вашият настоящ живот, както и всеки минал живот, е  създавал обстоятелства и условия да култивирате тези Добродетели.

Създателят, Отец ни, бди над всеки човек и следи неговото развитие. Той нито ви назидава, нито ви кори. Това, което Той прави, е да ви помага да влезете в правилната пътека и да не се отклонявате от нея. Как го прави? Поставя ви в ситуации, в  които  вие  трябва  да съзнаете  кое е доброто  в  тях и да го изберете; да пренебрегнете изкушенията. След поредица от такива изпити нашият Баща знае какво ще  направите в този живот и какви качества ще изработите съзнателно. Тъй нареченото „зло“ е допуснато в живота. Без него вие не бихте могли да различавате доброто. Това е система за развитието на земния човек. Ако той разбере, че всички положения в живота са изпит, тогава пред всеки житейски избор ще се замисля сериозно. Винаги има дилема. Животът е устроен така преднамерено от Твореца. В поредицата от изпитания човек осъзнава своите сили и възможности. Той открива себе си и ства по-уверен. Постепенно преодолява страха и тревогите. Идва един изключително важен момент – човекът осъзнава, че с него постоянно е нашият Баща и не бива и няма защо да се страхува и да се тревожи. Това е сакрален момент – човек се оставя в ръцете на Създателя. Започва да твори живота си заедно с Него.

 Това е моментът на великото Просветление. То коренно променя човешката същност. Светът вече  става спокоен и радостен. Следващият ден е очакван с добра надежда и с Любов. Принципите и идеите на Създателя застават в основата на човешките избори и решения. Това е ново стъпало в човешкото развитие. То е важно и основно стъпало. Когато човек стъпи на него, връщане назад няма. Той  не  повтаря грешките си. Ако допусне нови, ги осъзнава на момента и полага усилия да ги поправи. От това стъпало нагоре пътят е много по-ясен и по-лесен. Разбирането на Божествените  принципи и на  устройството на Вселената създава широк хоризонт и яснота за целите на живота. Това е навлизане в новите енергии и новата програма на живота. Това е изцелението от миналото на този и на другите животи. Човек, който е получил това просветление, става Божи служител. Да служи – това   става неговото единствено истинско удовлетворение  в   живота.

                                             

      БУДНИ  БЪДЕТЕ

 

    Този период, който хората и планетата сега преживяват, е много отговорен. Промяната се случва бързо. За да бъдете в синхрон с промените, всеки момент трябва да сте с будно съзнание. Важно е, за да не изоставате от промените, за да не пропускате възможностите, които тези времена ви дават.

    Няма нещо, което сега да не търпи промяна. За да се случва цялостна промяна, както за планетата, така и за обществото като цяло, е важно да сте в синхрон със забързаното време. Външните и вътрешните промени са взаимнозависими. Наблюдавайте промените с планетата и със социалните системи и събития. По-важното обаче е да забелязвате промените, които се случват вътре у вас. Те са главното, което трябва да усещате и да се концентрирате в същността му. Това трябва да е приоритет – първо, вашата вътрешна духовна промяна и след това промяната с човечеството  и  с планетата. Важно е между тези три аспекта да се получи синхрон. Това ще ускори покачването на вибрационната честота. При много от вас ще се разшири съзнанието. Това, което искате да знаете и мислено се концентрирате в него, отговорът ще се появява в мисълта ви. Тялото ви също се пренагласява спрямо новите енергии, спрямо климата и нуждата от определена храна. Отварят се възможностите ви да разбирате смисъла на житейските процеси и събития. Ще можете да използвате цялата информация и опитностите, които се съдържат във вашата лична човешка акаша и планетарната акаша 34. Всичко, което сте добили в миналите си животи, ви принадлежи напълно, но сега вече в новите енергии може да се отключи. Ще ви завладее чувство на разширение и свобода. Ограниченията на триизмерния свят ще отпаднат едно по едно. Усещането, че сте в по-силна Светлина е истинно. Засилва се чувството ви на обич към хората и света. Любовта става главна мотивация за действията ви.

   Това е огромна, много дълго чакана промяна от мен Иисус и всички светли галактически общности. Моите идеи за всеобща Любов и Братство се внедряват във все повече хора. Мили мои, това е велико време на разширение, на приложение на  основната Божествена енергия – Любовта. Това е главната движеща сила към по-ярката Светлина и към спасението на планетата и цивилизацията ви.

 

(34 Акашовите записи са енергиен отпечатък на всяка мисъл, действие, емоция и опит, случвали се някога във времето и пространството. Акашовите записи, също могат да се разглеждат, като отпечатък от всички преживявания на всички животи във всички реалности. Знанията, съдържащи се в акашовите записи, са отпечатани върху фино вещество, наречено Акаша. То описва енергията на Любовта, която създава всичко във Вселената.)

 

    Всеки ден бъдете будни и осъзнавайте великата промяна, която точно сега се случва с вас самите и с целия земен свят. Отделяйте всеки ден малко време, в което да се потопите в светла тишина. Пращайте Любов на  Земята и на хората.

 

ТВОЯТ  ИЗБОР

 

Душите ви са избрали въплъщение на планета, на която съществува свободен избор. Това няма нищо общо със слободията. Да бъдете на такава планета е голяма отговорност. Изключително важно е какъв е изборът ви във всяка ситуация. Вие сте отговорни за събитията, които ще се случат във вашия живот, както и за събитията в планетарен план.С вашите избори вие генерирате определен вид енергии, чрез които променяте енергийния фон на планетата.

  Всичко, което се случва на Земята, зависи от изборите на всеки един човек. Това е огромна отговорност. Ти не си никой! Отговорен си за събитията на планетата. Знам, че не вярваш, че твоите мисли, действия и избори могат да имат някакво значение. Това е много огромна грешка.  Сложността да се живее в зона със свободен избор произтича именно от голямата отговорност за  изборите,  които  правите. Тази  отговорност се отнася до всеки ваш ден. Да, свободата на избора съществува, но отговорността е голяма. Привидно изглежда, че е позволено да правиш безотговорно каквото искаш, но от изборите ти зависи дали се развиваш духовно или слизаш надолу. Погрешните избори те закотвят в ниските вибрации. Оставаш в света на слабата светлина и гъстата материя. Това спира осъществяването на програмата на Душата ти. Тя е дошла на Земята, за да премине през една по-висша програма, която да я изведе в по-високите светове. Ти, човекът, си нейният ракетоносител. От твоите избори зависи дали ракетата ще излети, или ще остане неподвижна.

    Както много пъти вече ви казах, времената са  изключително важни. Сега се решава съдбата на планетата и на цивилизацията ви. Тази съдба е зависима и от теб, от твоите избори във всеки момент.

  Просветлението вече е застанало на пътя ти, ако осъзнаеш  важността на твоите избори. Сега е  моментът да пренаредиш приоритетите си. На първо място е добре да застане изборът ти да се развиваш духовно. Това е истинският път, верният избор. Духът и Душата са вечни и нетленни. Материята, която те държи привързан към земните неща, е най-нетрайното нещо във Вселената. Не се закопчавай към нетрайните неща. Те  не правят друго - само  изчерпват енергията ти и задължително ти донасят разочарование. Никой няма да те спре да изпиташ разочарованието. То е твоят избор и изпит в този живот. Поставянето на първа позиция на ду-

ховното  развитие е  най-важният избор в това време. То определя  бъдещето на Земята и на настоящето човечество. Не знам как по-ясно да ти го кажа. И Създателят, и планетата те наблюдават доста внимателно. Следят всеки твой  избор. Изборите ти те включват в потока на развитието  или в  потока на застоя. Ако Душата остане в застой, това е много голяма горчивина за нея.

   Дали  да проявиш Светлината, зависи само от осъзнаването ти. Земният живот може да бъде арена, на която да изиграеш ролята на положителния или на отрицателния герой. Мислиш си, че вторият е по-интересен и вероятно затова го избираш. Твое право е да си позволиш необуздана  власт и пренебрежение към ближните, разюздан живот, богатеене и неуважение към духовната страна на живота. Има обаче само един проблем – оставаш в неговата тъмна страна. Старата енергия те е завладяла и няма лесно да  те пусне. Ще са ти нужни много прераждания, за да се откачиш от нея.

   В новите енергии на земния човек са дадени неподозирани възможности, които досега не са съществували. Можеш да прекъснеш колелото на кармата и да спреш с прераждането. Можеш да подмладиш сегашното си тяло и да влезеш в зона с по-висока вибрация. Извисяването ти дава много по-големи възможности – освобождава те от до-сегашните  ограничения и  получаваш яснота  за неподозираните съкровища, заключени в твоите сейфове.

    И най-главното – започваш да разбираш идеите на Създателя и смисъла на Творението. Ставаш Сътворец на Твореца.

   Е, струва ли си да внимаваш в изборите си?!

      Обичам ви!

                              Иисус

 

            СЛИВАНЕ С ИЗТОЧНИКА

 

  Скъпи мои, вече ви е ясно, че вие сте богове в развитие и съдържате Божествена частица от Създателя. Душата е изразител на вашата Божественост. За нея много е говорено и в предишните книги. Вашата същност, вашата истинност, имат Божествен произход. Пътят на Душите е сложен и дълъг, но в крайна сметка, те се развиват с идеята в края на пътя си отново да се слеят с Източника, от който са произлезли. Светът, в който вие като Души и като човешки личности обитавате, се променя с всеки Божи ден. Динамиката на днешния свят създава нови, непознати за вас обстоятелства, които ви дават възможност да съдействате на Душите си в отключването на техните заложби. Всичко, през което те преминават из Вселената, е с цел да обогатят Източника след сливането си с Него. Вие се явявате важен инструмент в стремежа на Душите  да се  върнат към  Източника обогатени. Мирозданието е построено сложно. Принципите, които са заложени в него, се усложняват в различните светове с повишаването на тяхното съвършенство.

  Ако сте наблюдателни и се замисляте над нещата от живота, трябва да сте разбрали каква велика разумност е вложена в него. Уникалността е белег и в човека, и в Природата. Щампите и клишетата не са свойствени за Вселената, нито пък във вашия човешки свят. Всяко цвете е уникално и всеки човек е уникат. Вашият свят не прилича на никой друг. Душите са го избрали за важен отрязък от своя път. Това е труден свят, но те са се посветили на кауза, която е важна за развитието на цялата Вселена. Цялото Творение трябва да се изпълни с ярка Светлина и с Любов. Всеки свят в крайния си възвишен модел трябва да постигне Божественото съвършенство. Това е върховната идея, за която работят Душите. С тази цел те присъстват и на Земята.

  Скъпи  мои, започвате ли да  разбирате колко отговорна е вашата роля като съратници на Душите си?! Чрез вашето собствено усъвършенстване и развитие на съзнанието си вие сте ракетоносители на Божествената същност, която е базирана във вашата многоизмерност.

   Великият път на Душите в този етап от пътуването зависи от вашата симбиоза с тях. Те трябва да се слеят отново с Първоизточника. На тази планета не бива да остане непросветлено кътче, нито педя земя без повишена вибрация. Вие с Душите си пътувате заедно с планетата към просветлението и, в крайна сметка, към сливането с Твореца.

   Сега, когато имате толкова грижи за физическото си тяло, за неговото оцеляване, моите думи ви звучат неправдоподобно. Как би могъл този тъй объркан и потънал в материята свят да се промени? Може! Вие сте в окото на бурята, в окото на промяната. Земята ви дава ясен знак, че за нея промяната е наложителна. И  е  така. Вие сте дълбоко свързани с тази невероятно  благодатна  планета. Вашата промяна е задължителна и е в ход. Старата енергия се бори да ви задържи в своя мрак и злокачествен хаос. Вие сте, които избирате да се разделите със старото статукво. Пътят за сливането с Източника е отворен от 2012  година. Оттогава на Земята слизат светли висши енергии. Вие сте  така  впримчени в тях и в промените, които те предизвикват, че не осъзнавате колко много се е променил вашият свят. Промени се и голяма част от човечеството. Имам предвид към по-добро. Но това трябва да бъде осъзнат процес, за да участвате в него ефективно. Осъществяването на идеята гъстата материя да бъде повдигната  и просветлена е ваша задача в сътрудничество с вашите Души. Веднъж осъзнали смисъла на Мирозданието и принципите, чрез които то се съгражда и поддържа, не се връщайте назад към съблазните на тъмната енергия. Вашата същност е Светлина  и  Любов. Това  вече  е  казвано безброй  пъти. Не  е  възможно  още да пренебрегвате тази същност. Тя има една цел и един път – сливането отново с Твореца, с Източника на всичко Което Е.

 Казвайте  си  всеки  ден: „Аз съм Светлина и Любов. Мой Отец е Създателят!“

    Чрез култивирането на Добродетелите се стъпва на светлия път!  Стъпете на него и не се обръщайте назад. Той ще ви отведе в благодатта на Създателя!

 

   Обичам ви!

 

                         Иисус

 

      Истинският морал е общ за всички същества. Този е пътят за всеки, които иска да прогресира, да стане съвършен. Не вървите ли в този път, вие ще изпаднете в заблуждение и ще очаквате друга  епоха, с по-благоприятни условия за вас – да дойдат  други  Учители и други  ангели и тъй нататък. Учители всякога е имало в света, ангели всякога са слизали на Земята, благоприятни условия всякога са съществували, но човек може да използва всичко това, когато Божественото в него се пробуди.

      Учителят, ангелът не може да внесе Божественото в човека, но той може само да даде условия за неговото развитие.(Учителя)

                                                

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Новата молитва; Към моите земни братя; Към старите и новите приятели/;

Първа част: Преобразяването:

Сега е времето;Време за Светлина;

Фанфари, свирете ; Аз присъствам в Душите ви; И каза Отец ни; Свети, сърце; Осветените тайни; И още земни тайни; Открийте новия свят; Идва твоят светъл час; Твоят многоизмерен свят; Божествената идея за Земята;

 

    Втора част:

Гея открехва завесата;Предисловие;

Говори Гея; Тайните на Гея;

Осемнадесет пътувания в съзнанието;

Трета част: Великият момент;

Не корете живота; Будни бъдете;

Твоят избор; Светът е в теб;

Преоткрий себе си; Проектът „Земя“;

Светът на сърцето; Сливане с Източника.

 

  На добър час с „Първо-Божественото!

Паролата: Любов и Светлина!

  Обаждайте се.

Е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; тел. 029572654

 

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019