Представяне на книга

Представяне на Златна книга

Печат

Представяне на ЗЛАТНА КНИГА

ОТКЪС

БАГРИНА КЛАРК

 

СОФИЯ, 2017

 

ЛЮБОВТА,

ТОВА Е СВЕТЪТ НА

ДУШАТА. МЪДРОСТТА Е СВЕТЪТ НА УМА. ИСТИНАТА Е СВЕТЪТ НА ВОЛЯТА, НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ.[1]

 

ПРИЯТЕЛЮ, в тази книга Вседържителят е записал постулати за теб. Те са безценен дар. Отвори сърцето си за тях и ще се докоснеш до всемирното знание. Иде твоят ден на просветлението. Ще навлезеш в промяната.

Чети бавно и внимателно тази книга – тя е врата към вечното ти съществуване. Вече няма да си пленник на незнанието. Сърцето ти ще затупти в едно с Вселената. Ще преодолееш земното притегляне. Ти ще литнеш към светлите Божествените светове. Твоите тревоги вече ще са спомен. Твоят свят ще се изпълни с Благодат и Любов. Чети внимателно!

 Аз Съм твоят Отец

 

КЪМ СТАРИТЕ И НОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Приятели, получих тази книга по доста странен начин. Досега книгите идваха по канал и бяха предавани от различни Светли същности. Този път в медитация бях отведена на Острова на Светлината (има тема за него в книгата). Това е пространство от Бяла Светлина с висока вибрация. Водачът, който ме посрещна, беше лемуриец. Иисус в светлинното си тяло и Исион (така се легитимира лемуриецът) ме облъчваха в третото око, в епифизата, в целия мозък и по гръбнака. Нямах никакви физически усещания. Всичко, което виждах, беше прожекция в съзнанието. Пропускам много подробности, за да стигна до същността на историята. След няколко медитации ми показаха книгата. Тя светеше в златна светлина и беше озаглавена „Златна книга“. В горната част на корицата имаше сребърна корона. Разгърнаха я – беше написана с непознати знаци. Като гледах в нея, от третото ми око излизаше лъч, който ходеше по всеки знак. Така сканирах книгата. Докато работех, зад мен стоеше високо същество със сребърно тяло – Пазителят на книгата. Целта беше тя влезе в съзнанието ми. Това правих дни наред и след като минах с лъча и по последния знак, от съзнанието ми започна да излиза текстът на български. Казаха ми, че езикът не е ползван на Земята. Вероятно Висшият ми Аз го превеждаше на български с моя речников фонд.

На първата страница пишеше: „Вседържителят, Светият Дух и Синът Божи – те създават Мирозданието и бдят над него.“

 Книгата съдържа постулати, нещата от живота, на които ние, земните хора, трябва да обърнем внимание и да се постараем да ги приложим в живота. Това са познати теми, които са разгледани на достъпен език в синтезиран вид –„ златни мисли“.

 След като написах въведението, изненадващо се появи подпис : „Аз Съм твоят Отец“. Знам, че този разказ ще ви прозвучи доста странно, затова пропуснах много детайли от процеса. Това, което ми беше показано в съзнанието, за мен също беше неочаквано, но то се случи. Усещайте истината със сърцето си, а не с ума.

 Благодаря на приятелите, които помогнаха за издаването на тази книга! Бъдете Благословени! На добър час със „Златна книга“. Моля се да ви бъде полезна.

 Знаете паролата: Светлина  и Любов!

 Багрина

 

ПРИНЦИПИ

 Кои ще влязат в бъдещия живот? Тия, които служат на Любовта; тия, които служат на Мъдростта; тия, които служат на Истината. Тия, които служат на Живота; тия, които служат на Знанието; тия, които служат на Свободата. Тия, които служат на Движението; тия, които служат на Учението; тия, които служат на Работата. Бъдещето е тяхно.[2]

 

 В Мирозданието има строги и неизменни принципи. Трябва да ги осъзнаеш и да ги прилагаш в съществуването си, където и да си и в каквато и форма да бъдеш. Без тях не би могъл да мръднеш и милиметър в развитието си.

1. Мирозданието е енергия. И ти си енергия. Формите са временни. Не се привързвай към формите, а усвоявай енергиите. Те създават живота и развитието.

2. Влей собствената си енергия за Доброто на Цялото. Само тогава ще вървиш към Светлината.

3. Знай, че не си нещо отделно. Ти си част от Цялото и затова си част от Вседържителя.

4. Запомни: смърт не съществува. Има само трансформация на енергиите.

5. Ти, човекът, си измислил страха. Докато не го замениш с Вяра, няма да стигнеш до Светлината.

6. Всичко е създадено с Любов и тя изпълва всичко. Докато тя, която е и твоя същност, не те движи, няма да се освободиш от желанията си.

7. Всичко произтича от Вседържителя и се връща в Него. Ти – също.

8. Създателят живее в теб и чрез теб. Ти си Неговият инструмент за разширение, познание и развитие. Ти си главният деятел на Земята.

9. Всичко ти е дадено изконно. Не можеш да го притежаваш, докато не го употребяваш за съграждане. Създаден си да градиш, не да разрушаваш.

 10. Когато сърцето ти засвети от Любов, ще можеш да съзреш действителната красота край теб.

 11. Умът ти създава времето. То не съществува. Ти съществуваш във Вечността, в която няма време. Забрави миналото и не чакай бъдещето. Те са само твое творение.

12. Бъди благодарен постоянно. Тогава ще усетиш извечната Благодат.

 Отец ти

 

БЛАГОСЛАВЯЙ ЖИВОТА

 

 Животът е велико течение, могъща прекрасна река. Никакви окови не могат да я оковат. Тя разпуква коравите форми,, отнася всички прегради. Животът е вечно движение, изобилие, радост. Форми създава и форми руши.; той е в тях, но той е и извън тях. Ние го наричаме „живот вечен“, живот преизобилен на благия Божий Дух. С него ние сме заедно.[3]

 

 Ти, човеко, си благословен! Даден ти е Живот. Чрез него Душата ти пътува обратно към Твореца. Дадено ти е висше училище, в което да осъзнаваш същността на Мирозданието и принципите, които поддържат и развиват Творението. Дадени са ти Светлина, Красота, Хармония, Знание, Вяра, Надежда и Любов. Всичко това постоянно сътворява Живота ти и теб самия. Понякога ти си позволяваш да кориш Живота – не осъзнаваш колко ценен е той. Оценявай го, за да минеш ползотворно през него. Не е честно само да получаваш подаръците на Живота, без да благодариш и ти самият да му даваш подаръци. Какви? Например, да имаш желание да го живееш по по-добър начин, да го изпълваш с добри мисли, добри действия и с Любов; да го сътворяваш с позитивна енергия и да излъчваш обратно към него Светлина. Голям подарък за Живота е, ако се грижиш за Природата и създаваш красота. Животът може да бъде прекрасен, но това зависи от твоите мисли, чувства и действия. Ако обичаш Живота, и той ще те обича. Ако се грижиш да има Добро в Живота и той ще ти връща с Добро. Ако подкрепяш Живота с Любов, и той ще ти отвръща с Любов. Другарувай с Живота, за да преминеш през него по съвършен начин. Благославяй Живота!

Отец ти

 

ТИ ИЗБИРАШ

 

Един от важните въпроси, които си задават днес хората, е: защо не постигаме желанията си, защо не успяваме? Отговорът е прост: не си избрал същественото. Имаш възможност да направиш избор между светлината на лампата и слънчевата светлина. Ако избереш светлината на лампата, не си умен. Ако избереш слънчевата светлина, ти си умен човек. На слънчевата светлина могат всички хора да се греят. Това значи Божествен огън, Божествен авторитет.[4]

 

Твоите избори определят живота ти. Те са твоята истинска съдба. Виждам в Душата ти. Тя е трепетна при всеки твой избор. Пътят, който я връща в Лоното на Създателя, зависи от твоите избори в зоната на свободната ти воля. Тя е твоята голяма отговорност, а не празна слободия и безотговорност. Какво ще се случи с човека, който си, с Душата ти, е важно и зависи от изборите, които правиш всеки ден. Дори незначителните на пръв поглед неща могат да се окажат съдбовни.

Научи този важен урок да следиш себе си постоянно. Замисляй се преди всеки твой избор. Импулсите ти могат да се окажат катастрофални. Не им позволявай да разрушават живота ти.

Страданието на Душата ти произтича от твоите лоши избори. Отклоняват

я от светлите пътища. Удължават времето за завръщането ѝ при Мен.

Преди да направиш какъвто и да е избор, притихни и се замисли за последиците от него.

Никога не забравяй: твоите всекидневни избори определят живота ти занапред!

 Отец ти

 

МИГЪТ

 

 Вечният живот е нашият идеал. Към него е насочен погледът ни. Неговата музика искаме да доловим, неговият могъщ ритъм.[5]

 

Вмига е твоят истински жив живот. Научи се да усещаш и да цениш мига. Само той е в твоя власт. Чрез него правиш Битието смислено или безсмислено. Мигът е твоето съкровище, чрез което можеш да реализираш живота си. Сега той, мигът, е в твоя власт и можеш да го употребиш – да реализираш някоя добра идея, да се погрижиш за неотложните неща, да изречеш топла дума към някого, да спреш да правиш една и съща грешка, да поискаш прошка на себе си или на друг човек. Мигът ти дава безброй възможности да изпълниш Битието си с полезни деяния. Не се връщай постоянно назад – там е пълно с пропуснати мигове. Това може да те отчае и обезсърчи. Съсредоточи се върху настоящия миг, за да не бъде и той в числото на пропуснатите. Мигът е твоят житейски диамант. Той блести и те кани да го забележиш. Вземи го. Твой е. Създай чрез него Светлина, Любов, Добро, Вяра, Истина, Знание. Употреби го за ползотворно действие, облагороди света чрез Добра мисъл и Благодарност.

Мигът е твой – вземи го!

 Отец ти

 

ТВОИТЕ СЛЕДИ ОСТАВАТ

 

 Сега настава епохата на ликвидацията. През това време всеки трябва да преобрази себе си, като извади настрана старото, негодното за работа, и задържи само здравото, полезното за живота. Старото ще остане за тор, а новото – за основа на бъдещата култура. Всичко старо трябва да се пречисти, да се преработи и да остане само новото.[6]

 

Мислиш си, че си безличен и незабележим, но твоите следи остават. Важно е да знаеш какви следи остават след теб – тъмни или светещи. Ако вече си научил урока да анализираш себе си, ти си на предната житейска позиция. Научил си урока да се занимаваш със собствените си недостатъци, а не с тези на другите. Следите, които оставяш в живота, имат значение за бъдещето ти. Светещите следи осветяват вярната ти пътека напред, тъмните ти пречат да прозреш ясно бъдещето си. Възможно е тъмните ти следи да започнат да се просветляват. Тогава ще усетиш лекота и радост.

Това не става магически. Ти си този, който внася промяната и тя оставя светли следи. И как се случва промяната? Има две истини, които я предизвикват. Първата – отключил си сърцето си и си пуснал в света Любовта. Втората – прозрял си, че си част от Цялото, а не самотен бегач на дълги разстояния. Цялото е в теб и ти си в него.

Щом отключената ти Любов започне да рисува светещи следи в могъщото тялото на Цялото, ти вече си в Мен !

 Отец ти

 

СМИСЪЛЪТ

 

 Какъв е смисълът на живота? Да приемем и предадем великата Божия Любов. За това ни е създал Бог.[7]

 

Светът се развива, когато в него е вложен смисъл. Без смисъл животът е празен. В него не се случват прекрасните неща, които Отец ти е вложил в твоята същност. Прави само неща, които допринасят добро за теб или за другите. Празните неща, в които не влагаш добър смисъл, губят времето и усилията ти. Не можеш да се почувстваш истински жив, ако в дейността ти не е вложен добър смисъл. Преди да предприемеш нещо, се замисли какъв е неговият смисъл. Ако не съзираш такъв, не губи усилията си. Плодоветев живота идват от смислените неща. Те очертават пътищата за твоето развитие. Не участвай в събития и реализирането на идеи, в които не съзираш истински смисъл. Смислените идеи идват от по-висшите сфери. Като докосват земния живот, те му помагат да се развива.

 Свързвай се само със смислените идеи и подкрепяй тяхното реализиране.

Тогава си Божи служител!

 Отец ти

 

НЕ СИ ЗАВИНАГИ ЧОВЕК

 

 Единственият стремеж на всички същества е да преминат от живота на ограниченията към живота на свободата, или да преминат от временния живот към вечния. Това са неща безсмъртни, в които кракът на смъртта не влиза. Там човек е свободен, няма никакви страдания, никакви лишения, никакви ограничения. Там е животът на вечната радост, на вечното щастие, дето човек знае как да живее.[8]

 

Не забравяй, че в човешка форма и в човешка програма си временно. Земята е твой дом за малко. В земното училище си за определено време. Това те задължава да не пропиляваш земното време и уроците на земното училище.

Бъди буден всеки миг за обстоятелствата и уроците, които ти се дават, не всеки ден, а дори всеки миг. Не пропилявай времето си в напразни и несъществени мисли. Мисловната енергия е скъпоценна. Употребявай я за осъзнаване на уроците, които земният живот ти преподава. Никога, никога не вкарвай тази енергия в негативен план. Задържай я съзнателно в позитивните светли канали.

 Така постепенно ще навлизаш в просветлението и ще Ме познаеш!

 Отец ти

 

СМИРЕНИЕТО

 

 Сърцето трябва да е олтар, на Душата – храм. Умът да бъде слуга при нозете на Господа, а Духът да бъде готов да изпълни всички благи разпореждания.[9]

 

 Смирението е най-големият ти успех в живота. Малко хора го постигат, другите пък го определят като слабост. Всъщност смирението е огромна сила. То не е равно на примирението, което е слабост. Разграничавай ги.

 Когато си смирен, не се гневиш, не се отчайваш, не те изгарят желания. Щом постигнеш смирението, навлизаш във фазата на истинското ученичество. Започваш да разбираш действителния смисъл на живота – Божествените принципи, вложени в него. Разбираш причините за нещастията на хората. Не се опитваш да ги поучаваш от високата си позиция, а излъчваш единствено Любов и Благодарност към човешкия свят. Не кориш и не съдиш, не се занимаваш с чуждите грешки. Знаеш, че всеки човек, след като премине през житейските си уроци, ще потърси Светлината.

 Гневът, ропотът и неразумните желания изтощават човека и го разболяват. Пречат му правилно да оцени живота и истински да му се радва.

 Когато си влязъл в зоната на смирението, не разпиляваш енергиите си. Влагаш ги в нещо градивно, което подобрява живота на Цялото.

 Не във високото говорене е силата – силата е в тишината на смирението.

 Скъпи мой човеко, опитай се да се смириш и тогава истински ще Ме почувстваш!

Отец ти

 

ВЯРАТА

 

 Вярата е въпрос на виждане – виждане със сърцето![10]

 Какво представлява вярата? Да вярва човек, това значи да изучава разумните закони на природата. Щом познава тези закони и се ръководи от тях, никога не се заблуждава: каквото знае, положително го знае.[11]

 

 В основатана праведния живот седи вярата. Но вярата в какво? Първо е вярата в Бог, или по-точно в Създателя. Вярата е вътрешно състояние – не можеш да я пипнеш, не можеш да я видиш или насила да направиш някого вярващ.

 Вярата идва от Душата и от Духа. Да казваш, че си вярващ още нищо не значи. Ако действително в теб има вяра, си изпълнен с упование, с благодарност, спокойствие и благородство.

Вярата е висше състояние, което ти помага и в най-трудните житейски премеждия да запазиш спокойствие и смирено да изчакаш преминаването на трудните събития.

 Вярата ти дава усещане, че никога не си сам. Винаги има Един, който бди над теб. Ако имаш вяра, не роптаеш срещу съдбата, а съзнателно учиш уроците си, които тя ти дава.

 Вярата не се изразява чрез поклоните, свещите и целуването на иконите. Тя е благоговение пред Божието творение и пред живота.

 Ако имаш истинска вяра, си в състояние да разбираш знаците, които ти се дават свише, да усещаш и оценяваш помощта, която идва при нужда.

 Можеш да си истински вярващ и без да си стъпвал в църква. Целият свят е Божи храм. Ръкотворният храм също може да те зареди с позитивна енергия и успокоение – зависи колко истински са служителите в храма.

Би разбрал дали наистина си вярващ човек, ако не се обезсърчиш, когато дойдат житейските беди. Никой човек не се разминава с тях.

 Те са част от Пътя!

Проверявай вярата си, когато си в нещастието. Ако не те споходи отчаянието и не изгубиш упованието си, вярата е в теб!

 Отец ти

 

МОЛИТВАТА

 

 Нито знанието, нито Любовта, нито Мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с общението с Първата Причина, което се съдържа в молитвата. Силата на молитвата се крие в това, като се моли човек да влага всичките си добродетели на работа. Молитвата, в която човек не влага всичките си добродетели, не е истинска![12]

 

Не отричай силата на молитвата. Тя е дадена на земния човек, за да си говори със своя Създател. Кой земен човек не е мечтал за разговор със Създателя! Вярата в молитвата е способна да сътвори чудеса, защото Словото е онази силна енергия, която е съградила и продължава да съгражда световете.

Мили приятелю, има смисъл да изречеш молитва, ако тя извира от сърцето ти и е казана с Вяра, Надежда и Любов. Енергията на такава молитва бързо достига до предназначението си.

 Истинската молитва е акт на Душата. Тя не е механично изговаряне на думи. Сакралният момент, в който Душата ти се свързва с Твореца, изисква тишина и усамотение. Изисква искреност и вяра, че този свещен контакт е възможен.

Не се моли само за да спазиш ритуала, да си отчел молитвата за деня. Такава молитва не съдържа нужната енергия, за да достигне до твоя Отец. Ако молитвата не извира от дълбините на същността ти, не си казал никаква молитва. Много хора се учудват, че след безкрайни молитви резултатът е нулев. Небрежно изречени и наизустени думи не съдържат благодатната енергия на дълбоката, искрена и действена молитва.

Моля те, приятелю, не забравяй, че молитвата не е само зов за помощ, и моления за осъществяване на желанията ти. Не занимавай Бог с елементарните си всекидневни нужди и с неща, с които сам можеш да се справиш.

 Молитвата трябва да излъчва благодарност и благоговение към Вездесъщия. Искай подкрепа за духовното си развитие. Моли се да добиеш яснота за причините, които правят живота ти постоянно горчив. Когато ти се струва, че си в пълна безизходица и се въртиш в омагьосан кръг, тогава изпрати гореща молитва от сърцето и Душата си. Бог не чува молитвите ти, ако в тях няма искреност и вяра. Не се чуди, че не получаваш отговори и помощ. Твоите нужди са му известни, но животът не е само задоволяване на нуждите ти. Животът е даден за възвисяване. Истинската молитва е със силен енергиен заряд. Не се моли, защото така ти повеляват религията и църковният канон. Има смисъл от молитва, в която е вложена силна вяра и безкористно сърце.

Всяка дума е енергия – избирай точните добри думи, чрез които да изразиш молитвата си. Не бъди многословен. Отец ти, и без да се молиш, знае твоите нужди. Ако си намерил правилния начин да изразиш молитвата си, ще изпиташ удовлетворение. Ако след молитвата изпитваш лекота, твоята молитва е литнала нависоко. Наблюдавай състоянието си след всяка твоя молитва. Не бързай да напуснеш вътрешната си концентрация. В този сакрален момент на вглъбение Творецът може да ти проговори или да изпрати при теб Светъл вестител. Не пренебрегвай този скъпоценен дар чрез молитвата да си в разговор с Бога. Той чува само искрените молитви.

Когато молитвите ти просят помощ, за да стъпиш на вярната духовна пътека и да влезеш в Светлината, те са свещени и бъди сигурен, че са чути!

 Отец ти

 

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

 

 Когато човек дойде да живее в добродетелите, той влиза в Божествения свят.[13]

 Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихвите. Всичко, което умът, сърцето и душата вършат, се връща към онзи, който го е направил. Това е неизменен закон, закон на Божествения порядък.[14]

 

 Човеко, ако още не си разбрал, ти идваш на Земята, за да развиеш и изразиш добродетелите, които съм вселил в теб. Любов, Истина, Мъдрост, Правда, Добродетел – тези са петте основни принципа в живота, които ако хората култивират и действат чрез тях в живота, той ще бъде добър и все по-възвишен.

 Като тръгнеш от Любовта и Правдата, ще стигнеш до Истината и Мъдростта и накрая ще ги обединиш в цялостната Добродетел. Успееш ли да постигнеш това, знай, Божественият свят те очаква с радост.

 Развиването на всяка отделна Добродетел е постоянна твоя задача. Първо ще отключиш Любовта, ще се стараеш да си справедлив и да се придържаш към Истината. Тогава ще дойде Мъдростта. Всичките Добродетели заедно те водят в светлия път. Не е възможно да работиш само с една добродетел. Добродетелите са свързани от създаването на Мирозданието и чрез тях се творят добрите светове.

 Не е възможно да си изпълнен с Любов, а да бъдеш несправедлив и да пренебрегваш Истината. Това са пет звезди, които светят в живота. Те движат развитието и усъвършенстването на всеки човек. Да любиш, означава да си праведен и истинен. А като си такъв, ти си и мъдър.

 Щом добродетелите станат цел на живота ти, ти вече си Божи служител, ти си строител на добрия живот. Твоето добротворство неутрализира злото, увеличава Светлината и повдига вибрациите на планетата.

 Добродетелта ще те прави спокоен, смирен и любящ. Тя изпълва живота ти със смисъл и те води към съвършенството. Ако да си добродетелен, е твоят начин на живот, няма защо да се безпокоиш за каквото и да било. Светлите йерархии имат грижа за теб.

 Ангелите ще те повдигнат да не удариш о камък ногата си, Господ ще е твое прибежище. Ще пребъдваш под сянката на Всемогъщия и ще живееш в дома Господен на дълги дни.(91 Пс.).

 Всеки Божи ден те изпитва дали работиш с Добродетелите. Няма тайни за твоя Отец, затова бъди буден постоянно през целия ден.

 

 Когато изразяваш Добродетелите, Душата ти постоянно ще изпитва блаженство; сърцето ти ще е радостно, а умът ти – светъл и спокоен.

 Помни: смисълът на живота е да изразиш добродетелите в него!

 Отец ти

 

СВЕТЛИНАТА

 

 Където и да си, търси Светлината! При всички условия търси Божествената Светлина![15]

 

 Да бъде Светлина! Когато Творецът изрекъл тези думи, се случило най-голямото чудо – Светлина озарила Мирозданието. Тогава се случило и най- прекрасното нещо за Земята – тя просияла и започнал нейният истински благодатен живот.

 Ти, мой приятелю, живееш благодарение на Светлината. Тя ти дава енергия, осветява твоя свят, отглежда растенията, сменя сезоните.

 Светлината е вдъхновяваща. Тя довежда всеки нов ден в живота ти. Изпълва тялото ти с енергия и радост. Ти оценяваш Светлината само в мрачните дни. Когато денят блести, почти не я забелязваш. Приемаш я за даденост.

 Светлината е Божество. Сторвай ѝ поклон при всеки изгрев. Благодари ѝ всяко утро. Оценявай това сакрално благо – Светлината. Тя е Божественият строителен материал и съдържа цялото знание, което Вездесъщият е издишал към Творението.

Светлината е неразгадана магия, която те храни и лекува, пълни сърцето и Душата ти с възторг. Тя отглежда твоя свят. Замислял ли си се, какво би станало, ако Светлината изчезне дори за един миг? Ще настане мрак, страх, паника и отчаяние.

Ти приемаш много неща в живота за даденост, но това е една от големите ти заблуди. Всяко нещо, което не оценяваш, може неочаквано да изчезне от живота ти – включително и Светлината. Оценявай безкрайните блага на, Светлината! Тя е жива, и съграждаща. Заедно с Отец ти е твой сътворител и те поддържа жив.

Не забравяй да благодариш на Светлината всеки Божи ден! Изразявай възхищението си към нея! Обичай Светлината!

 Отец ти

 

ЛЮБОВТА

 

 О, пречиста Божествена Любов, която царуваш над цялата Вселена. Изпълни сърцето ми, за да мога да любя с всичката си сила Божествения Създател на всички неща, моя ближен и всички живи същества.[16]

 Създателят е Любов. Любовта е живот и животът е Любов. Любовта е най-могъщата вибрация, която създава, развива и поддържа световете живи, вечни и прекрасни.

 В Мирозданието няма частица, която да не съдържа Любов, Любовта на Създателя. Тя създава светлина, красота и хармония. Тя създава радостта и желанието да си жив. Без Любовта ти, мой приятелю, би бил само един биологичен робот – без възвишени чувства, без желание да твориш, без добра мисъл за Цялото. Ако я нямаше Любовта, не би искал да полагаш благородни усилия за благото на Земята.

 Дори когато си познал омраза, Любовта не те напуска, стаява се в теб и чака онзи сакрален момент, в който сърцето ти отново ще моли да обичаш.

 Всичко е любов! Банална фраза, но е истинна. Когато повярваш в това, тъгата вече рядко ще те посещава.

 Всичко е Любов! Когато започнеш да усещаш това, започва истинският ти живот!

 Всичко е Любов!

Отец ти

 

ДУШАТА

 

Цената на човека се състои в неговата Душа, а не във формата и в положенията, през които той минава.[17]

 

Мили мой приятелю, Душата е нещо мистично, тя е тайна за теб, защото не можеш да я видиш и да я пипнеш.

Душата се усеща чрез сърцето. Там е нейното обиталище. Невидима и недосегаема, Душата е твоята истинна същност. Ти съществуваш, преживяваш красиви и тъжни неща чрез Душата си. Ако я нямаше Душата, ти щеше да си биологичен робот. Ти си нещо много повече заради присъствието на Душата и заради Духа, който понякога те навестява. Той е повелителят на Душата, а тя е твоят повелител. Поради нейната воля ти си човек, който живее земен живот и чрез теб тя развива себе си и изпълнява Божия план.

Ти, човекът, си направляван в своето развитие от Душата си. Интуицията е нейният глас. Тя общува с теб постоянно, но ти рядко чуваш гласа и наставленията ѝ.

Най-сакралният момент в живота ти е, когато за пръв път усетиш тихия шепот на Душата си. Вечното в теб е Душата ти. Тя произлиза от Духа и пак се връща в Лоното на Създателя. Всичките ти съкровища се съдържат в нея.

Една от важните ти задачи в този живот е да установиш контакт с Душата си. Тя е щастлива, когато връзката ви стане постоянна. Тогава Душата може с лекота да те направлява в посоката, към която се е запътила – към Създателя. Оставай в самота и тишина, за да започнеш да чуваш гласа на Душата си. В житейския шум не би могъл да го чуеш. Ще се луташ из хорските суетни и постоянно ще имаш чувство за празнота и неосъщественост.

 Душата е реална. Тя е енергия с висока вибрация. Твоята личност и физическото ти тяло са нейните инструменти тук на Земята. Нейна задача е да преобразува низшите вибрации на земната енергия в по-висши и да усилва слабата земна Светлина. Тя е боец за твоето благо и за благото на планетата.

 Душата постоянно излъчва Любов и грижа към теб. Отвърни на тази Любов и грижа и ще се усетиш Едно с Душата си. Тя е Едно със Създателя. Чрез нея и ти си Едно с Него.

 Приятелю, чуй Душата си!

 Отец ти

 

ДУХЪТ БОЖИЙ

 

 Във всяко явление има Божествена искра. Тя е почти невидима и неосезаема. Но тя е съществената. Тя е неговата същина, в нея пулсира творческата Воля на Битието, ако нея можеш да доловиш, ти си разбрал явлението.[18]

 Дух Божий, Дух вечний, Дух святий, Дух благий, кой пълни сърца ни с Любов.[19]

 

ДухътБожийчесто те посещава. Идва и си отива. Отбелязва си всяка твоя промяна – позитивна или негативна. Наблюдава дали израстваш и дали си заслужил живота, който ти е даден. Помни това.

Ако светиш с поне малко по-силна светлина, той те потупва приятелски по сърцето. Ти се изпълваш с радост без видима причина – причината е посещението на Духа. Всеки път, когато усещаш радост в сърцето си, знай, посетил те е Божият Дух и е видял по-силна светлина в сърцето ти.

Когато ярко засветиш с цялото си сърце, Божият Дух все по-често ще го посещава!

 Отец ти

 

БЪДИ С МЕН

 

 Духът постоянно слиза и възлиза, но се спира само при ония хора, които са отворили сърцата си и умовете си за него. Светлината се спира само при ония пъпки, които се готвят да цъфнат. Светлината обича ония пъпки, които крият в себе си условия за разцъфтяване.[20]

 

АЗ Съм твоят Отец, който обема всичко в Мирозданието. Аз Съм самото Мироздание. Ти си част от Мен и Аз Съм част от теб и Съм вътре в теб. И така ще бъде. Необходимо ми е да осъзнаеш това, за да можеш да Ме почувстваш. Когато осъзнато ме почувстваш, твоят жизнен път ще се просветли, ще тръгне по истинската пътека.

 Смисълът на живота е да стигнеш до това просветление. Тогава ще се освободиш от тлението и ще продължиш пътя си в по-високите Мои сфери. Там за теб съм приготвил още по-ярка Светлина и по-дълбоки прозрения. Чрез тях ще усетиш по-осезаемо връзката си с Мен и това, че сме Едно. Когато се убедиш, че сме Едно, ще се разделиш с неяснотите и вечното човешко „защо?“. Ще престанат въпросите и учудването ти.

Щом си слят с Мен, цялото знание е в теб. Това ще ти даде спокойствие и безгрижие, за които така много мечтаеш като земно човешко същество.

 Любовта ще бъде постоянното ти състояние. Ти ще си Аз и Аз ще Съм ти!

 Слей се с Мен!

 Отец ти

 

ВЕЗДЕСЪЩИЯТ

 

 С всяка дума, която Той ни е казал, ние се приближаваме към Неговия живот. В този живот са всички, които любим и които ни любят. Така пътят към Него е отворен, така ние сме при Него. Мисълта ни лети и сърцето ни пее. Молитвата, мисълта, песента – те ни водят към Него. В това е щастието – че принадлежим на Него. Виждате – щастието ни почива на здрава основа.[21]

 

 Той, Вездесъщият, е всичко! Той е Едно-то! В Него са Любовта, Светлината, Съзиданието, Красотата и Хармонията. В Него са Животът и Смъртта; в Него са Вечността и трансформацията; в Него са Знанието и Съвършенството. В Него си и ти, Човекът. И Той е в теб.

Вездесъщият е невидим и видим, защото Той е Природата, Той е еволюцията. Той е раждането на деня и звездната нощ. Той е тихият полъх и бурята. Той е пролетният цъфтеж, радостта на лятото, плодовете и есенните багри. В Него са яснотата и тайните.

 Вездесъщият те поставя в люлката на живота и непрестанно бди над теб. Той поставя Любовта в сърцето ти и Светлината в твоя ум.

Макар да не знаеш, Той се радва и скърби заедно с теб. Когато Го отричаш, Той ти прощава; когато Го възхваляваш, те смирява. Ако искрено Го търсиш, Вездесъщият ти дава знаци, само трябва да ги видиш. Всяка клетка в теб ти служи, защото така е повелил Той. Когато искрено Му благодариш, Светлината и Любовта в теб се усилват. Когато се страхуваш, или си отчаян, Той те моли да повярваш в Него. Когато се радваш на Творението, Той се радва с теб. Когато градиш прекрасен свят заедно с Него, Вездесъщият се просълзява от благодарност.

 

 Всичко съществува и се преобразува във Вездесъщия. Ти, Човекът, също, защото си  Едно с Него!

 Вездесъщият – Той е всичко!

 

МОЛИТВА ЗА МИР – СВЕЩЕНА ЗАПОВЕД

 

Господи, ние сме служители на Твоето добро. Готови сме да изпълним Твоята Воля. Желаем доброто на цялото човечество. Твоят Божествен Мир да залее цялата Земя. Твоята Истина да просвети всички управници. Твоята Велика Любов да обедини всички човеци и да ги направи свободни. Всеки да бъде достоен, смел воин пред Отца и да изпълни възложената му работа.

 Амин

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 Приятелю; Към старите и новите приятели; Принципи; Благославяй живота;

 Сладостите на живота; Твоите скрити сили; Ти избираш; Мигът; Светът; Твоите следи остават; Плодът; Смисълът;

Трагедия или комедия; Работата; Парите; За младостта ли страдаш; Спомените; Песента; Смехът; Страхът; Чувствата; Твоето право; Сънят; Не насилвай себе си; Не се сравнявай; И това ще мине; Дали да се бориш; Разумността; Знанието; Обичай; Смъртта; Свободата; Идеята; Благодарността; Извикай радостта; Красотата; Чуй тишината; Прави добро; Да прощавам ли?; Прости на себе си; Правдата; Не си завинаги човек; Мирът; Смирението; Вътрешният глас; Вярата; Молитвата; Надеждата; Дали да служиш? Музиката;

Добродетелите; Светлината; Островът на Светлината; Любовта; Душата; Духът Божий; Божият глас; Следвай Ме; Бъди с Мен; Вездесъщият; Молитва за мир – Свещена заповед

 

Багрина Кларк е автор и накнигите:

33 писма от Христос – есета, 1992;

Земята – щастлива отново, 2001;

Посети ме, Господи, пак – есета, 2002;

Човекът – Божествен отново, 2002/4;

Повярвай – ти си Светлина, 2003/8;

Животът е твоя игра, 2004/9;

И рече Бог: „Вдъхвам ви и Любовта“, 2005;

Лотос бял е твоята душа, 2007;

Новата Земя – обител на радостта, 2011;

Новото Битие; Живот в сърцето, 2011;

 Планета на благодат – ти си Сътворителят, 2013;

 Свободата – тя е в безсмъртието;

Винаги си бил безсмъртен, 2014;

Пътнико, вечността е твоя, 2015.

Вечната истина на Отец ми – Любов, 2016;

Звездата на Йоан, 2017.

 

Контакти:

Багрина Кларк, тел. 02 957 26 54

E–mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

МОЛЯ, ПРЕДАЙ НАТАТЪК![1]Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018,Бяло Братство, София, 2017

Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018,Бяло Братство, София, 2017

[3] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

[4] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[5] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство,София, 2011

[6] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018,Бяло Братство, София, 2017

[7] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

[8] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018,Бяло Братство, София, 2017

[9] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[10] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София,2011

[11] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[12] Дънов, Петър. Молитви на Бялото Братство, ИК „Виделина“, София, 2001

[13] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

[14] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[15] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

[16] Дънов, Петър. Молитви и песни на Бялото Братство, ИК „Виделина“, София, 2001

[17] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[18] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

[19] Песен от Учителя

[20] Дънов, Петър. Мисли за всеки ден, 2017–2018, Бяло Братство, София, 2017

[21] Николов, Борис. Окованият ангел, Бяло Братство, София, 2011

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019