Представяне на книга

Източно научно евангелие за западен тип глупаци

Печат

Източно научно евангелие за западен тип глупаци

Валентин Пенев

 

 

 

"… Тази книга е революционна по простата причина, че разкрива истинската същност на абсолютно всички така наречени “науки“ и “религии“ от западен тип. Тя посочва на страдащите по света правилния път на себепознание, който прекратява цялото страдание. Такива книги се появяват в света след като колелото на истинското правилно познание спре да се върти."

“Книги като тази се появяват отново едва след като изтекат 2500 години от предишната поява на подобни книги."

"Будите винаги показват целта, а Бодхисатвите показват пътя до нея."

Тази книга е проявление на Бодхисатвата Майтрея чрез Валентин Пенев.

"...Майтрея е бодхисатва, който в будистката традиция се появява на Земята, постигнал пълно просветление и преподава чистата Дхарма. Според свещените писания, Майтрея е бъдещият наследник на историческия Буда Шакямуни. Пророчеството за пристигането на Майтрея се отнася за времето, когато учението за Дхарма ще бъде забравено на Джамбудвипа. Това предсказание се среща често в каноническата литература на всички будистки школи (Теравада, Махаяна, Ваджраяна) и се приема от повечето будисти като твърдение относно събитие, което ще стане, когато учението на Дхарма бъде поч­ти забравено на Земята."

"…"Просветления" (Буда Шакямуни) преди да слезе на земята от небесата Тушита, за да стане Буда, посочил за свой наследник Бодхисатвата Майтрея и поставил върху главата му своята диадема на Бодхисатва."

"Според будистката традиция след Майтрея ще има още буди, които също ще се преродят на Земята, но обикновено се приема, че неговото пристигане има смисъла на основно освобождаване или той идва в ролята си на спасител, който ще установи утопична държава на справедливостта, законността, мира и истината."

За да разберете истинския смисъл и огромното значение на тази книга трябва да прочетете в нейното начало “ОТЗИВИ И МНЕНИЯ ЗА КНИГАТА“ и нейния “ПРЕДГОВОР“.

 

Книгата може да си я купите отпечатана в хартиен вид, като я поръчате на емайл адресите, посочени в уебсайта esg.free.bg

 

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019