Представяне на книга

„Звездата на Йоан“ - Багрина Кларк

Печат

Представяне на новата книга на Багрина Кларк

с откъс от нея -

„ЗВЕЗДАТА  НА  ЙОАН“

 

ПРИЯТЕЛИ, ДА БЪДЕ ЛЮБОВ, СВЕТЛИНА И МИР!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

                                                                  Багрина Кларк

 

                                          КРАСИВАТА  МОЛИТВА

Господи Боже, направи ни твърди

                                като диаманта, за да станем  основание

                                    на Новата Вселена. Направи ни като стълбове

                                    на Твоята Жива Църква, за да възприемаме

                                    Божествения  Живот за другите.

                                             Освети ни със силата на Святия Си дух,

                                    за да можем със Словото, мисълта и делото

                                    да събуждаме заспалите души.

                                              Разкрий в нас, Милий Боже, Божествената

                                     Си същност, помогни да се сдобием със сила, за

                                      да познаем Истината, да станем деца на

                                     Светлината, да ходим в пътя на Правдата, за

                                      осъществяване на Плана Ти и за дохождане

                                      на Царството Ти на Земята.

                                                                                        Амин

                                                                  (Молитва от Учителя)

 

 

КЪМ  МОИТЕ  ЗЕМНИ  БРАТЯ

    

Аз, познат като аспекта Иисус, който бях сред вас в плът преди повече от 2000 години, присъствам неизменно в сърцата ви чрез моята Любов. Изливам ново Слово на много места на планетата Земя чрез моите писари. Новото Слово има за цел да просвети вашите съзнания, да ви даде нова, истинна яснота за смисъла на земния живот и на развитието на човека през безбройните му участия в живота на Вселената.

Вие сте тези, които приеха да преживеят различни форми на съществуване. Вие приехте и физическата форма в ниско измерение и дуален свят. Вие сте героичните души, които приеха този много труден път на развитие.

   Искам да знаете, че този път има много дълбок смисъл. Той е замислен от Създателя и внедрен чрез мен в моята Вселена. Казвам ви, че няма събития, които да са лишени от смисъл. В тази книга ще разгледам същността на съществуването във вселените и в частност в нашата Вселена, както и конкретния смисъл на земния живот.

Душите ви избраха славен път на развитие и допринесоха за разгръщане на вселенския живот. Моята идея е проста и ясна – да внеса просветление за смисъла на Мирозданието. Отец ни е планирал грандиозна програма за проявлението на световете и тяхното все по-красиво преобразуване. Вие сте участници в тази програма.

Знам, че в ограничеността на земния живот е доста трудно да проумеете целите на Създателя. Моля ви, повярвайте ми, ще бъда много ясен в обясненията, които ще дам в тази книга, за да отворя светъл прозорец в съзнанията ви, чрез който да прогледнете за истинния смисъл на замисъла на Твореца.

Озаглавих тази книга „Звездата на Йоан“ – тази звезда е Пентаграмът, за който по-нататък ще има обяснения. Той е символ на развитието на човека и пътят му към по-високите светове.

Знаете, Йоан беше името на моя най-млад ученик на Земята, който доживя до дълбока старост и получи просветление чрез видения. Той имаше смелостта в напредналата си физическа възраст да извърши подвиг – да разкаже как е било изкривено Учението ми и защо се случи така. Той отново внесе първоначалната Светлина, която произтичаше от Учението, когато го проповядвах. Така Йоан отново върна на земните хора Истинното Учение.

В тази книга Йоан е символ на земния човек и на неговия път на развитие. Той премина през сложен и дълъг житейски цикъл и стигна до просветлението. Нямам за цел да разглеждам конкретно живота на Йоан. Използвам го като персонаж, който премина дълъг и тежък житейски земен път.

Светът сега е много различен от времето, в което аз бях на Земята и времето, в което живя Йоан. Вашият днешен свят трябва да получи по-дълбоки обяснения за принципите, които Отец ни е вложил в Творението. Вече в това време човешкото съзнание е много по-разширено и по-готово да разбере едни много по-сложни философски концепции в сравнение със съзнанието на хората от ония времена. Тогава си служех с притчи, за да бъда разбран от обикновения народ, в чието съзнание наливах Светлина и Любов. Отключвах сърцата им, за да излезе тяхната Любов и да превземе и преобрази света. Работех чрез сърцата, а не чрез умовете им – те бяха изпълнени с много догми, страхове и погрешни разбирания за смисъла на живота и за същността на Създателя.

Сега знам, че освен чрез сърцата ви, мога да работя и чрез вашите съзнания – те са в състояние да подкрепят моите усилия за въздигане на земния човек.

Имайте вяра в моята искрена Любов и подкрепа за вашето извисяване!

Безброй пъти в тази книга ще ви казвам: Обичам ви!

                             Иисус

 

ИСТИНАТА  ЗА  ЧОВЕШКАТА  СЪЩНОСТ

 

Ти, човеко от днешното време, знаеш, че не си само физическо тяло. Знаеш, че се състоиш от много невидими за теб фини енергийни тела. За това е писано много и затова няма да се спирам върху твоята велика структура. Тази тема е за твоята дълбокасъщност. Иска ми се да повярваш колко невероятно сложно същество си; да повярваш в своята  Божественост и в сложността на енергийната си система. Целта ми е да разбереш, че заслужаваш да бъдеш уважаван и обичан и да се самоуважаваш и обичаш.

Твоята дълбока същност е скрита и почти не се явява на показ, докато си в ниските вибрации на съществуване. Сложността на тази изява се определя от заключените духовни центрове, в които са закодирани истинската ти същност и произход.

Моят Отец, който е ваш Отец, е създал нещо, което съдържа частици от всичко в Неговата Същност, което Го отразява и съществува във Вечността.

Енергиите никога не се загубват, те само се преобразуват. И тъй като вие сте велика комбинация от енергии, преминавате през безброй преобразувания, но не можете да изчезнете. Това знание би трябвало да ви освободи от всички човешки страхове и тревоги.

Когато в живота ви се случи да преобладава тъмна енергия, си спомнете, че сте Светлина. В мига, в който си го помислите, тъмнината спира да има власт над вас и се разпилява.

Вашата истинна същност съдържа цялото знание и възможности, които и Създателят притежава. Те са капсулирани до времето, когато ще бъдете готови да ги проумеете и правилно да ги приложите. Това е достъпно за същностите, които обитават зоните с висока вибрация и силна Светлина.

Развитието на земния човек преминава през всички енергийни зони – от най-ниските до най-високите. В тях постъпателно се разкодират вашите огромни възможности. Скритата ви същност знае кога е готова да бъдат отворени определени знания и възможности. Тя се изразява чрез Божествени кодове,  Дух, Душа и семенен атом.

Божествените кодове у човека са му дадени от Създателя. В тях са закодирани потенциалите на Твореца и са най-висшата част от истинната ви същност. Следващата висша част, която е действена, е Духът. Той определя как да се развиват същностите с Божествен код. Духът е изразителят на Създателя. Създателят дълги времена е бил в латентно състояние, след което идва моментът да бъде изразена Неговата Същност. Тогава Той отделя от Себе Си Духа – зарежда го с нови програми за действие, съзидание и организиране на енергиите.

Духът отделя от себе си Душите. Те също съдържат възможностите на Духа, кодирани от Създателя у него. Душите са изпълнителите на повелите на Духа. Създателят, Духът и Душата присъстват в същностите, които населяват Световете.

Световете се планират и организират от Духа. Той е творец на подсъздателите. Те строят световете. Образуването на йерархиите е етап от организирането на Световете. Техният строителен материал е Светлината. Тя също съдържа възможностите на Създателя. Нейната поява е началото на появата на световете. Ролята ѝе безценна – без нея и Духът би бил в латентно състояние. В нея е началният код, чрез който се отключва съзидателният процес. Светлината съдържа Висшата Енергия на Любовта. Без Любовта същностите  не биха имали възможност да са в действие и в развитие.

Семенният атом, който всеки човек притежава, е ядрото, в което се събират знанията и опитностите на същностите в техния път из Световете. Програмите, през които те преминават, са разнообразни и много на брой. Всичко, което съдържа семенният атом, е вечно. То е капитал, който остава в Душите през вечното им съществуване. Семенният атом се обогатява чрез всяка програма, която Душата преминава. Тя може да ползва този сейф в по-нататъшното си съществуване и да надгражда програмите си.

Когато в Световете се е появила човешката форма, Душата е използвала натрупаните си богатства в семенния атом, чрез които да реализира участието си в материалните светове, съзнавайки ясно смисъла на такъв вид съществуване. Физическите форми се развиват в светове с ниска вибрация. В тях Душите трудно реализират програмите си. Във високите Светли светове те не изпитват такива трудности. Когато изберат програма в гъстата материя, Душите се нуждаят от знанията и опитностите, които се съдържат в семенния атом. Говоря ви всичко това, защото бих искал да сте наясно колко велика и сложна е вашата същност, какви притежания и възможности са скрити във всеки земен човек. В образуването на човешките тела са участвали Висши цивилизации. Човешкото тяло е съвършен инструмент за чието създаване милиони години са работили Висши Светлинни същности.

 Физическата биологична част е с най-ниска вибрация. За да може да съществува Душата в ниските измерения, тя се нуждае от скафандър. Той също е велик и сложен инструмент на Душата. Като знаете всичко това, би трябвало да се изпълните с уважение и грижа към цялостната си истинна същност. Макар във физическите измерения  и в биологичните тела да е неразбираемо колко невероятни същества сте, отнасяйте се с Любов към себе си и към другите хора.

Душите ви са Висша Светлинна общност. Във всеки човек се опитвайте да усетите неговата Душа. Тя е истинната му същност. Не съдете за хората по външния вид и негативните им човешки изяви. Те са израз на личността – не са същността им. Прощавайте! За да общувате хармонично с другите хора, развивайте усета си за Душите им. Игнорирайте човешките прояви, които ви дразнят. Повярвайте, че вашата истинна същност съдържа част от Създателя, от всички Негови аспекти. Аз винаги съм ви прощавал, защото контактувам с истините ви същности. И вие прощавайте – това ще ви помогне да развиете  усета за Душите на другите хора.

  Обичам ви!

                         Иисус

 

ХАРМОНИЯТА – КАЧЕСТВО  НА ИСТИННАТА  СЪЩНОСТ

 

Вселената е проект, в който балансът на енергиите и елементите е задължителен. Без баланс не може да се постигне хармонията, която е основен носител на красотата. За хармонията е писано и в другите книги, но в тази аз искам да разгледам философския смисъл на хармонията, защото тя е част от дълбоката същност на Създателя.

Той е повелил на всички подсъздатели на светове да бъдат особено бдителни относно хармонията. Те трябва да сътворяват напълно хармонични светове. Хармонията е фактор, който е в основата на развитието на световете. Ако тя е нарушена, из-градените вселени и техните подразделения не могат да бъдат трайни. В даден момент те ще започнат да деградират.

Деградацията е процес, който позволява на негативните енергии да навлизат в конструкциите на изградените светове. Те снижават вибрациите им и Светлината. Като знаете, че Светлината съдържа Любовта, близко до ума е, че Любовта започва постепенно да се капсулира и престава да е действен фактор. Така се стига до появата на ниските измерения.

Хармоничните светове са висше благо, което активира творческите възможности на същностите, които съществуват в тях. Войните са възможни само в светове, в които липсва хармонията. Тя е балансът на всичко, което е израз на Създателя. Бъде ли нарушена, се отваря пролука за негативните енергии. Да, те са допуснати в плана на Твореца, за да е ясно, че това не е добрият начин на съществуване.

Там, където има превес на негативните сили, същностите не могат да прогресират. Любовта за тях е непонятна и те трябва задължително да я отключат, за да започнат да разбират необходимостта от хармония и красота. Това ще им позволи да покачат вибрациите си и да привлекат по-ярка Светлина.

Хармоничността в един свят се изразява чрез Любовта, Светлината, звуците, цветовете и особено от добрите отношения между същностите. Липсата на хармония определя световете и същностите като недоразвити и неприемливи.

Осъществяването на баланс във всичко, което изгражда световете и изразява качествата на същностите в тях, е изключително важен процес. Той определя какъв вид съществуване ще бъде реализирано. Липсата на баланс поражда конфронтация, негативни чувства и грозни прояви. Всеки свят може да се развива, ако в него стремежът към баланс, т. е. към хармония, е проявен и се работи съзнателно за него.

Аз слязох на Земята, за да внеса Любовта и Светлината и чрез тях да се осъществи баланс между енергиите и човешките взаимоотношения. Без процес на хармонизация никое общество не би могло да съгради по-добър свят за съществуване.

Мислите и емоциите също са основни елементи в постигането на балансиран и хармоничен свят. Всички Учители винаги ви говорят колко е важно да следите какви мисли и чувства изпращате в пространството. Отегчени сте да чувате постоянно това, но те са, които създават вашия живот такъв, какъвто е.

И аз ви казвам, че това е наложително ясно да се разбере и приложи. Целта на живота е безсмъртието, но пътят към него преминава чрез постигането на контрол над мислите и чувствата. Глобалното съзнание променя света, в който живеете, а то се преобразува всеки момент от вашите мисли и чувства. Те  изграждат и вида на взаимоотношенията ви – хармонични или дисхармонични да са те. Естествено, хармонията включва положителните мисли, чувства и действия.

Бях на Земята, за да проповядвам, че всички сте братя, тъй като всички сте синове Божии. Израз на братството са балансираните и хармонични отношения между хората. Те внасят красотата в живота и отключват възможността световете и общностите да постигат развитие. В плана на Отец ни е заложена хармонията. Когато поради нарушения в нея в даден свят нахлуят негативни енергии, тя може да бъде възстановена, като те бъдат превърнати в Светлина.  Така този свят отново ще е балансиран. Негативните енергии могат да бъдат преобразувани в Светлина, когато надделеят позитивните енергии в хората. Ако това не се случи, такива светове деградират и се разпадат. Техните енергии и градивни елементи се връщат в първоначалните латентни състояния на енергиите и могат да бъдат употребени в следващ съграждащ план на Създателя.

Липсата на хармония е разрушила много светове и са били стагнирани програмите на много души за дълги периоди. Учителите, които са посещавали Земята и други светове в стагнация паради започналата деградация, са имали за цел чрез дейността си да възстановят баланса и да подпомогнат хармонизирането на живота в дадените общества. Светлите Учители винаги са внасяли Светлина, Любов и по-висше знание, за да възстановят баланса и да подпомогнат глобалното съзнание на дадено общество да промени съотношението между позитивните и негативните енергии, в полза на позитивните.

В момента земният свят е в тежка борба между негативните и позитивните сили. Войната в по-високите зони за спасението и извисяването на Планетата е приключила в полза на Светлите сили. Сега битката се води на земния фронт. Всеки човек, съзнателно или не, е боец на този фронт. Ако не сте преки участници във физически бойни действия, това не означава, че не участвате в тях. Участвате с пълна сила чрез мислите и емоциите си. Ако допринасяте за хармонията, т. е. за Любовта, Светлината и Красотата да бъдат във вашия свят, вие сте бойци от Светлите сили.

Планетата ви ще бъде въздигната към Светлите светове, които я очакват с радост, ако по-голямата част от земните хора се грижат да има хармония в живота.

Човешкото развитие се изразява именно в това, да бъде постигната трайна хармония в живота на всеки човек, което е предпоставка за хармония в цялото общество.

Тече последната битка – хармонията трябва да надмогне дисхармонията и третото измерение да се отдели от Планетата.

Наблюдавайте себе си постоянно. Грижете се да създавате хармония в частния си живот и в личното си пространство чрез положителни мисли и взаимоотношения. Надмогвайте нехармоничните ситуации, като внасяте Любов и красота в тях.

Аз съм постоянно във вашия свят чрез моята Любов и Светлина, с които подпомагам земната хармония.

Обичам ви!

                        Иисус

 

ЗАЩО  СТЕ  ЧОВЕЦИ?

 

   Не винаги сте били човеци. В началото сте били първична Светлина. След това сте били светлинни същности. В този проект сте могли да обитавате Висшите Светли светове.

Когато Създателят е задал програма световете да бъдат раздвижени и съживени, инструментът на Създателя, Духът, е отделил от себе си Душите, които да населят световете. Целта е била енергиите да излязат от латентното си състояние и да съградят живот, в който да се образуват действени общества. Това е една безконечна история на съграждане и организиране на разнообразни светове с различни планове на развитие.

Винаги, когато Творецът излъчва нови енергии и задава нови планове, Той всъщност разгръща Себе Си и опознава Своя потенциал. Творческите Му прояви засягат цялото Мироздание. В основата им са Светлината, Любовта и Хармонията.

Според комбинациите от енергии и количествата Светлина и Любов в Мирозданието протичат непознати процеси и се осъществяват непознати светове. Творчеството на Създателя е непредвидимо и много разнообразно – чрез него Той познава Себе Си.

Душите стават основен фактор за творчеството на Създателя. Те са носители на всичко, което съдържа Духът, а той съдържа всичко, което е присъщо на Твореца. На Душите е дадена творческа свобода. Чрез програмите, които те решават да реализират, се проявява Творецът.

Грандиозно е това, което е се е случило след първия момент, в който Създателят е решил да изведе енергиите от латентното им състояние. Няма земни думи, понятия и изрази това да бъде изказано чрез Слово. „В началото бе Словото“ – този постулат се отнася за много по-късна фаза от творческия изказ на Твореца. Словото става градивен материал, когато Светлинните същности са почувствали необходимост да имат словесно изразяване. Във Висшите сфери те общуват безсловесно.

С постепенното снижаване на вибрациите се образуват измеренията. В тях вече се налага словесното общуване. Това е нов етап от разгръщането на творческия проект на Създателя. Затова казвам, че преди този етап е неописуемо с думи онова, което е било преди. То е толкова Велико, Светло, необятно, хармонично, красиво и неизразимо – безгранично в Любовта и в Светлината!

За човека ще говорим много след тези изяви на Създателя. Той фактор в разгръщането на измеренията. Все по-снижените вибрации и по-отслабналата Светлина стават причина за образуването на гъстата материя. За да могат да присъстват в нея и да осъществяват програмите си, Душите започват да се нуждаят от тела, изградени от тази материя. Проектират се биологичните скафандри, чрез които Душите да са в състояние да населяват ниските из-мерения.

Вече съм ви обяснил, че негативните енергии също са продукт в програмата на Твореца. Целта е да се разгърнат различни процеси, чрез които Той да познае различни аспекти от Себе Си. Негативните енергии не са нищо друго освен енергийни комбинации в дисбаланс. Те могат да бъдат балансирани и превърнати в Светлина и Любов. Това е учебен процес, създаден за Душите, които са приели да се вселят в светове с гъста материя.

Във Висшите светове, в които са проектирани и създадени Висшите цивилизации, е внедрена програма те да бъдат създатели на същества, които да могат да живеят в ниските измерения. Те могат да създават материи и форми, в които да се поселят доброволческите отряди на Душите, които приемат да участват в експериментален живот в гъстата материя.

Тези висши цивилизации не могат да създават Души. Душите, бидейки част от Духа,  той част от Създателя, са много по-високи субстанции. Те не могат да бъдат унищожавани, нито пък програмирани според волята на създателите на по-нисши цивилизации. Когато попаднат в изключително трудни условия, Душите са в състояние да се капсулират и да запазват всичките си висши възможности. Те остават в латентно състояние, докато обстоятелствата станат по-благоприятни.

Ти, ЧОВЕКО, си висше същество, в чиято физическа същност е внедрена Душа, която е израз на Духа, а той пък е израз на Твореца. Говорим за човек, когато Висшите субстанции са внедрени в биологично материално тяло.

Душите, които са избрали да участват в този труден експеримент, по своя воля приемат да изпълнят програма в ниските измерения. Всичко, което се случва и развива в тези измерения, също е познавателен процес, обслужващ Създателя.

И ето, ти си Човек, Душа, вписана в материално тяло. Ограничен си относно възможността да използваш великите си възможности. Живееш в свят с пространство и време. Информацията за същността на живота и на Творението е дълбоко заровена в семенния атом.

По- късно ще говорим какво е необходимо да се прояви, след като си в ролята на ЗЕМЕН ЧОВЕК.

Обичам ви!

                     Иисус

 

В  ДНЕШНИЯ ЧОВЕШКИ  СВЯТ

 

Няма да ми повярвате, но в началото Вселената беше скучна. Всичко беше точно и предвидимо. Разбира се, беше много красиво и хармонично, но без никакви изненади. Човешката поява коренно промени световете, в които се засели човекът. Това беше шок за подредената Вселена, защото нещо непознато и непредсказуемо предизвика удивление и любопитство в по-висшите същности.

Ниските измерения не бяха планирани от Създателя. Те се сформираха от неочакваното снижение на енергийните вибрации. Експериментите за комбиниране на енергиите излязоха извън контрол и се получи силна дисхармония. Вече знаете, че сама по себе си тя е израз на негативните енергии.

Светът на човека е още един аспект от изявата на Твореца. Той е поредното познание за възможностите на енергиите. Тъй като Съзнанието на Създателя се съдържа в енергиите, чрез техните неизследвани комбинации се откриват непознати възможности на Божествената Същност.

Същностна проява на човека са неговите емоции. Те са от основните двигатели на изявите му и правят световете, в които живеят хора, много цветни и живи. Преживяванията на хората са същността на живота им. Обикновено те са непредсказуеми, защо-то всеки човек е уникален. Неговите емоции в различните житейски ситуации имат многообразни нюанси. В този смисъл всеки човек е отделна малка вселена, която е много раздвижена и изпълнена с непредсказуемост.

Когато на планетарна общност е дадена свободна воля, какъвто е случаят с планетата Земя, тогава свободните воли са създатели на невероятна амалгама от емоции, мисли и действия. Човеците имат различни степени на духовни постижения и това произвежда неизбежен хаос.

Влиянието на всеки човек е естествен процес във всяко общество. Дори външно да изглежда инертен и незаинтересуван от общия живот, той има свой вътрешен живот и енергиите, които излъчва в пространството, неминуемо го правят участник в общия живот.

Човешкият свят е изключително интересен за цивилизациите, които не познават емоциите. Поради свободната си воля човекът в известна степен има независимост, ако е осъзнал, че притежава свобода. За съжаление малко хора са надскочили стадното влияние и не упражняват правилно свободната си воля.

След появата на човека в Мирозданието, е започнал един нов етап за опознаване на творческата Божествена Същност. Ако и когато осъзнае творческите си възможности, човекът би могъл да е осъзнат творчески инструмент на Създателя. Щом осъзнае великата си творческа същност, човекът е способен да сътвори чудеса и да преобразува ниските измерения, като внесе в тях повече Светлина. За да осъзнае и употреби творческите си заложби, на първо място му е необходима отключената Любов. Без Любовта те стоят закодирани. Ясновидците могат да познаят хората, които са духовно отворени, по светещите им сърца.

Един човешки свят им шанс да оцелее и да просперира, когато в него има повече светещи сърца. Сърцата, които не са светнали, обикновено са на хора с краен егоизъм. Всяко светещо сърце внася в света повече Светлина.

Светлите същности в дадена човешка общност са носители на хармонията и общността вибрира с по-високи честоти. Те са залогът за оцеляването на даден свят, в който глобалното съзнание е нестабилно по отношение на позитивните и негативните енергии.

Хората със светещи сърца са с осъзната отговорност към Цялото и са излезли от черупката на егото си. Със свободната си воля, богатата гама от емоции и различна степен на духовна събуденост, човешките общества всяка минута творят нов и непредвидим свят.

Душите, които приеха да слязат в гъстата мате-рия и да преживеят човешка програма, имат шанс да натрупат изключителни опитности, които са непознати за Душите, които са избрали да реализират програми в Светлите светове.

Земните цивилизации са уникален експеримент в Мирозданието и са дали и дават много ценна ин-формация на подсъздателите, творящи световете.

Страданието, грижата за оцеляването, мъката, страхът, разочарованията, привързаностите и още, и още негативни емоции са огромни изпитания за човешката личност, но те са и онези важни фактори, които движат човека да се стреми към постигане на реципрочните състояния, от които се надява да се почувства щастлив. Всъщност, човешкото щастие е именно в това, да бъде надмогната тъмнината и да бъде победен страхът. Когато се преодолее страхът, човек може вече да започне да проумява смисъла на живота и някои от принципите, заложени от Твореца в цялостното съществуване на Едното.

Хора, вие сте големи щастливци заради това, че Душите ви са били така смели и дръзки да изберат програми в такъв свят на свободна воля и непредсказуемост. Вие живеете цветен живот с много възможности. Осъзнайте това, ценете го и го използвайте всеки Божи ден!

Обичам ви!

                         Иисус

 

Паролата: СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Към моите земни братя

Към старите и новите приятели

Истината за човешката същност

Хармонията – качество на истинната същност

Защо сте човеци?

В света на днешния човек

Човешките спомени и мечти

Зовът на човешката Душа

Успокой сърцето си

Плодовете на земния свят

Силата е у теб

Човешкото право

Да се борите – защо?

Ти си Божи пратеник – не забравяй!

Създателю, простри ръката си над мен

Светът в теб

Божественият пратеник

Проектът Земя

Открий мъдреца в себе си

Съдбата човешка

Следвай Душата си

Практикувай Любовта

Славата Божия

Изрази Бог

Вселенската спирала

Светът е енергия

Отвореният път

Светът на знаците – Пентаграмът

Продължение на пътя – появата на новия Пентаграм;

Значение на символите

Аз, Йоан, ученик Иисусов, ви приветствам

Бъдете създатели на Новия Свят

 

ОЧАКВАЙТЕ КНИГАТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА.

 

 УСПЯВАЙТЕ В ДУХА И В МАТЕРИЯТА!

 ЩАСТЛИВА И ПОЛЗОТВОРНА 2017!

                                                           Б. Кларк

Моля, предай нататък.

E: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел. 029572654

Предишни заглавия: „33 писма от Христос“ „Земята – щастлива отново“, „Човекът – божествен отново“, „Посети ме, Господи, пак“,  „Повярвай – ти си Светлина“, „Животът е твоя игра“, „Лотос бял е твоята Душа“, „ И рече Бог: Вдъхвам ви и Любовта“, „Новата Земя – обител на радостта“, „Новото битие – живот в сърцето“, „Планета на благодат – ти  си сътворителят“, „Свободата – тя е в безсмъртието – винаги си бил безсмъртен“, „Пътнико, вечността е твоя“, „Вечната Истина на Отец ми – Любов“.

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019