Представяне на книга

Абсолютната свобода

Печат

Представяне на книгата „Абсолютната свобода“ на Деница Лалева – Мона

 

В своята първа книга „Абсолютна свобода” авторката Мона излага идеята, че за да е господар на живота си, човекът трябва да познава и контролира собственото си съзнание; да се превърне в зараждащият се нов тип човек – земен магьосник.

В своята книга Мона нарича негативните вярвания вируси и твърди, че всеки може сам да си изгради антивирусни програми и да елиминира страховете си. Но за целта трябва да познава физиката на вибрационната реалност. Става въпрос за принципите, по които съзнанието се програмира и законите, според които се изгражда действителността. Защото всеки човек има потенциала да се превърне в земен магьосник, а най-важните практически насоки за този процес са събрани в наръчника „Абсолютна Свобода”.

 

Ето част от книгата:

 

Емоционалната скала

 

Прощавай, попаднах в капан.

Чувствам се толкова болезнено сам...

Дали има изход от тази тъма?

Щом се надяваш, отговорът е: Да!

 

За да владееш съзнанието си, трябва да познаваш принципите на движение от едно вибрационно ниво към друго, т.е. преминаването от една емоция към друга. Законът за привличането не позволява хаотично движение между различни вибрационни честоти. Например невъзможно е да се премине от състояние на отчаяние, поддържано повече от 10 минути, към емоцията радост с един скок на мисълта. Преминаването към по-приятните емоции става стъпало по стъпало нагоре по емоционалната скала.

Вибрацията на човека се променя ежесекундно. Затова, когато говорим за емоцията отчаяние или депресия, не става въпрос за емоционално състояние, което човекът е поддържал толкова дълго, че се е превърнало в аспект от неговия характер. Както казахме, реалността се пресъздава непрестанно от нула. По този начин съзнанието има възможността да промени или репликира емоционалното състояние отпреди миг. Затова и фокусът върху момента е повратната точка в живота на човека, който предприема това пътуване към съзнателно съществуване. Тук обаче не става въпрос за медитативно упражнение или обръщане на вниманието към тук и сега за малко, колкото да осъзнаеш къде се намираш и да въздъхнеш, защото разбираш интелектуално валидността на идеята за присъствие в момента. И само миг след това да се гмурнеш отново в купчините от мисли, гъмжащи в съзнанието ти.

Земният магьосник разбира с каква огромна скорост се разширява неговото съзнание и се променя цялата реалност, която той проектира заедно с другите участници в Играта. Той наблюдава емоциите си, без да сваля вътрешните си очи от тях, така, сякаш нищо друго няма значение. Той усеща на момента как мисълта му докосва определени струни в съзнанието му и съответният звук резонира в аурата му. Когато мислите му ударят „фалшивите" тонове, той ги чува и веднага променя мелодията. Затова, когато говорим за съзнателно изменение на емоционалното състояние, имаме предвид процес, който трае между няколко стотни от секундата и 10 минути - в зависимост от нивото на владеене на фокуса. И сега, след като отново наблегнахме на този най-важен въпрос в процеса на съзнателно настройване на вибрацията - наблюдението на емоциите момент по момент - да обърнем внимание на принципите, по които се контролират те.

Човекът може да изпитва безброй различни емоции, но за целите на овладяване на съзнанието напълно достатъчно е да ги разделим на 10 нива - 5 отрицателни и 5 положителни. От -5 до 0 движението се усеща като облекчение, а от 0 до +5 - като зареждане. Това, което разделя двата спектъра на емоционалната скала, е „нулевата точка", която съответства на емоцията надежда. Достигането на надежда есвързано с усещане за освобождение. Това изживяване принадлежи по-скоро към групата на положителните емоции, но нейната специална позиция се дължи на съществената за процеса на реконфигуриране на съзнанието роля. От надежда нататък покачването на вибрацията става много по-лесно. Във вибрационния океан, в който всички хора плуват, нивото на надежда е „повърхността на водата". Докато човекът се намира в отрицателния спектър, той се чувства като удавник. Когато достигне емоцията надежда, той подава главата или поне носа си над водата и вече диша. Може би все още не плува и не е ясна съдбата му, но това положение е радикално по-добро, отколкото под водата. От друга страна, от надежда изкачването по „положителните стълби" е много по-лесно. Колкото по-високо се намира човек, толкова по-безпрепятствено преминава към още по-високите вибрации. Най-трудно се излиза от „дъното", където вибрационните течения се усещат по-скоро като плаващи пясъци или засмукваща тиня. Но това не означава, че е невъзможно, въпреки че вирусите твърдят обратното, докато те оплитат в пипалата си и те дърпат надолу. Техните илюзорни теории се разсейват в пространството, когато овладееш фокуса на мисълта си и намериш мислите, които те издигат нагоре като спасителен пояс. Но преди всичко трябва да се запознаем с основните емоционални нива и тяхната последователност.

 

+5

ЩАСТИЕ

състояние, в което нищо друго не е нужно

+4

ВДЪХНОВЕНИЕ

любов, страст, сила, свобода

+3

ЕНТУСИАЗЪМ

радост, веселие, наслада

+2

СПОКОЙСТВИЕ

благодарност, признателност

+1

КОМФОРТ

вяра, позитивно очакване

 0

НАДЕЖДА

доверие, оптимизъм

-1

РАЗДРАЗНЕНИЕ

разочарование, песимизъм, нетърпение, скука

-2

ОБВИНЕНИЕ

критика, укор

-3

САМООБВИНЕНИЕ

самокритика, самота

-4

ГНЯВ

яд, агресия, омраза, ревност

-5

ДЕПРЕСИЯ (СТРАХ)

отчаяние, тъга, нещастие, безсилие, паника

 

 

На практика всички негативни емоции са различни вариации на емоцията страх. Колкото по-силен е страхът, толкова по-близо е мисълта до архетипните He-истини. Страхът води до отчаяние, депресия, паника и т.н. Най-важният факт за процеса на реконфигуриране на съзнанието е, че човек не може да се озове от отчаяние в надежда, без да премине през гняв и оттам да продължи издигането си през по-разредените негативни вибрации. Това е от фундаментално значение за този, който иска да владее съзнанието си и да разбира света, в който живее. Без неговото осъзнаване също така никой не може наистина да помогне на друг, озовал се в моментна или продължителна емоционална криза. Защото излизането от подобно състояние е свързано с преминаването на по-горното стъпало на емоционалната скала, т.е. гняв, яд и т.н. Най-често хората смятат емоцията гняв за по-негативна от тъга или отчаяние. Но принципите на съществуването са такива, че всеки човек е отговорен първо за своя собствен живот и своето собствено щастие и след това за живота и/или щастието на което и да било друго същество. Емоциите депресия и отчаяние са близки до самоунищожението, докато гняв и агресия са свързани с унищожението на друго същество или предмет. Това че гневът е по-малко негативна емоция, всеки може да докаже сам на себе си, наблюдавайки чувството на облекчение, което носи тя, в сравнение с предходното състояние на паника, мъка и/или отчаяние. Както казахме, това разбиране е от основно значение за процеса на овладяване на съзнанието. От една страна, защото човекът трябва да си позволи да се ядоса, когато се намира на по-ниски честоти, ако желае да подобри емоционалното си състояние. От друга страна, този свят ще стане по-благоприятно място за живеене, когато хората започнат да разбират, че гневът на близките и приятелите им винаги е сигнал за излизане от самоунищожителните нива на вибрация и по-скоро биха го приветствали с идеята да им помогнат да се изкачат възможно най-скоро по емоционалната скала.

Когато човек премине през гнева и се озове на ниво самообвинение обаче, следва още един капан, създаден от същите погрешни разбирания за основни житейски принципи в днешното общество. Много често хората, достигнали до това ниво, падат отново до дъното на емоционалната скала поради общоприетото вярване, че един „достоен" човек ще търси вината по-скоро в себе си, отколкото в друг. Отново трябва да се подчертае, че всяка негативна мисъл, насочена към себе си, е по-нисковибрационна от негативна мисъл, насочена към някого или нещо друго. Така, както гневът се усеща като облекчение от отчаянието, обвинението се усеща като облекчение от самообвинението.

Важно е да се отбележи, че не говорим за промяна на ценностна система или принципно отношение към света, а за мисловен процес, чиято цел е повишаване на вибрацията. При съзнателен фокус той отнема не повече от 10 минути, в които изборът на мисли, предизвикващи емоциите гняв и обвинение, не е свързан с взаимоотношенията с други хора, а се случва само в съзнанието.

Преминаването от отрицателните към положителните емоции зависи от два главни фактора - силата или дълбочината на активираното вярване и продължителността на фокусиране върху мислите, които го активират. Преди да говорим за активиране на вярвания обаче, ще дадем пример за това как практически се излиза от негативните мисли и емоции, поддържани повече от 10 минути.

 

Цялата книга може да изтеглите от www.spiralata.net/kn_bul/mona.zip

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019