Послания от Крион

Мостът на мечовете

Печат

Мостът на мечовете

Мелбърн, Австралия

29 септември, 2012

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Магнитната служба.

Погледнато в най-общ план вие достигате кулминационната точка на онова, което ние наричаме решителната точка за човечеството. Но за да можете да го видите в сперспективата, в която аз го виждам, вие трябва да разберете две неща.

Първо, ако се върнете малко назад във времето, ще си спомните, че в моите първи послания аз ви известих, че човешкото съзнание се спроменя. Още от самото начало на моето пребиваване на планетата ви дадох информация, че човечеството е в процес на преход и че аз съм пристигнал тук със задачата да пренастроя магнитната решетка. Казах ви, че групата на Крион ще завърши тази задача през 2002 година след което ще напусне, както и стана.

Вашето достижение е в отговор на онова, което постигнахте като човечество. Дори някои от вас бяха направили съответните математически изчисления с помощта на които откриха, че целият процес ще се извърши през един 36-годишен интервал, по време на който вашето Слънце ще се подравни с центъра на Галактиката  - началото и края на 26000-годишния цикъл на планетата.

Това астрономическо явление е също така в езотерично [метафизично] съответствие с предсказанията на древните– една решителна точка за човечеството, която е може би най-важната от всички, такава която носи в себе си грандиозен енергиен смисъл. Поради тази причина аз пристигнах тук, и ако се върнете на първите ми послания към вас, ще разберете защо съм дошъл – защото с хората се случваше нещо, което имаше отношение към тяхното бъдеще.  Аз ви казах това преди 22 години, а към 1993 вие получихте първата публикация [Книга първа на Крион]. Сега се намираме в 2012 и нещата са точно такива, каквито казахме, че ще бъдат. Тогава ви дадохме потенциалите; някои от тях се превърнаха в потенциали на човечеството, други не.  Ние си служим само с потенциали, но най-силните от тях сочеха към днешна дата.  

Второ, бих искал да ви напомня, че когато дойдохте на тази планета, всеки един от вас беше уникален. Без значение на колко години сте, щом сте тук в тази зала, вие сте стара душа. Старите души са онези, които са слконни да се настройват на съответната вълна, за да четат или слушат послания като това, но това също сме ви го обяснявали вече. Така че ние тук имаме една уникална група, и аз бих искал да ви припомня  искрата на истината при вашето пристигане, на всеки един от вас – свежа искра, самонастанила се във вашата памет извъняща в ушите ви в момента на раждането ви: "Това ще е животът, през който ще се извърши промяната."

Има такива от вас, които дори си задават въпроса:"Защо съм жив?" Вие знаете кои сте. Когато около вас беше само тъмнина, причинена от обстоятелства и ситуации, ние бяхме там. Аз ще ви кажа защо сте тук. Вие сте тук, за да завършите задачата, която започнахте преди толкова много години, стари души! Това е решителната точка и от моя гледна точка вие вече сте я пресекли.

Пред вас не стои тест, защото вие вече сте го преминали. Във вашата времева линия остават още малко повече от 18 години. Така че маркерът в края на настоящата 2012 година означава само едно – една тържествена точка в 3D времето. Ще се задоволя с това да кажа точно сега, че онези, които сътвориха това просаветлено място наречено Земя знаят какво вие направихте. Това много ги радва и те ви приветстват, но  има такива, които се притесняват от случвяащите се неща, както и от нещата, които предстоят да се случат.

 

Мостът на мечовете

Сега ще ви обясня какво означава Мостът на мечовете. Това е една фраза, която съм споменавал много пъти в миналото. Казахме ви, че накрая – това ще рече в края на старата парадигма на планетата [т.е.сега] – вие ще разполагате с Моста на мечовете.

Нека ви разкажа за някои потенциали на бъдещето, непосредственото бъдеще. Това са неща, които ще се случат на бъдещите поколения, т.е. не точно сега.  Например Моста на мечовете. Някои от вас са изследвали тази информация и са я сравнявали с древни пророчества от свещени писания, опитвайки се да извлекат информация за събития и дати, така че да могат по-прецизно да я локализират във времето. Някои даже казаха:"А, мостът на мечовете: Това трябва да е от времето, когато на планетата са се водели битки. Това трябва да е Армагедон." Казвам ви, скъпи мои, че Армагедон се случва на някоя друга земя, и то в друго време! Можете да отпишете това пророчество като нещо, което няма да се случи с вас.

И отново ти казвам, скъпо Човешко същество: не се обръщай към старите предсказания и не ги съотнасяй с нещо, което се извършва тук. Древното пророчество казваше, че ще умреш в края на миналото хилядолетие, помниш ли това? Но ти все още си жив тук, в 2012 година! Ти вече премина през пророчествата на древните жители на планетата, които виждаха отместването на севера и юга – пророчеството на пернатия змей, пророчеството на кондора и на орела. Става дума за едно движение на енергията на планетата по начин, по който нито една прогноза от "модерните времена" не го е видяло. Вместо това то дойде от древните земляни, които видяха потенциалите на няколко временни фрактали. Тези потенциали сочеха, че човечеството ще премине през петата решителна точка и ще навлезе в една нова фаза наречена Великата промяна на човешкото съзнание.  

Какво следва да се случи? Мостът на мечовете. А сега нека го анализираме. Помолихме ви да не правите каквито и да е предположения и заключения върху нещо, което не ви е било казано преди.  Не проектирайте повече от това, което ви е било дадено. Не се опитвайте да търсите скрито значение в дадената ви информация. Аз сега ще ви обясня всичко необходимо.

 

Мостът

Тук нещата са ясни и прости. Това е един мост, така че нека се концентрираме първо върху него. За какво служи този мост и каква работа има тук? Поздравления, скъпи мои, защото изобщо не е задъижително решителната точка да е във вид на мост. Понякога тя може да е например бездна – бездна, в която човечеството е пропаднало, и в резултат да му се наложи да започне всичко отначало. Или пък някаква решителна точка без какъвто и да е мост, което означава, че промяна няма да има и всичко ще си остане каквото е; дори може и да имате в повече от същото, което е било преди – едно бъдеще, което никъде не е съществувало и никога не е било описвано.

Всъщност обаче се случва нещо съвсем различно, което е било описвано много пъти, но не и във вашите стари скриптове. На вас ви предстои да имате нови скриптове много след като моя партньор си отиде от този свят. Те ще бъдат написани от хора, на които вие ще гледате като на пророци на деня. Те ще ви говорят какво ще се случи на планетата и ще предскажат промяна в човешката природа. Те ще уловят тенденцията към квантовизация на човечеството. Когато преминете през моста, с вас ще се случи това, което се случи с Плеядианците преди много години.  

Но това е в далечното бъдеще. Какво да кажем за настоящето? Мостът, който прекосявате в момента, е мост между старата и новата парадигма на съществуване.  В крайна сметка цялото човечество ще го прекоси, но към момента само много старите души са го преминали наистина. Вие трябва да знаете следното: Мостът е за всички, и когато прекосите моста, метафорично казано, другите ще ви последват. Те ще го прекосят без дори да разберат за това. Те пресичат с вярата в една нова реалност.   

Следващата стъпка е захвърляне на старата парадигма какво да очакваме и приемане на новата парадигма за свят без войни. Тя би могла да бъде възприемането на цивилизацията по начин, абсолютно различен от този, на който са ви учили. Захвърлянето на старите страхове, които сте носили с години. Това е моста. Той е красив. Самият факт, че има мост, е красиво нещо.

 

Мостът е бил изграден за доста дълъг период от време. Допреди 30 години ние синхронично не сме знаели, че изобщо ще има мост. А ето такава е новата енергия: човечеството притежава правото на свободен избор и следователно силни потенциали не могат да се създават. Има само слаби потенциали. Затова само ако се случи обединяване или сливане на енергии, може да се стигне до съществено събитие - сътворяване на мост, или пък не. 

 

Ние знаем, че към 1987, годината на хармоничната конвергенция, мостът е бил в процес на изграждане. Към 1989 основната му структура е била готова. Към 1993 той вече беше налице. Тогава вие започнахте да наблюдавате събития като разпадането на Съветския съюз, както и обединеняването на предишни враждуващи европейски държави в Европейски съюз. Идеята, че нещата трябва да се обдиняват вместо да се раделят, беше нова идея. Диктатори започнаха да падат и мостът вече беше тук, но болшинството от човечеството не беше го забелязал, защото нещата се случваха бавно. Но вие почувствахте промяната, нали? Ето това представлява моста.

 

Какво сме ви казвали за моста? Всъшност, не много, с изключение на това, че прекосяването му не се харесва на старите енергии. Те не искат да си отиват! Те не искат да ви пуснат да прекосите моста, защото те самите не могат да преминат през него. Знаете ли, че те не могат сами да прекосят моста? Старите парадигми на Човешката природа, познати ви от хилядолетия, трябва да останат от старата страна. Те не могат да преминат, защото мостът отхвърля  всичко, което не е любов, състрадание и светлина. Тъмните неща, включително и Човешката природа от миналото, няма да могат да преминат. Но онези, на които говоря сега, вече се намират на моста.  Сценарият е ваш, както и думите, които кънтят в ушите ви в деня на вашето раждане – че това може и да се случи през този ви живот. И така, какво следва да се случи?

 

Мечовете

Нека сега поговорим за мечовете. Когато чуете думата меч, първото нещо, което се появява в съзнанието ви, е битка. Мостът на мечовете е една битка и ние също ви го казахме. Мечовете са метафора, която означава определени неща, така че позволете ми да ви опиша какви неща се имат пред вид.

Номер 1: Сатава дума наистина за оръжията в една наближаваща битка. "Крион, означава ли това, че ще има война?" Потенциално да. Ще ви кажа, че точно сега в Средния Изток се готви война. Нали го забелязахте? Какво знаете за Средния Изток, скъпи мои? Нека поразровим малко нещшата. В какава енергия израстнахте вие? Каква беше енергията на Средния Изток? Каква беше енергията от преди 40 години? С постановяването на държавата Израел от двете страни на границата беше издигната стена. Толкова дебела стена, че децата и от двете страни още щом започнеха да разбират съответния език, бяха обучавани как да се мразят едни други. Беше им обяснявано кой е врагът. Къде са днес те?

Някои от вас по онова време ги е нямало още. През вашата младост, били ли сте запознати със ситуацията в Средния Изток?  Не особено. "За каква вражда става дума?" ще попитате. Ами ако ви кажа, че това е кръвна вражда? Тя е между двамата сина на виден евреин. Единият основава Арабската държава, а другият си остава евреин. Те не искат и да чуят за това, но и двамата са евреи. (Моля, не им го казвайте това.)

Ако проследите родословното им дърво, лесно ще видите, че ситуацията е назряла за развръзка – решение на въпроса, или война. Една лоша развръзка би довела до изпепеляващ пожар. Нещо като описаното от Нострадамус. За щастие, това вече не е актуално пророчество за тази планета, макар че враждата още не е утихнала. Напротив, тя е толкова силна, колкото и тогава, но къде е тероризмът от преди 40 години? Изолиран е вече.  

Живеещите в Израел и Палестина понесоха основната тежест на тази вражда, но като че ли напрежението днес се е разпространило навсякъде – и естествено, вие сте притеснени. Защо се случва това? Отговорът е, че старата енергия е доволна да поддържа такава вражда, тъй като тя се развива и не допуска външна намеса. Всякаква външна намеса би могла да донесе нежелана светлина. Изведнъж, цялата земя се оказва намесена и сценарият се развива пред всички. Старите сили искат война, точно както и техните предци. Тези, които се намират на моста пък държат високо факлите със светлина и показват на другите как да преминат отвъд. Даже много млади хора в Израел, Палестина и Иран носят светлината със себе си! Всички стари сили наоколо са бесни, защото чувстват, че губят битката.

Ще има ли война? Какво всъщност става? Можете да почувствате, че се готви война, нали? Някои от вас дори отказват да следят новините, защото се страхуват какво ще им донесе утрешния ден. А все още не е дошъл краят на годинана! Ще се води ли битка?

 

Позволете ми да ви кажа, скъпи мои, че точно сега, в настоящия момент, съществува потенциал за малка война в средния Изток. Казвали са ви, че ако избухне война в средния Изток, целия свят ще св включи. Но аз ще ви кажа, че това е стара парадигма. Когато това се случи, следете внимателно кой решава да вземе участие и на коя страна. Защото на планетата се заражда ново съзнание и аз ще ви кажа следното: Във всички несправедливости, за които съществуват потенциали да се случат във вашето бъдеще, незвисимо дали има битка или не, за в бъдеще няма да има никакво значение  от коя страна на моста се намирате.  

 

В крайна сметка това, което ще се случи в Иран, ще се подчини на същата логика, и ще ви кажа защо – защото вече няма кой да заеме мястото на старите сили. Те не дават поколение и нямат наследници сред младите. Старите сили все още се опитват да разиграват фигурите като на шахматна дъска, въобразявайки си, че представляват цялата нация, но всъщност не е така. Ще дойде време, най-вероятно поради разгаряне на вражди, и в тази страна ще се случи революция. Но хората категорично не желаят война.

Попитайте който и да е израелтянин, дали все още желае война. Той ще ви каже НЕ, но едновременно ще се страхува да не би неговите врагове да са на друго мнение и да предизвикат от своя страна война. Кои са техните врагове и в какво се състои промяната, скъпи мои?  Вие си мислите, че знаете какво се случва в Сирия, Египет и Либия, нали? Позволете ми да ви кажа, че в момента се извършва рекалибрация на тяхното мислене – на това в какво те вярват и кого считат за свой враг. И за това, какво очакват от своите правителства. Нека ви кажа, какво искат те в крайна сметка, макар че вероятно няма да го видите в близките 20 години, но всъщност те искат училища и болници. Те искат да имат това, което имате вие във вашите магазини, и те искат свободата да могат да почитат своите пророци без някаква малка група хора да им казва как и по какви правила да го правят. Те искат да почитат Мохамед по свой собствен начин и да виждат Божията любов  в него  така както той им я обясни. Ето това се случва. В това се състои битката. Проблемът е, че старата енергия ще се бори срещу това, защото ако те получат онова, което искат, старата енергия ще изгуби контрола върху нещата.

Има една променяща се парадигма на дневен ред и вие трябва да я видите първи. Тя не е много приятна и затова искам да изостря вниманието ви. Не се хващайте безрезервно за думите на Нострадамус и да казвате: "Той беше прав." Нищо от неговите предсказания за периода след 1987 не се е сбъднало. Единственото вярно нещо е, че в Средния Изток все още има напрежение.
Времената днес не предполагат сбъдването на тези предсказания. Огледайте се. Все още има хора, които казват: "Сбъдва се, сбъдва се, сбъдва се!" Но те са контролирани от страха. Някои от тях наистина искат това да се случи, и вярват, че кулминацията ще настъпи с еуфорията около отиванетоу Дома и срещата им с Бог. Искам да ви кажа, скъпи мои, че вие сте си у дома! Но домът се намира от другата страна на моста в един свят без войни. Това е мостът. Старата енергия умира трудно.

Какво още означават мечовете?

Мечът е един символ, метафоричен символ на истината. Един мост от мечове означавамост на истината. Вие имате традицията да кръстосвате мечове над главите си в знак на почит към нещо, нали така? Ще има ли неутъпкан път от другата страна на моста? Да, но вие знаете това още от времето, когато се появихте на тази планета и това не трябва да означава световна война, и то наистина не е.  

Има такива, които поставят въпроса, дали трябва да продължи напрежението в Средния Изток точно сега. Те не си вярват един на друг, като в същото време не искат нещата да продължават по начина, по който са били досега. Напускат диктатори, заменят ги лидери, които в крайна сметка ще омекотят позициите си спрямо своите съседи. Това се случва, защото те осъзнават, че това от което имат нужда са училища, болници, пътища и сигурност за своите деца. Толкова ли ви е трудно да си го представите?  

Медиите трескаво се улавят за ужаса като разпространяват идеята, че всички са твърдо решени да се избият едни други. Бих искал да ви помоля да ги интервюирате. Но не онези, които виждате по новините, а майките и бащите, които не ги показват по новините, но които вярват в същите неща, които и онези от новините.  Те ще ви кажат: "Дайте ни мир; оставете ни на мира; позволете ни да се развиваме по своя път и да следваме своята култура. Ние не искаме да правим бомби. Ние искаме състрадание." Ето това е мостът. Нещата могат да се влошат преди да се подобрят и ние ви предупредихме за това вече няколко пъти. Ето затова вие сте тук.

Стъпка по стъпка малкото които разпалват омразата ще се откроят. Болшинството ще се осъзнае и ще ги изолира.

Важна е следващата ви стъпка. Кава ще бъде тя? Ще се страхувате ли, ще се появи ли у вас състрадание, разбиране, ще се изправите ли и щетръгнете през моста? Или пък ще се скриете зад ъгъла и ще треперете, когато видите онова, което сте се очаквали? Старата енергия умира трудно. Мечът на истината е  силен и активен, така че истината ще пребъде в светлината.

Какви още истини осъзнавате в момента? Ами истината за начина, по който работят нещата на една състрадателна земя, такава на която няма разделението, която имате тук? Бизнесът ще се промени, правителствата ще се променят, банките ще се променят. Това шокира ли ви? Някой ден ще разберете, че вие всъщност сте променили начина на съществуване на нещата в най-тъмните места на планетата. Не е това, което очаквате, но вие ще разберете, че вие сте направили промяната.

Аз съм в Австралия в момента, но на онези, които слушат или четат този материал в Америка ще кажа следното: Подгответе се!  Някои институции скоро ще паднат и онези, които нямат интегритет няма да могат да бъдат спасени. Отново ви повтаряме, че това е голямата фармацевтична индустрия. Неизбежно е. И ако не сега, то след десетилетие. . Това е неизбежно, те разбира се, ще се борят да оцелеят, но няма да успеят да пресекат моста.  Защото от другата страна на моста нещата са различни и пътят е друг – не просто медицина, а грижа за човека. Нови парадигми, за които до момента не е помислено и които не представят никоя от съществуващите днес системи, ще бъдат създадени от млади умове, които имат концепции неизвестни на по-старите.  Нещата, които не носят в основата си идеята за интегритет, ще отмрат. Разбира се, това не се харесва на старата енергия и нейните поддържници ще се съпротивляват.

Ще бъдат открити нови начини за получаване на електрическа енергия, нови начини за изхранване. Всичко това ще намерите от другата страна на моста. Той стои пред вас в очакване да го прекосите. Не се страхувайте. Светлинни работници, ето това чакахте вие, ето го бъдещето, за което копнеехте. Поради тази причина сте избрали да се родите и да живеете точно сега. Няма никакво значение на колко сте години. Не бройте отминалите години, или колко сте преживели; просто не го правете. Иска ми се да видите живота си какъвто ние го виждаме – всички ваши предишни животи с енергията, която сте създали на планетатa със собствените си ръце, тъй като това е начинът, по който Духът ви вижда. Вашият отпечатък върху земята е огромен, както и вашето преминаване през моста сега. Само старите души, които са акумулирали в себе си мъдростта на много предишни животи могат да пресекат моста и то да го пресекат бързо. 

 

Последният атрибут на мечовете

Последното нещо, което искам да споделя за мечовете, е честването. Какво се случва, когато човешко същество мине под кръстосани мечове? Каква е идеята на този ритуал? Това е женитба, нали? Е, хайде сега накрая, да ви покажем символа на женитбата върху моста. Той има толкова много значения! Това е свързването на каквото вече е било с каквото би могло да бъде, свързването на  състраданието с Човешкия дух, свързването на вашата духовна същност на планетата с вашите първоизточници (Плеядианците), това е свързване на вас със самите себе си! Това е сливането на севера и юга. Много е красиво. Това е

Мостът на мечовете.

Вероятно вие сте тук днес или слушате или четете, вероятно това е ново за вас и вие си казвате: "Аз не зная дали съм стара душа или не. Част ли съм аз от това прекосяване? Ще пресека ли и аз моста?" Позволете ми да ви кажа следното: Не анализирайте! Ще ви дам един факт. Ако в момента вие слушате (или четете), то вие вече сте част от това! Това е единственото нещо, което ви е довело до тази страница, до този стол, на който седите в залата, за да четете или слушате. И ако ви е интересно, то със сигурност вие сте част от това.  Някои от вас може да започнат да се съмняват  как работи това, и въпреки всичко вие сте част от него! Отново ви казвам: Не се задълбавайте в излишни анализи! Много хора ще се пробудят и ще ви последват. Мостът ще си бъде неизменно на мястото докато вие сте живи.

Какво се предполага от вас да правите? Просто бъдете, стари души. Отивайки на работа, занесете светлината там. Покажете, че вие имате отношение и разбиране към хората около вас. Върнете се у дома при домашните си, които може би не вярват в това, и не ги съдете. Вместо това, дайте им своето състрадание, защото вие носите частица от Бог в себе си. Помислете какво учителите биха направили в този момент. Те не са тук да ви съдят, напротив – те приветстват вас и вашия живот! Без значение кой стои пред вас, отдайте почит на неговия живот! Бъдете като един състрадателен Бог и като божествените семена, които носите в себе си, и това ще очертае вашето бъдеще. Не се страхувайте.

Прогнозите, които медиите дават за Средния Изток, са част от реакцията на старата енергия. Тъмнината не може да премине през моста и поради тази причина тя ще умре. Като казвам това, нямам пред вид хората. Имам пред вид енергията на омразата сама по себе си, която ще отмре или ще си отиде. Това е обещанието ми и аз говоря на тези, които имат пълния и свободен избор да променят това. Но казвам ви, вие не можете, защото натискът е твърде голям. Топката вече е започнала да се търкаля.

За тези последните 20 години вие видяхте, че промяна настъпва. Вие имате право на мир на земята. Настъпило е времето, което сте планирали преди. Имате на разположение прецедент, защото Плеядианците го направиха, жителите на Орион също, както и Октурианците. Предците на предците на предците на планетите от планетарните системи, в които и вие се намирате, го направиха. Сега вие сте на ход. Пред вас стои един дълъг процес и той ще продължи до изчезването и на последната следа от старата енергия. Отново ще заявя: Ще дойде време, когато ще се обърнете назад към днешния ден и ще кажете:  "Колко варварско е било човечеството!" Това ние виждаме днес, стари души.

Това е, което ние виждаме.

И това е така.

Превод Борислава Макиова

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019