Послания от Крион

Около нос Хорн

Печат

 

 

 

 

Около нос Хорн

 

Патагония, Южна Америка

 

 kryonlogo.gif

 

Извънреден ченълинг, януари 2012

 

 

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Магнитната служба.

 

Моят партньор понякога е толкова „плътен”! Този партньор е мъжа, чийто глас вие слушате. Моите лични благодарности към хората около него, които си поръчаха този специален ченълинг, който винаги е стоял на дневен ред, но не и в неговия ум. [смее се, защото този ченълинг се е провел извънредно, извън графика по настояване на местни жители]

 

Вие сте много близо до онова, което бихте нарекли „острието на Кундалини”. На тези неща трябва да гледате едновременно метафорично и физически. След 4 часа приблизително вие ще бъдете толкова близо, колкото смятате да бъдете до земята, която представлява дъното на населяваната планета. За целите на този канал, както и за енергиите, които визираме, ние ще считаме това място за центъра на Земята. Така че нека поговорим за енергиите тук.

 

През последното десетилетие ние доста сме ви разказвали за движението на Пернатия змей [Книга седма на Крион – за Пътешествието на пернатия змей в "Писма от дома”]. Това е метафора на описанието на Кундалини на планетата. Погледнете метафората и символизма на това, което се случва днешно време. Ще използвам терминология, която моят партньор не е чувал досега, така че не му се сърдете, ако не произнася думите, които му подавам коректно, или пък предпочете да не ги изговаря изобщо. Ние ще се постараем да използваме най-добрите възможни думи, за да опишем как вашите предци са ви представили Кундалини в графичен вид.  

 

Те са начертали своята концепция във вид на графика и това е енергийна графика. Кундалини представлява баланса между мъжкото и женското начало. Даже в рамките на човешкото тяло, древните са го представяли като олицетворение на едно съ-творение и проявление на нова енергия [концепция]. И наистина, то представлява мъжкото и женското в балансиран вид, движещи се заедно с огромна енергия, която да създаде перфектност и баланс.  Сега ние прилагаме същия този принцип към планетата.  

 

Както беше дискутирано преди, планетата Земя е преобладаващо мъжка, тъй като тя представлява предимно населението от Северното полукълбо. Войните на вашата планета са се зараждали главно в Северното полукълбо, и дори войните тук [в сърцето на Южна Америка] са причинени от нашествието на завоеватели, които са дошли от север [от Испания]. Може би ще кажете, че енергията на Северното полукълбо се е разпростряла и по Южното в продължение на поколения, като я е повлияло в значителна степен. Част от онова, което се променя на планетата, е едно преобръщане на ролите на Севера и Юга. Така че вие започвате да виждате как енергията на Южното полукълбо, която е мека и нежна, започва да повлиява на Севера! Следователно, Кундалини се придвижва на юг за един период от време, някои детайли от който аз ще ви представя сега.

 

Нека се обърнем към митологията. Да разгледаме древните писания и съдържащата се в тях метафора. А сега бъди внимателен, мой партньоре, тъй като това не е техническа или физическа, а духовна [езотерична] информация. Кундалини е спирала, завита в основата на гръбнака на човешкото тяло. Тя се разгръща само когато жената или мъжът са балансирани. Тя се увива около това, което се нарича lingam. Трите витки представляват лесно разгръщащите се части от енергия, а последната представлява най-трудната част, която е свещената извисеност на баланса. Когато Кундалини се разгръща и остава в разгъната позиция, вие имате балансирано съществуване, ако не и извисено. Това е метафора за това какво започва да се случва на планетата.

 

Преди години ние дойдохме в една страна, която символизира една част от основата на Кундалини [Чили], и тогава ви казахме, че процесът на разгръщане също би довел до физическо движение на планетата. Тогава ви споменахме къде приблизително ще се случи това [земетресението в Чили през 2010]. Такива са нещата, които вие физически ще наблюдавате като движение на планетата отговарящо на метафората за енергията, за която говорим днес.

 

Има нещо, което все още не е разкрито. Известно е, че формулата за разгръщане на Кундалини включва три и половина витки. Обаче, времето кога точно ще се случи това не е било известно, понеже е свързано с потенциала на човешкото съзнание. Следователно, всяка една година носи изненади, и това се дължи на движението на човешкото съзнание и енергията е неизвестна даже и за Духа. И причината се крие в свободната човешка воля.

 

Има фактори в човешкото съзнание, които се раздвижват експоненциално. Това не е линейна прогресия на съзнанието, а такава, която е неправилна в много голяма степен. Следователно, изненадата за нещата, които биха могли да се случат, не следва линеен модел на изчисление или очаквания. Но все пак съществува времева рамка и наличен потенциал.

 

26000 годишното изравняване на вашата планета е едно много сериозно астрономическо събитие, известно като Галактическо изравняване.  Нарича се така, защото началната и крайната точка на колебанията на вашата Земя около оста й, Слънцето и центъра на галактиката застават на една линия. Такова изравняване се извършва веднъж на всеки 26000 години.

 

Необходими са 36 години през които равноденствията да продължават да се придвижват през екваториалната плоскост на вашата Галактика [Млечния път] за да завършат този цикъл и да навлязат в следващия. Този последен етап започна преди около 18 години, като през 2012 достигна средата, и вече започва втората половина. Вие сте вече18 години в това енергийно събитие, което всъщност изразява края на едно нещо и началото на друго.

 

Този 36 годишен прозорец е времевата рамка, в която Кундалини се разгръща или разгъва. Не считате ли за интересно, че тя е увита три и половина пъти около лингама? В този метафоричен код всяка витка отговаря на една декада време. Три и половина правят 35 години, което е много  близо до 36-годишното астрономическо събитие, в което понастоящем се намирате. Така пророчеството за Кундалини винаги е било метафора за обещанието на Земята и какво всъщност е започнало да се случва преди 18 години. Така че церемонията ще бъде по случай честването на средата на 36-годишния период на разгъването на Кундалини.  

 

Ако ви се струва смущаващо, позволете ми да го опростя. Даже древните, които са наблюдавали звездите, са знаели за това изравняване. То е съответствало на потенциалите за промяната в съзнанието, тъй като то също така символизира и  една важна точка във времевия фрактал в модела на потенциалите, който е бил  в основата на астрономическите прогнози за бъдещите еони. Но то носи със себе си една много дълбока промяна, каквато ние наблюдаваме вече повече от 20 години. Човечеството получава тази възможност приблизително на всеки полуцикъл на 26000 годишното изравняване. Последното беше преди 13000 години, но тогава човечеството не беше готово. Този път вие сте готови.

 

Скъпи човешки същества, вие се намирате на едно много специално място [визира групата присъстваща на семинара]. Вие сте първата група хора, която приветства това движение в сърцето на Южна Америка, където промяната вече е започнала. О, има и такива, които нарочно са избрали да дойдат тук, за да приветстват промяната.

 

Това, което правите, е важно. Нека това е едно признание към онези, които слушат и четат и които дори не знаят, че вие приветствате началото на балансирането на планетата. Кундалини бавно започва да се разгъва. Това е началото на едно 18-годишно движение представляващо действителното пресичане на знаковата линия. Кундалини бавно ще се разгъва и центърът й бавно ще се придвижва по посока към вашия континент. Това още не е станало, и няма да се случи и през следващите няколко години. Но процесът по разгъване е започнал. Разгъването не е линеен процес в по-голяма степен от човешкото съзнание, но съществува потенциал то да се случи през следващите 18 години. Това означава, че земята се движи надолу (потъва) [Южна Америка] и вероятно на места, които не очаквате, защото там не са се случвали подобни неща. Така че отпразнувайте този момент. Знайте: Вие сте близо  до Антарктика, която не е леден полюс, а земен полюс.

 

Не ви ли се струва интересно, че Антарктика ще играе роля във възраждането на живота на земята? Биологичното разнообразие идващо от тези области ще въздейства върху планетата през следващите 18 години. То ще помогне за възстановяването на океана. Има някои много значителни открития в процес, които ще разкрият, че Антарктика е гнездо на нови звена от хранителната верига на Земята.

 

Време е да влезете във връзка с тези неща. Не е случайно съвпадение, че възраждането на живота също идва оттук. Помислете за това. Вие, участниците в тази среща, сте първата група хора, които приветстват процеса на възраждане на живота в океана и движението на Кундалини.

 

Във връзка с този процес интересът към Антарктика ще нарасне и вие ще откриете някои нови значими неща за земята под леда. Топографията на земята  под леда не съвпада с топографията на леда над нея. При изработването на карта на земята ще бъдат открити някои изумителни форми. Ще бъдат открити някои места в планините, които ще ви дадат изцяло ново разбиране за това, какво е било предназначението на Антарктика. Континентът необитаван от хора може да се окаже мотор на живота на планетата. Но засега ще спрем дотук.

 

Поздравления към онези, които се вслушват в своята интуиция. Осъзнавайте значението на това, което правите и местата, където сте. Благословени са хората, които се отнасят сериозно към своя духовен живот. Той не е допълнение към вашата биология, напротив - вашата биология е допълнение към духовната ви същност. Учете се да съвместявате и сливате и двете и така ще живеете дълъг живот.

 

И това е така.

 

Източник: http://www.kryon.com/k_channel12_around%20the%20horn.html

Превод от английски Борислава Макиова

 

 

 

 

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019