Послания от Крион

Рекалибрация на възприятията

Печат

 

 

 

 

Рекалибрация на възприятията

 

Киев, Украйна

 

11 май, 2012

 

 

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Mагнитната служба.

 

Днес бих искал да поговорим за рекалибрацията на вашите възприятия. Аз знам къде се намирам. Този ченълинг е предназначен, за тези, които седят тук пред мен, също така за онези, които не присъстват днес в залата, но ще го слушат по-късно. Възможно и за онези, които не са тук днес, но един ден ще прочетат този материал.

 

Позволете ми да изменя възприятието ви за минало, настояще и бъдеще точно сега, защото това е темата на днешното послание. Скъпи човешки същества, които седите на столовете тук в залата и ме слушате. Някои от вас вече знаят как се е изменила тази енергия. В момента говоря и на онези, които се намират в бъдещето, и които ще четат или слушат настоящото послание и ще го разберат напълно.

 

Казах ви, че всичко това се извършва в настоящия момент, тъй като аз съм тук и сега влизам във връзка с квантовия потенциал на „безвремевата квантова супа” . Не е Духът, който знае бъдещето, а човешките същества, които потенциално ще извършат определени действия породени от енергията на настоящия момент. Трудно е този процес да се обясни на триизмерния човек, но това е началото на настоящия урок. В момента аз възприемам своите слушатели и се обръщам към присъстващите тук. Там, където пребивавам, времето не съществува, ние нямаме часовник. Но аз виждам потенциална възможност у тези, които седят тук в залата, и виждам това в реално време. Всички ние сме заедно в един и същ момент, и не може това време да се раздели. Само в триизмерното възприятие времето може да се дели на фрагменти. Иронията е в това, че даже и в този случай времето е кръгово. Вие творите своето време във вид на кръгови сегменти, и то се повтаря отново, и отново, и отново. Ако застанете в центъра на вашия времеви кръг и наблюдавате местата, където се съединяват отделните сегменти, там няма да видите време. Ето такова е възприятието извън 3D.

 

Доколко можете да промените онова, което считате за обсолютно? Ще ви се наложи да поработите доста по този въпрос, за да не се окажете в един момент заседнали в старата система, която съдържа цял наръчник с ограничения за това, колко далече можете да стигнете. Многоизмерната реалност изисква от вас да вярвате в неща, които не познавате, а човешките същества не са устроени да се доверяват на такива неща. Интелектът взема под внимание и претегля биологоческите характеристики на известното, като в резултат стига до заключения основани само на тях. Ако има неща, които не са познати, то решенията на интелекта вероятно ще се окажат непълни. Затова в този момент ние ви молим да преустановите линейния метод на мислене, който сте прилагали през цялото време на своето пребиваване тук.

 

Тази концепция ви представяме за първи път. Нека първо направим едно резюме на всичко онова, което на което ви учихме досега.

 

На планетата се извършва преход: преход, който ви е бил предсказан от древните народи и който вие сте очаквали. Както учителят Хорхе отбеляза, това е процес, който има експоненциално ускорение, както и експонентно изменение на възприятието, възможно даже и на мъдростта. Защото този преход ви оказва силно въздействие. На онези от вас, които чувстват, че това ги касае, ще разкажа с подробности.

 

Преходът, предсказан от древните народи, оказва силно въздействие върху Гайа – енергията на Земята и всички живи същества на нея. Ще попитате: За хората ли се отнася това, или за планетата Земя? Защо поставяте тези неща в отделни категории? Отговорът е: съзнанието на планетата включва хората, животните, земята, скалите, цветята, дърветата и дори въздуха, който дишате – всичко това е живо. Всичко е свързано и вие не можете да отделите нито едно от изброените неща от останалите. Но ние говорим за енергията на планетата, която се придвижва и променя. Съществува 26000 годишен цикъл на прецесия на равноденствието и вие тъкмо навлизате в средата на този цикъл. Преходът продължава 36 години. След няколко месеца ще достигнете средната точка. Вие сте маркирали 21 декември 2012 за среда на този цикъл.

 

Чуйте ме, скъпи мои, древните народи са били прави. Наистина това ще бъде едно много важно събитие и вие сте тук на тази земя точно за да го преживеете. Има много предсказания, че е трябвало да умрете още преди 12 години, но вие преминахте през това и Армагедон остана зад вас. В предсказанията на Нострадамус и в някои древни свещени книги се говори за войни. Те са отчитали същите потенциали, които ние днес четем. Техните предсказания не са се сбъднали. Някои могат да счетат, че това е само отлагане във времето. Но то не се е случило и няма да се случи. Вместо това вие навлязохте в новото хилядолетие и то на една такава геополитическа планета, за която никой и не е допускал, че е възможна. Всичко това е защото съзнанието ви се е променило.

 

Как хората отчетоха преминаването в новото хилядолетие? Някои празнуваха: Виж, не прилича на онова предсказание! Усещаш ли прехода, който се извършва в нас? Надеждата е сред нас. Или: Разбирате ли какво става? Ние преминаваме през нещо доста важно. Благодарим ти, Дух! Обаче имаше една група хора, които се страхуваха. Те не разбираха защо предсказанието не се е сбъднало. Поради тази причина те прилепнаха към това пророчество още по-силно като твърдяха: Просто се забавя. Времената на мрак все още продължават. Това са онези, които все още очакват всичко да рухне. Пророчествата на древните са ви дали потенциали и за това, че е възможно да не се изпълнят. А човешкото съзнание е изменило ситуацията.

 

Преди 22 години ние кацнахме на тази планета с послание за надежда и любов, с цел да ви кажем, че съзнанието на човечеството е започнало да се променя. В момента вие се намирате в самата среда на този преход. Ние ви казахме, че през 2012 година ще настъпи промяна в мъдростта: от Северна Америка до Южна Америка, от Северното полукълбо до Южното полукълбо, от места в Европа, от които ще се премества на юг. Това не включва конкретни градове, места, и пр., а концепция за вибрация на севера и юга. Вместо да кажем, че се преместваме от един град или държава в друг, ние използвахме израза кундалини на планетата. Той се явява един чудесен пример за баланса между мъжкото и женското начало, който се премества/придвижва винаги когато нещо важно се случва. В случая се касае за пробуждане на интимността на планетата, раждането на новата енергия; интимност между Бог, човек и раждане на съзнание. Планетата започва балансировка, което всъщност е било предсказано. Поради тази причина енергията в северното полукълбо и Южното полукълбо започва да се придвижва. Била е една „мъжка” планета – откакто я познавате, което означа, че не е била балансирана. Не в смисъл на баланс от определен род, а в смисъл на енергиен баланс между мъжка и женска енергия. Сега тя постепенно започва да преминава в състояние на баланс, който ние познаваме като енергия на майката. Ние наричаме това появяване на мъдрост на женското начало. Вие дори имате слой във вашата ДНК със същото име. Една омекотена планета, която повече няма да се мисли за войни, и където всички човешки същества ще погледнат себе си и ще си обещаят, че никога вече, поради никакви причини няма да изпращат синовете си на война. И това ще бъде така. Ако погледнете историята, ще можете да разберете, че такова нещо не се е случвало. Всичко е било радикално различно. Конфликтът изобщо няма да съществува като вариант. Без значение каква е силата и мощта на една нация, значението й ще се измерва с мъдростта й, с неща като възможности за изцеление, потенциал на хората, нова наука, технологии за производство на електроенергия и други такива. Не военна мощ. Това е посоката. Дори и сред присъстващите тук има такива, които не вярват в това. Вие не вярвате, защото това, което наблюдавахте докато растяхте, беше съвсем различно. Става въпрос за рекалибриране на възприятията, за промяна на човешката природа. Това нама да стане бързо – ще продължи поне около две поколения. Младите хора вече се променят.

 

А сега нека ви разкажем как можете да постигнете това. Планетата не се променя сама за себе си. Гайа не променя планетата сама. Гайа реагира на съзнанието и поведението на хората. Следователно работата се върши от хората, а Гайа отговаря съответно. Това е вид сътрудничество, много, много дълбоко сътрудничество. И тук идва ред на онова, което аз наричам сърцевинна на въпроса: всичко това може да бъде извършено само и единствено от вас, стари души. Вие съставлявате малко по-малко от 1% от населението на планетата, но точно вие ще направите планетата различна. Вие сте тези, които променят енергията. Вие променяте своята реалност, защото можете да го направите. Това е еволюция на съзнанието на най-мъдрите. Метафората гласи, че старите души запалват светлината на планетата, и всички ще я видят. Повече няма да има тъмнина. Това не е вид пробуждане, при което всички човешки същества изведнъж ще станат езотерици; вместо това ще тече процес на бавно пробуждане и на преминаване към един нов начин на мислене. Мислене, при което всичко се обединява, вместо да се разделя. Предишните врагове ще застанат един срещу друг и ще започнат да осъзнават общите неща помежду си, вместо да мислят за това, какво са си причинили в миналото; доверието ще бъде първото, което ще им дойде наум, а не последното; ще обсъждат съзидателни планове, а не разрушителни; ще усещат единение, а не разделение. Вие ще започнете да наблюдавате такива неща дори и тук, в настоящия си живот. Старите души веднага ще разберат какво се случва, останалите могат дори да се изплашат от такава перспектива. Старите души знаят какво се очаква от тях, защото за пръв път в човешката история от тях се изисква да вземат в свои ръце многоизмерността и да започнат да изменят реалността, така че тази планета в крайна сметка да се населява от квантови хора – такива които да могат да променят своята ДНК по собствено желание, и да не остаряват ако поискат. Не бих ви разказал за това, ако не го бях виждал на други планети.

 

Хайде сега да разгледаме, какво може да означава за вас това. Да започнем с въпроса: Кои си мислите, че сте вие? Докато седите тук в залата, или докато четете, вие започвате да линеаризирате (защото това е което хората правят в своята 3D реалност). Някои от вас вероятно ще кажат: Аз съм украинец, това са моите родители, това е моят живот, това е моята история, а това е историята на моята страна. Ето това е вашата рамка– ограниченото мислене, в което сте се вкарали. И ето ви сега, дошли сте на тази среща, седите на ръба своя стол, питайки се: Какво иска Крион от мен? Вижте, аз стоя пред стари души и сега ще ви дам информация, която вие наистина трябва да знаете. В момента тече процес на състрадателно пробуждане, във връзка с което много от вас са се озовали тук в тази зала, независимо от това което вие си мислите, че ви е докарало тук. Състрадателното пробуждане е зад пределите на триизмерността. И така, вашата първа задача е да забравите кои сте вие според вашите досегашни представи. Защото вие сте много повече от това. Стари души, граждани на Гайа, вие сте преминали през много култури и това просто е една от тях. Вие сте частица от Бог, която е решила да дойде на тази планета и да преживее хиляди животи, хиляди култури, езици… Някои от вас са били лемурианци, други плеядианци, сърцевината на съзнанието на планетата – ето това сте вие. Ето това е рекалибровка на възприятието, която излиза извън пределите на националната принадлежност. Вашата работа днес е да възприемете себе си като гражданин на Гайа. Вие владеете енергията на планетата, а не на една отделна страна. По цялата планета има жители на други страни, които са настроени като вас и които започват да се чувстват по същия начин като вас. Излезте извън своите собствени ограничения, не питайте за вашата страна, а питайте за света, защото вие сте граждани на света. Вие сте част от нещо много по-голямо, отколкото предполагате. Можете ли да го направите това? Можете ли да се превърнете в многопространствени хора? Можете ли да разгледате всичките си животи като опитност, като едно одеяло, с което се покривате и което ви доставя комфорт и достъп до мъдростта на земята? Крион не говори за отделните култури, защото се обръща към старите души. Стари души, вие се пробуждате към енергии, които са далеч по-големи от онази част от културата, към която си мислите, че принадлежите. Вашата култура – това е културата на Гайа. Можете ли да го направите? Ако го направите, и ако разбирате това, което ви говоря, значи разбирате, че трябва да излезете извън предела на вашите ограничения, които сами сте си наложили. Ако възнамерявате да посадите семената на мира на тази планета, вие трябва да бъдете много по-големи, отколкото просто граждани на една държава. Същото послание дадох на моите срещи в Австралия, България, Унгария, Испания, Съединените щати, Колумбия, Чили, Еквадор, Перу и т.н. Моля ви да бъдете повече, отколкото мислите че сте. Вие сте част от едно много, много голямо семейство.

 

Ето ви още една тема за размишление. Трябва да мислите по-мащабно по отношение на тъмнината и светлината. Ще ви дам следната метафора: Когато скачате в едно езеро, коя част от тялото ви се намокри? Отговорът е: цялото ви тяло. Когато станете многоизмерни, вие придобивате манталитета на Бог. Вие скачате в езерото и не се интересувате, коя част от вашето тяло ще се намокри. Няма такова нещо като тъмнина, щом вие сами по себе си представлявате светлината на земята. Няма такава същност, която можете да наречете тъмна, при положение, че вие се явявате светлина. Това означава да станете многоизмерни. Когато разговаряте с Бог, какви правила съблюдавате? Съобразявате ли се кое време на деня е, накъде да гледате, или къде да застанете? Ако това е така, значи вие все още сте в плен на тримерните ограничения. Комуникацията е абсолют. Когато станете многоизмерни, вие обличате мантията на Духа и скачате в езерото. Не ви интересуват атрибутите, които използвате. Старите души знаят това. Те стават състрадателни. Те отхвърлят всички правила, които са им били налагани, като например: Може би Бог няма да одобри аз да тръгна по тази пътека, или да се изкача по онази стълба. Стари души, вие вървите в тази посока, и ще се превърнете в есенция на светлината. Слушайте внимателно: трабва да настроите възприятията си към сърцевинната енергия на вашата душа. Позволете любовта на Бог да навлезе сега у вас, полюбувайте се на светлината, която излъчвате. Отпуснете се и се почувствайте удобно с новия си начин на мислене, приемете като свое онова, които вие сте присъждали само на великите учители на планетата, почувствайте се удобно в него, защото вие сте се запътили точно натам.

 

Вие вече сте завършили своето плуване срещу течението. Енергията започва да се променя и вие ще започнете да сътворявате нещата, които сте желаели. Настъпи времето да получите изцелението, заради което дойдохте на Земята. Зная кой е тук. Това са точно определени хора. Бих искал да си тръгнете оттук различни – по-ярки, по-умиротворени и спокойни за бъдещето си, граждани на Гайа. Може би другите не говорят на вашия език, но те също говорят на езика на състраданието.

 

Древните са казали в своите пророчества, че ако вие успешно преминете в новото хилядолетие, ще можете да засеете семената на новото съзнание. Празнувайте тази година, това е годината, когато можете да кажете: Ние преминахме теста. Ще настъпи време, когато на тази планета ще има повече светлина, отколкото тъмнина, и това време е близо. Това е последната ви задача: почувствайте многоизмерните ангелски същества, които са край вас, благодарят ви и ви подкрепят. Нима мислите, че на тази планета съществуват само физически човешки същества? От момента, в който човечеството стана духовно осъзнато, то е призвало при себе си ангели. Нима си мислите, че това са само мечти? Или го считате за духовна интуиция? Вие не сте сами тук, на тази планета. Ние сме много тук с вас, и ви молим да станете по-осъзнати за това кои сте всъщност.

 

И това е така.

 

Превод Борислава Макиова

Ирочник: http://www.kryon.com/cartprodimages/download_Kiev_12.html

 

 

 

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019