Послания от Крион

Рекалибрация на любовта

Печат

 

 

 

 

Рекалибрация на любовта

 

Перт, Австралия

 

25 март, 2012

 

 

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Mагнитната служба.

 

Въпросът сега е: Какво следва? Енергията на земята започва да променя вашата човешка природа. Ако старите души са били тук на тази планета от еони време чак до днес, това означава, че те са били тук, за да се научат да правят нещо различно от това, което са правили досега.Те имат доста опит със старата енергия, който ще им помогне да се подготвят да пребивават в новата нергия. Това, разбира се, няма да стане автоматично. Даже старите души си имат крива на учене. Това е бил проблемът през всичките тези години на преподаване.

 

Днес нещата се рекалибрират. Най-дълбоката същност на онези неща, които вие се мислите, че разбирате, се рекалибрира. Отношенията и връзките между хората се рекалибрират. И дори онова, което чувствате като жизнена необходимост за оцеляването си, започва да се променя. Вие се питате: Какво да правя? Какво би трябвало да осъзная в тази промяна? За какво да следя? Към какво да се стремя?

 

Преди всичко, трябва да знаете, че разполагате с достатъчно време. Няма значение какво ви казват, това е един бавен процес на узряване. Обучението ще продължава през годините и все нови неща ще излизат на преден план. Концепции, за които дори не сте и помисляли. И дори това, което вие нарекохте Нова епоха, също ще се рекалибрира.

 

  Може някои от вас да кажат: Това е начинът, по който съм свикнал да правя нещата. Това е моята концепция за партньорство с Духа. Това е моята концепция за любовта. Но когато тя започне да се отдалечава от вас, и да се оформя като нещо различно, ще бъдете ли готови? Ще застанете ли зад нея, вместо да се опълчите?

 

Досега не сме ви говорили много за рекалибрацията на любовта, за отношението на старата душа, за това което днес е различно, а вие дори не го виждате правилно. Така че, първият ни въпрос е: Колко толерантни ще сте вие към промяната/прехода? Ще успеете ли да се промените така, че да сте в синхрон с нея? Или пък ще се запънете и ще кажете: Това е , което аз съм очаквал и което ще си правя! Можете ли да изчистите ума си и да кажете: Без значение през какво преминавам, и без значение какво мисля, аз съм готов за това, което не познавам. И да тръгнете с него, вместо да критикувате или да го отблъсквате. Приемете го сцялото си сърце без да критикувате, влезте в потока и тогава ще стане ясно за какво става въпрос. Това ще се изисква от вас, скъпи мои човешки същества. Особено от онези, които стоят тук в залата и слушат послание като това – точно сега, в този момент. Защото вие сте онези, които ще посеят семената и ще направят промяната. Ако продължавате да следвате същия курс, който сте следвали досега – той няма да ви служи. Казах ви го това по толкова много различни начини, особено в аспект на вашето отношение въобще. Как гледате на бъдещето? Склонни ли сте предварително да осъждате онова, което е възможно да се случи? Страхувате ли се от това, което е възможно да се случи? Или просто наблюдавате какво се случва, докато вие действате?

 

Земята е била тъмна доста дълго време. Старите души първи са започнали да запалват светлините – една по една. Както и преди сме ви казвали, тези светлини не са свързани с информация, или с някаква доктрина; тук става въпрос за състрадание. Това е светлината, породена от състрадание към Земята. Започнало се е от такива като вас, отделни единици, които са очертали пътя.

 

Моят партньор от 22 години ви разяснява нашето отношение към вас. Те също започват процес на рекалибрация. Отново и отново ви казваме: Вие не сте сами. Вие не сте сами. Вие не сте сами. На повечето хора това се струва нереалистично, тъй като вие стоите затворени в своя собствен свят, повтаряйки си едно и също, което накрая сте повярвали; надявайки се да надзърнете зад воала във времена на отчаяние, тъга, депресия, гняв. Усещането е неуловимо, защото воалът е плътен поради старата енергия на бащата, на дисциплината – и това също започва да се променя.

 

Когато родителите изгубят децата си, те си мислят, че знаят къде отиват. И затова не се отказват, не го приемат. Майката не се отказва, защото е много силно привързана. Те са биологична част от нея. Тя ги е отглеждала, тя ги е обикнала още преди да поемат първата глътка въздух. Затова не иска никога да ги пусне. Завесата я разделя от децата й – тя остава в тъмнината и не може да разговаря с тях, те не могат да разговарят с нея. Обаче, ако воалът се повдигне, дори и съсем леко, тя ще може да чуе техния вик. Къде мислите, че ще е майката? На колене пред процепа на воала, окуражавайки ги, казвайки им, че идва. Искам да ви кажа, че това е метафора на онова, което става в момента на планетата. Защото воалът започва леко да се повдига. За онези от вас, които не вярват, ще кажем, че това е предизвикателството на деня. Рекалибрация на любовта означава, че ние от другата страна на воала сме по-достъпни за вас от когато и да е било. Ако това е желанието ви, стойте си сами и депресирани. Но за пръв път от толкова дълго време вие можете да ни чуете, както и ние можем да ви чуем. Вие ще почувствате, че сме с вас, много повече от когато и да е било преди. Изведнъж енергията на планетата, която сте изградили за еони време, започва да ви се отплаща. В това се състои нашата помощ към момента. Не е необходимо да изкачвате планината сами. Ако ни позволите, ние ще ви избутаме до върха. Това е смисълът на днешното послание. Трудно е да се опише извън 3D, но нека опитаме. Поставено е началото на онова, за което толкова много се надявахме. Стари души, вие толкова много го искахте, затова сега не бива да сте сами. Има още един компонент от енергията на любовта, който започва да навлиза във вас и основно в Гайа. По начина, по който започвате да се чувствате, и по начина, по който знаете, че е тук и сте абсолютно убедени, че стои до вас. Толкова е различно! Аз ви отправям предизвикателство да започнете да прилагате този компонент, когато сте в беда – знаейки че сме тук до вас. Ще ви помогнем да развиете състрадание при ситуации, които преди са пораждали у вас гняв, или съпротивление, или драма. Вие ще започнете някак си да смекчавате своите реакции при ситуации, които са ви подлудявали преди. Някои от вас дори ще се питат: Какво е станало с мен? Та аз вече не усещам много от нещата, които съм усещал преди, когато същите неща са се случвали? И въпреки това знам, че съм прав. Вървете напред, излезте на светло и затръшнете вратата зад себе си! За първи път не ще можете да загасите светлината, защото когато си отидете, тя ще остане да гори след вас. Това е майката, застанала на колене зад воала, която ви казва: Тук сме. Не се педавайте! Продължавайте напред! Гледаме ви и ви побутваме. 

 

Това е рекалибрацията на всичко, което сте очаквали да се случи. Рекалибрацията на това, което сте били. Не съдете предварително! Не си правете прибързани заключения, какво може да означава това или онова. Продължавайте да се движите в посока, която се очаква да е добра и ползотворна за вас. И когато това се случи, усмихнете се и си кажете: Знаех си, че ще стане така! Това е различното. Това са нещата на които ви учим: да очаквате неща, които не очаквате; да се озовете на определени места с някаква цел, където въобще не сте очаквали да отидете; да правите неща, които не сте правили преди; да очаквате синхронност, каквато не сте смятали, че може да настъпи. Така се създава светлината. Какво можете да направите? Толерантност да очаквате неочакваното и да се придвижвате към нещо, което не е 3D; да вярвате в нещо, което не можете да видите или да планирате. Ето това е опитност, към която Духът ви води, хванал ви е за ръка, и ви казва: Позволи ми да те преведа през това. Тогава вие го правите заедно. След това го направете отново, и отново. Тук вече става въпрос за начин на живот: да вярвате на това, което не можете да видите, за да оцелеете.

 

Имате време, скъпи мои. Не е необходимо да се втурвате да вършите нещата веднага. На тази среща днес вие направихте нещо, което обикновено не сте правили: Прегледайте своя собствен живот и вижте какво липсва. Вие вече го знаете. А сега започнете да действате бавно. Пробвайте, опитвайте, ако желаете. Ние ви даваме цялата си любов, защото знаем за какво става дума. Всичко ще е различно за вас, ще се убедите.

 

 

 

Ето ви днешното послание, скъпи мои: Отидете си оттук различни от тези които бяхте когато дойдохте. Запалете светлината и говорете за отношението си на другите около вас. Забавете гнева и забързайте любовта.

 

И това е така.

 

 

 

Превод от английски  Борислава Макиова

 

Източник: http://www.kryon.com/cartprodimages/download_Perth_12.html

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019