Послания от Крион

Рекалибрация на светлината и тъмнината

Печат

 

 

 

 

Рекалибрация на светлината и тъмнината

 

Сан Антонио, 25 февруари 2012

 

 

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Mагнитната служба. Обръщам се към онези от вас, които притежават елегантност в мъдростта си. Може дори да не разбирате, че става дума точно за вас, тъй като в залата има хора, които получават това усещане буквално за пръв път, но в тази зала има усещане за елегантност. Елегантност в прозорливостта, която ви помага да различите кое е истина и кое не е – включително и настоящото послание.

 

На тази планета се наблюдава насищане на мъдрост. Ще посъветвам  всички онези, които се питат какво всъщност се случва в момента (тук, на семинара), или пък се съмняват да не са подложени на информационна или енергийна манипулация: навлезте навътре в себе си и почувствайте онази първична, чиста енергия на Божията любов. Първична в смисъл, че не е преминала през никакъв филтър и вие можете да я видите такава каквато е. Уместността на всички неща се разкрива от само себе си, включително вашето място на земята, начина по който живеете с хората, с които живеете, и с всичко което сте научили. Вашата собствена мъдрост ще ви каже, че това е правилно и така трябва да е, и че вие не сте допуснали никакви грешки. Вие сте по-умни отколкото си мислите. Залата е пълна със стари души. Много, много малка част от присъстващите не са такива. Стара душа е тази, която се е препраждала на планетата повече от 100 пъти.

 

Моят партньор прекара последния час в разясняване на миналото, като ви даде идея за една възможна перспектива - да видите планетата в хода на нейното развитие по начин, по който никой от вас не е очаквал. Хората се стряскат, когато в даден момент не могат да намерят достоверни предсказания за настоящата ситуация, или пък установят, че направените предсказания не са се сбъднали. Защото те не търсят в правилната посока: това, което се случва днес е онова, което много от древните пророци са предрекли като възможно или вероятно да се случи.  

 

Старите души играят важна роля на тази планета. Чрез своята мъдрост те провокират енергийно насищане. Вие сте тези стари души, скъпи човешки същества. Не обвързвайте промяната със срокове, тъй като нито Духът, нито Гайа ще отреагират на вашия часовник. Вместо това, обвържете я с Божието състрадание. Внимателно разсъдете, кое е уместно за вашия живот в настоящия момент, и след като вземете своето решение, започнете да го сътворявате. Притихнете. Вслушайте се. Наблюдавайте какво се случва. Прескочете в бъдещето – в момента когато нещата се случват. Почувствайте го от перспективата на своите животи.

 

Блажени са онези, които знаят, че са част от плана и системата, защото точно те са, които ще засеят семената на мира на Земята.

 

Енергията на рекалибрация

 

Бихме искали да продължим серията от ченълинги, която нарекохме "Рекалибрация на всички неща". Дадохме ви вече информация за рекалибрацията на планетата, на човечеството и даже на Вселената. Сега ще говорим за рекалибрацията на светлината и тъмнината и какво означава това за вас.  

 

Преди да започнем, трябва да дефинирам какво аз разбирам под тъмнина и светлина, а след това ще ви обясня какво разбирам под новата енергия на 2012. Когато ви говоря за светлина и тъмнина, вие за какво се сещате? Много от вас са научени да ги свързват с дявола, с доброто и злото. Линейното мислене ви е научило да вкарвате тези понятия в определени рамки. Вие се обръщате към митологията, където те са представени като същество с опашка, опитващо се да улови вашата душа и разни други мистериозни същности, които работят за това най-върховно дяволско същество.

 

Така че казвам ви отново: Съществото, което преследва вашата душа, е просто митология, скъпи мои. То не съществува във вашата реалност. Но вие ще кажете, "Почакай, Крион. Искаш да ми кажеш, че дяволът не съществува?" Не, скъпи мои, не казах това. Това, което казвам е, че цялата тъмнина на планетата е дошла от хората.  Не е необходимо да приписвате енергия на някакви митологично същество на земята. Най-голямата тъмнина може да бъде създадена от хората, ако те сами изберат да направят това. Тъмната енергия може да бъде създадена поради това, че хората са силни и могат да я материализират. Не е трудно да се материализира тъмнината.

 

Обаче, както ви казахме преди, това което е на дневен ред на планетата, е балансът между светлината и тъмнината. Този, който внася светлина в една тъмна стая, ще разпръсне тъмнината около себе си, тъй като дефиницията за тъмнина е липса на светлина. Но ако има само няколко души, които да носят факли, още дълго ще бъде тъмнина. Така че това пряко ви касае, тъй като вие ще се движите сред среда, чийто светлинен баланс е продукт от дейността на човечеството.

 

Можете да го наречете система. Целият свят е пряко повлиян - целият – от баланса между светлината и тъмнината, такъв какъвто човечеството е решило да го построи. Дефиницията за тъмнина и светлина е пряко всързана с баланса на човешкото съзнание, понеже точно човешкото същество е създало тъмнината и светлината на планетата. Това е една концепция. Предметът на настоящия ченълинг е: Какво персонално значение има за вас новият баланс на земната енергия днес?

 

Втора дефиниция: Енергията 2012 е един маркер, символ на времева рамка, чийто праг вие сте пресекли и в която се намирате сега, която ви дава база от енергийно разрешение за промяна на реалността. Земята, или Гайа, започва да се отмества заедно с вас и заради вас, а енергията на планетата се придвижва към области, каквито не е имало преди.

 

Движението на Кундалини на Земята

 

Имаше ченълинг по този повод в Перу. Тогава говорихме за древното пророчество, наречено Движение на пернатия змей. Нарекохме го още Центриране на мъдростта на планетата. Някои пък го кръстиха Движението на Кундалини. Енергията Кундалини винаги е била свързвана с движението. Също така често е била свързвана с раждането.  Следователно тук става въпрос за метафора за прераждане на човечеството.

 

Самата цивилизация е заложена на карта и при това движение вие сте пресекли прага – едно изравняване, което, както много от вас казват, никога няма да се случи. Това е петият път, когато ви се предоставя такава възможност, и сега, скъпи мои, вие сте се насочили към върха на потенциала за мир на Земята.

 

Преди 22 години ви казахме, че това е възможно да се случи и че потенциалите в тази посока са силни. Сега всичко гъмжи около вас, защото промяната вече е тук. Ще повторя отново и отново: Старата тъмна енергия умира трудно, борейки се със всички сили да задържи каквото е било, тя се бори със собственото си абдикиране. Това е енергията, за която говорим сега, а темата е Балансът между светлината и тъмината в човешкото съзнание. Много от вас наричат това дуалност.

 

Как вие се повлиявате от този баланс?

 

Нека започнем от частното, след това ще преминем към нещо по-голямо.  Ще завършим с предсказание, което не сме ви давали преди – един потенциал, който се появи наскоро.

 

Скъпи мои, аз съм Крион. Аз ви давам информация за планетата и вашата енергия под формата на любов. Никога не ви давам информация, каквато все още не е генерирана в човешкото съзнание; напротив – информацията, която ви давам, вече е посята във вашето съзнание. Много често предсказанията се дават и тогава се сбъдват. Когато се сбъднат, вие си мислите, че съдбата ви говори. Но не е така. Това е енергия от едно случайно, хаотично място наречено квантово пространство, където се претеглят потенциалите на онова, което би могло да се случи през времето на вашите животи на земята. По този начин бъдещето се определя от потенциалите, които вие вече сте създали в своето съзнание като цивилизация на планетата – не воля на съдбата, а измерване на това, което вие самите сте създали.  

 

Преди 22 години ние видяхме съществуващите потенциали на днешния ден, тъй като тогава започвахме да развиваме точно тези програми и семената на това, което наблюдавате днес, бяха вече засети. Красиво е и е трудно едновременно. Промяната винаги е съпроводена с трудности. Дори и най-балансираният човек ще каже; "Аз намерих своя баланс и съм много щастлив с него." После идва някой и казва: "Е добре, ние идваме да променим нещата." Тогава балансираният човек възразява: "Не! Аз съм добре балансиран. Не променяйте нищо!" Защото промяната означава, че вие се готвите да поставите тежест от едната страна на балансната скала и ще се наложи да се учите как да се попреместите така, че отново да намерите центъра. Това винаги е свързано с неприятно усещане и с много работа. Но не това ще се наложи да правите този път. Този път ще е дори по-трудно! Ние го наричаме рекалибрация.

 

Позволете ми да ви обясня какво означава това като ви представя накратко едно послание (ченълинг) от неотдавна. Съществувайки в по-старата енергия, вие се стараехте да се защитите от тъмнината. Ако бяхте лечител, вие защитавахте себе си от онези, които са били небалансирани, които са имали психологически проблеми, или болести на физическо ниво. Тогава често правехте определени неща, за да се уверите, че сте защитени. Имаше процес, процедура за това. Сега ви казвам, че това вече е отминало.

 

Сега тече един преглед. Ако вие постоянно създавате светлина, то тъмнината просто няма шанс. Повтаряли сме ви го това отново и отново и ето сега вече кръгът около вашата личност се затваря: Където и да отивате, тъмнината не може да ви докосне. Чувате ли ме? Тя не може да ви докосне. Същността на вашата светлина е Божията любов и вие я разпръсквате. Работници на светлината, разпръсквайте навред Божията любов! Нищо, което е от тъмнина, не може да проникне във вас, ако вие разпръсквате светлината!  

 

А сега нека ви разкрия един сигурен начин, по който можете да спрете разпръскването на светлина и да обърнете посоката назад вместо да продължавате напред. Това се случва, когато кажете "Не мога да го направя. Кой съм аз? Аз не струвам достатъчно." Ще има много духовни водачи, които ще ви кажат, че не струвате. Те ще ви кажат, че вие сте родени неочистени и недостойни дори да говорите с Бог. Те ще ви кажат, че трябва да страдате, за да се домогнете до вниманието и благословията на Бог. Обаче Бог е у вас, и дори духовният водач, който ви е казал това, и той е у вас. Следователно, не е вярно, че сте родени неочистени; вие сте родени удивителни! Ако Бог е у вас, тогава светлината е у вас.

 

Придвижваме се към т. 2: Драма, яд, недоволство. Около вас има много от това. Така че когато напуснете тази зала, в колко от това смятате да вземете дейно участие? Зависи от дуалността, нали? Ако сте светлинен работник, пазител на светлината на тази планета, такъв ще бъдете където и да отидете, светлинния баланс се променя след вас, то тогава ще ви се даде навременна сила/власт срещу гнева, недоволството и драмата. Власт над тях! Сега вие не можете да променяте хората около вас. Просто не можете. Те ще правят каквото си искат, могат и да се вкарат в някоя драма. Те могат даже да се опитат да натискат вашите бутони. Мисля, че разбирате за какво ви говоря. Аз знам кой е тук и кой чете това. Те ще го направят с цел да получат контрол над вас и ако успеят да ви засегнат, вие сте победен, нали? Ако един човек успее да ви въвлече в драма, ако ви ядоса достатъчно, ако натисне бутоните ви и вие се поддадете, тогава той просто е спечелил битката на тъмнината срещу светлината. Тази битка се е водила в продължение на години, защото балансът между тъмнината и светлината винаги се е колебаел около средата, но често в полза на тъмнината. Тъмнината беше лесна и сляпа. През тези години светлинните работници трябваше здраво да работят, за да надмогнат себе си, така че да не се поддават на влиянието на другите. Надявам се разбирате за какво ви говоря. За светлинния работник това е било плуване нагоре срещу течението!

 

Сега обаче енергията се доставя до вас, тъй като тази земя се измества, и това прави за вас, светлинните работници, по-лесно да контролирате емоциите, без значение какво става около вас. Вие можете твърдо да стоите, с всичките ангели на своя страна, докато другите се опитват и искат да ви засегнат, но вие не усещате нужда да реагирате. Предизвиквам ви да го направите, защото ще има такива от вас, които ще отидат до работните си места в близките дни и могат да срещнат предизвикателства. Механизмът е следния: старият баланс все още ще е там, опитвайки се да защити правата си по един стар начин, без да знае, че вие сте се променили. Каква ще бъде реакцията ви в този случай? Ще започнете ли да проявявате своята сила?

 

Какво се случва, когато един човек се отправи по пътя нагоре? В крайна сметка, това е пътя, на който другият човек отсреща също би искал да бъде! Пътят е добре осветен и атрактивен. Вие не просто променяте себе си, когато създавате светлина. Това което вие вършите на тази планета, е видно за всички. Всяка единична, малка победа в къщи или на работа ще ви помогне да вървите по мирен начин там, където не сте могли преди. Тази победа е видима за всички, а вие изглеждате по-добре балансиран.

 

Всички ние от другата страна знаем какво сте направили! Слушайте нашите аплаузи, когато излизате от дадено място и знаете, че сте го направили. Този път не сте се хванали на въдицата и не сте навредили никому. Някои от вас знаят за какво говоря. Яд, недоволство, драма – това изобщо не трябва да съществува в живота ви.

 

Вероятно, както сте си вървели от едно място към друго, вие сте решили, че може би трябва да се махнете от града, да създадете нова връзка, да напуснете работата си,  и затова нещата започват да се нареждат за вас в съответната посока. Сега бих искал да се замислите над тази идея за момент. Какво се случва, ако нещата започнат да се променят за вас персонално, а нещата които преди са ви дразнили, вече не ви влияят така? Това променя условията, нали? Вие можете да се намирате в същата ситуация, в която винаги сте били, но тя вече изглежда съвършено различна. Вие вече не се дразните, дори ако другите около вас продължават да се въртят в драмата и напрежението. Всъщност вие сте придобили нова мъдрост и поради това можете да се справяте по-добре.

 

Ще ви какжа какво би могло да се случи в карайна сметка. Онези в драмата ще го усетят, и някои от тях накрая ще дойдат при вас лично и ще ви кажат: "Как го правиш това? Не ми се иска да се въртя в тази драма повече. Виждам, че ти си се променил. Поради някаква причина не се ядосваш вече. Поради някаква причина ти запазваш спокойствие и усмивката ти не застива, а аз мога да видя Божият мир в теб. Ти не сплетничиш. Ти не изкарваш другите хора виновни. Ти се отнасяш с уважение към другите, когато отвориш уста да ги заговориш. Аз мога да го чуя. Нещо се е променило в теб и аз много бих искал да знам какво е то." Тогава, скъпо човешко същество, и само тогава, отвори се и кажи: "Открих нещо, което никога преди не съм знаел, че съществува. Открих Божия мир в себе си." Това е много силно, и твоите действия го доказват.

 

Номер три: Осъзнавате ли как тялото ви се променя? То ви позволява не само да го лекувате, но се чувства и по-добре докато го правите. Това създава клетъчна комуникация, която забавя стареенето. Вашето тяло ще остане по-младо, когато химията не се налага да се намесва и да се справя с безпокойството.

 

Планетарният баланс

 

В резюме: На тази планета балансът на това, което се е случило, и какво хората са направили през вековете, се пази тук. Той е квантово записан върху това, което наричама Кристална решетка. Всичко, което става на планетата, което хората създават, се пази тук като енергия. Всяка една ситуация, при която се създава енергия, се пази в кристалната решетка. Ако има тъмна енергия, създадена от хората, Кристалната решетка излъчва тъмнина. Ако има светла енергия, тя излъчва светлина.

 

През изминалите 23 години, и в часност последните 18, вие сте променили баланса между тъмнината и светлината на Гайа. По време на този процес вашата ДНК е започнала да се променя. Тя се настройва квантово към Кристалната решетка. Това означава, че тя започва да се отмества не само във вас, но и във всяко новородено. Може да се каже, че при раждането полето на човешката ДНК "се оглежда наоколо" и захваща енергията, която му се подава от Кристалната решетка. Тогава, това е стартовата енергия, с която новороденото започва живота си. Така че това, което в момента правите, въздейства върху енергията на земята и дори върху съзнанието на човечеството в перспектива. Помислете си добре. Нищо не се е изменило за еони време. Човешката природа винаги си е била такава и, следователно, вие никога не сте видели друго освен война и недоволство. Това сега започва да се променя, и именно светлинните работници на планетата са го създали.

 

Децата се променят. Те са различни. Някои от тях говорят с квантови атрибути. Много възрастни не приемат насериозно тази концепция, докато стоят и се наслаждават на една по-добра земя, нито дори признавайки значителната промяна пред тях, докато стоят в своята клетка на реалността. Но това се случва, и то е резултат от влиянието на баланса между светлината и тъмнината на земята върху ДНК на новородените. Историята не се повтаря сама за себе си, и вместо продължаващото разделение на населението на планетата, налице е вече една тенденция то да се обединява. И тъй като това е дълъг процес, който тече в продължение на поколения, не е толкова очевидно както нещо, което се случва седмица след седмица, и на което хората биха гледали с присъщото им нетърпение и интелектуално напрежение към създаване на една бързо променяща се реалност.

 

Обаче това означава, че можете да останете тук за по-дълго, без значение какво ви е било казано. По-дългият живот е във вашите възможности  - много по-дълъг. Говоря на онези от вас, които имат нужда да чуят това. Дадени са ви инструкции как да изграждате чисто намерение. Казвали сме ви, че ако започнете един процес на вяра, при който вие буквално навлезете навътре и станете едно цяло с вашата вътрешна същност (вътрешната същност е квантовата интелигентност на биологията), тогава вие стартирате процес, при който започвате да се трансформирате в един по-многоизмерен човек, истинската реалност на цялата материя във Вселената. Бидейки 3D не е нормална реалност. Това е реалността на една затворена система на мислене и осъществяване само на онова, което знаете, вместо да се движите по посока на онова, което може да си представите.

 

Вътрешна интелигентност? Защо използвахте кинезиологията, ако не искахте да знаете нещо което не знаете? Вродената интелигентност е енергията, с която контактувате, когато извършвате мускулни тестове. Вродената интелигентност е ключът. Балансът между тъмнината и светлината на планетата започва да се премества по посока към светлината, и при това движение за вас става по-лесно да влизате в контакт с клетъчната си структура и да започнете процес, който ще протича от само себе си, докато вие продължавате да викате светлината в живота си.

 

Спрете да приписвате власт/сила на външна сила

 

Време е да спрете да давате кредит на външни сили, а вместо това давайте кредит на вътрешните, както правят учителите. Какво ако божествеността и силата на планетата са скрити в човешките същества вместо в ангелите на небето или големите сгради с внушителни фасади? Хората обожават да отдават своята сила на другите – други човешки същества или не, докато повечето хора не вярват в себе си. Какво щеше стане, ако можехте да притежавате балансирано здраве и можехте да спрете процеса на остаряване? Скъпи мои, вие би трябвало да живеете 200 години поне! Вие се подмладявате! Така сте създадени, но замисъла не се е осъществил докрай ефективно поради баланса между тъмнината и светлината, какъвто е бил той през изминалите еони. Сега нещата се променят.

 

Вие започвате да виждате нещо в следващото поколение и в по-следващото: удължен живот без наука. Започва да се случва автоматично, и това ще бъде една загадка за биолозите. Защо да не започнат да живеят хората много по-дълго? Те ще кажат: "Може би това е поради хранителните вещества. Може би поради това, може би поради онова. Може би липсата на болести е поради това, че ги лекуваме."  Всички те ще извадят на показ ред причини, но никоя от тях няма да е точната, защото те не познават енергията от която вие сте създадени и как тя влияе на ДНК. Противно на всякаква интуиция, напреко цялото замърсяване на околната среда, хората ще започнат да живеят по-дълъг живот.

 

Правителствата

 

Нека поговорим за правителствата, защото те скоро ще претърпят съществени промени. Първо, да погледнем историята: В продължение на години - даже през целия ви настоящ живот, както и този на вашите прародители - ръководството на държавите е вземало решение да завземат друга страна просто защото е било във възможностите им! Съществувало е едно негласно варварско отношение от рода на: "Ако ние сме по-силни, тогава заслужаваме да нападнем по-слабите и да завземем земите им." Това е историята и такава беше тя съвсем до скоро.

 

Позволете ми да ви напомня, 30 000 години от вашата история е изпълнена с агресия. Това буквално е историята на човечеството. Който е притежавал най-голямата власт, е подчинявал другия, не сте ли го забелязали? Силният дори не е трябвало да има причина. Ако една страна е нямала армия, в крайна сметка тази страна е била изтривана от картата! Днес това вече не изпълва вашето съзнание, или съзнанието на болшинството от настоящите правителства. Но когато нещо такова все пак се случва, и когато го видите, дори и локално или в малък мащаб, то ви отблъсква, нали? Цялото това отношение не изглежда вече да е нормално и дори ви шокира, когато се сблъскате с него. Днес е налице по-голямо уважение към суверенитета и идеята за поробване е нещо, което остава в миналото.

 

Правителствата се променят. Отношението се променя. Може би ще кажете: "Добре де, това вече го преодоляхме. Сега сме на друго ниво." И ще бъдете прави, защото планетата наистина се е променила в това отношение. И така, какво да кажем за следващото? Какво следва за едно правителство, което е твърде различно от "нормалното", в което сте израснали? Вие започвате да виждате промяна в начина, по който правителствата се държат. Вярвате или не, вие ще започнете да виждате все повече признаци на обединение! Ще има такива, които да се стремят към него, както и такива, които ще се отдръпнат от него, и от местата, където ще се водят битки.

 

Може през вашия живот да успеете да видите края на произнасянето на имена по време на избори! На този етап, няма ли да е голямо събитие, ако един кандидат се изправи пред своите избиратели и каже: "Не съм съгласен с моя опонент, но той е патриот и аз мога да видя, че той обича страната си също както и аз. Не мога да се съглася с него и искам да ви изложа защо и зад какво заставам аз."? Това е повече от висш пилотаж. Това е нова парадигма на мислене. Защото точно сега вие сте много по-склонни да кажете: "Mоят опонент е лош човек. Вижте какво е направил, грешките които е допуснал в своя житейски път, изпълнен с непочтеност и измами." Tова е старата парадигма, скъпи мои. Искам вие да следите за промяната. Първият, който постъпи по този начин на главната политическа сцена ще даде глътка свеж въздух на политиците и системата никога вече няма да е същата. Тези, които изучават тези неща, че забележат една нова парадигма, която може би е „реално постижима”. Когато започнете да я виждате на новата политическа сцена, вие вече ще знаете, че тя е реална. Но не очаквайте много съществена промяна в начина, по който се случват нещата, защото старата енергия е твърде силна. Може да отнеме още четири години, за да забележите разликата, може дори и още четири след това. Но ще се появи някой, който ще постави нов стандарт, твърде различен, така че всеки ще разбере, че това е нещо, което реално работи.

 

Когато индиготата се втурнат към офисите, ще настъпи промяна поради начина, по който те ще управляват и поради интегритета, който те носят в себе си. Те са концептуални и могат да видят реакцията на съзнанието на онези, с които говорят, докато по-старите не умеят това. Та до какво ще доведе промяната в баланса между светлината и тъмнината? В крайна сметка той ще промени онези, върху които въздействате! Тук става въпрос за време. Не търсете признаците още сега, но те ще се появят. Следете за по-концептуални и интелигентни кампании, оставяйки зад гърба си стария стил, който сте имали през последните 200 години.

 

Финанси

 

Резюме по темата: През последните пет години вие сте атакували вашите финансови системи като сте се опитвали да ги направите честни и да ги изчистите, доколкото е възможно, от алчността. Днешните историци ще ви кажат, че това би трябвало да е изглеждало като невъзможна ситуация, понеже големите пари са били считани за недосегаеми. Към момента вие вече сте разтурили гнездото и сте започнали да засаждате семената на една по-добра система. Рецесията, в която се намирате, всъщност е рекалибрация на големите пари. Вие сами я предизвикахте, а почти година преди тя да се случи, ние ви я предсказахме. Дори ви казахме, че първо ще бъдат ударени застраховките, и че това ще бъде една от най-големите застрахователни компании на планетата (както всъщност и стана).

 

Помислете малко. Това можем да го наблюдаваме поради спецификата на енергията. Тя създава бавни силни потенциали, които могат да се предскажат.

 

Все още този процес не е завършен и това не е безвъзвратно минало, защото старата система трябва да се пресъздаде. Вашите банкери са смутени, ако не сте го забелязали. Независимо какво казва правителството, че им е позволено да правят, или колко пари са им дали да правят така. Те не го правят! Те са замръзнали в новата парадигма и не знаят как да работят. Това би трябвало да ви подскаже колко нова и неопределена е тази промяна – не прилича на нищо, което някога сте виждали.

 

А сега, скъпи човешки същества, настъпва промяна в баланса между тъмнината и светлината. Виждате ли я? Интегритетът като тенденция победи над изобилието и властта, и системата се промени. Може някой ден пак да се промени, но ще настъпи ден, когато онези, които имат пари да заемат, трябва да създадат ситуации печели-печели, вместо старите системи, основани на алчността. Вие все още не сте виждали тези системи, но и това ще стане. Няма да повярвате в някои от идеитете, които индиготата ще измислят по отношение на банкиране, при което всички печелят, и няма да има губещи, които да си бият главите и да се питат: "Какво се случи с дома ми?" Новите сиситеми настъпват, и те няма да са като онези, които имате в учебниците си.

 

Икономиката на планетата

 

Ще настъпи време на планетата, когато ще има не повече от пет вида валути. Обединението ще бъде в основата на всичко. То е структурата, която създава яснотата и подредбата в цялостността, властта в търговията и лекотата в работата. Целите континенти ще се обединят като една търговска група, ще има много по-малко правила и детайли, които да спъват работата и следователно, обслужването ще бъде по-ефективно и ще намалее нуждата от брокери. Обединението също така ще помогне да се изкорени бедността, понеже хората няма да бъдат толкова въвлечени в това, което се случва в техните собствени страни. Земята се е пробудила за това. Може да минат около две поколения преди това да се реализира и да изглежда уместно, но вие ще се събудите един ден и ще осъзнаете какво се е случило. Ще разглеждате нещата цялостно, а не поотделно. Това е противо-интуитивно на стария човешки процес на мислене!

 

През следващите две десетилетия, някои ще се пробудят и ще кажат: "Хей, не сме имали световна война от толкова време. Не е ли това събитие? Нито пък има изгледи да се случи, защото всеки търгува с всеки. Може и да сме открили баланса, който работи!" Може би някой даже ще преименува  "часовника на страшния съд" в нещо друго, понеже както изглежда, той се върти наобратно.

 

Не е ли това принципът на Полиана (от повестта на Елеонор Портър)? Много мислят така и усещат, че това е глупаво. Винаги ще има и такива, които ще го оспорят като ще кажат: "Крион, това не е така, твърде наивно е. Само въпрос на време е да се самозабравим и да допуснем нов Армагедон. В края на краищата, това е което хората правят. " Добре, скъпи мои, това е, което хората правеха! От вас зависи дали ще слушате онези, които повтарят , "така стават нещата" или не. Те ще кажат: "Земята отива към своя край." Ще има и такива, които ще упорстват до последния възможен момент, че 21 декември е краят на Земята.  

 

Направете за тях следното. На 22 декември 2012 просто ги повикайте и им припомнете, че тяхната драма е вече свършила и че земята все още е тук. Може би сега вече те ще се присъединят към вас в засаждането на семената на мира на Земята, вместо да се фокусират в онова, което поражда внимание, страх и безпокойство. Някои от тях просто могат да го направят. На други драмата ще липсва и те ще продължават да търсят нещо друго, ново, от което да се страхуват. Винаги ще има конспирация и поддръжници на Страшния съд. Те няма да харесат посланието на Крион.

 

Предсказанието

 

А сега за предсказанието: Ако вие не сте посветени, аз нямаше да ви дам това предсказание. Не мога да го обвържа с времето, зашото Духът няма часовник. Ние не познаваме времето. Времето е триизмерна конструкция, създадена от вас. Тя служи за вашето оцеляване и затова е необходимо да я имате. Когато сте в 3D, не можете да стигнете от т. A до т. B, ако нямате часовник. Когато сте в квантово състояние, няма A и B. В квантово състояние вие сте едновременно и на двете места, така че часовник не съществува.  Поради тази причина, когато получите информация от духа за нещо, което да направите през живота си, вие трябва да чакате да се появи синхронност, вместо да се втурните да го правите веднага.  Разкритията на Духа не носят подразбирането да тръгвате да го правите още сега. Вместо това, те са послания за потенциали, че вие ще свършите тази работа в подходящия за вас момент, посредством онези, които срещате и синхронността, която създавате.

 

Има нещо неуместно във вашата страна. Тя е голяма и трябва да оперира с големи пари, но нещата не вървят на добре. Възможно е това да се случи по много необичаен начин, но тя ще фалира. Не мога да ви кажа кога, но съществува потенциал това да се случи. Преди години ви казах кога всеки ще може да говори с всеки и че ще се сложи край на конспирациите. Вие успяхте да видите това в една друга индустрия, която наричате фармацевтична, а това си беше (и още е) един много голям бизнес. Ако погледнем под маската на официалните бизнес процеси, в тази индустрия нямаше и следа от интегритет, защото се допусна да се стигне до пристрастяване на много млади хора към продукта (дрогата), което доведе цялото население до нездраво състояние и дори в много случаи до ранна смърт. Резултатът беше, че вашата страна спря да купува продукта масово, и днес индустрията оцелява като го продава на онези страни, които все още не са осъзнали онова, които вие разбрахте. Това което се случи, е силата на интегритета над парите. И сега отново ви припомняме това, за да ви покажем какво може да се случи отново. На големите фармацевтични компании на Америка скоро ще се наложи да се променят, или иначе ще колабират. Една индустрия, която изкуствено поддържа хората болни с цел да печели пари, не може да съществува в енергията на новото съзнание.  

 

Големите пари, които се въртят в този кръг, са наистина изумително много, и липсата на интегритет бавно ще се разкрива.  Животите "жертвани заради печалба" ще бъдат преброени, и ще се появят финансови затруднения на много места, дори ще се стигне до едно или две самоубийства. Да се мисли за индустрия, която се предполага, че лекува хората, като в същото време съзнателно ги държи болни, е рана в самата тъкан на това, което е уместно в името на човечеството.

 

Така че те ще фалират и вие ще научите техните имена. Ще им се наложи да се борят здраво, за да бъдат в крак с останалата част на света, който може и да няма стремеж към заграбване, който да ги доведе в крайна сметка до фалит. Това може също така да доведе до промяна към отношението на онова, което страните разбират под най-добрите изобретения и решения, и много хора от тези страни могат да се обърнат към чужбина за отговори на своите здравословни проблеми.

 

Това беше предсказанието. Когато то започне да се изпълнява, скъпи мои, аз бих искал вие да си спомните къде за първи път сте го чули. Може би тази информация, дадена ви в аванс,  ще затвърди усещането, че това е реалността – че посланието, което получихте днес, идва от Източника, какво ви уверихме - Източника вътре във вас.

 

Когато не сте тук, вие сте пак с мен. Аз познавам лицата ви и знам кои сте вие в действителност. Аз знам истинските ви имена - не онези, с които ви наричат в момента. Това е истината на деня. С вас се извършва рекалибрация по много начини. Ще продължим с тази информация, с този цикъл от разкрития, и още много неща ще ви бъдат казани.  Време е. Това е енергията на 2012.

 

И това е така.

 

 

 

Превод от английски Борислава Макиова

Източник: www.kryon.com/k_25.html

 

 

 

 

Monday the 30th. Spiralata.net 2002-2019