Послания от Крион

Рекалибрация на знанието

Печат

 

 

 

 

Рекалибрация на знанието

 

Боулдер, Колорадо

 

14 януари 2012

 

 

 

Поздрави, скъпи мои. Аз съм Крион от Магнитната служба.

 

Там, където се намирам аз, не съществува 3Dвреме и затова ми е трудно да предоставя на партньора ми послания, които са синхронизирани с реалността, която вие населявате. Вместо това ние често ви даваме информация за енергиите и потенциалите, които са тук при нас и не се намират на вашата жизнена линия. На тях е посветено настоящото послание.

 

Имаме да кажем само няколко неща, но се налага да го правим бавно и акуратно, защото моят партньор няма знания по тази тема. Затова ще му давам интуитивни визуализации, а той ще ги транслира в реално време – така ще ги приемате и вие. Даже и гласът който чувате, съзнанието което възприемате и енергията около него, се дължат на неговата способност, преминавайки в квантово състояние, да се разтопява в Духа и така да се слива с Него. Това сливане му позволява да пре-предава едно послание, не съвсем разбираемо от него самия, в среда която вие наричате реално време. Докато го прави, той малко се отклонява встрани и с любопитство очаква да чуе какво ще последва. Това не е асимилиране.

 

Аз имам споразумение с човека, който стои на стола и за когото не съм ви говорил много. Преди години, когато му казах: „Смятаме да осъществяваме канала по този начин", той отговори: "Отказвам да бъда асимилиран."Така че, вместо това аз му предложих да се слее с мен и му казах: "Ако се сливаш с мен по време на предаването, ще настъпи ден, когато това сливане ще се превърне в перманентно състояние." И той се съгласи. После ме попита: "Има ли нещо необичайно в сливането?"Отговорих му, че не. Това е нещо, което всеки отделен човек може да прави – не да стои пред хората и да пре-предава, както го наблюдавате в момента, а вместо това да е директен портал към Създателя на всички неща. Това не е необикновено. Всъщност, това е нещото, което всеки човек на земята интуитивно чувства, че иска връзка с дома.

 

Такива неща са били правени от хората много пъти преди, и преди това, и още преди това. Като резултат от сливането в крайна сметка най-вероятно ще се свържете със Създателя и няма повече да бъдете хора в смисъла, в който го разбирате.

 

Онези, които засадиха семената на тази планета, днес крачат по нея и не умират. Те се намират в квантово състояние и могат да пътуват докъдето си поискат. Те напускат определени места на земята, вкл. Шаста и Хавай както и много други портали на планетата. Много от четящите тези редове знаят за какво говоря. Това се случва навсякъде по земите, които преминават през процес, при който те променят реалността си извън 3Dв една нова парадигма.

 

Моята тайнствена комуникация

 

Опитвам се да не звуча тайнствено и в същото време да не разкривам спецификата на неща, които досега не са ви били известни. Духът е поел обещание към човечеството: След като вие сега сте планета на свободния избор, ние нямаме право да ви подсказваме. Всички неща, които са разкрити, трябва вече да се намират в потенциалното човешко съзнание. Всички изобретения, които могат да излязат на бял свят, трябва вече да са се зародили в нечий човешки ум. Ако това не е така, ние не трябва изобщо да говорим за тях. Това е уважение към настоящия експеримент с вас и опита, който сте натрупали.Това е вашето споразумение с нас.

 

Може би това споразумение, да не ви разкриваме никаква информация, която все още не е при вас под някаква форма, е първият път, когато научавате това чрез ченълинг? Такава е истината. В обикновения случай е възможно да са необходими около десет години на човешкото същество, за да може родената от него творческа мисъл или даже изобретение, потенциал, или философия да достигнат до мястото, където могат да бъдат чути от масите. Така че днес аз смятам да ви кажа някои неща – да ви рзкрия потенциалите на това, което вече Е тук. То е вече на земята. Затова ще отбележим някои въпроси по-набързо.

 

Новата енергия 2012

 

Вие сте потопени в една нова току-що зародила се енергия. Тя е различна от предишната Нова енергия. През края на 2011 и началото на настоящата 2012 година се стигна до материализация на едно много старо пророчество - Мостът на мечовете. Както ви обяснихме преди, Мостът на мечовете е един мост, който човечеството ползва при преминаване от една енергия в друга. Това се приветства от цялата Вселена. То се приветства от онези, които помогнаха да се засеят семената на планетата, и на онези преди тях, и на онези още преди тях. Те стоят близо до вас, всъщност пред вас в руслото на вашия живот, кръстосали мечове над главите ви, приветствайки победата. Също като при една брачна церемония в армията, където бойните другари с кръстосани мечове вървят по пътя към олтара – това е Мостът на мечовете, и това е което вие правите сега.

 

О, скъпи мои, отново може да ви звучи твърде мистично, но тези, които кръстосват мечове, вече са преминали през това, през които вие тепърва преминавате. Те ЗНАЯТ какво се случва и докъде може да доведе то. Те дълго са чакали този момент. Има толкова много от тях на толкова много различни места по Вселената и всички те знаят.

 

Малко помощ за да се справите с това, което в момента се случва

 

Вие получавате помощ. Какво се появява на планетата, та да я омекоти? Носителите на светлина са тук от години. Те са тези, които могат да покажат на останалите светлината в едно тъмно място. Това сте правили и вие от години и това е много тежка работа.

 

А сега следва една твърде употребявана метафора, но ще продължаваме да я използваме с цел опростяване на нещата. Представете си, че вие сте онези, които са крачили по земята сред тъмнина в продължение на хиляди години. Това е просто тъмнина. Не е нещо дяволско или мистично – просто отсъствие на светлина. Това е тъмнина, която не обединява човечеството, тъй като е трудно то да се обедини при положение че цялата човешка раса се движи сред тъмнина. Трудно е да се реши какво да се прави, когато не можеш да се ориентираш накъде вървиш. Затова се пазете. Става дума за оцеляване – това е основното.

 

По време на оцеляването вие събирате другите около себе си, за да се чувствате по-комфортно и в безопасност. Можете да ги чуете, можете да ги усетите, може да ги съберете в нещо което наричате група, в тъмното можете да се струпате на едно място заедно, казано метафорично. Това е метафората за планетата, каквато я знаете. Войните избухват, защото вие сте в тъмнина. Вие не можете да видите другите, затова се страхувате от тях и сте готови да защитавате вашата реалност. Такава е била почти цялата човешка история. Изведнъж обаче се появява светлината.  

 

Какво се случва, когато на едно тъмно място се появява светлина, дори и слаба? Изведнъж много хора могат да видят как да се придвижат от едно място до друго. Представете си как вървите сред тъмнината от т. А до т. В в продължение на векове, и изведнъж пътеката ви се осветява. Няма го страхът от неизвестното, когато можете да виждате пред себе си! Вие сте свободни да се обединявате, понеже можете да видите, че другите са като вас! Свободни сте да имате идеи. Свободни сте да получавате знания.

 

Можете да наречете това послание Рекалибрация на знанието. Без самите вие да знаете, малко по малко се случва едно омекотяване, при което енергията на планетата се променя от преобладаващо мъжка към женска. С други думи, каквото е било небалансирано, сега се балансира. Полусферите на Севера и Юга се съединяват, при което няма вече Северно полукълбо, а по-скоро едно цяло и балансирано кълбо. Промените в Африка следват същата схема.

 

Разгледайте на картата Африка. Ще разберете за какво ви говоря. Баланс трябва да се установи и в момента тече такъв процес. Африка е вече готова в рамките на следващите 75 години буквално да се превърне в „новия свят”. Какво се случва, когато лекувате един континент, чиито основи са положени без контрол от страна на бедствия и диктатори? Отговорът е едно изумително начало на цивилизация, която няма граници и нищо, което трябва да бъде забравено, освен бедността.  Следете този процес без да се намесвате.

 

Какво се случва, когато светът започне да се омекотява и се изпълва с все повече светлина? Даже терористите се променят. Приканвам ви да наблюдавате това, скъпи човешки същества. Можете да наблюдавате как се случват неща, които не сте очаквали. Когато падна Съветският съюз, колко от вас имаха отговор, защо това се случва без гражданска война? Случва се, защото старата енергия не се подкрепя повече от хората, които живеят там. Идва време във физиката на съзнанието, когато ако не разполагате с обединена група от човешки същества, подкрепящи дадена стара енергийна концепция, тя не може да бъде удържана. Какво се случва, когато преобладаващата маса от населението по света не желае повече война? Всъщност вие наблюдавате това развитие. Казвал ли ви е някой, че сте "закъсняли" за друга световна война? И това е вярно в 3D, в рамките на парадигмата на старата енергия.  

 

Бих искал да наблюдавате някои страни. Аз нямам часовник. Само ще ви кажа, че това е неизбежно. Казано на езика на Духа, това може да означава период от порядъка на десетилетие. Наблюдавайте внимателно промените в някои страни. Ще наблюдавате някои очевидни промени, както и други, които не са толкова очевидни, а прикрити или предполагаеми. Очевидни промени много скоро ще наблюдавате в Куба, Корея, Иран, разбира се, и Венецуела. Искам да наблюдавате какво се случва, когато те започнат да осъзнават, че нямат повече съюзници на земята! Даже техните братя, които ги подкрепяха, сега казват, "Е, добре, стига вече. Струва ни се, че това вече не работи за нас." Наблюдавайте случващите се синхронности. Лидерите, които са умрели или загинали, или ще умрат през следващата година, ще отнесат със себе си старите модели. Наблюдавайте какво се случва с онези, които заемат техните места и си спомняйте за нашите срещи, на които аз съм ви говорил за тези потенциали.

 

Старата енергия още е жива, но не е щастлива

 

Искам да заявя следното: старата енергия си отива, ритайки и крещейки. Старата енергия никога не се подчинява. Тя просто умира – бавно и мъчително. Ще има дълги периоди на задържане. Ще има и такива, които считат, че единствения начин да се доберат до онова, което желаят, е да създават драма, война или страх. Те продължават да искат да създават смут на места, където вие мислите, че ще сте в безопасност, и да ви теглят назад заедно със себе си. Те не могат да се примирят с това, че земята под тях не е вече така твърда както преди и продължават да бърборят, да създават заплахи и да се опитват да тиражират сензации. Те не са болшинство, но често техният глас е най-силен. Както си вървите в перфектно здраве, чувствайки се чудесно с изключение само на уморените си крака, за какво си мислите? За ВАШИТЕ УМОРЕНИ КРАКА! Когато гледате по телевизора безкрайни предавания за уморени крака, вие се депресирате. Сега разбирате вече метафората.

 

И отново за ... времето

 

През изминалите години моят партньор беше против да ви разказвам за промените в климата. Това глобално затопляне ли е? Не. Ще става ли по-добре? Не. Това е един цикъл обхващащ две поколения. Земетресенията, цунамите, вулканите и бурите ще продължат. Това е рекалибрация на живота в световния океан и човечеството трябва да мине през нея. Това е един цикъл, познат и очакван, но тъй като вие не сте преминавали през него в съвременната ви реалност, все още не го разбирате добре.

 

Бих искал да ви кажа, че вие притежавате същите атрибути на интуицията, каквито имат животните, за да се грижите за собствената си безопасност на точното място и в точното време. Но вие все още не й се доверявате. Малките неща са ви лесни, но големите са за вас мистерия. Това е един и същ процес: "Скъпи Дух, къде да живея? Скъпи Дух, къде да отида?" Духът е точно до вас отговаряйки ви и вие го възприемате като интуиция. Но първото нещо, което правите, е да кажете: "Ами, това си е моят глас. Аз сам си говоря. Не е това което търся, аз чакам да чуя глас от небесата. Съжалявам."Вие все още не разбирате начина, по който Бог ви говори – чрез тихия гласец, който се явява първото интуитивно възприятие, което получавате след като сте задали въпрос.

 

Понякога вие получавате отговора преди още въпросът да е зададен, защото ние знаем, че вие питате за това. Понякога сме толкова нетърпеливи да ви дадем отговора, толкова развълнувани, от това, че питате, че той пристига още преди да сте задали въпроса. Това е ръководство. Това следва да очаквате. То настъпва с процеса на обновление на планетата и това е годината, когато започва да се разгръща. А сега какво смятате да направите, след като разбрахте, че точно вие си го помислихте – да го приемете или да го отхвърлите?

 

Физичните открития, които предстоят

 

Нека поговорим за физика, защото сега можем да разкрием някои неща, красиви неща, които вече се очертават в науката и които вече се виждат и частично се разбират от хората. Пред вас, господа, на пода е застанал Иауии. Аз го познавам добре.  

 

[Крион говори за д-р Тод Овокайдис, изследовател на ДНК и член на екипа на Крион, който по време на този ченълинг е седнал на пода. Д-р Овокайдис е бил идентифициран от Крион като велик учен от Лемурия и пазител на тайните, скрити в Лемурианския храм на подмладяването, за когото е писано в Книга Втора на Крион, 1994.]

 

Интересно или не, каква е информационната банка, която се съдържа в Акашовата памет и се пренася от човешкото същество напред в неговата еволюция? Вашият Акаш е паметта на душата ви проектирана по начин да освобождава информция, понеже енергията на земята се променя до измерение, подходящо за започване на процеса на разкриване. В своята лаборатория Никола Тесла  е създал обекти без маса вие наричате това анти-гравитация. Той е знаел как да пренася по безжичен път електричество (през земята, не през въздуха), но е бил много недоволен от себе си, че не може да го докаже по един по-убедителен начин. Технологията я е нямало тогава, а енергията на планетата - съзнанието, не е било готово за неговите открития. Той не е могъл да преодолее бариерата на недоверие от страна на другите. Между другото той, също както и Айншайн, са отново тук и вие ще ги познаете, когато видите на какво са способни.

 

Енергията на вашето време днес е вече готова за някои теории, които са били твърде напредничави за своето време, макар че са били точно толкова прецизни, каквито са и днешните. Бъдете будни за една изцяло нова наука, която ще се появи като изневиделица и която ще донесе решения за проблеми, над които сте си блъскали главата с години – решения, на които ще кажете: "Как не се сетихме по-рано за това?”

 

Например, очаквайте откриването на студения термоядрен синтез. Казвал съм ви го и преди. Експериментът на Понс и Флайшман беше много акуратен, макар че го оплюха и отрекоха. Експериментаторите не можеха да повторят успешно експримента, защото не знаеха за атрибутите на магнетизма, които влияеха върху техните опити. [които бяха правени в мазета с електрически панели около тях]. Те погрешно смятаха това за чиста химия. Но не беше така. То си беше случайно откритие във физиката, което и към момента си остава мистерия; то съчетава химия и магнетизъм, което е пробвано от малцина. Същото нещо се случи и на Тесла, когато той успя да наблюдава изчезването на обект, но не можа да обясни защо се случва. Той знаеше, че това би трябвало да се обясни с магнетизма, но не можеше да го построи с инструментариума и технологиите на тогавашното време. Можете ли да си представите такова нещо? Сега вие разбирате неговата депресия. Това е честа схема при прокарването на път към напредъка на планетата.

 

Разговор с Иауии [Д-р Тод]

 

Тод е тук и в тази нова енергия, неговият Акаш от Лемурийската епоха започва да прави разкрития. Енергията се придвижва напред във времето и изпраща енграми към неговото съзнание. Той не може да схване цялата информация наведнъж, както между впрочем и никой от вас. Той започна своето питане с една визуализация [говорим за визуализация на неговата ДНК отпреди много време], но в момента си спомня отделни картини, които се освобождават в съзнанието му малко по малко.

 

Моите послания към Иауии за постигане на дълбока настройка на неговата хипофиза, не идваха просто от въздуха. Той предварително ги знаеше. Да кажем, че той се нуждаеше от едно здраво побутване, за да може да се закачи за 2012. [смее се]. То сработи и така успяхме да се подготвим навреме. Той вече знае тази информация. Той вече има идеята и възприятието за гамата от тонове, защото познава цикъла на физиката, за който никой не говори... и ние ще го осъществим днес.

 

Храмът на подмладяването

 

Като Иауии, Тод управляваше нещо наречено Храм на подмладяването в Лемурия. Много по-късно в Атлантида бяха направени опити да го пресъздадат отново, но той не можа да проработи, защото Иауии не беше там. Иауии имаше едно качество, което лемуриаците считаха за необикновено и което се изразяваше в това, че той беше преживял три пъти тяхната епоха. Поради това той носеше в себе си някои тайни относно енергията и спецификата на ДНК. Той беше открил в Храма на подмладяването нещо, което се съдържа сред нещата, които наближава да ви се разкрият. Аз нямам часовник. След колко време? Ще видите.

 

Сега аз ще помоля Иауии да продължи обучението: Добро утро, Иауии [Обърнете внимание, че поздравът не е подходящ, тъй като ченълнгът е започнал в 5 часа след обяд. Много от вас няма да забележат това несъотвествие. Това е хуморът на Крион.]

 

Тод: Добър ден, уважаеми специалисте по магнетизъм.

 

Ние сме се срещали и преди. Разговаряли сме по същия начин както и сега, но в личен разговор. Няма да те поставяме с светлината на прожекторите. Винаги провеждаме нашите дискусии в атмосфера на любов, вероятно за да засегнем теми, които вече са тук, така че да ги напаснем с вашия часовник [отново става дума за нашето 3Dвреме]. Какво си спомняте за Храма на подмладяването, което достига до вас в някои аспекти? Спомняте ли си какви енергии имаше там?

 

Тод: Използваше се магнитната сърцевина на Земята, извънредно концентрирана в някои области, която след това беше модулирана (увеличена) по амплитуда.

 

Скъпи мои, навярно си спомняте, че Храмът на подмладяването беше построен на върха на Лемурианската планина. Лемурия има най-високата планина на планетата. И до днес тя си остава най-високата планина, но вече някак се е размила. Нарича се Хавай. Хавайските острови, които вие днес виждате, са просто върховете на тази гигантска планина. Измерени от дъното на океана до върха, това са най-високите върховe на планетата. По върховете има сняг, даже и сега. Можете ли да си представите връх по-висок от 20000 стъпки [над 6000 м]?Можете ли да си представите как изглежда той от космоса? Това е единствената причина, поради която плеядианците са избрали да дойдат тук най-напред. И както се вижда, така е било.

 

 Иауии, може би си спомняш, че все ти беше студено. Защото не можеше да намериш нито едно работещо отоплително тяло в храма! Когато видя какво науката върши днес на монитора, който моят партньор донесе [eдно видео, което г-н Лий показа по-рано на екран в залата], видя ли нещо интересно, което можеш да си спомниш?

 

Говорим за температура. Говорим за студено, толкова студено, че създава по-малко съпротивление към потока енергия. Всъщност ниската температура се явява катализатор за нарастване на магнитните свойства до 10, 100, дори 1000 пъти в зависиост от температурата. При липса на техническо оборудване, това беше един от атрибутите, които ви позволяваше да правите онова, което правехте в този храм.

 

Искам да те питам за това. Какво си спомняш за апаратурата, която се използваше за това? Задавам ти тези въпроси единствено от интерес, да видя на какво е способен твоят Акаш. Казвали сме, че е имало нещо, наречено Човешки обект (TargetHuman).

 

Тод: Ключовият атрибут е един магнитен драйвер със специфична геометрия отгоре и отдолу на т.нар. човешки обект. И двете страни бяха магнитни - имаше една необособена зона, която създаваше квантово свързано състояние и важното беше обратното въртене и спина.

 

Много добре. Впечатляващо! А сега, големият въпрос. В крайна сметка се извършваше квантова пре-поляризирация на човека, нали така? С какво се извършваше това квантово взаимодействие на градивните частици на човека? Помниш ли? Нека те попитам това. Колко хора има в залата?

 

Тод: Около 10.

 

Наистина. Има ли сред тях някой по-специален??

 

Тод: Жрецът на  храма.

 

Правилно! Помниш ли друг атрибут на този човек, който можеш да разпознаеш, ако го видиш отново? Все още не си тук. Затова ние ровучкаме из паметта ти днес, всичко с теб е наред.

 

Тод: Със сигурност.

 

Ще се върна по-късно отново към тебе, Иауии, но сега трябва да премина през един процес, за да могат всички да разберат какво се случва. Този процес ще съдържа разкриване. Ще ви отведа до основата на атомната структура. Правил съм го и преди, но никога не съм ви водил чак до тук. Искам заедно да разгледаме един електрон, все едно вие сте там и сте малки колкото него. А сега, мой партньоре, напредвай бавно, защото нямаш тренинг в това, а е важно да получиш посланието и да го пре-експонираш. [Крион говори на Лий].

 

Физиците казват, че електроните се въртят около оста си. Те не го правят, просто не могат да го правят. Електроните нямат повърхност, защото те са енергия. Те не се въртят, вместо това имат електронен потенциал. Всяка отделна частица на тази планета, всичко, което можете да видите, всички неща в тази Вселена, са създадени с полярност. Това е нова информация. Всички неща са създадени с полярност, и те са проектирани да се само-балансират. Поради полярността, или това, което вие наричате плюс и минус, те се движат и се опитват да се самобалансират в средата на едно поле – всички неща, както физическите, така и другите.

 

Обаче, полярностите имат склоността да се ориентират към една и съща посока, което явление аз наричам групова солидарност (peerpressure). Електроните, които притежават нещо, което вие наричате вид заряд да приемем тук, че е положителен са привлечени от онези, които са отрицателни, така че те ще се неутрализират взаимно. Те се търсят едни други, за да създадат нулев баланс. Те се стремят да се балансират, и ако не го направят, не са щастливи. Тази дума цели единствено да подчертае условието, при което физичната частица не намира баланс.

 

Обаче не винаги се случва атомите да се напаснат по двойки електрони, понеже няма атомно правило, което да казва, че електроните винаги се създават като четна бройка. Така че, често се случва ситуация, характеризираща се с нечетен брой електрони, ще я нарека ситуация с излишен и когато това се случи, целият атом ще се зареди положително или отрицателно, в зависимост от вида на излишния. Когато това се случи, този атом ще търси друг атом, който има излишен с противоположен заряд. Това явление си има име: магнетизъм. Аз току-що ви обясних магнетизма. Днес на науката е известна само част от магнетизма. Онова, което учените не са разбрали още е, че всички неща имат дуалност. Те го предполагат и дори има теории, които скоро ще ви се разкрият, но аз ще ви ги дам днес, защото те винаги са съществували в нечий човешки ум.

 

И така, от най-малкото до най-голямото, даже галактиката, притежава дуалност. В центъра на вашата галактика, или както вие го наричате черна дупка, има един квантов включващ/изключващ мотор, и сега аз ще ви обясня защо това е така. 

 

Има един голям въпрос, на който аз ще отговоря сега. Защо всяко нещо има полярност? Защо всяко нещо е създадено по този начин, дори и електронът?  Най-малката частица, даже бозонът на Хигс [Божествената частица] и кварките, и те имат полярност. Няма и частица от природата, у която да не може да се намери полярност. Защо? Ще ви кажа защо: Физиците ще се изсмеят. Не злостно, но от солидарност. Ако не беше така, Вселената щеше да бъде едно глупаво и скучно място за живеене. Със създаването на дуалност във всяка една частица, вие създавате една активна само-балансираща се Вселена, която никога не спира. Ако не беше устроена по този начин, тя би била статична, непроменяща се, несъзидателна, нетворческа. Следователно, без полярност не би имало живот. Животът се създава от наличието на полярност, на дуалност в атомните частици. Без живот Вселената не може да съществува. Без живот физиката няма причина да съществува а вие си мислихте, че светът около вас е устроен по друг начин, нали? Животът на една планета започна по случайност. Ах, вие, 3D същества! Животът е ЗАМИСЪЛЪТ.

 

Нека продължим дискусията с участието на Иауии, защото стигаме до определено място. Иауии, ти току-що описа процеса на създаване на макро пре-полязирирането в Храма. Твоето описание беше магнитно и свободно-енергийно. Много добре! Може би разбираш, че магнетизмът и нулевите точки винаги са били в центъра на твоята галактика?

 

Тод: Разбира се.

 

Това означава, че галактиката е в състояние на квантово взаимодействие сама със себе си. Това обяснява защо всички съзвездия и слънчеви системи не следват Нютоновите закони на движение. Вместо това те се движат като едно цяло около центъра, защото са квантово свързани. Току-що ви дадох причината за това, и науката скоро ще започне да го разбира. Досега е било тайна, но вече знаете.

 

Така че вече имаме една макро квантова среда. Най-голямото нещо, което можете да си представите, галактиката, е в състояние на кваново взаимодействие със самата себе си. Възможно ли е да съществуват и други въпроси, свързани с квантовото взаимодействие, които не сте могли да разпознаете или да научавате за тях всеки един ден от живота си?  Отговорът е ДА. Да започваме.

 

О, скъпо човешко същество, нещото, което ще последва, е красиво, то се отнася до ДНК и Иауии го знае. Той знае как да прави вълшебства.

 

Отпечатъкът на ДНК е съвършен. Добрият доктор ще ви го потвърди в неговата настояща инкарнация като д-р Тод. Казвал съм ви го и преди. Вътре във вас е съвършено, макар и да стоите тук със своята все още неработеща добре ДНК. Изглежда като дихотомия, понеже тя е перфектна и е проектирана за един по-продължителен живот, но все още върши някои твърде интуитивни неща.

 

ДНК е проектирана като информационен източник, който да приема енергията, създадена от съзнанието на човечеството. Следователно тя се ориентира сама в подходяща позиция като реагира на енергията, която е наоколо. С други думи, ако планетата е с ниска енергия, тя също ще бъде с ниска енергия. Това е един квантов мотор, и ако квантовата енергия създадена от човешкото съзнание е ниска, тя ще работи лошо.

 

Искам да дефинирам живота за вас – не биологическия живот, а духовния живот. На всички онези интелектуалци ще кажа: просто задръжте, защото много от вас няма да харесат това. Духовният живот, според замисъла на Духа, съществува, когато човекът има свободен избор. Кога става това? Когато поеме дъх за пръв път. Не в утробата. Някои ще кажат: "Това е грешно, това е грешно. Душата в женското тяло е жива!"Само почакайте. Говоря ви за духовността. Духът вижда, когато преминете от другата страна на завесата и поемете дъх за първи път.

 

Едно дете, което не е отделено от майката, няма свободен избор. Това дете е обвързано със свободния избор на майката до момента на раждането си. На практика, то е душа на етап подготовка за свободен избор. Има много духовни атрибути за това как тези души реагират, и ние сме ги обсъждали и преди, но днес става въпрос за живот с полярност [дуалност], свободен избор.

 

Нека сега разгледаме онова дете вътре в корема на майката за момент, понеже има един процес, за който искам да знаете. Ще ви говоря за 240-те дни на бременността. Горе-долу на този етап детето вече има изградена съвършена ДНК. То още не е поело първия си дъх. ДНК-то му все още не е регистрирало и измерило енергията на планетата. Осъзнавате ли това? Съвършеното дете се намира в утробата. Детската ДНК има всички атрибути на Акаша, а също и на планетата, но е различна по един начин, за който никой не ви е казвал. ДНК-то в този момент отговаря 100% на ЗАМИСЪЛА.

 

Квантовите инструкции вътре в ДНК говорят на биологията на детето, подготвяйки го за първото вдишване. А сега ще разкрия на теб, Тод, Иауии, онова което ти вече знаеш.

 

Обяснение на Храма на подмладяването

 

В Храма на подмладяането има две човешки същества в свързано квантово състояние. Едното е „обекта”. Другото е "модела". Удължаването на живота според знанията, които Тод притежаваше, се правеше чрез квантово взаимодействие между обекта и модела, при което се извършва трансфер на определени атрибути от единия към другия.

 

Единственият начин, по който това е можело някога да работи е, ако ДНК има квантов атрибут, както междувпрочем е. През всичките тези повече от 10 години ние сме ви обучавали, че 90%-те от ДНК, които са  некодирани и считани за "плява", представляват всъщност набор от квантови инструкции. Следователно, молекулата на ДНК трябва да притежава някои квантови атрибути свързани с химията на повече от три милиарда частици от молекулата на ДНК, които са много реални и предстои да бъдат открити. Това е особено вярно за генно-инженерната химия на протеино-кодираните части. За простота ще ви кажа, че ДНК е активно динамична и може да промени реалността на всяко нещо, което вие считате за „нормално”.

 

Иауии, ти много добре обясни атрибутите на обекта създаващи едно свързано квантово състояние с модела. Сега ще ви разкрия, че модела беше (1) жена и (2) тя беше бременна. Така че се получава....

 

Тод прекъсва: ... източника на съвършения ДНК модел!

 

Точно така! Така тайната на Храма на подмладяването се удвоява: (1) Съвършена ДНК на Земята се среща само в тялото на едно неродено дете и вие можете да пренесете някои от атрибутите на това съвършенство преди то да асимилира енергията на планетата. (2) Можете да увеличите продължителността на живота и да подобрите здравето чрез квантова комуникация с ДНК молекулата. Виждате ли приложенията? Мъдрата, божествена женска същност, носеща в себе си дете, е единствената, която може да застане на масата и да служи за модел. Започвате ли да разбирате красотата на това, неговото приложение и накъде сочи то?

 

Има няколко неща, които предстои да се случат в челните редици на науката. Първо, предстои ви да окриете някои тайни на ДНК, които по същество са ембриологични. Започнете да следите изследванията в областта на структурата и състава на ембрионните клетки. Вече ви е известно, че нетипични стволови клетки са открити в плацентата. Също така знаете, че предварително програмираните стволови клетки присъстват в организма на възрастния човек. Дали същото се отнася и за ДНК на все още неродения организъм? (Интелектуалци, моля продължавайте да четете; ако спрете тук, ще възникнат брожения). Второ, Иауии представи "перфектния модел" без да използва онова, което е правил в Лемурия. Вие сте хората, които ще го направите. Това е едно естествено продължение на това защо дойдохте тук и какво следва през 2012 и след това.

 

Ембрионните клетки на новороденото са недокоснати от обществото, и те могат да бъдат и от Марс, понеже никоя наука не ги е използвала в контекста на 3D, какъвто между впрочем е единствено достъпния контекст към момента. Ако се направят такива опити все пак, те няма да проработят. Съществуват квантови процеси, които вие изучавате. Те  не са никак инвазивни, напротив – те са полезни и могат да пренасят атрибути от една биологична клетка в друга, както и от един човек в друг. Мислете "безжично" [космически хумор]. Онова, което изискваше 1000 мили кабел, сега може да се предаде чрез сателит. Това е аналогия: вие се движите сред едно абсолютно ново разбиране за преноса на енергия.

 

Нека за малко поговорим за майката в този храм.Жената върху масата, която е "модела," спечели "Лемурианската лотария"[смее се], защото тя знае, че нейното бебе, бидейки в квантово взаимодействие с друг човек - без значение колко стар и колко болен е – създава един увеличен образ на това, какво ще бъде това бебе. Сложно е, но процесът на помагане на другите ще бъде гравиран в Акаша на бебето, а детето ще се роди с атрибутите на лечителя. Всичко това съдържа в себе си сложнотия, противоречие и пре-интелектуализиране у вас, защото вашите триизмерни мозъци ще се втурнат да търсят слаби места в горното изложение. Всичко, което мога да ви кажа е, че квантовата система не е линейна система, а вашата логика не ще издържи, ако се опитате да анализирате тези неща. Можете ли да си представите времето като една окръжност? Можете ли да си представите да бъдете на две различи места по едно и също време, или даже да променяте своята молекулярна структура съзнателно така, че да станете част от друг обект? Ако не можете да си го представите,  то нямате право да коментирате или отричате горното изложение, тъй като тези неща са част от квантовите вероятности на ДНК. Ако не ми вярвате, питайте някой Плеядианец [смее се].

 

А сега, Иауии, рабираш ли какви ги вършеше там? Нужни ли са ти още отговори?

 

Тод: Добре, нали мога да кажа? Да![смях]

 

Иауии, за какво си мечтаеш? Кое е онова нещо, за което си мечтаеш, което не знаеш, а би искал да знаеш?

 

Тод: Мечтая за рекалибрацията на ДНК и кохерентното изравняване, което ще ни позволи да се придвижваме по-свободно от едно място на друго, както, предполагам, го правят Плеядианците в квантово състояние.  

 

Разбира се, ти задаваш такъв въпрос понеже виждаш много по-голяма картина, базирана на това, какво твоят Акаш е видял и е запомнил. Ти също така знаеш, че е възможно.

 

Междувременно, всички присъстващи се питат едно и също нещо:

 

"Къде тук можем да намерим бременна жена сега?" [смях]

 

Става въпрос за нещо много по-голямо, и плеядианците го знаеха. Цялата тази информация дойде първоначално от тях и достигна до теб, Иауии. Но това си беше за тогава и не се отнася за сега. Плеядианцие не се нуждаят от бременна жена, за да направят това, което правят днес. Те също имат своя ДНК, но тя е в един напълно развит квантов стадий – потенциалът за човешката раса. 

 

Бих искал да ви напомня, че моят партньор ви е давал послания преди за отношението на физиката към тези неща. Сега се връщаме право към дискусията за полярността, с която започна нашия ченълинг. Това "отношение," Иауии, се е реализирало в природни изобретения, извършени от вас. Физиката активно търси баланс. Това ще рече, че всяко поле, създадено от някакъв ваш процес, има атрибутите готови ли сте? – на перфектната ДНК. То вече вижда атрибутите на отпечатъка на нероденото. Не ви е нужна бременна жена. Атрибутите могат да достигнат до човека и да бъдат получени от човека, независимо от подредбата на клетъчната структура - просто тя трябва да е способна да ги абсорбира.

 

Със своята работа вие сте създали едно квантово поле със съответните плеядиански атрибути, и клетките чуват, когато са изложени на това поле. То все още не е фино настроено, но в крайна сметка всички вие ще го откриете. Когато го направите, ще имате регенериращ мотор на бъдещето без "модела Човек," но вместо това с атрибутите на модела Човек.

 

Този, както и други процеси, скоро ще бъдат забелязани от науката. Няма да сте сами. И понеже не е редно само вие да разполагате с тайната на живота, затова ще има и други. Ембрионалните експерименти с животни, скоро ще започнат да разкриват онова, което ще даде възможност на човека да израсте отново изгубен крайник, и много от другите неща, за които сме ви говорили през последните 23 години. Стигаме до един по-голям въпрос: "Каква е истинската роля на животните на планетата? Прераждат ли се?" Но това е друга тема.

 

Следете и очаквайте такива неща да се случват скоро, както и използването на стволови клетки от възрастни чрез една по-висша технология. Ето, всичко е пред вас. Всичко това се очаква през 2012.

 

Иауии, един от твоите атрибути беше да живееш с Плеядианците. Ти все още си в квантово взаимодействие с тях, което не е типично за 3D. Те искат да чуват отново тоновете както преди 26000 години. Те са готови. Когато този сигнал се излъчи, те ще кажат: "човечеството е пристигнало и смята да остане" [има се пред вид проекта на Лемурианците на Тод за слънцестоенето през 2012].

 

Това е посланието за днес. Някои ще кажат, "Твърде много наука, Крион!"Други ще кажат, "Действително, красотата на системата на Създателя е на една ръка разстояние."Скъпи мои, не позволявайте да ви отделят от въпросите на науката. Не е задължително да ги знаете и разбирате, но ви молим да ги приветствате. Защото Бог, Създателят, е великият физик на Вселената и е използвал тези инструменти за създаването на системата на живота и баланса на любовта. Всичко това цели да въздигне човешкия живот и човешкото разбиране.  

 

И отново ще ви кажа, че пространството между ядрото и електрона на всеки отделен атом е изпълнено с Божията любов. Това е супата на Създателя, изградена во веки веков и готова да поеме ръката ви, стига само да поискате. Това е рекалибрацията на знанието на планетата и първата стъпка към една квантова парадигма. Подгответе се за нея.

 

Аз нямам часовник. Не мога да ви кажа кога. Мога само да ви кажа, че сте на една ръка разстояние, и че картината далеч не беше такава, както когато с вас започнахме преди толкова години. Вече пресякохме заедно лентата и сега започва същинската работа.

 

 

 

И това е така.

 

Превод Борислава Макиова