Послания от Крион

Ре-калибрация на мъдростта

Печат

 

 

 

 

Ре-калибрация на мъдростта
Лима, Перу
27 ноември 2011


Поздрави. Аз съм Крион от Магнитната служба.
Процесът вече е започнал, казвали сме ви го и преди. Информацията, която ще ви дам сега, ви е давана вече веднъж, но не от Крион и не на вашия език (испански). Затова ще направим един кратък преглед. Важно е да слушате, да слушат и останалите, за да разберат какво значи всичко това. 
Информацията не е била изложена в нейната пълнота, и лесно може да доведе до объркване. Това е езотерична информация специално предназначена за Перу. Да започваме.

Преглед – Великият преход според предсказанията
В момента на планетата се извършва бавна и дълбока промяна в Човешкото съзнание. Казах ви го преди 22 години в първото издание на Крион, Книга Първа. Част от енергията на Крион е създадена с цел да ви  помогне като ви даде разбиране, информация и любов към нещата, които са нови за планетата.
Преди години започнах да ви говоря за движението, което се извършва над вас. Казахме ви, че Кундалини на планетата се премества. Никога преди не сме употребявали думата „змия”, но сега ще го направим. Това е пророчество на древните, но не задължително предците на тези, които днес живеят тук [в Перу]. 
Тези конкретни послания идват предимно от северната полусфера. Много хора вече знаят за движението на енергията. Някои пророчества идват от Майа, а други все още от най-далечния север. Според тях ще настъпи време на висок потенциал, на забележителна промяна на планетата Земя. Тя ще се изразява в промяна в съзнанието и ще започне с движението на Пернатата змия Кундалини на юг. Сега е важно да разберете защо това се случва и какво точно представлява.

Трите решетки
На планетата има три решетки, неотдавна ви говорихме за тях. Една от тях е Магнитната решетка. Аз пристигнах тук през 1989 година и чрез съзнанието на моя партньор исках да ви предам следното съобщение: Магнитната решетка на планетата ще се измести през следващите 10 години повече, отколкото се е изместила през последните 100 години. Положението беше такова докъм 2002 година. Науката доказа това и даже това изместване беше измерено с прост компас. Магнитната решетка се движеше и ние ви предупредихме за това.
Но то беше в самото начало, тъй като тя влезе във взаимодействие с две други невидими решетки на планетата. Втората се нарича Кристална решетка. Третата ще наречем Гайа. Трите решетки се преплитат взаимно, но най-динамична от тях е Кристалната решетка. Кристалната решетка съответства на човешкото съзнание и затова я нарекохме Кундалини на планетата. Това е енергия, която се движи увивайки се като змия на спирала около оста си, но само когато й е зададено да прави това чрез многоизмерната енергия наречена "Човешко съзнание." Ето това се е случило, и сега ще обясним защо.
Може да изглежда твърде схематично, но ние много пъти сме ви споменавали, че планетата не е балансирана. Говорим за баланс между мъжкото и женското съзнание. Преди години ви дадохме тази информация. Казахме ви, че планетата натежава към мъжкото начало и не е балансирана. Този дисбаланс оказва влияние върху решетката, планетата и Гайа. Но хората са отдали тази енергия на планетата вследствие на това, което са извършили през вековете, т е. може да се каже, че състоянието на енергията към днешна дата е продукт на историята на човечеството. И тъй като хората се променят, Гайа също се променя.
Не се заблуждавайте: Това няма нищо общо с мъжете и жените. Става въпрос за мъжко и женско съзнание. В последната информация дадена от Крион за 12-те слоя на ДНК ви описахме един от най-дълбоките слоеве на ДНК, който съществува самостоятелно. Не смятаме да ви обременяваме с номера на слоя, тъй като искаме вие сами да го откриете и тогава да се усмихнете на синхронността на нумерологията. Наричаме това Божествена женска мъдрост. Тя няма отношение към други слоеве, както е в обикновения случай. Тя е мека и сладка. Това е майчина енергия – всъщност много повече от това.
Ключов елемент в промяната в съзнанието са специфичните енергии, които маркират началото на промяната. Може би пак ви изглежда твърде схематично, но те е свързано с магнетизма, както и с човешкото съзнание. Съществува система, на която вие обръщате твърде малко внимание, и която включва всички тези земни енергии като взаимни катализатори една на друга. Човешкото съзнание и земната решетка силно се повлияват една от друга.

Атрибути на северното и южното полукълбо
Северното полукълбо на планетата по правило съдържа основно мъжка енергия. Южното полукълбо съдържа повече женска енергия. Тази информация сме ви я давали и преди. В това се изразява полярността, даже дуалността на планетата. Когато човешкото същество започне да се променя, съответно се променят планетата и енергиите на решетките. Следователно, в момента тече процес по промяна на решетките на Земята в отговор на промените извършващи се в човечеството.
Забележете, че дисбаланса в човечеството и в земните полукълба може да се наблюдава в хода на историята. Болшинството от големите войни, както и всички световни войни са започвали или са избухвали предимно на северното полукълбо. Болшинството от битките са се водели там. Завладяването на едни народи от други народи също се е извършвало там. Такъв е бил балансът (всъщност дисбалансът) на планетата, и вие можете да видите мъжкия „военен” дисбаланс много силно изявен на северното полукълбо.
Болшинството от войните в южното полукълбо са били породени от други войни водени в северното полукълбо, целящи заграбване на нови територии или поробване на народи. Разбирате ли какво ви казваме? Мислили ли сте някога за тези неща? Северното полукълбо е по мъжки силно, но това няма да трае дълго. 
Ако е вярно, че сега планетата започва сама да ребалансира съзнанието си, какво си мислите, че ще се случи?  Отговорът е, че вие ще започнете да виждате ребалансирането на съзнанието – мъжко и женско. Това означава, че мъжката половина на планетата започва да става по-балансирана. Това означава, че женската половина е по-балансирана. Това означава, че човечеството като цяло става по-балансирано.

Началото на края на войните
Има такава приказка: "Ако светът се управлява от жени, те никога не биха изпратили децата си на бойното поле." Това може да служи като дефиниция за "майчинска енергия." Нека добавя още една: "Ако женското и мъжкото начало в света са балансирани, хората никога няма да изпращат децата си на бойното поле."
Ребалансирането на мъжката и женската енергии в решетката означава, че определен вид земна енергия ще се измести. Кундалини трябва да се премести. Тя е била дълго време в северното полукълбо – в Индия и Тибет. Много хора казват, че това е бил центърът на духовната мъдрост. Наистина, там имаше мъдрост, която помогна за балансирането на тежката мъжка енергия, но тя все пак си остана тежка. Колко лидери от женски пол виждате в манастирите на монасите по тези места? Отговорът е почти николко.
Южното полукълбо представлява женската енергия на планетата. Кундалини започва да се движи в отговор на промените извършващи се в хората, спиралата се поизправя, а краят на опашката на змията застава на дъното на Чили. Тялото на змията е в Перу.

Мъдростта не се променя
Обратно на онова, което ви е било казано, това няма нищо общо с промяната в мъдростта на южното полукълбо. Какво има тук, в Перу? Ако се занимавахте с изучаване на древните народи, щяхте да откриете мъдри, божествени жени! Навсякъде. Има едно място недалеч от планините, което наричаме столица на мъдростта, божественото женско начало на планетата [Мачу Пикчу]. Земята го е игнорирала! То стои там никому неизвестно освен на местните фермери и няма изгледи да бъде открито. Беше невидимо за нашествениците [испанците], които пребродиха всичко наоколо, но не го откриха. Човечеството не беше готово за него. Но това вече не е така.
Има такива, които ще чуят това послание и ще кажат: "Виж ти, мъдростта на Тибет се премества в Перу." Но нещата не стоят така. Вместо това сърдечната чакра на Земята, която е Кундалини, започва да търси друг, по-балансиран център на мъдрост. Тя се придвижва към едно място където преобладава по-възвишена мъдрост и при това търси да намери  мъдростта на божественото женско начало.
Земята е готова да събере тази мъдрост частица по частица и да я разпръсне над порталите на това място. По време на процеса съзнанието на планетата ще се промени още повече. Тази промяна е била чакана много дълго.

Истинската енергия и Мачу Пикчу
Мястото, което наричате Мачу Пикчу (това име е измислено от вас, а не е дадено от онези, които са го построили) има много нежна енергия. Tя е топла и закриляща енергия, като майчина утроба. Тя е красива и затова толкова много хора започват да идват тук. Те са привлечени от тази енергия, защото знаят, че тя идва. Старите души по цялата планета искат да я усетят. Те искат да се изкачат на скалата и да е приветстват. Това е една нова земя. Време е новата мъдрост, която винаги е била тук, да се постави върху Кристалната решетка на планетата и да се сподели от всички.
Току-що обясних движението на Кундалини, енергията на Пернатата змия. Тя засвидетелства специалното си уважение към това място. Винаги е била готова за това. Имало е период на 100-годишно величие на Мачу Пикчу. Това е всичко. То е само една част от историята на севера. Дълго време тя е била забулена в тайна и е била разкрита неотдавна. Била е подготвяна, защитена, а сега вече е готова да бъде призната като столицата на мъдростта, божествената женственост на планетата.
Има тайни, които може и никога да не бъдат разкрити. Например тайната свързана със Седемте сестри, които още не са се разкрили. Тук се извършва едно пробуждане, няколко от шаманите в областта вече са просветлени.
Перуанци, радвайте се! Стана това, което някои от старите души тук чакаха толкова дълго. Тук се усеща някакво съпротивление. Има съпротивление, защото старата енергия не иска да приеме новото. Старата енергия е дошла от северното полукълбо дотук преди много време и е разбалансирана, и вие го знаете. Тя не почита земята, въздуха или вятъра.
Така че в момента се осъществява преход, промяна и съпротивление. Стари души, вие сте готови за тях. Поздравете случващото се и се подгответе за идващата нова генерация.  Това е нашето послание. То е по-пълно от всякога, обяснява ви и причината. Опитваме се да го приложим дори към вашата ДНК, защото тя е в "спомнящ си" мод, в очакване това да се случи.
И накрая, има и такива, които ще разберат това послание. На тях ще кажа че не е необходимо да правите нищо специално. Просто знайте следното: Божията любов живее във вас и тя би искала да напуснете света по-различен, отколкото той беше, когато дойдохте. Не е необходимо да се улавяте за езотериката. Ние само искаме от вас да почувствате, това което е истина.
Бог ви познава и иска да умие краката ви. Настъпи вашето време.
И това е така.
КрионПревод Борислава Макиова