Послания от Крион

Процесът

Печат

 

 

 

 

Процесът

 

Лагуна Хилс, Калифорния

 

4 декември, 2011

 

 

 

 

 

Поздрави.

 

Аз съм Крион от Магнитната служба.

 

Кое е онова, което води едно човешко същество до място като това тук? Помислете за момент… може би на такова място е възможно хората да преминат в многоизмерно състояние в степен достатъчна, за да чуват думите от другата страна на завесата?  Наистина, ще се намерят и такива, които ще ви нарекат глупаци за това, че сте дошли тук, но аз ще ви отговоря следното, стари души: Тук не става дума за доктрина; не и за ценностна система; това е абсолютно познаване на Божията любов, къде е домът и каква е истината; това е знанието, че вътре във вас се намира искрата на Създателя, която не може да бъде отречена. Експертите казват, че 85% от хората на планетата вярват в задгробния живот. Ако те са прави и това наистина е вярно, би следвало да става дума не просто за пожелателно мислене, нали? Ами пък ако е интуитивно? 

 

Какво се случва, когато умрете? Отговорът, стари души, е че се случва същото нещо, каквото се е случвало всеки път, когато сте умирали. Истината се пази скрита и така трябва да бъде. Тайните не са достъпни и така трябва да бъде. Защото тестът за вас е да откриете кои сте. Винаги е било така, а иронията е, че старите души често стават търсачи на тази истина, и накрая откриват единствено, че тя е твърде неуловима, твърде неуловима.

 

И така, тази вечер аз бих искал да повдигна малко завесата. Бих искал да ви разкажа малко повече за това, срещу какво сте изправени, както и за някои от процесите, които протичат когато се докоснете до лицето на Създателя вътре във вас.

 

Но преди да го направя, ще дефинирам очевидното. В момента на провеждането на тази среща ние сме на прага на 2012 при условия на общуването ни във вашата времева линия. Все още не сме навлезли в годината, която бележи средата на прехода и все още не е настъпила кулминацията, която ще чествате. Затова моментът е подходящ да поздравим старите души, чуващи и виждащи.

 

Както и преди съм казвал на вас, седящите тук в тази зала! Каних ви да надникнете даже във вашите Акашови записи. Каних ви да почувствате истинската причина да сте тук. Нека да го изрека простичко: Стари души, няма значение колко пъти сте пребивавали тук, даже и само през този живот ви се е налагало упорито да си проправяте път през старата енергия. Много от вас знаят какво имам пред вид. Не ви е било лесно. Губили сте приятели, семейство и колеги поради това, в което сте вярвали. Поради това, че сте изричали "Бог е вътре в мен," вие не сте искали да приемете безпрекословно онова, което е залегнало в ограничаващата ви 3D-доктрина: пред какво да се прекланяте, какви да бъдат вашите убеждения и вашата любов. Вместо това сте искали да разрушите клетката, в която сте били поставени и да заявите: "Аз вярвам, че съм Бог. Частица и част от мен се съдържат в звездите. Ето това съм аз." Това ви е навлякло беда, и ние бяхме там, така че знаем за това.

 

През последните години, дори може би през последните месеци, се извършва огромен преход.  

 

Това е промяна в решетката на тази планета с цел тя да се подравни и рекалибрира спрямо вашата енергия в степен, по-висока отколкото през който и да е било от предишните ви животи. Това е, което винаги сте искали; това е за което винаги сте се надявали в качеството ви на светлинни работници.

 

Вие интуитивно знаете, че е налице голям потенциал, достатъчен за да настъпи на тази планета време, когато енергията ще започне да работи за вас. Малко по малко, вие можете да наблюдавате как тя работи. Малко по малко, можете да наблюдавате как държавни ръководители започват да мислят по различен начин. Малко по малко, можете да наблюдавате как хората в другите стимулират този процес. Малко по малко можете да наблюдавате как се променя мисленето на финансистите.  Малко по малко, този процес се разгръща около вас. Поздравления към онези, които са го дочакали. Това обещава да бъде една велика енергия, която да доведе до истинско проявление. По-добро е от всичко, което някога сте имали.

 

Един съвет преди да започнем

 

Ще ви дам нещо, върху което да помислите даже преди да започнем урока: Какво сте отхвърлили настрана? Какво сте опитали, но не е проработило? Каква е била вашата страст, която вашият мозък е отхвърлил, понеже сте решили, че тя няма да работи или че времето не е подходящо за нея? Е, сега точното време е дошло!

 

Има огромно количество знание в тази зала и това са Акашовите записи на всички, които стоите пред мен, слушащи или четящи тези редове. Те представляват миналите ви животи и знанията, които сте придобили по време на тях. Това са опитностите, през които сте преминали и които сега могат да излязат на повърхността и да станат част от реалния Акаш (част от реалността на планетата.

 

Всичко това може да бъде наложено върху онова, което нарекохме Кристална решетка.

 

Ето затова сте тук, за да претворите онова, което знаете и което сте донесли със себе си, за да бъде претворено. Затова ние казваме, че по-малко от половинката на 1% от вас трябва да станат светлинни работници, за да може земята да се промени. Семената се посаждат днес. И няма да е далече времето, когато пред човешката раса няма да стои въпроса "Ще го направя ли?". Вие вече сте го направили. Вие вече сте го направили.

 

Нареждане на пъзела

 

Днес вие нареждате пъзела и се придвижвате към един преход, който ви обещахме, че ще се случи, и който вече е тук. Просто си помислете: Когато през 2012 достигнете другата страна, ще ви останат още 18 години в енергиите на Галактическото подравняване. Това е един  36 годишен прозорец и вие дори още не сте го преполовили.

 

Ето какво значи това за Духа: Съществува една енергия създадена през този много специален прозорец на подравняване; такъв ще се появи отново едва след 26,000 години. Вие разполагате с още 18 години, за да промените тази планета в конкретна енергия на проявление, да засеете семената. Вие вече го правите. Това вече се случва. В края на тези 18 години ще се случи нещо, аз ще ви разкрия това пророчество: Началото на реалния мир на Земята в Близкия Изток.

 

Ще можете да видите начини за решаване на задачи, каквито не сте виждали преди. За известно време младите хора, които сега са тийнейджъри, ще бъдат лидери. Това ще бъде период на подем за тях. Те ще разсъждават върху концепции, за каквито вие не бихте могли да мислите в старата енергия. Те ще решават загадки каквито вие сте смятали за нерешими. Ще има технология създадена да помогне на планетата по начини, за който дори не сте си и мечтали. Такова е 18-годишното пророчество, защото аз познавам съзнанието на тези които ще дойдат и виждам какъв огромен ще бъде потенциалът на планетата по онова време – и всичко това защото старите души са се пробудили и са си свършили работата. Какво мислите за това?

 

Какво можете да направите вие?

 

Хайде да поговорим конкретно. Може би се питате:"Какво мога да направя аз? Какво би трябвало да направя?" Има и такива, за които целият живот е търсене. О, те са лидери, водещи на семинари и дори някои от тях са лечители.  И въпреки това те постоянно си задават въпроси като, "Как мога да пресека моста? Как да се докосна до онова, което е вътре в мен, което е най-ценното и което е Бог? Аз зная, че то е там, но мисля, че съм сбъркал. Не съм успял да открия моста”

 

Нека да поговорим за това. Време е да го обсъдим. 

 

Започваме с една интелектуална дискусия за това "какво представлява човешкото същество."  Ще ви дадем една опростена картина. Често говорим за езотерични неща, за невидими неща, както и за неща, които са ви известни. Съществуват три многоизмерни слоя, които съставляват онова, което аз бих нарекъл Човешко същество в неговата цялост. Лесно е да ги дефинираме, всички те са много дълбоки. Всяко едно става все по-дълбоко с навлизането му навътре. Всъщност, те са само три. Подобно на слоевете ДНК те могат да бъдат поотделно очертани и дефинирани, но същевременно работят като едно. 

 

Първото наричаме Човешко съзнание (Human consciousness). Второто наричаме Вродено (innate). След малко ще ви ги разясня. Третото наричаме Висш Аз (Higher-Self). Те са три, а вашата задача е да преминете от най-външното към следващото, и след това към следващото. По този начин можете да построите мост, който е триизмерен и в който живеете, започвайки първо от онова, което наричаме интелигентност за оцеляване на тялото, след това през вроденото, и накрая през портала – щитовидната жлеза - към Висшия Аз. Как да го направите? Позволете ми да ви кажа: В старата енергия вие го правите много рядко! То изисква дълбока медитация, видения и външна помощ от човек, който може да вижда от другата страна на завесата и да облекчава процеса. Тогава всичко започва да се движи и размества. Но ние ви молим да го направите - всички вие, сами. Енергията започва да се придвижва към място достъпно за всички, но вие трябва да излезете от триизмерната парадигма, за да завършите процеса.

 

Процесът

 

"Крион, за последните 20 години не си ни давал списък с инструкции. Как да се справим? Има други, които дават инструкции. Съществуват дори други Крионовци, които дават инструкции. А ти не го правиш.”  

 

Ще ви кажа защо не го правя. Да приемем, че седите тук и бихте искали да обичате себе си повече. Какво следва да направите, ако вие имате следното желание: "Бих искал да можех да обичам себе си повече, да обичам Гайа повече, да развия същността си и да докосна лицето на Бог. Бих искал да се свържа с моето вътрешно дете. Не знам какво да правя оттук нататък." И така, вие искате да обичате себе си повече. Нека ви попитам нещо: На кого сте съгласни да заплатите, за да се получи? Отговорът е, че не можете да го направите. Знаете това, нали? Болшинството го знаят, и те казват, "Да, ние знаем, че не можем да заплатим някому, за да се случи нещо вътре в нас и което само ние самите можем да направим." Тогава те може би ще кажат, "Има много програми от рода на ‘Как да обичаме себе си повече', които мога да приложа. Затова ще го направя. Има ги в Интернет. Мога сам да изуча каквото поискам и то в удобно за мен време.." Скъпо човешко същество, ще ти кажа, че ще имаш много материал на свое разположение. Ще имаш много процеси пред себе си, и много големи шансове, но няма да започнеш да обичаш себе си повече, отколкото се обичаш сега.

 

Защо става така? Защото в 3D пространството винаги можете да се обърнете към някой друг, нали? Искате да вземете хапче и да оздравеете, нали? Съществуват процеси, които могат да се прилагат за други неща, но не и за любовта. Не и за любовта. Тя е единственото нещо, при което трябва да се изправите лице в лице със самия себе си. Гледайте се в огледалото и го правете. Дори и тогава ще има такива, които ще кажат "...и каква е първата стъпка?" Аз ви я показах. Погледнете се в огледалото и стартирайте процеса.

 

Днес не е желателно да бъдете като интелектуалец, който иска да си обясни всичко. Но ще ви кажа следното: Това е истински пъзел. Ще ви дам една метафора: Дори да ви обясня, как се прави това, пак ще има сред вас такива, които когато си тръгнат оттук, ще си кажат: "Не съм много сигурен че разбирам всичко това." Не е лесно, изисква се да гледате в огледалото и да не разчитате на никого.

 

 Първият слой

 

Първото нещо, което трябва да достигнете и да преминете през него, е първия слой - Човешкото съзнание. Затова ще го нарека Слой на оцеляването. Докато се намирате в Слоя на оцеляването, няма да можете да познаете никой от другите слоеве. Докато сте в състояние на оцеляване, няма да можете да достигнете следващия слой или дори да стартирате процеса. Това е защото Слоят на оцеляването зависи от вашите реакции към външния свят. Вие винаги се оглеждате наоколо, нали?  Вие трябва да се убедите, че всичко е наред, нали? Когато ви се каже нещо, вие трябва да отговорите адекватно, нали? Това е оцеляването.

 

Знаете ли как да се отървете от чистото оцеляване? Духът знае. Колко от вас са били поставени на колене поради здравословни или сърдечни проблеми? Колко от вас? Аз знам кой е тук и говоря точно на вас. Вие знаете какво имам пред вид, защото Слоят на оцеляването изведнъж си отива и пред вас застава Слоят на съзнанието. Тогава всичко, което вие виждате, е Божията любов. Всичко, което виждате, е благодарност към тези около вас и умиротвореност просто защото са живи и са добре. Това, скъпи мои, е състоянието, в което трябва да пребивавате. Но защо да чакате да се случи нещо екстрено? Защо да не го разберете и да работите над него, за да го постигнете сами?

 

Стъпка едно: Излезте от състоянието на оцеляване! "Как да го направя, Крион?" Например така: "Скъпи дух, искам да облагородя моето съзнание. Когато онези, които ме обиждат и по този начин се опитват да натискат бутоните на емоционалния ми гняв, аз не искам тези бутони да работят. Искам да ги обезвредя. Не искам да реагирам повече. Искам да преживявам в мир. Това означава да изляза от състоянието на оцеляване. Аз съм в безопасност в ръцете на Бог – пълна и абсолютна безопасност. Искам да изляза от черупката – Слоя на човешкото съзнание, който реагира мигновено и винаги в 3D и да изживея живота си по един различен начин." Такава би била първата стъпка. Гледайте се в огледалото, когато изричате горите думи.

 

Защитавате ли се? Ако някой ви критикува, бързате ли да докажете, че сте прав? Колко от вас са в състояние да чуят как ги критикуват, а след това да спрат и да се замислят: "Ами ако са прави?" Трудно е за човешкото същество да направи това, и вие не бихте го направили лесно. Достатъчно. И знаете ли защо? Защото вие сте създадени да оцелявате. В старата енергия това ви служеше, но сега не е така.

 

Основното човешкото съзнание е създадено да оцелява, но вие вече сте преминали чертата. То носи една стара енергия със себе си, която поражда ненавист и война, разочарование и депресия.  То носи неувереност и ви кара винаги да се чувствате самотни. Наистина ли искате да продължавате да стоите потопени в това? Вече е време да промените състоянието си от състояние на оцеляване към състояние на "мирно и мъдро съществуване."

 

Искам да ви доведа до съзнанието на учителите на планетата, които всички са тук. Ако застанете пред Христос и изречете: "Аз не харесвам дрехите Ти " какво мислите, че ще ви отговори Той? Дали ще започне да се защитава: "Ами с мен всичко е наред. Чувствам се удобно и си върша добре работата в тях." (Все пак, той е бил евреин). [смее се] Но не това би казал той! Постарайте се да разберете по-добре. Той ще ви погледне в очите и погледът му ще премине през вас. Той ще погледне Бога във вас, когото познава и нежно обича, и вие ще се разтопите пред него. Ето това ще се случи. Той ще ви обича там, където вие бихте видели лицето на Бог.

 

Мохамед влязъл в една пещера, където срещнал ангел, който му казал да обедини арабските племена и да им даде Бога на Израел. Така е станало, и той го направил. Той познавал любовта на Бог. Той стъпвал леко и бил красив. Нито той, нито Буда биха дали отбранителен отговор. Това са учители, които много, много отдавна са се отърсили от Слоя на оцеляването и са работели с една блага енергия, която извира отвътре.  

 

Даже и днес, ако можехте да повървите редом с Прамаханса Йогананда, да погледнете в очите му и да кажете, "Да знаеш, робата ти мирише странно," какъв отговор мислите, че той би ви дал? Този просветлен учител ще ви погледне с любовта на Бог и вие ще се разтопите, тъй като няма да видите у него и следа от осъждане, нито обида – единствено и само истина. Няма програма за оцеляване у един велик учител. Не може да съществува съзнание за оцеляване наред с майсторството.  Разбирате ли ме какво ви говоря? Какво се случва, когато преодолеете това, когато смегчите оцеляването – вие започвате да влизате в контакт с вроденото, с Вълшебния слой. Това е вторият слой.

Вторият слой

 

Така започва процесът на навлизане в сърцевината на Човешкото същество. Вече сме ви говорили за вроденото у вас. Нарекохме го "вродена интелигентност на тялото." То знае всичко, което се извършва във вашето тяло, защото представлява квантовото поле около вашето ДНК.

 

При лечението вие влизате в контакт с него. Вроденото съответства на лазера и на химията и то е твърде дълбоко [както се казва в трудовете на Д-р. Тод Овокайтис]. Това е нещо ново, защото е многоизмерен процес, а вродената част у вас го намира бързо и го разпознава. Знаете ли кое още е многоизмерно? Съзнателното намерение на човека.  Когато вие генерирате група креативни мисли, това е многоизмерен процес. Това е, което рисува картини. Това е, което маестрото използва, когато затвори очи и слуша мелодии, които не е чувал преди и които идват от другата страна на завесата. [говори за композитора Роберт Коксън, който композира и свири чрез ченълинг]. Това е многоизмерен процес и той може да го задейства по своя воля, тъй като е в контакт с вродената си част. А вродената част е в контакт с Висшия Аз. Започвате ли да схващате? Добре тогава, как го правите? Как влизате в контакт с вродената си част?

 

Kaк работи това

 

Сега ще ви обясня отново как се прави това. Първата стъпка е да излезете от състоянието на оцеляване. Втората стъпка е да проявите чисто намерение. Чистото намерение е да докоснете част от себе си, която вероятно не е била докосвана досега. Да приемем, че сте готови да пресечете моста и имате онази енергия, която е узряла на планетата, и която ви служи като работи с това намерение. Тя ще ви приближи до онова, което винаги сте имали – вроденото, Вълшебния слой. Вроденото в контакт с ДНК. Вроденото съдържа отпечатъци на стволови клетки и Акашов запис. Вроденото е причина за спонтанната ремисия, мигновеното оздравяване на човека, което науката не може да обясни. Чувате ли какво ви говоря? Всичко това се намира там.

 

Великите учители са го знаели. Те работят така. Всички онези лечения, за които сте слушали, са абсолютно реални! Лечителите са се докосвали до вродената част у всяко отделно човешко същество, с което са се срещали. Как можете да го правите? С помощта на чистото намерение. Отново ще повторя. Чистото намерение е толкова чисто, че не можете да се върнете назад, след като сте го заявили. То е абсолютно. Вие смятате да пресътворявате нещо с намерение, защото намерението на всеки от вас е да се придвижи към места, където не сте били преди.

 

"Хайде, Крион. Това дотук е информация, от която не можем да се ползваме. Чисто намерение за какво? Как? Дайте ни повече информация."

 

Ето ви една метафора, която никога няма да забравите: Когато едно човешко същество застане на брега на едно езеро и иска да скочи в него, всичките му мускули работят с чисто намерение. Дават му разрешение за скок, и всички атрибути се проявяват заедно, за да се осигурят скок във въздуха. Те вече са съгласувани, импулсът е даден, и няма път назад. Но има и още нещо.

 

Точно в този момент тече процес, който човешкото същество изобщо не разбира, но вярва и работи с него - нарича се гравитация. Науката не разбира гравитацията. О, учените си мислят, че я разбират. Те я смятат за функция на масата. Да, тя е свързана с масата, но масата е само един от атрибутите на гравитацията. Масата не определя силата на гравитацията. В 3D пространството вие виждате една корелация, която някак си сте поразбрали. Слоят на оцеляване, в който живеете, ви е научил на всичко това. Ще дойде ден, когато ще можете да контролирате гравитацията и когато ще можете да създавате тела без маса. Тесла го е направил. Науката е някъде там, готова да бъде открита отново, а вие междувременно не я разбирате. Но пък колкото и да е странно, вие я използвате.

 

Така че съществува един изключително сложен процес, който е изцяло неразбираем, един мултидименсионен атрибут на Вселената, който вие наблюдавате всеки ден.  Дори и не се сещате за него. Не го разбирате, но разчитате на него винаги да е до вас и винаги да е един и същ. Сега скачате от брега и гравитацията ви потапя в езерото.

 

Колко от вас, след като се намокрят, ще излязат от езерото и ще седнат на брега с химикал и лист хартия в ръка и ще искат да опишат как се е проявила гравитацията, стъпка по стъпка? [смее се]

 

Разбирате ли какво се случва? Чуйте: Съществува едно дълбоко, свещено правило и една аксиома за чистото намерение. Позволете ми да ви дам една друга перспектива. Вашият Висш Аз е част от Създателя. Всички вие го носите по рождение. Той е същата тази душа, която сте били през всичките си животи. Разбирате ли го това? Една и съща душа за всеки различен пореден живот. Има един приятел тук, който е бил с вас през всяко ваше пътуване, заедно с вродената част от вас. Някои от вас успяват да достигнат и докоснат този приятел и това е моментът, когато стават най-умиротворените хора на тази планета. Можете ли да го усетите? Спомняте ли си го? Искате ли да носите това усещане със себе си през целия си живот? Това е като че да усещате родителите си зад гърба си, слети в едно вътре във вас, наблюдаващи ви с любов. Вие можете да ги докоснете, те могат да ви докоснат. Можете да ги хванете за ръка винаги когато пожелаете. Това са родителите, които винаги сте искали да имате, ако не сте ги имали от другата страна на завесата. Ето това е.

 

О, чувствате се много добре. Ето къде се намира вътрешното дете. Можете да го докоснете винаги, когато пожелаете, дори и това да е през 100 % от времето. Можете да бъдете на върха на любовта. Процесът не е просто разбираем и интелектуален, но аксиомата е, че той винаги работи, също както и гравитацията. Той чака да го активирате. Можете да разчитате на него да ви доведе право в езерото на самоосъзнаването.

 

Скъпи мои, от момента на раждането ви вашият Висш Аз е с вас във всеки един момент, винаги с разкрити обятия в очакване да направите първата стъпка. Това е любящият Бог, който ви води по синхронен начин до едно място, където ще можете да чуете това и да вземете по-правилни решения. Това е същата онази любяща енергия, която ще ви се явява върху часовника във вид на 11:11 толкова често, че всякаква случайност да се изключи. Вие продължавате да наблюдавате все същите цифри. Сега вече знаете. Това е Създателя вътре във вас. Това е потупване по рамото и нашепване "Погледни."

 

От нумерологична гледна точка, 11:11 е енергията просветление : просветление. Това са две специални числа едно до друго.  Можете ли да не го забележите? Можете ли да не го забележите, стари души? Това е намигване. Това е времевата линия на живота, която сте очаквали! Това е ръката на Бог, която ви достига и казва:"Защо не дойдеш още по-близо? Ако го направиш, ще можеш да помогнеш на планетата. Защо не живеете малко по-дълго? Защо не започнете с „вие”? Знаете ли, то се намира в ДНК, ако го търсите. Защо не сътворите реалност, за която само сте мечтали?" Знаете, че ще стане, ако го поискате. Усетили сте го! Реално е.

 

Вие сте излезли от състоянието на оцеляване и сте с чистото намерение. Започнете да вярвате на процеса, който не познавате. Нямате и идея как стават нещата. Можете ли да го направите?

 

А сега ще ти обещая нещо, скъпо Човешко същество: Когато изразиш чисто намерение, процесът се стартира и започва да работи. Той работи, защото това е нещото, което Духът толкова е чакал. Скочете в езерото. Вече не можете да спрете. В човешкия мозък няма бутон за изтриване. Не можете да спрете да знаете онова, което току-що ви казах. О, можете да опитате, но няма да работи, защото точно сега аз говоря на онази част от вас, която е вътре във вас.

 

Точно сега някои от вас започват да усещат. Сред присъстващите тук има стари души, чийто Висш Аз ви призовава: „Слушате, слушайте, слушайте, слушайте, слушайте, слушайте!” И това е така, защото той е бил с вас през целия ви живот и всичко, което някога е искал, е било да докоснете протегнатата му ръка. Така се стартира процеса.

 

Поканата през този ден е: тръгнете без да броите крачките, без тренировки и без знания за това, което вършите. Обаче можете да вярвате на процеса, както вярвате на гравитацията. Може ли да е толкова трудно? Той е там. Той работи, но вие трябва да скочите в езерото. И когато го направите, не можете да се върнете назад. Той ще ви докара в езерото. 

 

Когато моят партньор започна да предава за пръв път, аз му подавах проста информация. Казах му за импланта. Той ми рече: "Крион, това не е подходящата дума." Каза ми: "Крион, някъде там има светлинни работници, които се опитват да премахнат импланти, а ти искаш да им добавиш още един! Не използвай тази дума." След всичките тези години мога да ви кажа: Това е разрешение за имплант на чистото  намерение. Ето това е. Причината, която дърпа хората назад за момент е защото те не искат да вкарват нещо в себе си, което не могат да изкарат после. Те не разбират, че става дума точно за онова, което правите когато скачате от ръба право във водата. Нямате намерение да се връщате назад и смятате да се намокрите. 

 

Много от вас са готови на това, нали, стари души? Време е да се понамокрите. Умийте се в чистата вода на Духа. Идете до мястото, където по план е трябвало да отидете. Идете до място, което ще ви посрещне с отворени обятия и ще започне един процес, който може да продължи известно време, но става дума за нещо, което ви молим да направите днес. Това е чистото намерение за имплантиране на решение за промяна. Не можете да се върнете назад.

 

И така, обучението става по-задълбочено. То е по-задълбочено, защото се касае до самата същност на това, защо сте тук. То натиска онези бутони от вас, които казват "Аз всъщност не искам да отида там и да направя това, защото се страхувам, че нещата ще се променят твърде много." Ами ако се избавим от страха, свързан с това и вземем пред вид промяната към нещо по-добро, отколкото имаме в момента? Това може да е промяната. Няма значение колко добро мислите, че е това, то става още по-добро с любовта на Бог.

 

Време е да посетите семейството вътре във вас. Чуйте: Там са онези, които сте обичали, и които сте изгубили, и които казват: "Свършили сте добра работа."  Ето затова те са ви довели тук. Затова те са ви като опека от другата страна на завесата. Те са знаели това.  Те са знаели какво ще правят преди още да са дошли. Затова вие седите на столовете си днес, четящи или слушащи.  

 

Бог да благослови Човешкото същество живеещо в тези времена! Ние преминахме през това невероятно пътешествие заедно, за да се намираме тук на това място и да положим началото на  семената на възхода. Вие представлявате единствената светлина, която някога ще бъде на тази планета. Никой не може да направи това вместо вас.

 

Всяка страна, в която моят партньор е бил, има същите атрибути. По цялата земя тези, които са стари души, са такива също като вас. Културите и езиците се менят, но те са все като вас... всичките сте братя и сестри, работещи над същото, над което и вие. Те работят, за да се докоснат до лицето на Бога вътре в тях.

 

Това е важното в момента. Времето вече е дошло.

 

 

 

Превод Борислава Макиова

 

 

 

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019