Послания от Крион

Отворена ДНК

Печат

 

 

 

 

Отворена ДНК

 

 

 

Този жив канал е осъществен в Мелбърн, в щата Виктория, в Австралия, на 13 март 2010 година

 

http://www.kryon.com/k_channel10_melbourne_1.html

 

За да може читателя да разбере този текст по-добре, посланието е проверено и допълнено от Ли Каръл и Крион, чрез повтаряне на посланието. Живият канал често носи енергия, която е вид общуване и която не се предава на печатна страница. Наслаждавайте се на това послание, което е дадено в Мелбърн, Австралия.

 

Превод на Урания

 

 

 

Здравейте, скъпи,

 

Аз съм Крион от магнитната служба. Тук се е събрало семейството, поне аз така го виждам. Това е скъпоценна среща, защото ако разбирахте какво става в действителност в този момент, мисля, че бихте се учудили. Но, въпреки това всичко ни се струва линейно. На сцената е седнал човек, който свири, и ето, че пред вас се явява Дух... и вие усещате почитание, благословена енергия и уважение. Ето така виждате нещата.

 

Но в действителност протича нещо значително по-голямо, понеже в този ден позволявате, разрешавате на тази енергия да дойде до вас от другата страна на завесата. Това не би се случило без тези хора, които седят пред моя партньор. Той не може да направи това сам. Той не може да заговори силно с гласа на Крион, докато не се съберете тук. Това трябва да ви говори, че в този процес са необходими някои атрибути  на  „даването и получаването” и те действително са тук.

 

От моя гледна точка тук влиза свита, която чака разрешение. Това не е човек, който седи на сцената. И това не е задължително представление. Това е съединяване отново. Защото пред мен седят слушатели и читатели, които познавам от цяла вечност. Всеки от вас е вечен в двете посоки. Вие нямате начало. Замислете се за това! Това трябва да ви говори за същността и ядрото на това, което е вътре. 

 

В този момент, в този кратък миг това, което наричате канал, ви се дава енергия. Информацията идва на английски език, но докато тя се дава и докато енергията е тук, трети език ви обгръща всички вас. Той отива до всеки стол и задава въпроса „Помниш ли?“

 

Човешкото Същество е така устроено, че не си спомня напълно какво е от другата страна на завесата. Ако предложим емпирически доказателства за това, че този канал е истински, то никаква проверка не би се състояла. Освен това тълпата би била много по-голяма, нали? Ако имаше доказателство, то всеки би бил тук. Но не, вместо това се изисква, всеки сам за себе си да се потопи вътре в себе си и да се научи да разпознава. „Възможно ли е всичко това, за което тук се говори да е точно и истинно? Възможно ли е, именно това, за което Крион говори като за истинно?” Това е същото умение да се разпознава, за което ние толкова често говорим и което Човешкото Същество го има.

 

Затова в тези моменти енергията наистина струи през тази пролука в завесата, за която вие сте дали разрешение да се отвори. От тази пролука се лее енергията на дома. Само за един миг, благодарение на този трети език, само за миг й позволете да напълни сърцето ви. И ако й обърнете внимание, тя трябва да ви напълни с истината, че вие сте нещо повече от това, което си мислите, че сте.

 

Навсякъде на тази планета тече пробуждане. Около него няма голяма шумотевица, за него не се говори в рекламите, за него не се съобщава по телевизионните шоу програми. Но процесът е бавен. От 1987 година се увеличава, и вие го усещате. Днес човечеството е по-осведомено за тази промяна, отколкото когато и да е било преди. Мнозина около нас започват да приемат това, което приемате вие, седящите в тази зала. Те могат да  не вярват в това, в което вие вярвате, но те виждат кои сте вие. Те виждат миролюбиви Човешки Същества насред тези, които се намират в хаоса. Те виждат как вие управлявате живота си и хората около вас, и до колко те се различават от другите. Вътре във всеки от вас живее пророк, и днес искаме да поговорим за това. Когато аз обявявам темата на посланието, вие можете да си помислите, че в нея няма нищо общо с пророка вътре във вас, но това е така. Темата на посланието отново е ДНК.

 

И така, ние искаме да обясним някои неща и да продължим урока от преди няколко седмици, който дадохме в горната част на Земята (на северното полукълбо) и който сега сме донесли в долната част (в Австралия). Но, разбира се, ако гледате на Земята с  разпространения линеен поглед. Защото кой знае къде е горе, а къде е долу? Възможно е, всичко това да е само ляво и дясно? (Крион се усмихва)

 

Урока за ДНК продължава…

 

ДНК – самите тези букви звучат със сложността и химията на висшата биологична наука. В действителност в нея е скрито много повече от това, което виждат учените, и е съмнително някога да видят това, за което смятам да ви разкажа. Във вашата ДНК има части и атрибути, които просто е невъзможно да се видят в триизмерността. Преди ви говорих, че в дадения момент в научните изследвания липсва онзи инструмент, който би могъл в буквалния смисъл да измени всичко – този инструмент, който би могъл да измерва междупространственото поле. Веднага щом се разработи този инструмент или този метод, а те ще бъдат разработени, -  вие ще се доближите до доказателството, за което сега говорим. Затова в момента, в който този инструмент започне да се прилага в различните области на тази планета, включително към човешката биология, навсякъде в науката ще започнат да стават открития. Невидима енергия ще започне да се проявява или, поне, ще покаже следите си. Тогава тя ще стане реална там, където сега е само предположение.

 

Междупространствеността присъства днес в много разновидности. Гравитацията  е междупространствена сила. Магнетизмът е междупространствена сила. Даже светлината притежава компонентите на междупространственността… и всички те са невидими и необясними за вас в настоящия момент. Но подобно на много други неща, вие се ползвате от нея всеки ден и вашите тела също са част от междупространственоста.

 

Позволете ми да обясня някои неща, които ще усилят това, което вече съм ви давал. За да направя това аз трябва да повторя това, за което вече съм говорил. Накратко ще повторя това, което съм ви давал преди, за да мога, да се опра на него, за да ви обясня това, което още не сте чули.

 

Повторение

 

За вас и за учените самата ДНК има биохимична основа. С други думи, това, което се намира във вашето тяло и което вие смятате отговорно за шаблона на живота, изцяло се обяснява от учените чрез химичните и биологичните процеси. Но вътре в ДНК има атрибути, за които искам отново да спомена. Вътре в ДНК има междупространствени духовни атрибути и те са квантови. Действително, повечето от химията, която можете да видите в Човешкия Геном, се намира в квантово състояние. И независимо, че вашите учени до сегашния момент не могат да измерят квантовото състояние, а също и полето около него, загадката за Човешкия Геном ясно го показва. 

 

Ние сме ви говорили, че вътре във  вашето тяло ДНК носи гигантско количество невидима информация и енергия. Ние говорим за ДНК като цяло, а не за химичната двойна спирала. С други думи, сто трилиона бримки на ДНК работят заедно като единна енергия, наречена „вашата ДНК”. Тези групи са уникални. Тя трябва да бъде такава, защото това си  ти – абсолютен, стопроцентов. Благодарение на квантовостта, ДНК може да носи огромна част от вашата духовност. Тази книга е за това и моят партньор сега работи върху нея (Дванадесетата книга на Крион). В ДНК се съдържат записи не само за това, че сте били на тази планета, но също и за отношенията ви с Гея. Тя съдържа всичко, което вие някога сте правили -  целия ви духовен опит, трупан във всеки един живот. Тази информация буквално е вградена в нея.

 

А сега ме чуйте: за еоните изминали години никой Човек не е загубил нито едно духовно откровение, което някога е получил. Разбирате ли? Чрез намерението всеки Човек може да се пробуди до тази точка, до където неговата ДНК пази всичко, което той някога е научил през всичките свои животи. Със своето намерение и явяването на Бога вътре във вас вие пробуждате самата ДНК. Целия духовен опит, който сте получили, отново излита оттам и отново ще бъде ваш. А как по друг начин? Та вие сте отворили изначалната врата, и сега го притежавате (опита). Това би трябвало да е добра новина за онези, които ги вълнува въпроса дали ще се върнат и как ще изглеждат? Ще ви се наложи ли да започвате всичко от начало? Ще ви се наложи ли отново да минавате през всичко това, през което сте минали в този живот? Отговора е: не. Това си остава право на свободен избор, и много животи могат да протекат без някакви духовни търсения, но по време на тази промяна мнозина започват да си „спомнят” кои са те и какво знаят.

 

Действително, някои биха казали, че те избират да не се връщат отново, защото миналия път им е било трудно. Някои от вас имат вътрешно вродено чувство, че са тук за последен път. Но въпреки това, аз ще ви кажа: Скъпи, вие казвате тези думи за последен път! Ето какво става: първото, което искат да направят майсторите и древните души, когато минат от другата страна на завесата е да се върнат обратно…  това сте вие! Болшинството от вас го искат, и когато се върнат избират да са там, до където са го оставили, а не започват всичко отначало.  И това е в ДНК. Тя е прекрасна. Вътре в ДНК е запечатана мъдростта на вековете.  Тя е квантова, а следователно, е огромна. Кристалът в Пещерата на Творението запазва това за вас, и активира вашата ДНК, когато се връщате в друго човешко тяло.

 

Нима не е интересно, че сега, когато човечеството разгада Генома на Човека, видя доколко той е уникален? Нима това не е интересно? ДНК е съвършено уникална. Нито едно Човешко Същество няма същата ДНК като друго, дори при еднояйчните близнаци. Само част от нея (по-малко от 5%) съвпада при близнаците. Но това не касае квантовите части, които не включват закодираните белтъци. Те са абсолютно уникални за всеки Човек.

 

Нещо повече, вътре в ДНК се съдържат атрибути на частицата на Бога, който сте вие. Там се намира отпечатъка на Висшето Аз. Ангелското име, с което ви наричам  е там. Това не е името, което се намира в линейността или се произнася на глас с вибрация. Не, това е името, което пеем в светлината. И когато се произнася, то вибрира величествено. Това наистина е така! Почувствайте го! Отпечатъкът на това, което сте в действителност, се намира тук. Вие носите със себе си  родословна част от други планети и други области на Вселената. Енергията на тези, които са ви помогнали да бъдете оплодени  с човешката духовност, също се намира тук (Плеядинци). Това е уместно. Това е  прекрасно. Това е изпълнено с любов. И всичко това, което се съдържа вътре във вашата ДНК, за да може да се побере е в квантова енергия.

 

А сега отново да поговорим за триизмерната биология. Когато проектът «Геном на Човека» е бил завършен, всичките химични съединения на двойната спирала са били идентифицирани. В тази малка, много малка двойна спирала, три милиарда химични части са били опознати и идентифицирани. Молекулата на ДНК е толкова малка, че се наложило да се разглежда под електронен микроскоп. Тя е сложна, и се състои от три милиарда химични части. Следващата задача, която била поставена, е да се идентифицира какво именно правят тези части, и учените започнали да изучават целия този гигантски обем от информация. Практически те търсели какво е създало повече от 23 хиляди Човешки гена. Те търсели кодирането, линейното кодиране на  белтъците, за да разберат как всичко това работи.

 

На учените се наложило дълго да чакат, за да видят „шаблона в действие”, и те чакали. Но били шокирани, когато се изяснило, че гените създават по-малко от 5% от ДНК. Действително, те видели линейността, и кодирането на белтъците в част от ДНК. Тази малка част създавала гените, но останалата част от ДНК изглеждала произволна и даже хаотична. Повече от 90 % от ДНК изглеждала неподредена и безполезна.

 

Моят партньор днес на лекцията каза, че квантовото състояние изглежда хаотично. То изглежда неподредено, защото в истинската квантова реалност е невъзможно да се намери линейност, нея там просто я няма. Една от причините, която ви пречи да видите квантовото състояние, тя е онова линейно предубеждение, което имате с вашата тримерна реалност. На практика вие виждате нещо квантово, но от вас е скрито разбирането, че може да е такова. Този атрибут на неподреденост в ДНК не би могъл да се приеме с лекота, защото науката вижда нещо необяснимо. Представете си, че 90% от ДНК изглеждат сякаш нищо не правят! Биолозите се ориентирали малко по-добре, но и те нямали някакво просто обяснение.

 

Към новата информация

 

И така, започваме да ви разкриваме някои неща, които трябва да знаете и които с времето ще се потвърдят. Когато това стане ще си спомните, че някъде сте го чували.. (Крион се усмихва)

 

ДНК е много по-голяма, отколкото си мислите и даже сега учените започват да говорят, че деветдесетте процента от ДНК, които изглеждат като хаос, могат въобще да не са някакъв език или код. Това може да е т.н. от тях „влиятелна химия”, която по някакъв начин променя и формира тези 5%, които са двигател на генния шаблон. Иронията тук е, че това наистина е така, но науката го разглежда по друг начин.

 

Деветдесетте процента от ДНК са отражение на вашия духовен опит. Записките на Хрониките на Акаша, Висшия Аз, така нареченият „портал за другата страна”, който търсите, - всичко това се намира там. В квантово състояние тези неща изобщо не са затворени в химични съединения. Представете си, че всички тези съединения заедно са мост или тръбопровод, портал или квантов указател за всичко. Вместо да следвате линейната представа за съществуването на зона или кутия, където се намира Висшия ви Аз, си представете врата. Ако можете да влезете вътре и да видите неговото квантово състояние, ще попаднете на този тръбопровод, който ще ви отведе до всичко, което съществува. Затова, разберете, че този тримерен квантов химичен мост оказва свещено въздействие на генома, че той е много голям и съдържа повечето информация в шаблона на живота на Човека.

 

ДНК е повече от това, което мислите

 

А сега разрешете да поговорим за ДНК така, както още никога не сте чували от нас. Ние искаме това да се публикува като част от книгата, материалите за която събира моят партньор. Ние я представяме почти изцяло в тригодишни серии от уроци, в годината на тройката, за Дванадесетата книга на Крион, с нумерологично значение на тройката. Получава се 333, което носи пълна информация през тази година. Дойде време да разберете всичко до край.

 

Науката смята вашия мозък за център на съзнанието, но това не е така. Мозъка е най-високо организираната група нерви, (от това, което учените виждат) и се състои от сложни синапси. Следователно, би трябвало да бъде отговорен за така нареченото човешко съзнание. Но това не е така. Мозъкът е само един тримерен двигател, който отговаря на исканията на деветдесет процентовата квантовост на ДНК. Той е двигател на синапса, той е обемен и сложен. Но мозъкът е само приемник на информацията, необходима за  създаването на електрическите сигнали, които правят това, което им е казано, чрез въздействието на ДНК.

 

Сто трилиона части на ДНК работят заедно, в синхрон като едно цяло. Можете ли да си го представите? Учените не разбират как става това, но дали комуникационната връзка от главата към пръста на крака ви е цел на вашия мозък? Не. Цялата ДНК напълно създава Човешкото Същество. ДНК „знае”. Тя цялата работи едновременно. Това няма да го намерите в медицинските книги, но именно това е голямото недостигащо звено, на което науката не се доверява. ДНК общува сама със себе си! Тя има единен „разум”, и тя „знае”, какво става във всяка част на тялото ви.

 

Новата информация е, че ДНК образува „поле” около вас, и това поле е междупространствено. То е поле на вашето съзнание, а не на вашия мозък. Това което прави мозъка ви, го прави заедно с ДНК. Вашия мозък спи… а впрочем, спи ли той? Синапсът ни показва това, и във вашите най-дълбоки фази на бърз сън на повърхността излизат толкова много сложни неща. Всичките те са във вашата ДНК, те захранват мозъка ви. Така, ДНК снабдява с инструкции и влияе на вашата мозъчна активност по време на сън. Това е сложно да се обясни, защото говорим не за линейните неща, а за квантови.

 

В съня вие всички сте в квантово състояние. Затова там няма линейност и често сюжетите нямат смисъл. Тези, които са умрели и тези, които са още живи присъстват заедно във вашите сънища, те се гледат един друг. Сънищата нямат смисъл, защото са в друга реалност, а не в тази, в която сте свикнали. Това се определя от вашата ДНК. Хрониките на Акаша изплуват на повърхността и свирят на „клавишите” на вашия мозък. Учените не признават това, защото не могат да видят полето, но ДНК е на практика Човешкото съзнание, а мозъка е просто тримерния двигател на синапсите, които осигуряват моста към вашата реалност.

 

„Крион, а има ли доказателства за това?»

 

Да, има. И то твърде много. Когато Човешко Същество катастрофира, и гръбначният му мозък е напълно повреден, до тялото не достига сигнал. При паралич  на крайниците, когато Човек не може да помръдне нито пръстите на ръцете си, нито на краката си сърцето продължава да бие, нали? Храносмилането протича, нали? Бъбреците и другите органи продължават да функционират, нали? Възможна е даже репродуктивна дейност! Всичко продължава да работи, въпреки, че сте учили, че главния мозък изпраща електрически сигнали посредством гръбначния мозък.  Но  вашето сърце продължава да бие, нали? Е, какво кара сърцето ви да бие, когато гръбначният мозък е повреден? Ще ви кажа – това е шаблона на ДНК!

 

Когато двигателят на синапсите е повреден, ДНК намира други пътища и инструктира тялото да продължава да живее. Ето защо органите продължават да работят, въпреки, че контролът върху мускулите е вече загубен. Интересно е, нали? Вижте, именно тук е доказателството. Учените го смятат за странно, нали? Следователно, вие можете да кажете, че вашата ДНК на практика е езотеричен етерен мозък, в който се съдържа онова, което не се съдържа във вашия обикновен мозък. И ще бъдете прави. Тук, във вашата ДНК се намират всички видове впечатляващи атрибути, на които си заслужава да се обърне внимание и които съвременната наука и ще види.

 

ДНК „знае”

 

Най-големият атрибут, който искаме сега да обсъдим е, че междупространственото поле на ДНК е съзнателно. С други думи, то е построено за да продължава живота. То знае кои сте вие. В него се съдържа шаблона на вашата святост, тя е от най-важните инструменти за вашето здраве,  радост, за отварянето на вратата. Това се намира в полето на ДНК, а не в мозъка. Ето къде е то. И в тази истина има на какво да се порадваме. Защото ви освобождава от необходимостта да създавате това, което си мислите, че ви е нужно.

 

Позволете ми да обясня това така. Ако смятате да използвате това поле като инструмент, понеже вече знаете какво прави, то вие ще можете да работите със своята клетъчна структура, за да манифестирате различни неща. Опитът на обикновения Човек се изразява в това да събере знания чрез думата „как”. „Как да се съединя с ДНК? За какво е най-добре да помоля? Как да определя това така, че ДНК да знае за какво моля? Трябва ли да съм някакъв  особен или да съм на особено място? Трябва ли да направя много крачки, които да ми отворят вратата?”

 

Нито един от тези въпроси няма значение! Ако можете да влезете в своята клетъчна структура, в своята Акаша, в своя свещен жизнен урок, нима мислите, че тя няма да знае какво е станало? Тя знае, възможно даже повече от вас! Единственото, което трябва да направите е да поговорите с оная част от себе си, която е квантова и която знае  какво ви трябва. Затова ви молим да намалите линейността, онези списъци, които адресирате към Бога. Защото ние ви говорим за съществуването на квантовата енергия, която е свещения ви Аз, и която знае какво ви е нужно.

 

Следователно, вие можете да промените медитациите и молитвите си, да ги направите по-мъдри, ако поговорите със своята клетъчна структура, със своето собствено Висше Аз. Можете да кажете: „Скъпи Дух, скъпа ДНК, разгледай живота, който имам и ми дай онези неща, които ще го подобрят”. Възможно е това да е именно онова изцеление, за което ти си дошъл, скъпи? Нима мислите, че аз не знам кои са дошли тук? Възможно е това да е онова чудо, което ще ви донесе радост вместо мъката, в която сте сега? Нима мислите, че не знам кои сте и през какво сте минали през последните дни? Аз прочетох сълзите, които се стичаха по бузите ви, и полето на ДНК също ги прочете! Вие се чувствате така изоставени без да разбирате, че около вас има цяла свита, която жадува да се докосне до полето на вашата ДНК! Те жадуват да се докоснат до нея. Но не могат да направят това, докато не им позволите.

 

Разберете, ДНК е нещо повече от химия! Тя е поле, тя е портал. Всичко това е механика на Духа. Ние започваме да даваме информация на по-високи нива. Някои са знаели как работи това и  са го описвали в сакралната геометрия. Те са прави, всичко това е вярно. Но ДНК е поле.

 

Възнасяне на майстора

 

Позволете ми заедно да си спомним една древна, мъдра и дълбока история от  страните на западния свят, от вашите летописи. Историята е за майстора, който се казвал Илия. Той бил единствен в историята Човек, който избрал времето на своето възнасяне без смърт и неговия опит бил записан от този, който щял да заеме неговото място. Затова бихте могли да видите това само в летописите на свидетел на събитието. Искам да напомня, че още в ония отдавнашни  времена вече е съществувало доказателство за полето.

 

Разказват, че Илия е прекрачил в откриващото се пространство, като помолил Елисей (Елиша) да записва всичко което става. И ето така Илия станал майстор на великата мъдрост и знания, и сега вие го наричате възнесения майстор, и Елисей го обичал. В линейноста на хуманизма съществува цяла група от хора, които чакат неговото възвръщане. Имам новина за тях. Излезте от своята линейност, защото той отдавна вече се е върнал! Та енергията на майсторите е част от енергията на великата промяна, която е около вас. Те се смесват с вибрациите на тази планета. Всички те са се върнали и вие именно това усещате. В квантово състояние те са във вашата ДНК. Нима не го чувствате? Колко много очаквания около тримерните неща, които никога не  са били тримерни! Толкова много информация е дадена в метафорите, за да можете да разберете, че е възможно самото пророчество да означава нещо, извън рамките на вашата линейна реалност.

 

Илия прекрачил в отворилия се процеп, а Елисей го наблюдавал, и Илия не е умрял. Напротив, той изискал светостта си. В действителност той си отишъл без никакви фойерверки. Защото Елисей го видял как се превръща в огнена колесница и как го съпровождат три същества. Стараейки се да огледа и опише всичко точно, доколкото може мозъка, в своята линейност, Елисей е описал на какво му прилича и какво е почувствал тогава. Замислете се над това събитие и ще откриете, че не ангели са дошли от небесата, които са взели Илия. Не, нещо е станало на земята - Илия се превърнал в светлина и изчезнал.

 

Позволете ми да ви обясня какво е станало. Илия е активирал своето поле. Това поле има име, дадено му в онзи момент, в който Илия се движел в колесницата си от светлина. Името, дадено на иврит, било Меркаба. Ще ви разкрия, както вече го направих на два пъти, че вашето ДНК поле в действителност е вашата Меркаба. С нея е свързана сакралната геометрия, защото това междупространствено поле има структура. Ако можехте да я видите, бихте видели фигура на двоен тетраедър, и тя е прекрасна! Това не е просто кълбо светлина. Името „Меркаба”  показва, че нещо вътре в нея се движи и то е колесницата на вашата божественост. Всяко Човешко Същество я има и тя е описана  от Елисей,  който наблюдавал възнасянето на майстора. Нещо повече колесницата се състои от три части, които са онова присъединяване, за което ви говорих преди като за три части, които се отделят от вас, когато идвате на Земята, и които се присъединяват, когато си отивате. За това ще ви говоря на следващата канална връзка. Ето това искаме да споделим с вас сега, защото Меркаба я има у всеки от вас и е имено това е, което е притежавал Илия.

 

Биология и намерение

 

Да поговорим повече за биологията, защото всичко става малко по-сложно. Триизмерността и квантовостта са разбъркани и сега искаме да ви обясним как. Ново е, че вибрациите на тази планета и на човечеството, особено на тези, които работят със светлината, създават нов набор инструменти. Вие започвате да го виждате, той ще става видим при изучаването на тримерната химия на ДНК даже на тримерно ниво.

 

Учените сега изучават т.н.  маркери  в закодираните белтъци на ДНК, които създават човешките гени. Маркерите, както ги описват учените, са такива малки частици, които показват предразположението – атрибутите, които могат да разбудят определени клетки така, че по-късно в живота на човека те могат да предизвикат болест като рак. Учените започват да откриват тези маркери и да обясняват защо в определени семейства, майки и дъщери, а също техните дъщери и дъщерите на техните дъщери боледуват от една и съща болест. Започват да намират генетичните маркери, създаващи предразположението към това.

 

Хайде да поговорим за тези маркери. Това ви разкриваме за първи път. Първо ще напомним, че в продължение на много години ви повтаряхме, че намерението ви да говорите с вашата клетъчна структура има сила. Това намерение е вашето общуване със собственото ви поле на ДНК, за да се измени нещо вътре в тримерната клетъчна структура. Можете да кажете, че това е вашия собствен междупространствен „глас”, който дава инструкции на квантовата част на вашата ДНК, която после се изразява в реални химични изменения, протичащи в кодовете вътре в триизмерния ви геном. Сега тези резултати ще станат очевидни и ще можете да започнете да махате маркерите, и когато го направите, маркерите действително ще бъдат отстранени. Това означава, че квантовото нещо, което сега правите, може дотолкова да измени химичните процеси във вашата генно произвеждаща част на ДНК, че те НЯМА да се предадат на вашите деца. Вие можете да прекъснете тази верига.

 

Благословени са Човешките Същества, които осъзнават, че когато изчистят живота си със светлината на Твореца, ще въздействат на биологията, кодираща белтъците на частите на ДНК. Вие можете да изтриете маркерите. Сега за първи път триизмерността се преплита с квантовостта така, че в един прекрасен ден учените ще могат, когато погледнат един човек, чиято ДНК вече се изучава, и знаейки, че ДНК не се изменя да забележат, че се е изменила! ДНК принадлежи на вас, тя е уникална и вие сте я изменили. За учените няма да има отговор, но тримерните факти ще свидетелстват за това, че сте унищожили маркерите.

 

Радостно и прекрасно е, че изменената наследственост на младата жена, направила това, ще е очевидна, защото болестта няма да се прояви нито при нея, нито при дъщеря й. Това е нов подарък и отражение на силите на днешното време.  Можете ли вие действително да измените вашите бъдещи  деца? Да, можете!

 

Знам за какво мислите. Тълпата, която е тук, казва: «Малко си закъснял, Крион. Вече имам деца. Така, че защо седиш тук и ми  обясняваш това?» Нима не разбирате за какво е това послание? Нима не разбирате дълбочината на това какво става, когато  древните души ни разрешават да предаваме тази информация на Земята? Нима не разбирате, че вашата енергия е породила позволението ние да дойдем тук и да ви предадем това, за да може младите жени и младите мъже, които са Работници  на Светлината, да чуят посланието и разберат какво то означава за тях? Разбирате ли, че вие самите сте собствените си предци? Случвало ли се е с вас това? За мен вие сте жива история, седяща във фотьойлите, събрана от цял свят. Ето какво исках да ви кажа днес.

 

За мен всеки от вас има не само едно име. Аз даже не виждам от какъв пол сте. Аз ви виждам в квантово състояние и ето затова съм така дълбоко трогнат, че ни разрешавате да влезем и да се срещнем с вас ето така. Срещу мен седи жена. Тя даже не си представя какъв воин е била, колко висока е била, когато е била мъж. И въпреки това тя носи около себе си усещането за война и знае за силата си. Гледам едрия снажен мъж и виждам майка, която неуморно се грижи за децата си, и този мъж знае това. Чувства го. Той е чувствителен в действителност и може да усеща майчината любов. Кой е онзи, който е бил преди? И как това му е повлияло сега?

 

Древна душа, това ти е повлияло сега, защото всеки живот е натрупвал върху теб мъдрост слой след слой. Тя те е довела тук днес в тази зала или ти е дала в ръцете това послание. Та нали именно този живот ти си се пробудил и си разбрал, че има нещо по-голямо, много по-голямо. Това те е принудило да търсиш онова място, където можеш да попиташ: «Какво мога да направя за самия себе си и за Земята?»

 

Ще ти кажа какво можеш да направиш. Можеш да започнеш да изпитваш състрадание на тази планета. Можеш да вървиш по тази планета и да показваш своята светлина. Можеш да промениш маркерите в своята собствена ДНК! Помисли за онези, които слушат това послание и какво може то да означава за техните деца и децата на децата им. Това са  онези същите инструменти, за които говорихме толкова отдавна, и доказателството за тяхното съществуване ще се спусне в линията на реалността на това послание.

 

Всичко това, за което ви разказах днес е реално и вярно, и ще се прояви по свой естествен начин. Но аз бих искал да знаете за свещеното, което е вътре в тази структура, която вие смятате за основана само на химията. ДНК е много повече и по-свещена отколкото някой някога би могъл да си представи.

 

Е, какво ще правите с тази информация? Защо да не излезете от тук променени, не такива каквито дойдохте, защо да не се почувствате по-въодушевени? Може би ще се почувствате по-добре като зърнете възможностите пред вас? Може би ще почувствате, че станалото тук и сега е реално.

 

И това е така действително.

 

Превод  от руски  Ирена Джелепова

 

Източник: http://y-kostra.ru/?page_id=913

 

 

 

 

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019