Полезно по Пътя

Космическите знаци на доброто

Печат

Космическите знаци на доброто

 

Животът на човека е невъзможен без енергия. Физическото тяло сякаш се намира в обвивка от фини енергийни тела, които го обкръжават и пронизват.

Енергията на полето се изразходва за работата на органите и системите. Болестта е отсъствие на необходимата енергия. Човек непрекъснато изразходва енергия, а значи се нуждае от нейното попълване. По какъв начин човек може да попълва недостигащата енергия? Ние знаем, че енергията на молитвите, на добрите пожелания и мисли, на минералите и растенията обогатява енергийното поле на човека. Но има ли източници на допълнителна енергия? Оказва се, че има.

През 1992 г. моето внимание привлякоха тайнствени знаци, получени по контактьорски канали. Предизвикваше доверие това, че тези знаци бяха предадени на необикновен човек и голям музикант – професор по музика, ръководител на ансамбъл от цигулари, Дмитрий Петухов.

Преди пристигането ми в САЩ през 1995 г. аз научих за Космическите знаци на Доброто много интересни и важни неща. Тази информация дойде от момче на 11 години, което имаше удивителния дар да вижда излъчването около човека, растенията и минералите. Като уших Космически знаци върху тъкан, аз ги слагах върху дрехите на хората. С Космическите знаци светенето и плътността на полето значително се усилваха, пробивите на полето се запълваха с енергия, а до него се появяваха невидими с обикновеното зрение позитивни енергийни образувания.

Аз избирах за изследванията тези знаци, които биолокационно се определяха като най-енергийните.

Стана ми ясно: Космическите Знаци носят благо. За да стане това убедително за хората, трябваше да направя изследвания с уреди. Те започнаха, когато се снабдих с кирлианов апарат през 1995 г.

Космическите Знаци са символи, графични кодове, привличащи различни позитивни енергии. Човек трябва да ги разглежда внимателно, да ги носи върху себе си или със себе си. Те могат да бъдат използвани като елемент на дизайна. Космическите знаци са естетични, лесно се вписват в дизайна на всякакви предмети. Ефектът от тяхното въздействие - способността да изпълват със светлина аурата, се потвърждава с кирлианография, с диагностичен компютър, а също с помощта на биолокация. Енергията на Космическите Знаци хармонично се съвместява с енергията на молитвите.

Знаците работят на нивото на материята, а също в енергията на пространството и времето. Благотворното въздействие на Знаците започва практически от момента, когато символът на Знака присъства в дизайна на дрехата, предмета или помещението.

 

                      

 

                                                          Кирлианова снимка № 1                                                                 Кирлианова снимка № 2

 

На кирлиановата снимка № 1 в кадър I е изходното състояние на полето, в кадър II - след слагане на Космически Знак върху дрехата.

 

На кирлиановата снимка № 2 в кадър I – изходното състояние на полето, в кадър II – след слагане на Космически Знак върху дрехата, в кадри III и IV - над знака, сложен върху дрехата, са прочетени канонични (основни) молитви.

Усилването на светенето на полето и появяването на позитивни извънполеви структури в кадрите II, III и IV на тези снимки показват благотворността на тяхното влияние върху човека и хармоничното взаимодействие с молитвите.

С изображения на Космическите Знаци може да се зарежда обикновена питейна вода и всякакви продукти – трябва да се поставят върху салфетка с Космически Знак за няколко часа. Енергията на Космическите Знаци се предава на водата и на продуктите (водата, както и продуктите, съдържащи вода, имат памет).

 

Изображения на Космически Знаци:

 

1. Знакови Закони на Първоматерията

1.1. Космически Знак на освобождението от ненужни енергийни връзки

 

 

1.2. Знаков Храм-Знак:

Формообразуване на други Космически Знаци и приток на позитивни енергии

 

2. Знаци за защита от негативни енергии (от Космическото Зло)

2.1. Общ Знак за излъгване на Космическото Зло

 

 

2.2. Знак за изгаряне на Космическото Зло, бавен

 

 

 

2.3. Знак за изгаряне на Космическото Зло, бърз

 

 

3. Главни Знаци на Космическия език

 

3.1. Знак на Полето на Гения на Космическата Любов към всичко живо във Вселената.

Подобрява и изравнява биополето, предизвиква приток на енергии на Вселенската Любов, осъзнаване на общността на човечеството с другите цивилизации, знак за хармония с мислещите същества на Мирозданието. Два такива Знака, наложени от двете противоположни страни на голям орган подобряват физиологията и намаляват болката.

 

4. Знаци на Седемте кръга

А) Знаци на взаимодействие между хората

Усилват енергията на човека и на тези, които са около него.

4.1. Ние сме единни.

4.2. Ние сме постижение на любовта.

4.3. Ние сме уникални.

Б) Знаци за хармония в отношенията между хората на Земята и всичко живо в Космоса

4.4. Любовта е всевластна

4.5. Любовта е всевластна

4.6. Знак на взаимодействието на човека и природните стихии

4.7. Знак за благополучие и за подобряване на енергиите на пространството

5. Знаци за помощ при различни проблеми

5.1. Знак за приток на положителна енергия, нормализира работата на сърцето и червата

5.2. Знак за отваряне на енергийния канал на сърцето

5.3. Знак за развиване на мозъка и на съзнанието

5.4. Знак за развиване на способностите

Забележки:

1. Кирлианографията  е начин за документална регистрация на невидимите излъчвания на човека, растенията и минералите.

Дрехи, украшения и предмети на бита, съдържащи в дизайна си Космически Знаци на Доброто, благотворно въздействат на енергията на човека, усилвайки излъчването на неговото биополе (аурата).

Благодарение на кирлианографията стана възможна регистрацията на изменението на състоянието на биополето на човека.

2. Диагностичният компютър тества и регистрира на диаграма състоянието на различни органи и системи на човека. Това дава възможност да се анализира комплексно работата на различни органи и системи преди и след появата на Космически Знаци в дизайна на дрехите и помещението.

Автор: Д-р София Бланк

Превод: Лусесита

 

http://www.nobilisdaily.com/wp-content/uploads/2012/06/СОФИЯ-БЛАНК-2.pdf

 

Подобна статия за София Бланк може да прочетете на http://www.spiralata.net/kratce/index.php/polezenpat/161-nevidimiya