Полезно по Пътя

Излекуване на болковото тяло

Печат

Излекуване на болковото тяло

 

Фокусирайте вниманието си върху усещането вътре в себе си. Знайте, че това е болковото тяло. Приемете, че го има. Не мислете за него, не позволявайте на усещането да се превърне в мислене. Не съдете и не анализирайте. Не си извличайте самоличност от него. Останете присъстващи и продължете да наблюдавате какво се случва във вас.

Осъзнайте не само емоционалната болка, но и „наблюдателя”, мълчаливия зрител. Това е силата на Настоящето, силата на вашето съзнателно присъствие. Вижте какво ще се случи тогава.

Наблюдавайте съпротивата в себе си. Наблюдавайте привързаността си към болката. Бъдете много будни. Наблюдавайте странното удоволствие, което извличате от това, че сте нещастни. Наблюдавайте натрапчивата потребност да мислите и говорите за това. Съпротивата ще престане, ако я направите съзнателна. Тогава можете да насочите вниманието си към болковото тяло, да присъствате като наблюдател и да започнете преобразуването.

Докато се отъждествявате с болката, не можете да се освободите от нея. Докато част от вашето себеусещане е вложено във вашата емоционална болка, вие несъзнателно ще се съпротивлявате и ще саботирате всеки свой опит за излекуване.

Защо?

Съвсем просто – защото искате да се запазите непокътнати, а болката е станала съществена част от вас. Това е несъзнателен процес. И единственият начин да го преодолеете е като го превърнете в съзнателен.

Да прозрете изведнъж, че сте или сте били  привързани към вашата болка, може да бъде доста шокиращо откритие. В момента, когато го разберете, вече сте прекъснали привързаността.

Болковото тяло е енергийно поле, почти като същество, което е било временно настанено във вашето вътрешно пространство. То е жизнена енергия, която е блокирана – енергия, която вече не тече.

Единствената съществуваща сила се съдържа в този момент. Това е силата на вашето присъствие. Веднъж щом узнаете това, ще разберете, че сте отговорни за вашето вътрешно пространство сега – вие и никой друг – и че миналото не може да надделее срещу силата на Настоящето.

Несъзнанието създава болковото тяло.

...

Достатъчно е да го наблюдавате. Да го наблюдавате означава да го приемете като част от това, което Е, в този момент.

Ако спрете да го зареждате с „идентичност”, умът губи своята натрапчивост – по същество това е потребността да съдите и така да се съпротивлявате на това, което е. Следват конфликти, драма и още болка. Всъщност още щом престанете да съдите, приемайки това, което е, вие се освобождавате от ума. Отваряте място за любов, радост, мир.

Първо спирате да съдите себе си, после спирате да осъждате партньорите си. Най-силният катализатор за промяна в една връзка, е пълното приемане на партньора, такъв какъвто е, без да изпитвате потребност да го съдите или променяте по някакъв начин.

Така преодолявате егото. Тогава всички игри на ума и пристрастяващото вкопчване в партньора приключват. Няма вече жертви и престъпници, няма обвинител и обвиняем.

...

Въпреки, че са възможни кратки прозрения, Любовта не може да разцъфти, ако не се освободите трайно от отъждествяването с ума и ако вашето присъствие не е достатъчно силно, за да разпръсне болковото тяло – или поне да присъствате като наблюдател. Тогава болковото тяло няма да може да ви завладее и да разруши любовта.

Откъс от “Практикуване на Силата на Настоящето” от Екхарт Толе