Полезно по Пътя

Началото на мъдростта

Печат

Началото на мъдростта

Един човек попитал мъдрец:

- Как да стана мъдър?

Мъдрецът му отговорил:

- Излез навън и постой там.

Учудил се човекът, но направил каквото му било казано: Излязъл от дома и застанал отвън. А на улицата валял проливен дъжд. Толкова силен, че веднага те намокря до кости. След половин час човекът не издържал и се върнал.

- Е, постоях навън и какво от това? – попитал той мъдреца. – Нима това промени нещп?

- Когато стоя под дъжда не те ли осени нещо? – попитал мъдрецът.

- Какво да ме осени? – възмутил се човекът. – Намокрих се до кости и се почувствах като последния глупак!

- Ти направи важно откритие, - казал му мъдрецът. – Ако човек признае, че е глупак, значи, началото е положено. С това започва мъдростта.

Превод www.spiralata.net

Източник: https://storyfox.ru