Полезно по Пътя

Законите на Любовта

Печат

Законите на Любовта

Духовен автор Еммануел

Психографирана от Шико Шавиер през 1963 г

I      - Духовни причини за болестите

1     - Каква е духовната структура на материалното тяло?

-        Духовното тяло или периспирита е основното тяло, съставено от фина материя, в което е организирано плътското тяло.

2     - Грешката от една минала инкарнация може ли да бъде включена в сегашното прераждане, предразполагайки физическото тяло към болест? Как?

-        Голямо част от болестите имат дълбока причина в полуматериалната структура надуховно тяло. Ако духът направи някаква грешка, в този или онзи сектор наеволюционното преживяване, духовното тяло поради липса на равновесие или синхрон предразполага тялото на плътта към внедряването на определени болести, в зависимост от органа, който е увреден.

3     - Какви са двата аспекта на правосъдието?

-        Правосъдието на Земята просто наказва проявената жестокост, чиито последициса ограничени до областта на обществен интерес, прахосване на живота и предизвикване на престъпления; и все пак това е само неговият външен аспект, защото Правосъдието е винаги проявление на Божествения закон, в процесите наеволюцията и в дейността насъзнанието.

4     - Каква е връзката между болестите и правосъдието?

-        В хода на болестите е задължително да разгледаме божественото правосъдие, което работи в цялата му регенеративна сила, за да излекува злините, които ние храним.

5     - Какво прави Духът, преди да се реинкарнира за да подобри себе си?

-        Преди прераждането, самите ние с много отговорност анализираме уязвимите точки на нашата душа, застъпвайки се в нашата собствена кауза за физическите пречки, които след време ни имунизират, предотвратявайки ни възможността да допуснем рецидив във грешките, които правим.

6     - Какво се иска за поправка на интелектуалците, които са осквернили съкровищата на душата?

-        Проповедниците на мисълта, които злоупотребяват с наследството на духа, се молят за принудителни лостове на собствения си мозък, които да се направят за известно време, за да се предотврати техните тенденции към интелектуален дисбаланс.

7     - Какво правят художниците, които са донесли поквара със своя интелект, в полза на собствената си рехабилитация?

-        Художници, които тровят чувствителността на другите, злоупотребявайки с покварени изображения, молят за болести или осакатявания, които да ги предпазят от попадане в нови грешки.

8     - Какви разпореждания се изискват от ораторите и лицата, които влияят на другите чрез словото?

Тези, които работят чрез словото, които вземат надмощие, за да клеветят или да наранят, молят за недостатъци на вокалните и слуховите органи, които им гарантират провиденческа изолация.

9     - Какви коригиращи мерки изискват за себе си тези, които имат небалансирано сексуално поведение?

-        Съществата, надарени с органична хармония, които захвърлят ценностите на секса на нивото на деградиращите страсти, които подлудяват сърцата и подстрекават към трагедии, те умоляват за болести и генетични задръжки/ забрани за себе си, за да предотвратят нови падания вследствие на техните по-нисши импулси.

10                       - Всички болести ли са били поискани от самия Дух, преди да се прероди?

-        Духът не винаги съзнателно изисква определени болести, защото при много обстоятелства като самоубийството, той веднага попада в разпад (процеса на разпадане на тялото) или в безумие на силите, които нараняват духовното тяло, което ги изгражда за едно прераждане във физическата люлка, проявяващо дефекти и вродени заболявания в мъчителни прераждания.

11                       - Какви са най-честите случаи на задължителни заболявания, наложени от Божествените закони?

-        Има многобройни случаи на задължителни заболявания, наложени от Божествения закон, най-често забелязвани сред същества, които носят признаци на интелектуални увреждания или лудост, слепота или необратима парализа, или дори при детските болести.

12                       - Ако не следваме думите на Исус „бдете и се молете”, може ли да се настани някаква болест в тялото? И какво може да причини духовните болести в ежедневието?

-        Умът е по-силен да вкарва болести и дисбаланси, отколкото всички познати бактерии и вируси. Но е необходимо да разгледаме също така възникването на дисбаланси и болести поради безразсъдство и присмех, бунт и мързел. Хора, които пият алкохол до точката на разрушаване на здравето; които забравят за хигиената, докато не станат плячка на разрушителни паразити; които са гневни от най-малките причини, разбивайки сами нервите си; тези, които прекарват всички часове в хамаци и легла, кресла и прозорци, без смелостта да преодолеят безделието и обезкуражаването чрез движенията на работата, увреждат функцията на органите на физическото тяло, поради своята неподвижност, и те са същества, които генерират заболявания за себе си чрез поведението си в настоящето, без никакви предишни причини от минали съществувания.

13                       - Какво е предупреждението на Исус за нас, за да се предпазим от болест и на тялото, и на душата?

- Като отбелязваме причините от миналото и днешните причини за болестите на настоящето, ние подчертаваме причината, поради която ученията на Спиритистката Доктрина ни карат да обмислим с повече сериозност предупреждението на Учителя: "Бдете и се молете, за да не изпаднете в изкушение".

II  - Връзки и сдружавания

14                       - Смъртта архивира ли недовършените служения на човешките същества?

В света смъртта изглежда като една институция за нерешими проблеми, попълваща файлове като "служби недовършени". Това обаче е само една илюзия.

15                       - Дали последиците от неясните престъпления на хората завършват със смърт?

-        Страстните драми, престъпленията, които не са били разследвани от човешки съдии, личните трагедии и престъпленията в сенките, чиито герои ние знаем как да идентифицираме като жертви и екзекутори, няма да изчезнат в мълчанието на гробницата, защото животът продължава отвъд смъртта, разкривайки причини и последствия.

16                       - Принципът на причината и следствието работи ли отвъд смъртта?

-        Принципът на причината и следствието работи, както в човешкото съществуване, така и след края на тленното тяло.

17                       - Къде ни води смъртта?

-        Тъй като ние, човешките същества, инкарнирани и дезинкарнирани, сме все още несъвършени и неопитни ученици на живота, смъртта не ни подтиква към високите сфери, както и не ни понижава за неопределено време в деградиралите кръгове.

18                       - За човешките същества какво означава земният живот?

-        Божественият закон ни счита за млади умове, под патронажа на училището, което нидава в земния живот най-висшето възвисяващо и превъзпитателно поле.

19                       - Каква е връзката между кръвно родство и съдба?

-        Чрез връзките на кръвно родство ние възстановяваме съжителството с всички онези, които са свързани с нашата съдба, чрез връзките на доброто или злото, чрез благословените порти на прераждането.

20                       - Какво е необходимо, за да се преодолеят семейните конфликти?

-        Трябва да се облечем с палто на търпението, любовта, разбирането, предаността, добрата воля и смирението, за да се научим и преодолеем семейните конфликти. В света домът е първото училище за поправка и уреждане на сметки.

21                       - Какви са били деспотичните родители в предишни животи?

-        Почти винаги днешните деспотични родители са децата от миналото, в които ние сме вдъхнали егоизма и нетърпимостта.

22                       - А бунтовния син?

-        Бунтовния и порочен син е братът, който един ден сме хвърлили в невъздържанието и престъпленията.

23                       - А неразумната дъщеря?

-        Неразумната дъщеря е младата жена, в която някога сме предизвиквали дисбаланс и жестокост.

24                       - А неверният съпруг?

-        Неблагодарният и нелоялен съпруг, в много случаи, е същият съпруг от миналото, когото сме тласнали към изоставяне, с нашите лоши примери.

25                       - А проблемната съпруга?

-        Дезориентираната жена, която огорчава чувствата ни, е жената, която сме презирали в друго време, принуждавайки я да се подхлъзне в пропастта на лудостта.

26                       - А роднините, които са верни приятели?

-        Алтруистичните роднини, с които сме свързани, са приятели от други епохи, с които вече сме изградили солидните основи на приятелството и разбирането, насърчавайки удобството на взаимната сигурност.

27                       - Как влияе нашето минало върху семейния климат и професионалната дейност?

-        Всяка връзка на симпатия или дори сянката на антипатията, с която се сблъскваме в семейството или в професионална дейност, са сили от миналото, които ни молят за подобряване на нашата ежедневна и безкрайна работа за победа на доброто.

28                       - С оглед на всички тези уроци, какво трябва да направим по отношение на съвместното съществуване с роднините?

-        В присъствието на роднините и спътниците в пътуването, нека се посветим на щастието на всеки и да направим най-доброто, което можем, за благото на всички.

29                       - Какво да правим, ако присъствието на някого е болезнено за нас?

-        Ако присъствието на някой е болезнено или трудно за нашето сърце, нека зачеркнем отрицателните импулси, които възникват в нашите души и нека превърнем отношенията си с тези хора в една постоянна сеитба на мир и светлина.

30                       - Всяка роднинска връзка ли има една причина за своето съществуване?

- Никой не притежава безпричинно тази или онази връзка на родството, тъй като случайността не съществува в трудовете на Сътворението.

III                      - Социален и професионален избор

31                       - Можем ли да оценим миналите си съществувания само чрез борбите и изпитанията си?

-        Миналото не ни говори изключително и единствено чрез тестове.

32                       - Дали професията ни дава възможности за приспособяване?

-        Можем да забележим възможностите за пренастройка и подобрение, които светът ни предоставя чрез професията. Създанието се преражда гравитирайки около полето на служба, с чиито характеристики и тенденции то има настройка.

33                       - На какъв критерий се подчинява поставянето на всяко лице в професионалната му област?

-        Всеки човек се намира там, където може да произвежда повече и по-добре.

34                       - Дали участта/фаталността кара личността да избере определена професия?

-        Няма съмнение, че положението на всяко лице в една такава кариера не следва фаталността. Свободната воля във вътрешния свят постоянно заповядва чувства и идеи, думи и действия на Духа.

35                       - Кога можем да обновим съдбата?

-        Всеки ден е време за обновяване на съдбата.

36                       - Можем ли без затруднение да обновим съдбата си дори днес?

-        Да. В сферата на общите задължения чрез себеотрицание и чрез спонтанно служене Духът печели ценни ресурси за действие, с цел да поднови собствените си начини.

37                       - Изработва ли Божественият закон специални начини да ни даде възможност за поправка и освобождение?

-        Ние сме изправени пред днешната си професионални дейности като едни бивши длъжници на Закона, които бяха призовани да сътрудничат в работите, където самите ние имаме възможности за изплащане на собствените си дългове, почти винаги редом до същите хора с които са настъпили нашите нарушения или предателства в минало. За наше собствено благо, Законът ни дава възможност да елиминираме взаимната антипатия и трудности.

38                       - Какво правят днес мислителите, които вчера са отровили ума на населението?

-        Мислители, които някога са покварили ума на масите с пороци, чиито духовете вече са на пътя на саморазвитие, сега са от учителите, които се учат да проповядват дисциплини с цената на техния собствен пример.

39                       - А бившите военни завоеватели, които са извършили грешки?

-        Тираните, които не са се поколебали да изковат физическото и морално нещастие на своите братя, при възхвалата на техните нисши принципи, в които те са били принизени, те се връщат, след първоначалните мерки на автоматична поправка, като администратори компетентни в задачата по разпределението и повишаването на ценностите и служенето.

40                       - А политическите управници, които са пропилели доверието на хората?

-        Политици, които са пропилели доверието на хората, когато вече са на етапа на пренастройване, се връщат в търговията или селското стопанство с ценната възможност да подкрепят същите тези общности, които те са повредили.

41                       - А войните и войниците?

-        Войните и войниците, които са използвали оръжия, за да дадат свободен израз на своите деструктивни инстинкти, когато са стажанти в ранния етап на възстановяване, са преобразени в механици и моделиращи работници, които облагородяват метала и дървото, което самите те са извращавали в други времена.

42                       - А селските тирани?

-        Селските тирани, денатурираните лихвари, измамниците на обществото, които желаят да се превърнат в агенти на бъдещето, изменени от допира с доброто, те се връщат като ограничени слуги във фермата, работещи от изгрев до залез слънце в заплащане на собствените си дългове.

43                       - А жените, които са се занимавали с клевети и интриги?

-        Уважаемите жени, които са се занимавали с клевети и интриги, подкопавайки свободата и напредъка, след като признаят собствените си грешки, те се връщат в домашното заграждение, затворници на прости задължения, редом до съдовете за готвене и прането.

44                       - Какво в крайна сметка означава за нас работата на земята?

-        Ако се замислим върху ситуацията, къде ни е поставило настоящето, ние ще видим знаците на миналото. И ако ги използваме, не само за собствена изгода, но и за благото на всички онези, които ни приближават, в работата, която животът ни предлага ние ще разпознаем благословената врата за освобождение, водеща към великото бъдеще.

IV                      - Развод - Самоубийство - Аборт

45                       - Разбирайки, че много бракове водят до нещастни съюзи, а понякога дори и до силно недружелюбни, подтиквайки съпрузите да се разведат, как да тълкуваме взаимното привличане, изпълнено с радост и надежда, което характеризира ухажването и годежа?

-        Всеки, който се стреми към една висока титла преминава през фазата на омайването.

Например учител, който желае най-високата позиция, трябва да положи много усилия. Когато той получи свидетелството за компетентност, наложително е да се отдадете на непрекъснато учене, за да отговори на изискванията на учителската професия. Ученият се стреми да получи дипломата, която разрешава свободната му професия. Наградения лауреат, той се чувства принуден да работи неуморно, в опит за поддържане на отговорността, в която той е пожелал да живее. Така е и с бракът.

46                       - Как да тълкуваме нехаресването и страданията у дома?

-        Мъжът и жената очакват сватбата, сякаш това е една сладникава мечта, но все пак, в съжителството у дома възникват задължения произтичащи от миналото, чрез програмата на служене замислена за всеки от нас от прераждането, което ни принуждава да разгледаме и изплатим вътре в себе си всичките си грешки. По този начин е лесно да разпознаем, че всички трудности в дома са донесени от нас, от минали съществувания.

47                       - Като цяло, кой, в законите на съдбата, е отсъстващият съпруг?

-        Отсъстващият съпруг е същият човек, когото в миналото ние сме склонили към жестокост и лъжи.

48                       - А небалансираната съпруга?

-        Небалансираната съпруга е тази жена, на която по някакъв начин сме захвърлили в нужда и пристрастяване.

49                       - Какви са проблемните деца?

-        Проблемните деца са същите тези духове, които ние повредихме, обезобразявайки техния характер и отравяйки чувствата им.

50                       - Каква е основната функция на дома и семейството?

-        В семейната институция импулсите се пречистват и решенията се обновяват. В семейната институция откриваме стимулите за работа, изкушенията, които ни доказват качествата, които вече сме придобили, радостите, които ни насърчават и болките, които ни поправят.

51                       - Как се вижда разводът във висшите сфери на духовния свят?

-        Разводът, макар и понякога необходим, не е начин за спасение, когато битките и напрежението се увеличат. Никой не жъне цветя от засаждането на камъни. Само времето може да разсее сенките, които ние сме натрупвали във времето. Само безусловната прошка изличава прегрешенията; само като вършим добро, ние потушаваме злото.

52                       - Има ли откровено неразрешими случаи в нещастните бракове, при които разводът е по-малкото зло, за да се избегне по-голямо зло?

-        Мнозина казват, че разводът е един начин за избягване на престъпността и ние не смеем да не се съгласим. Възникват бедствени случаи, в които той работи, като една мярка, защитавайки от по-големи злини, както е например ампутацията, която успява да избегне смъртта, но това винаги ще бъде едно забавено освобождаване, подобно на един дълг, който трябва да бъде разсрочен.

53                       - Без значение колко бързо ще се дойдат битките и напрежението в брака, най-добрият начин да останеш в него ли е?

-        Да платиш значи да бъдеш свободен, да се учиш значи да асимилираш урока.

54                       - Кои са най-тежките последици от нещастните плътски връзки, освен тези страдания, които се явяват от разочарованията и емоционални наранявания?

-        Необходимо е да се отбележи, че от неконтролираната сексуална привързаност възникват много бедствия за живота на Духа, сред тях ние подчертаваме ненавистта, духовното обсебване, самоубийство и аборта, като най- жалките.

55                       - Как се тълкува абортът във висшите сфери на духовния свят?

-        Провокираният аборт, дори и за човешките правила, които го позволяват, е престъпление пред Законите на Бога.

56                       - Какви са непосредствените резултати от абортите за майки и бащи, които го прилагат?

-        Чрез практикуването на аборт, жестоки или безотговорни майки и бащи отдалечават поправянето и щастието, които по-късно биха ги просветили. Така те предотвратяват прераждането на приятелски духове, които биха им гарантирали безопасността и възстановяването или предотвратяват реинкарнацията на бивши противници, лишавайки се така от получаване на лично спокойствие чрез решаване на стари дългове.

57                       - Абортът предлага ли специфични болезнени последствия за майката?

-        Абортът предлага болезнени последствия за жената, която се подложи на него, преждевременна дезинкарнация, било чрез рак или друго неясно образувание, когато тревожните процеси на обсебването не са анулирани.

58                       - А за бащата?

-        Баща, който сътрудничи в криминалния аборт, както и гинеколозите, те ще страдат от резултатите на своята жестокост, привличайки страданието и отчаянието на техните жертви, захвърлени от тях на премеждията и сенките на духовния живот в ниските сфери.

59                       - Съществата, извършили самоубийство поради разочарование в емоционалните връзки, влошават ли страданията на другите, както и страданията, които самите те намират?

-        Много слаби духове, които поради нещастие в сексуалните отношения се хвърлят към самоубийството, те срещат гигантски страдания, подобно на онези, които скачат в тъмното върху скали от жар, като така довеждат до мъчителни изводи и създателите на една такава трагедия.

60                       - Случаи на самоубийство в нещастни плътски съюзи влошават ли изпитанията при бъдещи сватби?

-        Онези, които нарушават преминаването на смъртта, погрешно вярвайки, че ще достигнат почивка, те намират само мъка и отчаяние, генерират в сърцето си ужасните конфликти, които само възстановителни инкарнации могат да поправят. Нека ние търпеливо понасяме изпитанията, които светът ни предлага, правейки добро на всички злини, които идват при нас от съществуванията, които вече сме живели, защото с убеждението, че може да избягаме от дълга - колкото и болезнено да е нашето задължение - винаги ще си докарваме по-лошо. При всякакви превратности или трудности, нашето индивидуално задължение е да вършим най-доброто, което можем за да победи доброто.

61                       - Какво да направим, за да унищожим очевидните злини на необмислените и нещастни емоционални връзки?

-        Във всички сфери на човешката борба отново се появяват ангажиментите от миналото.

Необходимо е всеки да облече душата си със силите да преодолее, вътре в себе си уязвимите точки, които някога са го накарали да падне.

62                       - Каква лична посока трябва да предприемем, за да преодолеем трудностите на нещастния дом?

- Нека да избягваме развода колкото е възможно повече, и да се борим срещу абортите и самоубийствата с всички ресурси на аргументиране и разяснения, които можем да използваме. Разводът отлага освобождаването от дълга. Абортът усложнява съдбата. Самоубийството влошава всички страдания.

V  - Обсебване

63                       - Има ли връзка между обсебването и менталните потоци?

-        Който говори за обсебването, задължително трябва да се позове на менталните потоци.

Мисълта е основата на всичко.

63. Носим ли всички ние антипатии от миналото?

-        Не може да се отрече, че всички ние носим от миналото до настоящето много антипатии.

64                       - Каква е нашата позиция, след като бъдем дезинкарнирани, когато не сме изцяло добри или изцяло лоши?

-        Когато ние сме дезинкарнирани, в сравнително щастливи условия, освен справедливите изключения, ние сме възприети като едни длъжници в процес на преоценка, които полагат усилия чрез работа и учение, за продължаване на освобождаването от дългове.

65                       - Къде най-често срещаме антипатиите от миналото: на Земята или в Духовния свят?

-        Естествено, това е във физическата сфера, където най-пряко и често срещаме онези духове, които нараняваме или с които сме били другари в престъпленията.

66                       - Как бихме могли да класифицираме онези, които в други съществувания са били наши врагове или противници и които понастоящем играят на база на професия или семейство, ролята на наши спътници и наши роднини?

-        Те са свидетели на нашето подобрение, подлагат на тест нашите морални енергии, когато ние не понасяме тяхното постоянно присъствие, поради възстановяващи тестове, които ние носим със себе си, когато сме преродени. Те ни следват като инструменти на нашия духовен прогрес, наблюдават нашите постижения и контролират нашите импулси.

67                       - Кога ще бъдем наистина в мир с всички онези, които все още са за нас естествено антипатични или трудни хора?

-        Един ден ще им благодарим за съвместната работа, подобни на студента, който в училище се радва след време, че е преминал под грижите на взискателен учител.

68                       - Как се трансформират нашите противници от миналото?

-        В процесите на обсебване е важно да осъзнаем, че нашите противници се трансформират за добро, в същата степен, в която ние, от своя страна, се преобразяваме за добро.

69                       - Имат ли стойност сесиите по Деобсебване? При какви условия?

-        Всяка устна препоръка и всяко разбиране посредством думи, чрез сесиите по Деобсебване имат дълбока стойност, но само когато са заверени от нашите лични усилия за поправка на самите себе си. Без това нашите загрижени мнения и решения ще преминат, безплодни, като една емоционална музика над блато.

70                       - По кое време и в каква ситуация могат да ни ударят депресиращите явления на обсебването?

-        Като отбележим, че мисълта е лостът на привличане, за доброто или злото, е много лесно да се види, че потискащото явление на обсебването може да ни удари при всякакви условия и по всяко време.

71                       - Необходимо ли е обсебеният да наблюдава своя собствен умствен живот, за да допринесе за своето собствено подобрение?

-        Да. Мисловните потоци са толкова очевидни, колкото електрическите токове, изразявайки потенциални енергии за постижения, които показват посоката, целта или волята на нашите мисли, за зло или за добро.

72                       - Каква е ролята на желанието, думата, поведение и действието в обсесивния феномен?

-        Всеки от нас е някак си като един генератор, който задържа конструктивните или разрушителни сили, които ние генерираме. Желанието, думата, поведението и действието представляват електромагнити, чрез които ние привличаме сили, еднакви на тези, които излъчваме навън, към ближните си.

73                       - Какви са последствията за онези, които са свързани с определени зли действия?

-        Да свържем себе си с какъвто и да е аспект на злото, означава да увеличим влиянието му върху нас и върху другите.

74                       - Каква е връзката между проявленията на унизителни чувства и дисбалансирането на личността?

-        Всички прояви на унизителни чувства като клевета, гняв, ревност, цензура, сарказъм, невъздържаност и безнравственост, спонтанно създават комуникация със силите, които са нисши по природата, създавайки психични разстройства и болести, в които фобии и фиксации, дисбаланс и психози се развиват до психично отчуждение.

75                       - Какво се случва с нас морално, когато ние излъчим една мисъл?

-        Излъчвайки една мисъл, ние поставяме един енергетичен агент в обръщение - жив организъм - фактор, който ще се върне фатално към нас, с добавено към него доброто или злото, с което сме го украсили.

76                       - Каква е връзката между нашите уязвими места и връщането на злото, което сме практикували?

-        Трябва да разберем, че всеки от нас има уязвими места в еволюционното състояние, в което все още живеем, и всеки път, когато ние излъчваме една зла идея, ние ще се сблъскаме с такова зло, което се връща към нас, утежняващо нашите болести и слабости, обсебвания и страсти.

77                       - Какво получаваме от другите?

-        Ние усвояваме от другите това, което даваме на другите.

78                       - Какви образи се отразяват в огледалото на ума?

-        Умът може да бъде сравнен с живо огледало, което отразява изображенията, които търсим.

79                       - Каква е връзката между обсебването и интересите на създанието?

-        Обсебването, независимо как е изразено то, е фундаментално свързано с умствените процеси, върху които се базират интересите на съществото.

80                       - Влияе ли компанията (съпътстващите ни духове), в която сме, на обсебването?

Христос е казал: "Търсете и ще намерите." Ние ще намерим спътниците, които търсим, за добро или зло.

81                       - Какво е най-простото решение на проблема с обсебването?

-        Ние да се посветим на изграждането на добро за всички, всеки ден и всеки час, защото да ходим сред благородни или небалансирани духове, независимо дали те са инкарнирани или дезинкарнирани, винаги ще бъде един въпрос на избор и взаимна сънастройка.

VI                      - Последици от Миналото

82                       - Как можем да разберем резултатите от предишните ни съществувания?

-        За да се разберат резултатите от предишните съществувания, достатъчно е човек да наблюдава своите собствени тенденции, възможности, борби и изпитания.

83                       - Как да разберем по същество дълговете или преимуществата, които ние носим от минали животи?

-        Учебни опитности, които сме преминали правилно, дори случили се преди много време, ни дават уважителни професионални титли. Направените грешки оставят горчиви късчета болка в съзнанието, които изискват решение. Ако ние засадим едно скъпоценно дърво, естествено е да видим заредено с ползи и плодове за другите и за нас. Ако ние придобием дълг, справедливо е да поемем тежестта наплащането.

84                       - Какъв урок ни научават часовете?

-        Нека размишляваме за часовете. Обикновено през нощта човек си почива и спи; сутринта той се събужда и става от леглото със добрините или злините, които той е търсил за себе си в течение на предишния ден. Така и животът и смъртта са по същия начин, в закона на прераждането, който управлява съдбата ни.

85                       - Какво е логичното обяснение за вродените заболявания?

-        Сериозните престъпления влагат в душата неопределими състояния на мъка и шок, следователно са логичното обяснение на вродените, понякога неразбираеми за лечение болести.

86                       - Какво се случва със самоубийците в бъдещия живот?

-        Самоубийци, които са пръснали черепа си или са се обесили, след продължително изтезание в районите на Чистилището, само след няколко опита на възпрепятствано прераждане, получават отново плътско тяло, но носейки недостатъци на духовното тяло, чиято хармония те са повредили. В тази фаза те показват увреден мозък или неясни нервни заболявания.

87                       - А главните герои на страстните трагедии?

-        Героите на насилствените и неясни трагедии от страст; военните престъпници, цивилните експлоататори, които манипулират безредието, за да прикрият тъмните си намерения; експлоататорите на човешки страдания, клеветниците, извършителите на аборти и разврат и други злодеи, които правосъдието на света не е успяло да регистрира, те се връщат в прераждане с трудности, съвместими с дългове, които са натрупали, живеейки заедно с много от техните жертви под един покрив, белязани с подобни връзки, взаимно толериращи се един друг до решаването на пъзела, които са си създали. Самите те са загрижени за ребалансирането, от което се нуждаят, или страдат от болката на правилното възстановяване в болезнени бедствия, интегрирайки тревожни инциденти, в които се разкрива изкуплението на преродения Дух, независимо дали преминава през индивидуални или колективни изпитания.

88                       - А съучастниците в прегрешенията и паденията?

-        Големите трудности не попадат изключително само върху обикновените самоубийци и убийци. Онези, които пряко или косвено са били инструменти на нещастни решения, са принудени да ги получат в техните собствените ръце, като предложат на изпадналите си спътници собствените си домове като служба за възстановяване.

89                       - Какво става с онези, които са причинили самоубийство на някого?

-        Ако ние накараме някой да се самоубие, е напълно възможно да получим този някой много скоро, в положение на проблемен син или един страдащ роднина, който иска помощ от нас, до степента на отговорност, която имаме ние по отношение на техния фалит.

90                       - Какво се случва с онези, които тласкат ближния си към морален банкрут?

-        Ако сме насадили пристрастяване и престъпност в спътниците по пътя ни, задушавайки техните надежди за по-добро и довеждайки ги до преждевременно дезинкарниране, сигурно е, че те ще бъдат превъплътени редом до нас, за да им дадем ние едно незаменимо превъзпитание, в дневния ред на ангажиментите, с които сме обвързани, чрез ускоряване процеса им на стремеж към освобождение от ужасните заблуди, от които са угнетени и нещастни. При същите обстоятелства ние носим у себе си вкоренени дълбоките сили надобрините или злините, които сме култивирали.

91                       - И какво се случва с дезинкарнирания, който е пропилял съкровищата на емоциите иидеите?

-        Когато сме дезинкарнирани, ние не избягаме от закона за причината и следствието. Ако ние сме пропилели съкровищата на емоциите и идеите на Земята, в духовните сфери ние сме изправени пред болестта на душата, която ще се появи отново върху плътското тяло с последващите заболявания на органичните тъкани, които ще изградят нашето физическо тяло.

92                       - А онези, които се поддават на крайностите на секса?

-        В тези условия бъдещето е замъглено, сочейки ни едни сериозни уроци на възстановяването. Ако прегърнем дисбалансите на секса, утежнени от страданието на друг човек, ние ще страдаме от вродени задръжки (подтиснатост), често с ранна умора и мускулна дистрофия, епилепсия или рак на утробата.

93                       - А тези, които извършват престъпления?

-        Ако извършваме престъпления, в бъдеще ние ще се изправим пред болезнени осакатявания.

94                       - А онези, които се отдават на екстравагантностите на масата?

-        Ако се отдадем на екстравагантностите на масата, ще се занимаваме с язви и гастрити, което ще продължи дотогава, докато промените на перипирита продължат.

95                       - А тези, които са пристрастени към алкохолизма?

-        Ако сме привързани към алкохолизма или наркоманията, ще бъдем подтикнати към лудост или психични проблеми.

96                       - А тези, които извършват престъпления чрез клевета?

-        Ако извършим престъпления чрез клевета, ние подготвяме за себе си периоди на глухота или онемяване, предшествани или последвани от съответстващи психични разстройства.

97                       - Последиците от нашите грешки само под формата на обикновени болести ли се появяват?

-        Не. Нещо повече, можем сме сигурни в съществуването на вероятността от обсебване, тъй като, ако ние винаги сме вредили на онези, които някога са ни пресекли пътя, то ние привличаме вибрации на бунт или отчаяние на жертвите на нашите неразумни действия.

98                       - Каква трябва да бъде нашето отношение пред изпитанията на живота?

-        Пред лицето на тревожните тестове, които преминаваме, нека се научим да размишляваме, да помагаме, да се подобряваме, да подкрепяме и служим на хората около нас.

99                       - Какви са връзките между настоящето, миналото и бъдещето?

-        Ние всички сме в настоящето, с възможността да изградим бъдещето, но сме участници впоследствията от нашето собствено минало. Това е така, защото всичко, което създанието посее, точно това то ще пожъне.

VII                  - Лечение на болести и Спиритизъм

100                  - Може ли спиритизмът да допринесе за лечението на заболявания?

-        Спиритизмът, изразяващ Съживеното Християнство, не само разкрива лъчистите панорами на безсмъртието пред голямото бъдеще, но то също е и светлина за човека, за да изясни пътя си; така Спиритизмът има специфична роля в лечение на болести, които увреждат човечеството, тъй като той учи на медицината на душата, на основите на конструктивната любов.

101                  - Има ли патология на душата?

-        Скръбта, възмущението, отчаянието, съпротивата и раздразнението обичат да установявават психични лезии, които кулминират в патологични процеси в тялото и душата, понякога с риск от лудост или смърт.

102                  - Как да класифицираме къщата, където враговете от минали животи се срещат един друг с еднакви интереси и кръвни връзки?

-        От умствена гледна точка, противниците от миналото, реинкарнирани в настоящето, те изригват такъв вибрационен заряд на жестокост и бунт, че семейното гнездо бива трансформирано в дива пещера, подкопана от безбройни разрушителни лъчи на лошо настроение и антипатия.

103                  - Каква е ролята на принципите на Спиритизма изправяйки се пред семейните конфликти?

-        Изправени пред семейни конфликти, Спиритистките принципи се явяват един провиденчески лек.

104                  - Каква е основната точка на Спиритистка подкрепа по отношение на конфликтите в дома?

-        Ясно е, че това е индивидуалното обучение и, доказвайки прераждането, от там взаимната толерантност, за да се улесни съвместното съществуване, така че основните въпроси определено да бъдат излекувани.

105                  - Как спиритизмът класифицира хората, чието съжителство и кръвни връзки са трудни за понасяне?

-        Обявявайки братското разбиране като неотменима мярка за решаване на проблеми от миналото, Спиритизмът класифицира такива братя като пациенти нуждаещи се от състрадание и помощ.

106                  - Как работят Спиритистките уроци в лечебния процес на заболявания, които правят човешките същества нещастни?

-        Спиритистките уроци събуждат ума за подобрение чрез работа и учене, подготвяйки създанието във всяка ситуация за работата по самоусъвършенстване и разкриват непрекъснатостта на живота след смъртта. Те също така показват, че отвъд гроба човек ще се срещне с щастието или нещастието, което сам е изградил за себе си.

107                  - Може ли милосърдието/благотворителността да подпомогне изцелението на човешките болести?

-        Спиритизмът определя милосърдието като терапия за облекчаване на последиците от злото и като решение за всички болести, които измъчват земните хора.

108                  - В кои по точно формули се основава терапията на Спиритизма?

-        От Спиритистките уроци ние учим, че добрите дела, дори и най-малките, са едни насаждения на вечни радости, а безусловната прошка на обидите е освещаващата формула за потискане на болката и обновяване на съдбата.

109                  - Какви са лековете на духа?

- В дейностите на спиритистите, одухотворения магнетизъм носи непосредствени предимства, било то в "пасовете", под влиянието на молитва, или в Евангелието у Дома*, чрез които, дезинкарнирани благодетели и приятели ребалансират нашите сили чрез висше вдъхновение, успокоявайки мислите ни или като взимат ресурси от околната среда, за да предоставят помощ на нашите страдащи или изтощени души.

* - Евангелието у Дома е вид Спиритистка практика, в която членовете на семейството се събират за кратко изучаване на "Евангелието според Спиритизма" (Алан Кардек) и молитва. То създава защита на дома и балансира всички, които се намират на негова територия, инкарнирани или дезинкарнирани духове.

VIII              - Изкупление

110                  - Кога ние ще се изкупим/поправим духовно?

-        Ние ще се изкупим, когато съзнателно разберем на цената на нашите собствени разсъждения, че всички страдания идват от законите на любовта, които управляват живота. За това е задължително да разберем, че всички ние живеем подчинени на неизбежния принцип на прераждането; да знаем, че ще бъдем реинкарнирани на Земята или в други светове, толкова много пъти, колкото е необходимо, според повелите на еволюцията за обучение или за сметка на коригиране на нашето криминално минало, което ни насочва към сериозни усилия на рекапитулация и корекция, за пречистване на вината от нашата съвест.

111                  - Страданието достатъчно ли е, за да изплатим дълговете, придобити в минали съществувания?

-        Ако ние имаме едно отворено сърце с дълбоки рани, това не е достатъчно; тогава е необходимо да трансформираме собствените си болки в надежди и уроци.

112                  - Плачът достатъчен ли е за пречистване на сърцето ни?

-        Понякога нашето лице е измито от сълзи, и все пак отчаянието и неприспособяването също могат да избият на горчиво оплакване; за пречистване на вътрешния ни свят, е необходимо да се прибегне до проверката/изпитанието като един работен ресурс, да се превърне скръбта в радост и трудността в урок.

113                  - Достатъчно ли е да благословим онези, които ни нараняват?

-        Нека благословим ръцете, които ни раняват. Наложително е обаче да направим нещо, така че те да могат да преживеят обновление в разбирането и практикуването на доброто, под вдъхновение на добрите примери, които ние можем да им предложим.

114                  - Достатъчно ли е да вярваме в истината, понасяйки подигравките на онези, които я отхвърлят?

-        Ние казваме истината и често ни се смеят, но само защото това се случва, ние не сме освободени от работата за разпространение на новата светлина, защото истината изисква непрекъснато себеотрицание, така че да триумфира в полза на всички.

115                  - Достатъчно ли е да събираме камъните на неблагодарността хвърлени срещу нас?

-        Събиране на камъни на неблагодарност като едни венчелистчета е геройство на малцина. Въпреки това тълпите предпочитат да живеят в размяна на странни морални страдания, предпочитайки хипнозата на оплакванията. Неблагодарността винаги е резултат от невежеството и за да може неблагодарността да доведе до изкупителни благословии в нас, ние трябва да продължим да засаждаме разбиране и братство в сухата земя на неразбирането, от която са избягали много други.

116                  - За да се пречистим, достатъчно ли е да живеем в скръб и самота, защото от нас се иска много служене за щастието на другите?

-        Почти винаги ние изискваме максимума от другите в изграждането на нашето щастие, без да им даваме в замяна необходимото им за да запазят собствената си безопасност. Въпреки това, за наше собствено добро е наложително да понасяме саможертви под формата на дейности и тежести в живота.

117                  - Достатъчно ли е за това да трябва да претърпим положението на обидата?

- Те често ни клеветят, и все пак, просто като ни посочат обидно с пръст, това не е достатъчно за нашето духовно подобрение. Необходимо е да използваме състрадание и доброта в присъствието на онези, които ни преследват.

118                  - За да получим разтоварване от тежестта на миналите нарушения, достатъчно ли е да се понесат изпитанията в къщи, с нашите духове системно борещи се и в лошо настроение?

-        При много обстоятелства домът е затвор на нашите мечти, и все пак е полезно да си припомним, че обширни редици създания се намират в същата ситуация, утежняващи страданията и борбите поради изоставяне на техните отговорности. Нека отложим нашето щастие, докато Божествената Мъдрост не провъзгласи нашето освобождение.

119                  - Достатъчно ли е за да се усъвършенстваме да живеем винаги в беди и тревоги?

-        Ние сме под бремето на потискащо безпокойство, но за да може това безпокойство да ни послужи за преустройство на душата, ние задължително трябва да го превърнем в свидетелство за вяра и служене на другите.

120                  - В полза на самоусъвършенстването достатъчно ли е да съжалим за грешки и вините, които сме извършили?

-        Може да отбележим, че признаването на грешките, извършени в някое съществуване е първата стъпка за рехабилитация, но това ще бъде безполезно, ако ние не решим да се поправим със смирение и търпение, в изпълнение на задълженията, които животът ни препоръчва.

121                  - Справедливо ли е да разчитаме на помощта на Висшите Духове, велики мисионери на еволюцията на земята, да ни подкрепя в нашите усилия за самовъзобновяване?

- Да, много пъти обикновено разсъждаваме върху големите подвизи на храбрите Духове, които са преобразявали Земята ... В областта на философията те създадоха нови форми на мисъл. В областта на науката те издигаха прогреса; Те накараха култура да израсте и те възвеличиха изкуството; Те забогатяха в работа и направиха живота по-добър; Въпреки това, реинкарнирани сред хората, те разорават почвата, механизират дейностите, те донасят думи на любов, подновяват обичаите, те подобряват законите, те изчистват пътища ... Всички те, всеки по свой собствен начин, ни е дал ключовете на еволюцията, подобрявайки живота отвън. И все пак в нашия вътрешен свят, независимо дали в тихите часове на съществуване или в кризите на страданията, които нараняват душите ни, ние трябва да помним, че истинското изкупление възниква в нас.

Преведени видеоматериали на Спиритизма от Павлина Николова

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019