Полезно по Пътя

По пътя на духовното развитие

Печат

По пътя на духовното развитие

 

Когато търсим възможности за собственото си духовно развитие, е необходимо да се запознаем по-отблизо с добродетелите. Те съдържат в себе си многопластово  знание, което създава условия за човешкия ум, душа и сърце, да получат най-правилната посока за своето проявление във времето на един човешки живот.

Най-често пренебрегваните добродетели, особено в условията на съвременния живот, са Смирение, Търпение и Кротост. До ден днешен те остават в сянката на религиозното възпитание и се възприемат като остарели, ненужни понятия. Нещо повече: счита се, че те обезличават човека, като го лишават от инициативност, собствено мнение и собствена позиция. В действителност това няма нищо общо с тяхното истинско предназначение. Тяхното предназначение определя пряката им връзка с Принципите, чрез които се проявява Животът.

Знанието, което ни предлага Всемирната научно-образователна програма, разглежда тези добродетели във връзка с духовното развитие на човешкото съзнание. Това, което записваме тук е малка, дори нищожна част от  широкия обхват на това знание.

Какво трябва да разбираме, когато произнасяме думите смирение, търпение,  кротост и благоразумие?   

Когато говорим за Смирението, трябва да знаем, че то ни помага да възприемем  знанието, което получаваме чрез Благоразумието.

Търпението  ни учи как да усвояваме знанието, което ни дава Благоразумието.

Отличителна черта на Търпението е Устойчивостта, а на Смирението е Благостта.

И двете добродетели работят чрез Благоразумието за въдворяване на Любовта в Живота. Те взаимно се допълват.

Кротостта е проявление на тяхната взаимност. Там имаме знанието  и опита както на смирението, така и на търпението. Но ... винаги трябва да помним, че Благоразумието стои в основата на всички добродетели. То е фундамента върху, който човешкият ум стъпва, за да възприеме хоризонта, който очертават трите основни принципа за еволюцията на живота: Любов, Мъдрост и Истина.

Защо е така?  Защото Благоразумието като понятие включва в себе си енергиите на Ума,  Душата и Сърцето, за да се прояви в живота  чрез смирението, търпението и кротостта.

Умът определя връзката с Мъдростта;

Душата определя връзката с Истината;

Сърцето определя връзката с Любовта.

Тук е важно да отчитаме живата реалност, която многократно показва на всеки човек, че когато приемем нещо с ума си, но то остане чуждо на душата ни, неможем да го осъществим успешно. Защо? Защото губим Любовта. Тя няма как да се прояви в отсъствието на Истината, а нали вече казахме, че душата осъществява връзката с Истината.

Ето защо е много важно да знаем и не просто да знаем, а да разбираме с ума, душата и сърцето си, че Истината, Мъдростта и Любовта са ПРИНЦИПИ[1] – основните Принципи чрез, които се проявява Животът. Неговата еволюция, пълноценното му развитие се осъществява чрез тези Три Принципа:

Любовта е принцип, защото определя начина на проявление на Творческите, на Съзидателните сили в Живота и Природата.

Начинът на проявление на Любовта е Добротворството.

Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на творческите сили в Живота и Природата. Като основополагащо Правило за организиране на творческите Сили, Любовта създава Хармонията. Творческите сили се проявяват като Сили на Съзиданието, защото работят в хармонична връзка помежду си.

Истината е Принцип, защото определя Любовта и Мъдростта като критерии за проявлението на творческите сили в Живота и Природата. В това си качество те създават Справедливостта – живототворящата, облагородена Справедливост. Тя е Пътят към Съвършенството.

Тези три Принципа немогат да съществуват независимо един от друг. Те взаимно се допълват, за да се постигне съзидателния процес в развитието както на Живота, така и на Сътворението в неговата цялост.

Думите, които разглеждаме тук чрез техните понятия като добродетели и като принципи са носители на силна градивна енергия. Ако разбираме правилно отношенията между енергиите на Словото и човешкия духовен потенциал, за всяка наша Идея ще имаме посока, яснота и всеотдайност за нейното правилно реализиране.

 

Радея

 [1]Любовта, Мъдростта и Истината са разгледани като Принципи в книгата Физиология на духовната култура, която можете да изтеглите и от ТУК.

Saturday the 4th. Spiralata.net 2002-2019