Полезно по Пътя

БOГ и Божественият Отец

Печат

 

 

 

 

БOГ и Божественият Отец

 

Медитация за активиране на Възнесението

 

Др. Д. Д. Стоун

 

 

 

За да започнете тази медитация, затворете очите си.

 

Ние призоваваме Обединените Енергии на Лорд Мелхизедек, Махатмата,и Архангел Метатрон, да  спуснат за почистване Платинената Мрежа  в стаята, в която ние сме събрани.

 

Сега ние молим, ,да бъде спусната  Платинената Мрежа и върху всеки един от нас, и през цялата ни 12-телесната система, изчиствайки всички нежелани енергии.

 

Ние призоваваме и цялата група на Планетарните и Космическите  Възнесени Учители да ни осветят по време на нашият медитация.

 

Ние призоваваме Благословията на Божествения Отец, тъй като  ние, сега се подготвяме да пътуваме заедно, до Неговото най-благословено Светилище.

 

Пред нас, ние виждаме най-великолепната 12-звездна Меркаба, закотвена вътре в съвършена сфера, спускаща се пред нас.

 

Меркабата свети със сияйна бяла светлина, и ние ,един по един, намираме нашите места в нея.

 

Ние чувстваме вълнуващо оживление, тъй като Меркабата сега започва да се върти.

 

Божественият Отец, за който се  говори тук е двойникът  на Божествената Майка. Тронът на Божествения Отец се намира от дясната страна на самия Източник на Всичко, Което Е. (БОГ, Върховното Божеството, Създателят).

 

Ние пътуваме в нашата Меркаба през различните нива на Слънчевото Сътворение.

 

Разгъвайки се в по-високи и включени  по-интегриращи области, ние пътуваме през измеренията и нивата на Галактическото Сътворение.

 

Висша и необятна по обхват, нашата Меркаба сега се изкачва през различните измерения и сфери на Вселенското ниво на Сътворението.

 

Възнасяме  се  още по нагоре ,през невероятния простор и необятността на  Мултивселенските нива на Сътворението.

 

Предвижваме се сега през невероятните царства, където живеят 12-те Космически Логоса и Космическите Монади, "24-те Старейшини, които наобикалят и обграждат Престола на Благодатта“, Върховният Съвет на 12-те и Хиос Ха  Койдеш.

 

Нашата 12- върхова звездна Меркаба  обикаля по нейния път  първо през Светилището на Архангелите, а сега, и през светилището на Елохимите.

 

Ние усещаме ,че нашата Меркаба започват да намалява скоростта и идва за почивка в тронната стаята на Божествения Отец, на 352-рото ниво на Източника.

 

Сега, когато Меркабата е напълно спряла, ние  излизаме в царството, сферата, която се състои от същността на самата чистата Светлина. Ние виждаме само това, което може да бъде описано -като безцветна Светлина с различни форми и плътност. Сега ние вървим в Ореола, Осветената Сфера на Божествения Отец, като бавно и с голямо Благоговение, Любов и Уважение напредваме до самия престол, където Божественият Отец  е седнал.

 

Ние чуваме самия звук на Сътворението, като дълбоко меко ОМ.

 

Този звук прониква в самата същност  на всеки един от нашите същества, и сега ни изпълва с чувство на огромна хармония.

 

Сега ние чувстваме, докато  звукът продължава да прониква във всяка клетка, атом и електрона на 12-телесната ни система, това как, чрез благодатта на този Космически ОМ, който вибрира почти като бучене, ние сме -всяко  колело в колелата на всеобхватното движение на цялото Творение.

 

Синхронично, Божественият Отец отваря ръце за прегръдка.

 

Всеки един от нас влиза в тази прегръдка, чувствайки изключителната радост от Любовта, която  прелива от сърцето на Божествения Отец в собствените ни сърца.

 

Докато вървим  към възглавниците, които обграждат Трона на Божествения  ни Отец, ние отбелязваме, че Той е свързан  с две изключително тънки тръби от Светлина,  идващи от Него към всеки от нас.

 

Ние първо забелязваме, че има една етерна линия от Светлина, която тече директно от Сърцето на Божествения Отец във всички нас, в нашата собствена Чакрата на Сърцето.

 

Сега забелязваме, че течно, подобно на блещукащо вещество, преминава през тази тръба от Светлина, и изпълва всяко едно от нашите Сърца с обединените енергии на Абсолютната Любов и Абсолютната Сила.

 

Интуитивно, всеки от нас осъзнава, че това е Съвършената Любов на Божествения Отец.

 

Божественият Отец телепатично ни казва, че нашата интуиция е вярна и, че  с тази "тръба на Любовта" ще останем вечно свързани с Него ,с всеки от нас.

 

 

 

Сега забелязваме втората тръба от Светлина. Тази тръба се простира от  Коронната Чакра на Божествения Отец до всеки един от нас, до центъра на нашата собствена Коронна Чакра.

 

 Божественият Отец ни казва, че Той е постоянно закотвил, това, което той нарича "Решетъчна Бразда на Божията Мъдрост".

 

Чрез тази тръба, Божественият Отец ни казва, че сега  ние сме вечно
свързани с Източника на Божията Мъдрост и Светлина.

 

Ние усещаме голяма експанзия от Светлина да запълва всяко венчелистче на нашият лотос с хиляди листенца(Коронната ни Чакра), докато седим на нашите възглавници от Светлина.

 

Към нас се приближава Архангел Метатрон, облечен в Одежди от течна платинена Светлина.

 

Ние осъзнаваме, че това е първият цвят, който сме видяли от нашето пристигане, и той е великолепен. Архангел Метатрон проявява Светлинен  жезъл, изграден от чиста платина.

 

Архангел Метатрон минава покрай  всеки от нас и ни докосва един по един по лявото  ни рамо със Светлинния  си жезъл. Върху  мястото на допира на платиненият жезъл на Архангел Метатрон, етерно копие на неговият жезъл е закотвен в лявата част на рамото на всеки от нас.

 

Когато жезълът започва да се разширява докато преминава през гърба от ляво рамо до дясното, Архангел Метатрон ни казва, че той е инсталирал в нас Светлинният  Жезъл на Силата. Метатрон продължава  и ни казва , че с  даряването  на всеки от нас с този жезъл, ние ще бъдем в състояние да черпим от самата Светлина като източник на огромни сили. Този жезъл, Метатрон заявява сега, ще ни подкрепя в мисията ни и в нашия живот, действайки като неразривна подкрепа на Сила и свързвайки  нашата Сила вечно към Светлината.

 

Сега към нас  се приближава Негово Светейшество Господаря -Лорд Мелхизедек, облечен в одежди от златно- огнена същност.

 

Мелхизедек проявява чаша, която съдържа златна Течност.

 

Той ни казва, че в тази Течност е кодирана  самата същност на езика на Светлината.

 

Лорд Мелхизедек ни дава чашата, и ни кани всеки да отпие глътка от тази свещенна  и благословена Течност.

 

Когато всеки от нас отпива глътка от Течността от чашата и я препредава нататък, един по един, ние започваме да придобиваме  златен оттенък.

 

Мелхизедек ни казва, че тази Течна Светлина се движи през цялата ни 12-телесна система и кодира на всяко ниво на нашето същество, с възможност да разчитаме, разбираме, и да общуваме на езика на Светлината.

 

Ние чувстваме и усещаме същността на Божествената Мъдрост и Благодат, и всеки от нас изразява  нашите благодарности на Лорд Мелхизедек.

 

Към нас се приближава Махатмата, в блестящи дрехи, които светят с всички цветове  на цялото Творение. Възлюбеният Аватар на Синтеза, Махатмата ни разкрива, че той носи със себе си много малък дубликат на дрехата си във формата на лента за глава.

 

Сега, минавайки покрай  всеки от нас, той нежно поставя мек ,с цветовете на дъгата плат около главата ни, по начин,  с който покрива очите ни. Ние виждаме с вътрешното си зрение в Основата на Сърцето на Синтеза, Единството и Интеграцията. Тъй като тези ленти са интегрирани с  всеки един от нас, Махатмата ни казва, че той е инсталирал  за постоянно "Дъговидната Лента на Синтеза" в Третото ни око на всеки от нас. Махатмата ни казва, че ние ще гледаме  както на вътрешния ,така  и на външния свят чрез "очите на Синтеза," ако това е най-малкото  ни желание да го направим.

 

Сега всеки от нас знае, чувства, усеща преценява  и вижда  действителността, реалността на Синтеза на целия живот.

 

В пламъците на жълто-златно проблясване, се появява Вивамус.

 

Той простира ръката си, за да прояви и разкрие малко жълто-зелено семенце. Докато минава покрай нас ,и закотвя семето в  етерната Сърдечна Чакра на всеки от нас, Вивамус  ни казва, че "Семето на цялото Творение" трябва да расте и цъфти първо в сърцето. Ние чувстваме огромната Любов, която се съдържа както в семето дадено на всеки от нас, така и в докосването на ръката на Вивамус. Докато седим потопени в блясъка на Любовта, от която Сътворението  струи, Вивамус ни обещава, че всеки от нас вече притежава в собственото си сърце капацитет за изразяване пълнотата на тази Любов във всичко, което ние се осмеляваме да направим.

 

Към нас сега се приближава  Лорд Ланто в роба от тюркоазено-синя Светлина. Лорд Ланто държи в дланта на ръката си няколко малки аква- цвят, или  цвят на вода - жезли от Светлина.

 

 Докато Ланто инсталира един  от жезлите в  тимусния  център на всеки от нас, той ни казва, че този жезъл ще ни постави в съвършена синхронизация с ритъма на цялото Творение.

 

Лорд Ланто казва, че от този момент нататък, без значение в какъв план или
измерение ние ще служим, всичко, което трябва да направим, за да бъдем в перфектен ритъм с Божествената синхронизация на тази специфична сфера е да се настроим към аква-цвят жезъла, който той сега инсталира.

 

Лорд Ланто ни казва, че бихме могли да направим три нежни потупвания в областта на тимуса, когато почувстваме, че не сме в перфектен ритъм с Вселената.

 

Сега ние виждаме величествената фигура на Аллах Гоби, тъй като той внезапно се появи и стои сред нас. Аллах Гоби е облечен в украсена трислойна роба. Външният цвят е наситено синьо, цветът по средата- изискан цикламен, и вътрешният  цвят – червен, на залязващото слънце.

 

Аллах Гоби държи сияйна сфера, която излъчва същите цветове които са на дрехата му. Сферата е приблизително с размера на баскетболна топка. Аллах Гоби освобождава сферата, което витае във въздуха и започва да обкръжава всеки един от нас в една перфектна фигура –на числото осем 8.

 

Когато всеки от нас получава Благословията на сферата на Светлината, Аллах Гоби ни казва, че всеки от нас е пропит с обединената същност на Светлината, Любовта и Волята, така, като те съществуват на нивото на Източника.

 

Той продължава и ни казва, че  ако Волята не е перфектно интегрирана с Любовта и Светлина, то тя е "воля" на разделното себе, а не е Воля на Христовият Аз.

 

Когато сферата обгражда и последния човек, Аллах Гоби ни казва, че ние сме постоянно изпълнени с  Божествената Воля на Бога, и че сега е наш ред  да я приведем в проявление и всеки път когато  ще го направим- да бъде така.

 

Пред нас  стои блажената и блестяща фигурата на любимия Господ Майтрея,
нашият  планетарен Христос. Когато той започва да се движи сред нас, неговите чисто бели дрехи започват да блестят с милярди блещукания- трептения от духовно заредена Светлина.

 

Докато той ходи сред нас, един по един , ние виждаме бледорозова същност се преплита с бяла Светлина . Той моли всеки от нас  да докосне ръба на  неговата светлинна духовна дреха и ни  моли да събере в нашите ръце, част от лъчистата Светлина. Като правим това, той ни приканва  да постави тези блестящи светлини върху главите ни, и етерично  да обвие  Светлината от Коронната ни  Чакра около всяко  едно от нашите цялостни тела. Докато правим това, ние забелязваме, че малка част от неговата светлинна дреха продължава да се разширява и разширява ,докато ние драпираме(правим да падат на дипли) нашите цели  етерни форми  в неговите сияйни  одежди  от  Чистота и Любов. Дълбоко и трайно чувство  на вечна и безусловна Любов и Чистота, ни изпълва до основата на нашето същество.

 

Господ Майтрея ни казва, че от този момент нататък ние винаги ще бъдем украсени от тази светлинна същност на чистата и цялостна Любов и Чистота.

 

Сега ,докато той магически изчезва от полезрението ни, ние забелязваме друго същество на Светлина което се очертава и  придобива форма пред очите ни.

 

Пред нас е любимият Учител Сен Жермен, чиито разширени задължения наскоро го преместиха  в позицията на Махачохан.

 

Сен Жермен стои пред нас в одежди(роби) с цветове от най-изисканите виолетово и лилаво. Над главата му е виолетовата конусообразна аура, която веднага ни напомня частта, която Сен Жермен трябваше да играе като Мерлин магьосника и алхимика по времето на древния Камелот.

 

Сен Жермен взима  конусообразната аура от главата си и я поставя върху главата на всеки един от нас.

 

 Забелязваме, че, докато прави това, аурата около главата на Сен Жермен не намалява и  с една йота, но  даже ,изглежда че се увеличава силата и блясъкът и  всеки път, когато той взима от аурата си и я дава на един от нас.

 

Сен Жермен, чете мислите ни, и ни казва, че това, което виждаме  да демонстрира е:"Божествената Алхимия на увеличаване на Изобилието чрез Закона на Даването."

 

Той също така ни казва, че конусообразната Виолетова "Аура шапка", която ние  всички носим, не само ще служи за да преобразува и  да ни защити от всички енергии на негативното егото, които идват извън нас, но също ще помогне да се преобразуват  и енергиите на негативното его, които възникват вътре в нас.

 

Сен Жермен ни съветва, когато възникне дори и намек на
мисъл, емоция или чувство вътре в нас ,идващи от негативното его, мигновено  да го изхвърлим нагоре, във всеки един от нашите конуси на трансмутация.

 

При това, казва той, енергията на негативното его, ще бъде незабавно обезвредена, обезвластена, трансформирана и пречистена.

 

Ние се намираме за миг в сиянието на Виолетовата Светлина, наслаждавайки се на дълбокото чувство на Чистота, Яснота, Алхимия и Единство с любимия ни Учител  Сен Жермен, които тя  носи.

 

Към нас сега  се приблжават  възлюбените Господ Буда и обичания Санат Кумара.

 

Буда и Санат Кумара магически  се разделят  и мултиплицират на няколко аспектирани части на себе си, така че всеки от нас  да има аспект на Господ Буда, намиращ се  на нашата дясна страна и един аспект на Санат Кумара за всеки един, намиращ се на нашата лява страна.

 

Сега двамата Учители  ни разкриват ,на всеки един от нас, че те държат, във всяка от дясната си ръка великолепни златни скиптри от Светлина.

 

Възлюбеният Санат Кумара докосва всеки един от нас, върху Коронната ни Чакра с неговия скиптър, а любимият Господ Буда едновременно докосва всеки един от нас по Чакрата на Гърлото с неговия скиптър. Докато те правят това, ние усещаме изтръпване, тъй като всеки от тях инсталира един малък дубликат  на жезъла си съответно във всеки един от нас в нашите - Коронна Чакра и Чакрата на Гърлото.

 

Ние и двете страни чувстваме и знаем, че ни е било дадено тайно посвещение в по-високата честота на Божествената Мъдрост и Божествените Творчески Способности.

 

Господ Буда и любимият Санат Кумара потвърждават това, тъй като те предоставят на всеки един от нас Силата на Сътворението в Името и Мъдростта на Божествения Отец.

 

Ние чувстваме Могъществото на тази невероятна Благословия, докато наблюдаваме в момент на мълчание и благодарност.

 

Усещаме присъствието на седемте мъжки Елохима.

 

Ние чувстваме самата  аура на черупката на Творението и изпълването и отвътре със самата Същност на всеки един от нашите същества, докато Елохимите: Херкулес, Аполон, Херос, Чистота, Циклопея, Мир и Арктурус индивидуално благославят  всеки един от нас със силата на Божествените Мъжки Творчески енергии .

 

Елохимите ни казват, че Творческите Божествени Мъжки Енергии не могат да  се разбират чрез конкретния ум, а  по-скоро се преживяват чрез интуитивния висш ум. Ние стоим  и получаваме огромно количество от Благодат и Благословии, които тези обични Елохими ни предоставят на всеки един от нас.

 

Сега Елохимите изчезват мистериозно и магически така ,както са се  и появили, оставяйки всеки един от нас с славно, чудно, и мощно чувство  на положителна творчество.

 

Ние усещаме Благодатта и Благословията от седемте мъжки Архангели.

 

Един по един Архангелите ни потъркват  внимателно с крилата си. Докато те правят това, всеки от нас е пропит  с аспект на тяхната енергия.

 

Първо ние усещаме благословеното докосване с крилата на Архангел Михаил.

 

Сега усещаме крилатото докосване на Архангел Йофиел.

 

И допира на Камуел.

 

Сега благословеното крилато докосване на Архангел Гавраиил. И докосването на любимият Архангел Рафаил. Крилатото докосване на Архангел Уриел. И сега докосването на Задкиел. С всяко докосване на тези най-благословени Архангели, чувството на Божествената Любов, Благоговение и Благодарност се увеличава все повече. Ние чувстваме и чуваме крилата на Архангелското отлитане в безцветната Светлина, тъй като ние отделяме малко време за да се изкъпем в тяхната блестяща Светлина и Любов.

 

Към нас сега се приближава  Върховния Жрец на Шамбала. И всеки един от нас сега се изпълва с голямо чувство за чест, докато той се движи към нас в
сияйни одежди от Светлина.

 

Ние всички едновременно осъзнаваме, че сме посрещнати от този, с който ние сме изведнъж изключително запознати и все пак някак си непознати.
Върховният Жрец на Шамбала ни казва, че това, което чувстваме, е вярно, и, че е време да се запознаем с него  на много по-дълбоко ниво, отколкото преди.  Докато ние  вървим в Неговото божествено сияние, Върховният Жрец на Шамбала взима златистобял кръгъл ключ от тайния си  джоб в мантията му, и ни го поставя в  ръцете на всеки един от нас. Той ни моли да поставим този ключ между двете си ръце, държейки ръцете си в молитвена позиция. Той ни моли първо да държим  нашите ръце около 3 инча от Сърдечната си  Чакра, и около 3 инча над Чакрата на Третото си око (1 инч е равен на 2,54 см) . Докато правим това, той ни казва, че той е дал на всеки един от нас златисто-бял ключ, който ни позволява свободно да идваме  и да отиваме  в Дворците на Шамбала.

 

Ние чувстваме, абсолютната дълбочината на този Дар и Благословия, докато виждаме Първосвещеника на Шамбала  да си заминава  бавно и  да се слива отново в чистата безцветна Светлина на Източника-Божеството.

 

 Един по един се приближават към нас Чоханите на Седемте лъчи .

 

Докато го правят, всеки от тях едновременно ни докосва по Коронната ни Чакра и по Чакрата на Сърцето ни,преди да се преместят към следващото лице ,намиращо се вляво от нас.

 

Първо получаваме тази Благословия от възлюбения Учител Ел Мория.

 

Сега от любимия Учител Кутхуми.

 

Сега от любимия Учител Серапис Бей.

 

Сега чувстваме свещеното докосване и Благословията на Павел Венециански.

 

Сега от Учителя Иларион.

 

Сега получаваме тази Благословия от Господ Исус / Сананда.

 

Сега от Сен Жермен, който се подпомага от един Учител, с който ние не сме напълно запознати още, и чието благословено докосване се чувства като докосване на Благодатта сама по себе си. Накрая, възлюбеният Възнесен Учител Джуал Кхул дарява с Благословията си  всеки  един от нас.

 

И накрая, след като и последните от нас са докоснати, ние седим в повишената  честота на всичките Седем Главни  Лъчи; чувствайки се по-напълно благословенни с "лъчевата интеграция ", отколкото когато и да е било преди.

 

Докато  ние се радваме на тези невероятни Благословии, ние гледаме тези най-обичаните Учители магически  да избледняват в безцветната Светлина, която вибрира тук в нивото на Трона на Творението. Божественият Отец още веднъж протяга своите ръце в прегръдка. Лицето му е изпълнено със Сияние  и Любов, докато Той магнетично призовава всеки един от нас към Себе си. Всеки един от нас бавно и благоговейно се повдига от нашите възглавници и се отправя към нашия най-обичан Божествен Отец. Божественият Отец, сега се повдига от Неговия Трон на който е седнал и се насочва към нас.

 

Чувствайки дълбоко чувство на абсолютната Любов, Мъдрост и Сила, Божественият  Отец ни поема в прегръдката си и ни обгръща със Самата си Същност.

 

Усещаме, чувство на Мир, Защита, и Доверие, подобни на които, ние никога не сме познавали преди.

 

Нека всеки от нас за момент напълно да почувства Дълбочината, Мира, Милостта, Мъдростта, Защитата, Светлината и Любовта на Него, който е самата Воля и Сила на Източника, нашият най-любим Божествен Отец.

 

Нека за  момент да почувстваме тези дълбоки енергии.

 

Сега изпълнени с Енергиите и Благодатта на Божествения Отец, и с безгранична благодарност, ние виждаме сферата обвиваща нашата 12 звездна Meркаба и появяваща се сред нас.

 

Един по един, ние  много тихо и почтително влизаме в Meркабата, и всеки заема мястото си. Чувствайки се изпълнени със Същността и Благословиите на Божествения Отец и на всеки от Учителите, които украсиха нашата медитация, ние усещаме как нашата Meркаба сега започва да се предвижва от Трона на Сътворението- от 352-то ниво  на Източника, и спускането и  обратно на Земята.

 

Преминаваме през благословените  светилища на Архангели и Елохими.

 

Слизайки, нашата Meркаба ни пренася през много сфери и измерения, които съществуват в рамките на Мултивселенското  ниво на Сътворението.

 

Сега слизаме, през различните измерения и сфери на Вселенските нива на Сътворението.

 

Сега минаваме и през измеренията  на Галактическото ниво на Сътворението. Слизайки още по надолу, ние преминаваме през сферите на нашата Слънчева система. И през различните сфери на нашата планетна система.

 

Постепенно, на нас ни става ясно, че ние слизаме през различни  видове вибрационни честоти на етерното ниво на реалността.

 

С пълната Благодат на Божествения Отец, ние усещаме себе си магически тръгващи си от 12- звездната Meркаба и сферата, която я обвива.

 

Усещаме как дъхът ни става по-дълбок и по-заземен, тъй като ние бавно се закотвяме обратно в нашите физически тела.

 

Чувстваме, че ние сме напълно сме закотвени и заземени в рамките на физическите ни тела от главата до петите. Сега удължаваме нашата заземяваща корда в ядрото на Майката Земя.

 

Всеки от нас изпраща подаръка  на Вечната Любов от Божествения Отец директно в Сърцето на Майката Земя. Ние усещаме великолепното  чувство на любяща топлина, идващо в замяна от Майката Земя, която изпраща голяма  си Любов до всеки един от нас, чрез  нашите индивидуални и колективни заземяващи корди.

 

Позволете на себе си сега   да бъдете 100% напълно закотвени във вашите физически тела.

 

Когато сте готови, можете да си отворите очите.

 

 

 

Copyright© Dr Joshua David Stone & Gloria Excelsias,

 

I AM University: www.IAMUniversity.org

Превод: Нина Гаврилова

 

 

 

 

Tuesday the 25th. Spiralata.net 2002-2019