Полезно по Пътя

Още за душите партньори и душите-близнаци

Печат

 

Още за душите партньори и душите-близнаци

 

 Лаура: Добър вечер, СаЛуСа. Един от нашите читатели се чудеше дали би могъл да ни кажеш повече за пламъците близнаци или за душите партньори.

СаЛуСа: Добър вечер. Възможно е душите партньори да са споделили голям брой животи като двойка. Ролите често са разменяни или са същите през разнообразните животи, които са споделили. Естеството на връзката може да бъде доста различно, варирайки от приятели, до родител и дете, и разбира се, влюбена двойка. Също е възможно полът да бъде разменян в обединението на душите партньори за кратка обучителна фаза във вашите опити. Често в тези връзки има голям дял карма, която трябва да се отработи, и е тъжно да се види, че понякога има ниво, след което не може да бъде направен ваш собствен прогрес. Този тип връзка има тенденция да се повтаря неизменно през инкарнациите. На подсъзнателно ниво и двете индивидуалности знаят за тяхната близост и за трудностите от минали животи и за травмите заедно. Същевременно те са наясно за голямата любов, която са споделили в определен момент от отдалеченото минало.

В тези случаи може да има голяма болка и страх за преодоляване. Много често, отново, най-доброто нещо, което може да се направи, е да се помоли за помощ от съществата на светлината, като ангелите пазители и вашите водачи. Те винаги предлагат помощта си, понеже вие сте техен специален проект, и те ще направят всичко, което е по силите им, за да ви помогнат.

Това може да е много трудно да преодоляване, когато любещи и пълноценни отношения са приключили в миналото. Може да има много травми, които да се преодоляват. В някои случаи има вина и страх от непознатото. Тъй като договора през много животи укрепва връзката между душите партньори, често за тях е предпочитано да се преместят в нови животи веднъж, след като кармата е изчистена. Това също може да бъде истинско предизвикателство за единия или за двамата.

Много често е почти невъзможно за тях да позволят на миналото и на привличането, което чувстват един към друг, да си отидат. Тогава може да бъде генерирана още карма, ако единият от душите партньори иска да се обвърже пак с партньора си, когато единият или двамата вече имат връзка с някой друг и вероятно също и деца. Това също може да доведе до невъзможни за справяне ситуации на обичайно ниво. Следователно, помощ отгоре е необходима и също дълбоко проникновение за всичко, което реално знаехте. Нивото на вината отново се покачва. Душите партньори често гравитират в една и съща група души и се ре-инкарнират с група хора по едно и също време.

Въпреки всичко, това е част от вашето пътуване на растежа и се развива, за да преживеете разнообразни типове взаимоотношения с разнообразни типове хора и да откриете себе си в различни роли. Също така е и част от обучението ви по безусловна любов. Много често двете души партньори са на различни нива на съзнанието в новия живот и това е основната трудност. Единият често се чувства заседнал и ограничен. Това състояние на нещата може да бъде изключително трудно за преодоляване на ниво душа: обаче ще окуражи и двете души партньори да разширят търсенето си на по-добро разбиране и на безусловна любов. То ще ви тласне към напредък в собственото ви развитие и ще ви придвижи към по-високите вибрации чрез това. Всички ние имаме определен брой души партньори през нашите инкарнации, но ние можем да имаме само един пламък близнак.

Пламъците близнаци обикновено не се инкарнират по едно и също време. Единият остава в по-високите измерения , за да помага на инкарнирания си близнак. Връзката между пламъците близнаци е най–силната възможна връзка. Докато не винаги е възможно да чуеш водачите си, много по-лесно може да бъде да чуеш своя пламък близнак, особено, когато спиш. Инкарнираният пламък близнак действа основно като разширение на близнака в по-високите царства. Все пак, те са действително част от едно и също същество, единствено са разделени в различни измерения.

Инкарнираният близнак може да стане разширената ръка на този, който е по-високо горе, когато чиста светлина обгражда връзката между пламъците близнаци. Инкарнираният близнак става чист израз на божествения в на Земята в определени моменти и позволява на близнака от висините да преживява този свят също чрез обитаване на земното тяло на неговия собствен близнак, който е инкарниран на вашата планета. Това също ни позволява по-добро разбиране на вашия свят и споделяне на нашата любов, съзнание и състрадание към нашия инкарниран близнак на Земята. Нивото на вибрациите на инкарнирания близнак  също се повишава прогресивно по този начин, което на свой ред допринася за глобално повишаване на вибрациите на любов и състрадание.

Висшите аз на пламъците близнаци често са преплетени и взаимосвързани. Когато спите, скъпи приятели, вие сте в ръцете на вашия близнак, обградени от вечна любов. Въпреки че за вашето Издигане не е необходимо за всички от вас да се обедините с вашия близнак, ще дойде момент във вашето пътуване на връщане към Източника, тогава ще трябва да станете едно отново.

Нуждаете се от взаимната си подкрепа, любов, знание, опит, за да допринесете към божественото. Тази точка са измеренията, където вие и вашия близнак първоначално сте били разделени. Перспективата е  да разширите единството с вашия близнак. Това се прави, за да посетите отново измеренията, където първоначално бяхте разделени. Обединението може да се случи също и в по-ниските вибрации, ако и само когато и двамата близнаци са достигнали изискващото се ниво на вибрации. И двете души трябва да имат придобито определено ниво зрелост, за да бъдат отново Едно с близнака си. Няма по-щастлив момент за съществата от светлина от тези обединения и от свидетелството на тези обединения. Това са сравнително редки събития и са източник на голяма радост за божествените същества от всички Вселени.

Ако и двамата близнаци се инкарнират заедно, ще бъде голямо предизвикателство за тях да се развиват щастливо и хармонично на Земята. Въпреки това, много от тях сега са поели това предизвикателство, за да повишат съзнанието на планетата. Много пламъци близнаци са се инкарнирали доброволно заедно сега. В случай, че двама близнаци съществуват на планетата сега, нивото на вибрациите ще се покачи много бързо, ако няколко двойки близнаци се обединят по света. Когато всичко това се разгърне, скъпи мои, вие ще сте добре по пътя на процеса по Издигането, скъпи приятели.

Източник: http://galacticlauratyco.blogspot.com/p/few-bulgarian-translations.html

Превод: Tauno