Полезно по Пътя

Няма Създател

Печат

Няма Създател

 

ОШО беседи: ТИШИНАТА Е СПОДЕЛЕНА В ДУМИТЕ

 

-  Нека се позовем на някои от вашите цитати, които са в пресата, този, в който вие казвате, че няма Бог – или поне това, което четем в заглавието: „Няма Бог!”. Може ли да обясните това? Вие казвате, че няма Бог извън сътворението?

ОШО: Разбира се, аз казвам, че няма никакъв създател. Самото сътворение е достатъчно за себе си; то не се нуждае от външно посредничество за своето сътворяване. В момента, в който приемете едно външно  посредничество, което го сътворява, вие попадате в порочен кръг. Защото разсъжденията са – как може съществованието да бъде тук без да е сътворено от някого? Това е мотивирането на всички религии. Ако приемете техния мотив, възниква въпросът: кой е създал Бог? И ако Бог може да съществува без да бъде създаден, какъв е проблемът? Тогава и съществуванието може да бъде тук без да бъде сътворено. Вие приемате принципно, че нещо може да съществува, без да бъде сътворено. Тогава не е нужно да вървим от А към В, от В към С? Всичко това са хипотези. Бог А създава Бог В, Бог В създава Бог С. Няма смисъл, ненужно е. Цялата теология е просто глупости. Тя започва с Бог; „teo” означава бог, а „logy” означава логика за Бога. Тук има противоречия на термините.

- Значи самото сътворение е Бог... Ние сме Бог, вие сте Бог, аз съм Бог, всеки тук е Бог... цялата игра е Бог... или източник, начало.

ОШО: Да, няма проблем, ако искате да използвате думата Бог. Няма проблем за мен...  Но вие ще трябва да промените значението, защото и магарето би било Бог, даже и янките биха били Бог. По-добре изоставете тази дума, защото тя е опасна. Ако някога вие яхнете магаре, то значи яздите Бог. Понякога сте...

- Предполагам силата, която ни дава живот, или каквото и да е там, енергията ...

ОШО: Аз бих искал да я наричам чисто Съзнание. Или, ако твърде много настоявате за думата Бог, тогава го наричайте Набожност, святост. Но не го превръщайте в съществително. Направете го качество. Божественост, святост е чудесно.

- Защо казвате: „Направете го качество, вместо съществително?”

ОШО:  Защото в мига, в който го направите съществително, вие го убивате. В момента, в който го направите съществително, вие спирате израстването му. Съществителното не може да израства, само глаголът може да израства, да се развива.

Превод Петя Стоянова

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019