Полезно по Пътя

Девет категории хора, които оказват влияние върху съдбата на човека

Печат

Девет категории хора, които оказват влияние върху съдбата на човека

 

Всяка среща в живота ни не е случайна. Всяка среща ни е дадена по някаква причина. Всяка среща оставя отпечатък в съдбата ни.

По Закона за кармичните връзки, всички срещи в живота ни условно се делят на девет категории според степента на влияние върху съдбата ни и според степента на приближение към космическите връзки:

1. Децата (те са най-близките и най-важните хора за нашата карма в живота ни);

2. Любимите;

3. Съпрузите;

4. Родители, братя и сестри;

5. Роднини;

6. Приятели;

7. Колеги;

8. Познати;

9. Случайно преминаващи.

Близка кармична връзка означава, че не един път сме се срещали в предните си превъплъщения, намирали сме се в близки взаимоотношения и, може би, сме били за нещо виновни пред човека или той пред нас. Може би сме били причина за негово нещастие в миналото и сега се разплащаме за своите грешки с това, че трябва да служим на този човек, да изпълняваме неговите прищевки, да се всушваме в неговите претенции. Ако сме поставени от съдбата в такива обстоятелства, значи, си има причина.

Колкото по-слаба е кармичната връзка, толкова по-малко сме се срещали и сме имали енергийни контакти в миналото, а също и по-малко ще имаме в настоящия живот. Смята се, че от превъплъщение в превъплъщение ние преминаваме на „гроздове“ (групи). „Гроздовете“ се различават по вибрациите си. По тези вибрации ние разпознаваме човека от нашия „грозд“, колкото и да ни е разпиляла съдбата. „Неочаквано“ срещнали се, ние се разбираме един друг от половин дума.

Това не означава, че нямаме отношения с хората от другите „гроздове“. С тях понякога имаме много сложни и тежки кармични връзки, но ни е комфортно само с нашите. Случва се, кармата ни да е такава, че да бъдем самотни цял живот и да не срещнем никой от своите. Това значи, че сме си го заслужили.

Ще започнем с категорията, която ни въздейства най-слабо. Към нея се отнасят хора, с които сме имали минимални кармични връзки.

Случайно преминаващи

Не даваме всичко до стотинка и не отиваме накрай света с първия срещнат. Със случайно преминаващите имаме само контакти, съответстващи на дадената кармична категория. Основният начин за взаимодействие с преминаващите е равнопоставен обмен, което е и показател за нашето доброжелателно отношение към света.

Ако трябва да вземете някакво решение по отношение на човек, който виждате за пръв път, например да му окажете ли помощ, за която ви моли, да купите ли неща, които ви предлага, - послушайте вътрешното си чувство. Постарайте се да разберете приятен или неприятен ви е енергийният импулс, който идва от човека и как този импулс откликва във вас. Например, от тези които си предлагат стоките на улицата често идва не толкова лош енергиен импулс (те специално се учат на това), но ако се вслушате в себе си, то възниква смътно неприятно усещане.

Познати

Това са хора, които често или не много често срещаме в живота си. В категорията приятели не можем да ги сложим, защото не ги чувстваме толкова близки.  Не ги познаваме достатъчно добре, за да разберем какво са те за нас, освен това, че са ни просто познати.

Това са съседите, фризьорката, баничаря, учителите на децата ни и родителите на съучениците на нашите деца. Категорията е обширна. И доколкото различно се държим в банята и на родителска среща, толкова различни са и нашите енергийни взаимоотношения с различните познати.

Всички ние, жителите на Земята сме единни и подобни и имаме общи задачи. От това как живее всеки човек, зависи живота на обществото като цяло, а значи и на всеки от нас.

Енергийното взаимодействое с категорията познати е най-разнообразно. Познатите може да възприемаме като много близки и приятни хора, да ги обичаме повече от роднините си, да бъдем духовно единни с тях, а може и да възприемаме някои от тях враждебно. В зависимост това и построяваме отношенията си с тях.

Колеги

Хората, свързани с нас по работа са кармично по-близко до нас от просто познатите ни. Но тях в никакъв случай не трябва да ги бъркаме с приятелите и роднините. В противен случай могат много да пострадат и деловите отношения, и приятелските, и роднинските. Да не говорим, че ще се отрази на самата работа зле. Взаимодействието с колегите може да бъде само на равноправна основа.

Почтена дама, директор на обувен магазин, взима на работа дъщерята на своя приятелка от училище. По странно стечение на обстоятелствата момичето попада в ситуация, която става причина за големи неприятности. Директорката на магазина една не попада в съда. Всички са в шок. Училищната приятелка преминава в категорията ненавиждани врагове. А между впрочем е виновна самата дама. Деловите отношения трябва да се строят само върху делова основа. Но дамата до края не разбира своята грешка, защото изводът, който си прави от урока гласи: не прави добро на хората.

Приятели

С кармичната категория на приятелите започва серията от близки и роднини. А с тях отношенията са съвсем други. В предните три категории отношенията бяха на основата на взаимоизгодния обмен. Кармичните взаимоотношения с приятелите предполагат безкористна поддръжка, помощ без оглед на това какво ще получим в замяна.

Защо ни е събрала съдбата? Защо, срещайки сред хиляди хора един човек, изведнъж той се оказва сродна душа? Защото такова родство действително има. Това не винаги помним и разбираме, но винаги чувстваме, че сме птички от едно глездо. Ние се разбираме, мислим еднакво, имаме едни и същи житейски ценности. Ние космически сме от едно „гнездо“. Как и защо става така?

Съществува древна истина: по-добре е да си измамен от приятел, отколкото цял живот да не му се доверяваш. Ако приятел ви е измамил, какво пък – сгрешил сте и сте приели за приятел не този, който трябва. Виновни сте си само вие. Учете се да различавате кармичните категории!

Роднини

Дошли сме не случайно на този свят, а по космични закони, които не ни е дадено да знаем. Ние сме частичка от цялото общество на планетата Земя, затова от състоянието на душата ни зависи обществото като цяло.

Пряко и непряко това се изразява в това, че ние „чистим“ кармата на рода си. Т.е. задължени сме (по рождение) да решаваме проблемите на семейството си, да помагаме на роднините, да натрупваме положителна карма на рода, освобождавайки следващите поколения от родови болести и кармични проблеми.

Родът, в който сме дошли, взаимодейства различно с нас. За едни той като защитник. Родът ни предпазва от нещастия, помага ни по жизнения път, направлява ни и ни дава сила в трудни минути. Значи, ние сме заслужили такава поддръжка! Трябва да се съхраняват такива корени, да се предават по наследство, умножавайки традициите.

За други родът е като изпитание. В преодоляванео на родовите проблеми, а понякога и проклятия, които ни тежат, укрепва душата, закалява се, набира сила и с това почиства корените – та нали самият човек е частица от рода. Преодолявайки в себе си негатива, той с това очиства и рода като цяло.

Обаче има хора, които много малко зависят от кармата на рода си. Може би, защото те имат много по-сериозна лична задача и нелекото им жизнено предназначение е по собствената им карма. Такива хора рано напускат родителския покрив, заминават далеч от дома, бързо придобиват самостоятелност и независимост, дори и с най-близките роднини имат слаба връзка. Често те имат не лек жизнен път и обикновено ги чакат големи и сложни дела.

За съжаление, прекалено много хора, играейки с роднинските чувства, са готови да унищожат морално своите близки и дори да не разберат, че са постъпили лошо. Това са „енергийни“ вампири и човек трябва да се пази от тях. Но как иначе – дори и най-далечният роднина ако ви помоли за нещо, не отказвайте, направете всичко по силите си. Това е вашата родова структура, нея ще поемат децата и внуците ви, от вас зависи колко чисти и благоприятни корени ще им оставите.

Енергообменът с роднините рядко е равнопоставен. Или ние се ползваме от енергиите им или даряваме своята. Често взаимно преработваме негативите си.  Понякога се налага да се защитаваме. И всичко това е нормално за дадената категория отношения по силата на спецификата на роднинските енергийни процеси.

Родители, братя, сестри

Взаимоотношенията, които се оформят у вас с най-близките роднини са най-яркият показател за вашето отношение към родовата карма. Ако в семейството има няколко деца, то всяко от тях може да има свои отношения със семейството и следователно, свой показател за връзка с родовата карма.

Така е устроен светът, че едно от децата може да е носител на кармата на бащата, а другото – на кармата на майката, а трето да няма такива дългове. Възможни са и много по-сложни и преплетени кармични линии в семейството между братята и сестрите. Две дъщери могат да носят кармата на майката, а бащата да предава чиста генетична линия на внука си. Брат и сестра да наследят бащините проблеми, а майката да предаде на внука си творческите си таланти. Вариантите тук са толкова колкото са семействата по белия свят.

Благоприятните отношения между братята и сестрите, безкористни и доброжелателни – са голям подарък от съдбата и безценна поддръжка, подарена от небето.

Но ако отношенията са лоши и дори много лоши, да не забравяме тогава, че братята и сестрите ни са дадени свише. И трябва смирено да приемем каквото ни е дадено. Разумно да поддържаме близките си – това е нашата карма – това, че някога сме им задлъжнели и сега връщаме.

Ако брат-алкохолик моли за пари, за да ги пропие, наш дълг е да не му даваме всичко, което имаме, но да направим всичко за неговото спасение. Обаче не против волята му. Всичко, което се прави против волята на човека, се прави в името на злото.

Ако се случи разрив между братя и сестри, да простим за обидите, заслужили сме си ги и може би сме много по-виновни във взаимното ни неразбиране един друг. Да отстъпим и да се помирим – това е отработката на родовата карма. Отработвайки кармата, ще разчистим пътя на нашите деца и внуци.

Както и да са се оформили отношенията с родителите ни, да им простим и да поискаме прошка за това, че не ги разбираме. Така или иначе тези хора са ни дадени от Бога и следователно ние именно това сме заслужили и трябва смирено да приемем каквото ни е дадено.

Съпрузи

Браковете се сключват на небето. Съпрузите са хора, с които ни предстои заедно да сътворим съдбата си. Кармичната зависимост от съпруга е много по-голяма, отколкото зависимостта от родителите. Неуспехът в съпужеството се преживява често много по-тежко, отколкото „трудното“ детство. Той се възприема като крах на плановете и мечтите от младостта. Не всеки намира сила да започне всичко от начало, особено в немлада възраст. Съвместните деца продължават да свързват съпрузите и след развода.

Избрали сте човек за съпруг, а сега той (или тя) категорично не ви устройва. Но вие сами сте избрали – значи, този човек на нещо е съответствал? Получава се, че сте го избрали за нещо, което е съответствало в този момент! Сега трябва да разберете защо ви е донесла това съдбата. Какво трябва да си дадете един на друг, на какво да се научите чрез тази ваша среща.

Енергийните отношения между съпрузите нямат граници. Невъзможно е да „се скриеш“ от съпруга. Кармата на двамата се сраства и става обща. Енергията на хармонична съпужеска двойка е толкова голяма, че те практически са неуязвими. Чуждите, нехармонични влияния могат да се намесват само за известно време, енергията на двамата измества всички пречещи енергии, разрушава всички негативи.

Но ако вие на втория ден или на втората година след свадбата сте забелязали сериозна дисхармония в отношенията със съпруга, значи задачата ви е да направите всчико за да хармонизирате отношенията. Вие не можете просто да си тръгнете. Съпругът не е случайно преминаващ. Това е друго ниво на кармични отношения. Съдвата ви провокира за кармична работа.

Когато си отговорите на всички въпроси и свършите цялата сложна душевна работа, ще се появи усещане за пустота. Не се дразнете, без досада, без обиди, трябва да знаете, че за всичко сте си виновни вие самите. Тогава ще станете свободни, ще имате право да направите избор, ще имате право да прекъснете отношенията, които никому не носят радост. Но вашата кармична работа трябва да бъде изпълнена на 100 процента, не трябва да се самозалъгвате. Проблемът е решен, когато емоциите си отидат и остава разумът, свтлото отношение към всичко случило се.

Съпружеството е опит да се служи на друг човек. Това е проверка на способността ни да обичаме и съпреживява, способност да се приема чужда гледна точка, да се вслушваме в нея, въпреки разликата във вижданията ни.

Колко много получава вашата душа, ако вие служите старателно и безкористно, със смирение и любов към човека до вас. Колко са щастливи хората когато изяли заедно един чувал сол, накрая хармонично израстват заедно, приемайки съпруга такъв какъвто е, обичайки с цялото си сърце неговите достойства и неговите недостатъци. Не трябва да се мисли, че това е просто примирение пред живота или страх от него. Ако хората постигнат хармония, това винаги е резултат от огромна вътрешна работа и при двамата.

Любимите

Добре е, когато любимите и съпрузите са едно и също лице. По-сложно е, когато това са различни хора. Взаимоотношенията с любимите се построяват по същия начин както със съпрузите. Но ако съпужеството е със сложна карма, любовта е винаги щастие, тя се дава като награда, вероятно за отработване на кармичните дългове, и тя трябва да се пази като безценен подарък.

Ако истинската любов не се окаже взаимна, тя ни подарява още по-високи състояния на душата, когато сме в състояние да пожелаем на любимия щастие с друг, с този, който обича.

Енергийното взаимодействие между влюбените може да бъде само едно – подарък. Подарява целия свят, подарява себе си, подарява всяка капка от своята енергия. Чувството, че с всеки дъх безценият подарък не изчезва, а само се преумножава, расте, придобива нова сила.

Децата

Главният кармичен дълг на живеещия на Земята човек е дългът пред детето. Понятията за Добро и Зло се усвояват обикновено от родителите, те се вплитат някъде дълбоко в усещанията дори тогава, когато за това не се говори на глас.

Какъв начин на взаимодействие с детето ще изберете е въпрос на вкус, характер, образование, но главното е: по-честичко се питайте: „Какво стимулирам в него с дадено действие, с дадена конкретна дума?“

Наказали сте детето – какво му показахте? Пример за жестокост, твърда властна ръка или как да сме свободни и да носим отговорност за постъпките си? Колко чувствителност и тънкост трябва да има родителят, за да почувства какво именно откликва в малкия очвек като отговор на постъпките и думите на възрастните. Само безкрайната енергия на любовта към детето може да помогне в този труден момент на интуитивната работа на душата.

 

Накрая мож да се каже, че такова деление на кармични категории е много условно. Един и същи човек може за нас в един случай да бъде случайно преминаващ, а в друг – нещо друго, в трети – любим човек, роднина, брат. Работата не е това да сложим етикетче на всеки конкретен човек „случайно преминаващ“ или „най-любимия от всички любими“. Задачата ни е в моменти на общуване всеки път да разбираме какво става, какво е допустимо и какво не с дадения човек при дадената ситуация.

Източник: http://neverojatno-no-fact.ru/9-kategorij-svyazej-mezhdu-lyudmi-vliyayushhix-na-sudbu-cheloveka.html/7

Превод Таня Темелкова